JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  783 Positions      
Sort By 
21 . ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
- บริหารจัดการการจัดทำแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมการตรวจสอบวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าให้ได้ความความต้องการของลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
22 . ผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพ (ปฏิบัติงาน นาโคก)
1. สร้างระบบบริหารคุณภาพครบวงจร, ทบทวนและจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน 2. ผลักดันให้เกิดการนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 3. ติดตามและประเมินผลระบบคุณภาพภายในองค์กร และ เป็นผู้นำทีม Internal Quality Audit พร้อม...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
23 . Production Control (Planning) Chief
1.Work with purchasing unit to correlate & diminish materials supplies part interruption that may causes to impact production planning and its delivery schedules. 2.Duty on Production Planning,Schedu...

Fujikura Automotive (Thailand) Ltd.
1 Position
25 Jun 19
24 . QA Manager (รับเภสัชกรเท่านั้น)รับสมัครด่วน !
- Product/Process quality control and management - Quality improvement - Examine products in case customer complain (Returned goods) - Report of all problem and result of all operation to top mana...

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri
1 อัตรา
25 Jun 19

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
25 Jun 19
26 . Leader Production
-ดูแลไลน์การผลิตประจำกะการทำงาน

บริษัท ไทย โระคุฮะ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
27 . Production Manager / Assistant Production Manager
- Plan and control production management. - Improve the efficiency of machinery in the production process. - Prepare production report data in each process. - Increase production capacity, reduce w...

บริษัท แอม แพค จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
25 Jun 19

NDB Recruitment & Business Co.,Ltd.
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
Salary 50,000 - 60,000 Bath
25 Jun 19
29 . หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
1. ควบคุมดูแล ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารสถานที่ทั่วไปในโรงงานทั้งภายในและ ภายนอกรวมทั้งโกดัง, อพาร์ทเม้นท์ภายนอก 2. ควบคุมดูแลงานซ่อมแซม ห้องน้ำชาย - หญิง ในโรงงานทั้งหมด 3. ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ...

บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
30 . ผู้จัดการโรงงาน (มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์)
- ดูแลกำกับเกี่ยวกับด้านการพิมพ์ - ดูแลช่างพิมพ์ - ดูแลควบคุมเครื่องจักร

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 Jun 19
31 . ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลด้านงานวางแผนการผลิต ตามงานออร์เดอร์กับฝ่ายผลิตให้ทันกับลูกค้าต้องการ

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Jun 19

NDB Recruitment & Business Co.,Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
Salary 30,000 - 35,000
25 Jun 19
33 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตทองแดง และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ -ควบคุมและดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นตามข้อกำหนด -ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ไปตามข้อกำหนด -ควบคุม ...

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
34 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต อาหารแปรรูป
1. รับผิดชอบ และวางแผนการผลิตวัตถุดิบอาหารให้กับร้าน และบริษัทในเครือ 2. จัดทำ และควบคุมคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ภายใต้ระบบ GMP/HACCP 3. วางแผน และควบคุมค่าใช้จ่าย ภายใต้งบประมาณที่กำหนด 4. พัฒน...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
35 . Production Manager (Prachinburi Based)
Supervise and develop direct reports as well as manage programs related to the safe manufacturing and shipment of animal feed products. Responsible for coordinating the logistics for the shipping and...

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
25 Jun 19
36 . Production Engineer (โรงงานอาหารสัตว์)
• Plan and control overall Feed mill production process. Report any changing in documents related to production and SAP recording sheet and Process Improvement Sheet (PIS) • Plan raw materials used i...

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
1 Position
Salary ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
25 Jun 19
37 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานโคราช PP3)
- สอนงานและควบคุมดูแลการแขวนไก่เป็น ให้สัมพันธ์กับความเร็วราวที่ตั้งไว้ตามอัตราที่กำหนดและถูกต้องตามวิธี Animal Welfare และ WI (Safety and Legal requirement) - สอนและควบคุมดูแลการทำความสะอาดกล่องไ...

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
3 Position
Salary NA
25 Jun 19
38 . หัวหน้าทีมผลิต
1.ลงสนามจริง ทำงานหนักกว่าลูกน้อง 2.บริหารจัดการงานให้เป็นระบบ 3.คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 บาท
25 Jun 19
39 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลรับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพ วางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในจุดวิกฤต

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
40 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสำเร็จรูปพลาสติก (ประจำโรงงานสระบุรี)
- ควบคุมดูแลผลผลิตในแผนกสำเร็จรูป - ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานในแผผนกให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ(ISO 9001:2015 และ GMP) - ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานในแผนก - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
  783 Positions      
Sort By 
Disability Jobs