JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  761 Positions      
Sort By 
1 . Production Control Leader หัวหน้างานวางแผนการผลิต
- รับผิดชอบในการตรวจสอบ ดูแล ประสานงาน และควบคุมสต็อค สินค้าคงเหลือให้เป็นไปตามแผน - การจัดทำแผนการผลิต, ควบคุม และสนับสนุนวัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูปให้กับสายการผลิต และลูกค้า - ควบคุมและร้องขอ สั่งซ...

บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary N/A
22 May 19
2 . QA Supervisorรับสมัครด่วน !
- Control checking material or part - Analysis the checking result and summary document of QA - Make WI, FM, procedure and daily, weekly, monthly report - Solve problem from customer complain, supp...

บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
Gateway City Industrial Chachoengsao
2 อัตรา
Salary N/A
22 May 19
3 . Safety Supervisor (Large Sized Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
1.)Responsible for SHE Safety , Health and Environment and ISO activities 2.)Assuring all qualities of finished products , raw materials and packaging materials in order to meet Food Quality and Foo...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
22 May 19
4 . Production Supervisor / Production Manager (Large Sized Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
1.Manage overall the production process, drawing up the production schedule effectively 2.Manage and maximize utilization all resource and strive to reduce expenses and increase productivity across ...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
Bang Chan Industrial Bangkok
3 อัตรา เท่านั้น
Salary 20,000 - 60,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
22 May 19
5 . supervisor แผนกผลิตรับสมัครด่วน !
-สำรวจ SWOT และจัดทำและควบคุมแผนงาน (Work plan) -สำรวจเครื่องมือ อุปกรณ์และอาคาร และจัดทำแผนลงทุน -กำหนดความต้องการและแผนการอบรม -จัดทำและควบคุม KPIs -จัดทำและควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย (Budget) ...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 May 19
6 . ผู้จัดการฝ่าย QA/QC (ประจำโรงงาน นวนคร)
- รับผิดชอบงานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในส่วนไลน์การผลิต , Lab ฯลฯ - วิเคราะห์ / วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 May 19
7 . Tool & Die Process Engineer
รับผิดชอบในการวางแผนงานและออกแบบ งานสร้างแม่พิมพ์และปรับปรุงแม่พิมพ์ กำหนดและจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์วัตถุดิบการสร้างและปรับปรุง Tools & Dies

บริษัท บราเดอร์ ออโต้พาร์ทส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความความสามารถ และประสบการณ์
22 May 19
8 . หัวหน้าคุมแผนกผลิต(เช่น พ่นสี,เจียร์,พลาสม่า,เลเซอร์)
-ควบคุมดูแลงานผลิตของแผนกให้มีคุรภาพและทันตามแผนการผลิต -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตของแผนกและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ -ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลิต -ดูแล ควบคุ...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
7 Position
Salary 10,000-12,000บาท (มีโอ.ที.+ค่ากะ+ค่าตำแหน่ง)
22 May 19
9 . Production Assistant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต)รับสมัครด่วน !
• ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงาน • ควบคุมวัตถุดิบ และร่วมวางแผนการผลิต • ค้นหาและพัฒนาวิธีการในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต ลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

บริษัท บิ๊กเบน เพนท์ จำกัด
Salary ตามตกลง
22 May 19
10 . Supervisor Planning
1.จัดทำแผนการผลิต รายวัน/รายสัปดาห์ 2.สรุปแผนการผลิต เพื่อจัดทำ KPI แผนก 3.ติดตามแผนผลิตให้เป็นไปตามแผน 4.เช็ค RM เพื่อให้เพียงพอต่อฝ่ายผลิตและเป็นไปตามแผนผลิต 5.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 Position
Salary ตามตกลง
22 May 19
11 . Factory Manager (ผู้จัดการโรงงานเครื่องสำอาง) ประจำรามคำแหง 60/4 ใกล้ ม. นิด้า
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทให้ดำเนินงาน ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 50,000 - 70,000 หรือตามประสบการณ์
22 May 19
12 . Product Quality Assurance Advisor ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1
-ตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่รับเข้าจนถึงครบอายุจัดเก็บ (shelf life) ทุกล็อตการผลิต -จัดทำ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
22 May 19
13 . Production Supervisor (ประจำสาขาลาดพร้าว 130)
- ควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน - วางแผนการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าให้ทันตรงตามกำหนด - วางแผนกำลังคน และเครื่องจักร ให้เหมาะกับการผลิต - พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต - ปฏิบัติงานอื่นๆตาม...

IPD PACKAGING CO., LTD.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 May 19

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
22 May 19

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
22 May 19
16 . Supervisor (ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ปั้มโลหะ)รับสมัครด่วน !
1 ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของฝ่ายงาน 2 ทำการ Setting, Adjust, Die Repair, Die Modify, Die Service, Die Overhaul. 3 ทำการปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์ 4 ควบคุม Spare Part ของแม่พิมพ์ 5 ควบ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
22 May 19
17 . Quality Engineer( Amatanakorn-Chonburi ) / AutomotiveUrgently Required !
Our customer is Japanese manufacturing for casting , machining with assembly process in Amatanakorn-Chonburi. We are looking for QC Engineer who had the experiences with the following details... ...

C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR)
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 position
Salary Negotiable depends on experiences
22 May 19
18 . Production Supervisor *** นิคมฯแหลมฉบัง/จ.ชลบุรี ***Urgently Required !
- Maintenance and repair machine prevent machine trouble - Control productivity and quality of product - Control daily production following production plan - Control manpower in department สวัสด...

Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 Position
Salary 25-30K
22 May 19
19 . QA Manager
ควบคุมคุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและระบบคุณภาพ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary ตามตกลง
22 May 19
20 . QC SUPERVISOR
1.วางแผน บริหารจัดการให้งานด้านคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2.ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบชุดเกียร์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและรับข้อร้องเรียนปัญหาด้านคุณภาพ 4. ประสา...

บริษัท เซ้าสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 May 19
  761 Positions      
Sort By 
Disability Jobs