JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  790 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
•กำหนดนแผนงาน วางแผนและเป้าหมาย พร้อมตรวจสอบ •บริหารและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามวิธีการผลิตสินค้าเพื่อให้สินค้าได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานของสินค้า อีกทั้งลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้น้...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
Well Grow Industrial Chachoengsao
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
2 . หัวหน้าแผนกคุณภาพวัตถุดิบ QC Incoming (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตฐานที่กำหนด 2.จัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลต่างๆ 3.วิเคราะห์ระดับของ Deface ในแต่ละวัตถุดิบ 4.ประสานงานกับฝ่...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 18,000-22,000 (ตามโครงสร้างบริษัท)
17 Jun 19
3 . หัวหน้าแผนกผลิต หรือ เจ้าหน้าที่แผนกผลิต รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและบังคับบัญชาพนักงานในสายงานให้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการตามกฎระเบียบบริษัท 2. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและถูกต้องตามคุณภาพของสินค้า 3. จัดทำรายงานประสิทธิภาพการผลิต KPI ของแผ...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
4 . QA/QC Supervisor
-Product/Process quality control and management. -Control the operations in the QA/QC section to comply with IATF16949. -Development the required documentation to support the products. -Development...

บริษัท คูโบต้า ไอรอน เวอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary N/A
17 Jun 19
5 . หัวหน้าไลน์เย็บผ้า
ดูแลควบคุมงานเย็บให้ผลิตได้ตามเป้าหมาย **ทราบผลทันทีหลังจากสัมภาษณ์**

บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด (สาขา พระราม 2 )
15 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
6 . QC Manager
- Quality Control - Follow up Claim of customer - QA

บริษัท ซองชอล ไฮเทค จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
7 . Leader(หัวหน้าหน่วยฝ่ายผลิต)
1.ควบคุมการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามที่กำหนด 2.กำกับดูแลการทำงานของพนักงาน 3.แก้ไขปัญหางานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ 4.รายงานผลผลิตประจำวัน 5.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบั...

บริษัท หวั่นหลิน (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jun 19
8 . Production Manager/ Shipping Process (Glass Product) [T01231]
- Communicate with customer about production plan - Feedback production plan to own company and adjust, dispatch resource. - Resolve operation problem and report - Keep customer relation

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 50,000THB - 70,000THB (Depend on experience)
17 Jun 19
9 . Supervisor Die Casting
1. Control Process Die Casting. 2. Improvement line and products on target. 3. Set up Machine Die Casting. 4. Coordinate with the Planning Department and others involved in the daily production....

U-SHIN (THAILAND) CO., LTD.
1 Position
17 Jun 19
10 . Assistant Production Manager
- Manpower Planning daily - Manage and monitoring product align with client's quality and less of product damage - Manage and monitoring production are follow with Safety procedure and other com...

deSter Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
11 . Production Leader / Production Supervisor / Supervisor Material Control
1. Handle and supervise daily production activities in thermoforming section. 2. Responsible of daily output of the section. Make sure that production planning is followed, and propose actions to cor...

deSter Co., Ltd.
6 Position
17 Jun 19
12 . Sr. Material Control
- ควบคุมและวางแผน ดูแลงานบดเม็ดพลาสติกและงานเติมเม็ดพลาสติก แผนกขึ้นรูปพลาสติก ตามแผนงานในแผนกขึ้นรูปพลาสติก - วันทำงานปกติ วันอังคาร-วันอาทิตย์

deSter Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
13 . หัวหน้าทีมผลิต
1.ลงสนามจริง ทำงานหนักกว่าลูกน้อง 2.บริหารจัดการงานให้เป็นระบบ 3.คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 บาท
17 Jun 19
14 . หัวหน้าแผนก QCรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตรฐาน 2. จัดแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการแก้ไข ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 3. ติดตามวิเคราะห์ปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง เพื่อหาทางป้องกันกา...

ULTIMATE REFLEX CO.,LTD.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ / Asst.Mgr.QMR
1.ร่วมบริหารงานในแผนกประกันคุณภาพให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานในแผนกประกันคุณภาพให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3.วิเคราะห์กระบวนการประกันคุณภาพ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขผลิตภั...

บริษัท ไทยอินดักชั่นส์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
16 . หัวหน้าผลิตรับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบแผนกผลิต

บริษัท เอ็นแอนด์พีฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
17 . หัวหน้าแผนกผลิต (Leader)
- วางแผน ควบคุมการผลิต - ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - รายงาน สรุปผลสถานะการผลิตร่วมกับผู้จัดการโรงงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาการผลิตเพื่อให้ทันความต้องการของลูกค้า - จัดเตรี...

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 Jun 19
18 . หัวหน้าไลน์ผลิต
ดูแลและควบคุมการผลิตหิน

บริษัท สโตนส์ แอนด์ โรสเสส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
19 . หัวหน้าแผนก,รองหัวหน้าแผนก Injection (ประจำสมุทรสาคร)
-Assist the Production Manager in the specific areas of product funtion and day-to-day operation -Plan and coordinate the work flow on the production lines to achieve production targets accordance to...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
17 Jun 19
20 . Injection Manager (ประจำสมุทรสาคร)
- บริหารควบคุมการผลิตเพื่อให้กระบวนการผลิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนการทำงาน ควบคุมพนักงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร - ทบทวนพัฒนาการผลิตใช้กระบวนการผลิตที่เหมาะสม - จัดทำระบบคุณภา...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
  790 Positions      
Sort By 
Disability Jobs