JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2,208 Positions      
Sort By 
1 . Product Quality Assurance Advisor ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1
-ตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่รับเข้าจนถึงครบอายุจัดเก็บ (shelf life) ทุกล็อตการผลิต -จัดทำ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
25 Aug 19
2 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ QA/QC
ตรวจสอบวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต จัดทำ report สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ ดูแลระบบเครื่องมือวัดและทดสอบ

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
1 Position
Salary 17,000-22,000
25 Aug 19
3 . Senior Production Officer - Windows & Doors
- ควบคุมการผลิตประตูหน้าต่างอลูมิเนียมให้ทันตามแผนงานและได้คุณภาพ - จัดทำรายงานการผลิตประจำสัปดาห์เพื่อนำเสนอในที่ประชุม - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้ได้เป้าหมายทางการผลิต - งานอื่นๆเกี่ยวกับ...

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
Salary 14,000
25 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/ ติดตั้ง
- ผลิตงานในไลน์ผลิต - ดูแลความเรียบร้อยในไลน์ผลิต - ติดตั้งงานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมที่หน้างาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
4 อัตรา
Salary 9,500-11,000
25 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
1.ดูแลเอกสารด้านการจัดทำระบบ GMP, HACCP, HACCP, Halal, สรรพสามิต, อย. 2.ดูแลงานด้านเอกสารให้กับลูกค้า และ Supplier 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 4.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary Depend on working experienced
25 Aug 19
6 . หัวหน้าแผนกผลิต(สุพรรณบุรี)
**มีหอพักให้อยู่ฟรี

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
25 Aug 19

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
25 Aug 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
25 Aug 19
9 . Quality Control Staff
ตรวจสอบ ทำบันทึก เกี่ยวกับงานตรวจสอบคุณภาพ

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
25 Aug 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
25 Aug 19
11 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร Operaterรับสมัครด่วน !
1.รับสมุดบันทึกการทำงานของพนักงานกะที่ผ่านมาและส่งมอบสมุดบันทึกการทำงาน 2.จัดเตรียมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อทำการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุด และต้องทำการปรับเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน 3.จัดเก็บอ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
10 Position
Salary 10,000บาทขึ้นไปตามแต่ประสบการณ์
25 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
ลักษณะงาน - รับผิดชอบงานทางด้านการวางแผนการผลิต (Production Planning) - สรุปข้อมูลสต๊อกสินค้าในระบบ Raw Materials และ Finished Goods ในระบบ BPlus เพื่อวางแผนการผลิตและแผนการส่งมอบ - ประสา...

บริษัท อี.เอ็น.ซี. จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
25 Aug 19
13 . QA Engineerรับสมัครด่วน !
- Manage & Control system ISO 14001, IATF16949 PPAP, FMEA and Contral Internal Audit system - Control PPAP, Quality document for New model and process change. - Prepare New model project for Product...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Aug 19
14 . NPD.Officer (New Product Development )
- ดูแลผลิตภัณฑ์ใหม่ - ประสานงานภายในบริษัทได้

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
25 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคณภาพ QCรับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คงาน ส่งมอบลูกค้า 2. มีความรับผิดชอบในการส่งมอบงานลูกค้าให้ได้ประสิทธิภาพ 3 .ดูแลเรื่อง งานส่งมอบ 4. ติดต่อประสานงานลูกค้า 5. ทำงานด้านเอกสารต่างๆ ในแผนก

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Aug 19
16 . Leader Technician Injectionรับสมัครด่วน !
-ดูแลความคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน -ดูแลเรื่องกำลังพลให้เพียงพอต่อกระบวนการผลิต -ดูแลควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด -บริหารความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานที่รับผิดชอบ

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 17,000 หรือ ตามประสบการณ์ + Allowance
25 Aug 19
17 . รองผู้จัดการฝ่ายวางแผน (Demand)
- จัดทำการประมาณการขายร่วมกับช่องทางขาย - ควบและปรับปรุงความแม่นยำในการประมาณการขาย - จัดการประชุม S&OP ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความการขายให้เป็น...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
25 Aug 19

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่ผลิตวัตถุดิบ ฝ่ายครัวกลางรับสมัครด่วน !
- ผลิตวัตถุดิบเพื่อนำส่งหน้าร้านแต่ละสาขา - จัดล้างภาชนะ อุปกรณ์เครื่องครัวการผลิตในแต่ละวัน - จัดเรียงสินค้า เก็บให้เป็นที่ตามสัดส่วนที่บริษัทได้จัดสรรไว้ - ดูแลสต๊อกสินค้าเข้าและสินค้าออกในแต่ละว...

บริษัท คิวโอแอล เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
1 Position
Salary 11,000
25 Aug 19
20 . พนักงานฝ่ายผลิต
1. ทำงานในสายงานการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย 2. รับผิดชอบดูแล และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 3. ช่วยงานคลังวัตถุดิบ 4. งานอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการฝ่ายผลิตมอบหมาย

บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด
หลายอัตรา
Salary รายวัน-รายเดือน (9,750 - 11,000)
25 Aug 19
  2,208 Positions      
Sort By 
Disability Jobs