JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2,460 Positions      
Sort By 
1 . QA/QC STAFF (CMM)
- ตรวจเช็คชิ้นงานด้วยเครื่อง CMM Mitutoyo CRYSTA –APEX S776 Vernier ,Micro, Roughness, Contour, - เขียนโปรแกรมตรวจเช็คแบบ Auto - ตรวจเช็คแบบ Manual - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

SUMINO AAPICO (Thailand) Co.,Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary 12,000-14,000 บาท
27 May 19
2 . Production Control & Logistic Staff
1.Support plan Logistic /Production / Component part /Order / Document 2.จัดทำเอกสาร ตลอดจนจัดงานขาย 3.ตรวจสอบสต๊อคสินค้า 4.รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

SUMINO AAPICO (Thailand) Co.,Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
27 May 19
3 . วิศวกรการผลิต/ผู้ช่วยหัวหน้างาน
1) ผลิตและพัฒนาสินค้าคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 2) ควบคุมดูแลระบบบริหารการผลิตงานของลูกค้าให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 3) ควบคุมและปฏิบัติงานในสายการผลิต และฝึกอบรมพนักงานในแผนกใ...

บริษัท ยูไนเต็ด ซีมเลสแวร์ จำกัด
1 Position
Salary 17,000 - 20,000
27 May 19
4 . โฟร์แมน/จนท.ควบคุมคุณภาพคอนกรีต(QC)รับสมัครด่วน !
เดินทางเพื่อตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตผสมเสร็จตามหน้างานที่ลูกค้าสั่งซื้อ ว่าได้คุณภาพตามที่บริษัทกำหนดหรือไม่

บริษัท ไฟว์ เค.ที.คอน จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000
27 May 19
5 . เจ้าหน้าที่ผลิตเครื่องสำอาง
- รับผิดชอบในการผสมสินค้าของทีมงานที่สังกัดอยู่ ให้ได้ปริมาณและคุณภาพตรงตามเป้าหมายที่กำหนด - รับผิดชอบในการควบคุมเงื่อนไขในขณะกระบวนการผสมให้เป็นตามมาตรฐาน ที่กำหนดโดยมีการตรวจสอบติดตามงานตลอด

บริษัท เดอะ ลัคกี้ เทรด จำกัด
27 May 19
6 . QC. Supervisor(โรงงานอาหาร)
▪ Implement effective quality control measures to ensure raw material and finished products meet the required specifications. ▪ Ensure that product complaints are resolved through effective correctiv...

บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
27 May 19
7 . QA SpecialistUrgently Required !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ดูแลจัดการงานประกันคุณภาพ และประสานงานกับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมทั้งดูแลรับผิดชอบเรื่องการ Audit จากลูกค้า - ติดต่อ Supplier เพื่อตามงานให้ได้คุณภาพ รว...

Nippa (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
27 May 19
8 . Production Control Leader ( Warehouse & Logistic)Urgently Required !
Responsible Warehouse & Logistic. -Shipping order.Receiving order from customer. - Verification of the information produced is accurate and timely completion of work as planned. - Verifying the qua...

Nippa (Thailand) Co., Ltd.
Pinthong Industrial (Project 3) Chon Buri
1 Position
Salary Negotiation
27 May 19
9 . พนักงานผลิตจารบีและน้ำมันหล่อลื่นรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตจารบีและน้ำมันหล่อลื่น - ตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์/สารเติมแต่งต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนการผสม และดูแลจน เสร็จสิ้นกระบวนการ พร้อมจัดเก็บ - เก็บตัวอย่างส่ง Lab วิเคราะห์ - ...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
Salary N/A
27 May 19
10 . Sr.Quality Engineer
1.Plan support and implement total quality management in support of zero safe launch findings at pre and post SOP. 2.Provide PPAP document for new model and submit to customer on time 3.Define spe...

บริษัท ไทยซัมมิท เชป คอร์ป จำกัด
1 Position
Salary N/A
27 May 19
11 . Quality Technician
1.ตรวจติดตามกระบวนการผลิตผ่านการสุ่มตรวจคุณภาพและทำการเปิด CAR ในระบบ เมื่อพบเจอปัญหาชิ้นงานไม่ได้ตามคุณภาพ 2.ทำการตรวจสอบคุณภาพในจุดที่จำเป็น สำคัญโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคนิคที่เหมาะสม 3.จัด...

บริษัท ไทยซัมมิท เชป คอร์ป จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary N/A
27 May 19
12 . Material Planner Officer
1.Maintain and manage all special run requests and maintain system forecasts. 2.Issue supplier delivery schedules daily weekly. 3.Material requirements planning ensuring raw materials and components...

บริษัท ไทยซัมมิท เชป คอร์ป จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary N/A
27 May 19
13 . ผู้จัดการ / หัวหน้า ฝ่าย QA QCรับสมัครด่วน !
ผู้จัดการฝ่าย -บริหารงานด้านระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า -ดูแลแก้ไขระบบการตรวจสอบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพเสมอ -ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา -บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ หัวหน้าฝ่าย -รับผิดชอบใ...

บริษัท เวก้าเนเจอรัล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
27 May 19
14 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1.ทำการสุ่มตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ที่รับเข้าตามคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานที่กำหนด 2.ทำการสุ่มตัวอย่างและตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในกระบวนการ...

บริษัท เวก้าเนเจอรัล จำกัด
3 Position
Salary 12,000-18,000 บาท
27 May 19
15 . RT Quality Assurance (เจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพ)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจความพร้อมของรถบรรทุกน้ำมันให้มีสภาพพร้อมตามที่บริษัทกำหนด ก่อนจะเริ่มงาน 2. ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของพนักงานขับรถ เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 3. ควบคุม ดูแลการเข้าเติมน้ำมันที่คลังน้ำมัน ...

บริษัท พงษ์ระวี จำกัด
2 Position
27 May 19
16 . วิศวกรผลิต
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูงขึ้น • ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ • ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงกระ...

บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary ตามตกลง
27 May 19
17 . Assistant QA Manager
- ตรวจสอบและควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน QA และ QC - ตรวจสอบบันทึก การติดตามการทำงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนำมาพิจารณา วางแผน และกำหนดกลยุทธ์เพื่อไม่ใ...

บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary ตามตกลง
27 May 19
18 . โฟร์แมน (Foreman) รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลงานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 2. ตรวจสอบแผนและวางแผนการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 3. ประสานงานกับทางลูกค้าหน้างาน และทางบริษัท 4. สรุปผลการทำงานของทีมตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ประสาน ...

บริษัท วินเวิร์ธ จำกัด
4 Position
27 May 19
19 . เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต
1. วางแผนการผลิตโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำคู่มือในการผลิตสินค้า 3. วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ กับเจ้าหน้าที่จัดซื้อและเจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ 4. ดูแลหมายกำหนดการส่งมอบสินค้าไปยังลู...

บริษัท สยาม เอ็ม ซี จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
27 May 19
20 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
งานด้านการตรวจสอบสินค้า และวัตถุดิบ - ดำเนินการจัดทำเอกสารคู่มือการตรวจสอบวัตถุดิบ และสินค้า - ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ และสินค้าตามแผนคุณภาพ และคู่มือการทำงาน - ดำเนินการสรุป รายงาน และบันทึกผลการ...

บริษัท สยาม เอ็ม ซี จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 19
  2,460 Positions      
Sort By 
Disability Jobs