JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2,323 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.
20 อัตรา
Salary 325 บาท/วัน+ค่าอาหาร 30 บาท/วัน
17 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่เช็คและควบคุมสต็อก
1.เช็คสินค้าสำหรับจัดส่งให้ถูกต้อง 2.ดูแลในเรื่องการเบิกจ่ายสินค้า 3.ทำเอกสารรายงานเกี่ยวกับสต็อกสินค้า 4.เช็คจำนวนสินค้าที่ผลิตในแต่ละส่วนการผลิต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพานิช เทรดดิ้ง
1 ตำแหน่ง
Salary 9,000 - 11,000
17 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพIATF16949
1.ดำเนินงานด้านระบบบริหารคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ กฎระเบียบที่บริษัทฯ วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ดำเนินการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันปัญหาไ...

บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
4 . หัวหน้าแผนกบริหารคุณภาพ
หน้าที่หลัก ควบคุม และตรวจสอบการดำเนินการของระบบคุณภาพของแต่ละแผนก ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ มาตรฐานของงาน ดำเนินงานด้านระบบบริหารคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ กฎระเบียบที่บริษั...

บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
5 . วิศวกร QA
มาตรฐานของงาน : รับผิดชอบด้านการดำเนินการจัดทำและควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และระบบควบคุมคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ รายละเอียดของงาน 1. ดำเนินการควบคุม และจัดทำเอกสาร ด้าน ผลิ...

บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
6 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพสินค้า(QC)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด 2.ทำสรุปรายงานปัญหา การแก้ไขปัญหา 3.ดูแลลูกทีม 6 คน

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
17 Jun 19
7 . Coordinate production officer
- Planning machine capacity - Match the product capacity with material for efficiency - Reporting process from each department in production - Making and control document according to document cont...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 Position
Salary Salary negotiable
16 Jun 19
8 . เจ้าหน้า QC incoming & lABรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลต่าง ๆ - ควบคุมตรวจสอบคุณภาพและตรวจรับวัตถุดิบเข้า - ประสานงานแผนกต่าง ๆ ในการตัดสินใจ - วิเคราะห์ระดับของ defect ในแต่ละผลิตภัณฑ์

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์/ สินค้าในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของลูกค้า - ตรวจสอบวัดค่าความเหมือนของเฉดสี ที่ผลิต เทียบกับ STD ตามที่ลูกค้ากำหนด และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ร่วมวางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเครา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
11 . ++รับสมัครด่วน++ผจก.แผนก ขนส่ง , แผนกผลิต,แผนกคลังสินค้า++ ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร
++ ผู้จัดการแผนกขนส่ง++ ลักษณะงานพอสังเขปมีดังนี้ กำหนดแผนงาน , กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายและจัดส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีตลอดจนร่วมจ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา ( ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์) 08.30-17.30 น.
Salary ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
16 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Officer)
-รับใบสั่งผลิต JOB ORDER ตรวจเช็ครายละเอียดสินค้าที่สั่งผลิต กับ PO -เช็ควัตถุดิบที่จะต้องใช้ในการผลิต ว่าเพียงพอหรือจำเป็นต้องออก PR หรือไม่ -ประสานงานการฝ่ายขาย เพื่อยืนยันกำหนดการส่งมอบสินค้า -...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
2 Position
16 Jun 19
13 . Production Supervisor ติดต่อ 089-815-7366
- มีหน้าที่คุมทีมแผนกสายการผลิต(อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์) ประมาณ 25 คน - ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ , ทำเรื่องสงเครมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เมื่อเกิดการ ชำรุด,เสียหาย หรือไม่ได้มาตรฐาน ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
หลายอัตรา
Salary 20,000-30,000 บาท (ตามประสบการณ์)
16 Jun 19
14 . พนักงานฝ่ายผลิต(พุทธมณฑลสาย 5)
-ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต -แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเบื้องต้น -ดูแล 5ส.ภายในพื้นที่รับผิดชอบ

Shera Public Company Limited
5 Position
16 Jun 19
15 . เจ้าหน้าที่ QA
1. ตรวจและติดตามคุณภาพวัตถุดิบ 2. ตรวจและติดตามคุณภาพกระบวนการผลิต 3.ดำเนินการตาม Process Audit ตามมอก.

Shera Public Company Limited
3 Position
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
16 . Process Engineer (Lopburi Plant)
Purposeful function Control the process check the grinding process. To be effective prioritize work. Developed in and check the quality of produce. Effective and maintenance and adoption of TPM to ...

Shera Public Company Limited
2 Position
Salary Negotiable
16 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่ QCรับสมัครด่วน !
- สุมตรวจสอบวัสดุบรรจุ - ดูแลคลังวัตถุดิบ - การประสานงานภายในและภายนอกด้านการจำกัดเวลาและกำหนดเป้าหมาย - เขียนบันทึกการรับวัตถุดิบ ,ตรวจสอบวัตถุดิบ และเก็บ - ทำข้อกำหนดวัสดุบรรจุ - ทำ WI ขั...

บริษัท บ้านครีม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
18 . Production Supervisor
- รับผิดชอบในการดูแลบริหารจัดการการดำเนินการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ผลักดันทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงาน บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และ KPI ที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัทกำหนดไว้

Flexitallic Sealing Technology Co., Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
16 Jun 19
19 . Production Supervisor (English resume only)
- Control production to achieve yield target. - Manpower planning by production plan. - Meet company's quality standard and ISO standard - Improve process for cost saving.

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 Position
16 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า รับสมัครด่วน !
1. ออกตรวจสอบคุณภาพบริการและอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ 2. ตรวจสอบนับสต็อควัตถุดิบตามสาขา 3. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบคงคลัง 4. ตรวจสอบเอกสารและโปรโมชั่นต่างๆ 5. จัดทำรายงานการเข้าตรว...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary 13,000 - 15,000
16 Jun 19
  2,323 Positions      
Sort By 
Disability Jobs