JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  2,338 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QA Injection รับเฉพาะที่มีประสบการณ์)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจวัดและยืนยันขนาดของแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนต่างๆของแม่พิมพ์ 2. Incoming / Outgoing Check 3. สรุปข้อมูลและจัดทำ Data ของการตรวจสอบ

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Dec 18
2 . QA Leader & QA Staffรับสมัครด่วน !
- รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า อนุมัติการแก้ไข และรายงานต่อลูกค้า - ควบคุมระบบคุณภาพให้สอดคล้อง กับข้อกำหนดระบบคุณภาพ IATF:16949 - Supplier audit, Customer Audit, CB Audit - ทำแผนการปรับปรุ...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
อย่างละ 2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
3 . QA,QC Manager (เพศหญิง เท่านั้น)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบให้ได้คุณภาพที่ดีและต้นทุนต่ำ ลดงานเสีย (NG) ติดต่อพูดคุยกับลูกค้า แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ 2. ริเริ่มสร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงานที่ดี และมีความปลอดภัย 3. เสริมสร้างทำเป็นตัวอย่างที่ดี...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 35,000 - 50,000 บาท
17 Dec 18
4 . พนักงานผลิตอาหาร - (ซ.กิ่งแก้ว 44 สมุทรปราการ)
ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรเป็นมาก่อน ทำงานในไลน์ผลิตอาหาร - เตรียมวัตถุดิบอาหาร - จัดเรียงสินค้า - แพ็คห่อสินค้า - จัดเก็บสินค้าเพื่อเตรียมส่งออก - เคลียร์/ทำความสะอาดพื้นที่ที่ทำอาหาร ...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
5 Position
Salary 9,000-10,000 บาท
17 Dec 18
5 . Audit Parcel Shop (ต่างจังหวัด)
Responsibilities: • Verification to meet the requirements and meet the standards and specifications of Kerry Express Thailand Parcel Shop; • Reviewing customer requirements and making sure they are ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
6 . หน.QA(1)/ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ&EMR (1)รับสมัครด่วน !
ดูแลระบบควบคุมคุณภาพทั้งระบบ 1.วางกลยุทธ์และแผนงานในการควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อตกลงของลูกค้าและนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตาม KPI ที่กำหนด 2.วางแผนควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณ...

บริษัท จิ่วหลงไทย จำกัด
Laem Chabang Industrial Chon Buri
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Dec 18
7 . ช่างเทคนิค
ควบคุมดูแล เครื่องจักร เป่า-ฉีด พลาสติก ให้สามารถผลิตได้ตามแผนการผลิต ควบคุมสินค้าให้ผลิตได้ตามมาตรฐาน

บริษัท โอแอนด์ซี พลาสติก จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
2 อัตรา
Salary 12,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
17 Dec 18
8 . พนักงาานแผนกผสม
- ปฏิบัติงาน ผสมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามตัวอย่างมาตรฐาน และคู่มือที่เกี่ยวข้อง - ดูแล รักษา เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมผลิตภัณฑ์ตามคู่มือการทำงาน - ดูแล รักษา สภาวะแวดล้อมในการผลิตตามคู่มือการท...

บริษัท ปฐวิน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Dec 18
9 . ผู้จัดการแผนกผสม
- การวางแผนการผลิต(วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน วัตถุดิบและ WIP) - การควบคุม ตรวจสอบ กระบวนการในการผลิต - ดูแลระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปฐวิน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Dec 18
10 . Planning Manager
- กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของฝ่ายโรงงานและบริษัทฯ - รับ Order Forecast จากผู้จัดการฝ่ายขายและประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนผลิต และติดตามการส่งมอบส...

TN GROUP
1 อัตรา
Salary 4K-6K
17 Dec 18
11 . QC Managerรับสมัครด่วน !
1. กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท 2. ศึกษา ติดตาม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำ...

TN GROUP
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 Dec 18
12 . Production Supervisor (Nipple polymer product)
ความรับผิดชอบในภาพรวม ควบคุมการผลิตจุกนมตามแผนงานที่วางแผนไว้, วิเคราะห์แก้ไขปัญหางานและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารผู้ใต้บังคับบ...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
1 Position
17 Dec 18
13 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ QA /QCรับสมัครด่วน !
- ตรวจรับวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์,การสุ่มตรวจสินค้า/บรรจุภัณฑ์ ทุกขั้นตอนให้เปฯไปตามข้อกำหนด - ดูแลด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล/ความสะอาด/อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใช้ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
14 . Board Controller
- รับผิดชอบ ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า และการจ่ายไอน้ำ โดยตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบั...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
15 . Shift Supervisor
1.รับผิดชอบดูแลงานด้านการผลิตและจ่ายไฟฟ้า รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกะที่ดูแล 2.ควบคุมการผลิตและจ่ายไฟฟ้าภายในกะให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้คุณภาพตามแผน การผลิตและข้อกำหนดของลูกค้า 3.ดำเนินการต...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
16 . Plant Operator
1.รับผิดชอบ ดูแล Turbine Genarator และระบบ Balance of plant ในการผลิตไฟฟ้า 2.ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง 3.รับผิดชอบในการผลิ...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
17 . Production Supervisor ( Stamping Process)
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ 2.ควบคุมคุณภาพชิ้นงานในการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน 3.วิเคราะห์ค้นหาสาเหตุของปัญหาในการผลิตทั้งด้านการผลิต คุณภาพชิ้นงาน และเครื่องจักรปั๊มขึ้นรูป หุ่นยนต์สำหรับผ...

บริษัท ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 Position
Salary N/A
17 Dec 18
18 . Production Supervisor ( EDP Painting )
ควบคุมกระบวรการผลิตให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย • ควบคุมผลการผลิตให้มีคุณภาพตามข้อกำหนด • จัดเตรียมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนผลิตในแต่ละวัน • ควบคุมดุแลเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต • ควบค...

บริษัท ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
17 Dec 18
19 . Process Engineer - Boiler (Lopburi Plant)
Purposeful function Control the process check the grinding process. To be effective prioritize work. Developed in and check the quality of produce. Effective and maintenance and adoption of TPM to ...

Shera Public Company Limited
2 Position
Salary Negotiable
17 Dec 18
20 . ผู้ช่วยหัวหน้าผลิต (รายเดือน)
1.ควบคุมกระบวนการผลิตของไลน์ ความละเอียดรอบคอบต่อหน้าที่ 2.งานเกี่ยวกับการแพ็คสินค้า

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
10 Position
Salary โครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
17 Dec 18
  2,338 Positions      
Sort By 
Disability Jobs