JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Jobs: Marketing
  1,474 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการภาคฝ่ายขายทุกภาคประเทศไทย/พนักงานขาย (บริษัทในเครือ) รับสมัครด่วน !
รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน และร่วมกำหนดแผนงาน และงบประมาณของแผนกที่รับผิดชอบ ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา ตรวจสอบรายการเบิกสินค้า ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู...

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (สามารถต่อรองได้)
22 May 19
2 . Overseas Marketing Manager (FMCG or Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
- Responsible for Overrall Marketing Strategy for Overseas Marketing Department of Large-Sized Food Manufacturer - Responsible for Total Brand Management - Responsible for achieving target sales v...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
1 อัตรา เท่านั้น
Salary 70,000 - 90,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
22 May 19
3 . เจ้าหน้าที่ดูแลโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ต Facebook, Line, Website รับสมัครด่วน !
1.ทำการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ตเช่น Facebook, Line, Website 2.ติดต่อลูกค้าผ่านช่างทางดังกล่าว 3.ประสานงานกับพนักงานขายเพื่อทำการซื้อขายต่อไป

บริษัท อ๊อกเล็ตธ์ ออโต้ จำกัด
2 Position
Salary 12,000 (+คอมมิชชั่น)
22 May 19
4 . Export Sales ExecutiveUrgently Required !
- Determines export annual and gross-profit plans by forecasting and developing annual sales, projecting expected sales volume and profit, analyzing trends and results, establishing pricing strategies...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 Position
Salary N/A
22 May 19
5 . Digital Marketer (Facebook ads)
- เขียน content และ artwork ต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย - สร้าง / ปรับ Facebook ads ตาม budget ที่ได้รับได้อย่างเหมาะสม - เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (targeting) ได้อย่างถูกต้อง -...

Like Me CO.,LTD.
3 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท/เดือน (ตามตกลง)
22 May 19
6 . แอดมิน ภาษามาเลเซีย / จีน รับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ต่างชาติ ให้คำแนะนำการใช้บริการผลิตภัณฑ์ของเรา -ช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้า -จัดทำรายงานประจำวัน - 1 เดือน หยุด 4 วัน สามารถหยุดติดต่อกันได้ - 1 วันทำงาน 10 ซม. -...

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
10 อัตรา
Salary เริ่มต้น 16,000 + ค่าทักษะภาษา 2,000 + เบี่้ยเลี้ยง 1,000 ค่ากะ 500 บาท + เบี้ยขยัน 500 บาท
22 May 19
7 . หัวหน้าการตลาด / เจ้าหน้าที่การตลาด
1. ดำเนินการด้านการตลาดของแผนก / ฝ่าย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้ 2. นำแผนงานด้านการตลาดของบริษัท มาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 3. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายโค...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 19
8 . เจ้าหน้าที่การตลาด ภาคสนาม
1.ควบคุมการติดตั้งป้าย ตรวจเช็คความเรียบร้อยของป้าย เซอร์เวย์ป้าย 2.บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (ดูแลการแจกใบปลิว, ทำกิจกรรม Roadshow และกิจกรรมในบูธตามสถานที่ต่างๆ) 3.นำเสนอรูปแบบโฆษณาใหม่ๆ ...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 May 19
9 . Online Marketing
1. เขียน content หรือ Campaign หรือ เขียนคำโฆษณาต่างๆ ลงสื่อออนไลน์ เพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 2. ดูแล Facebook/Webpages/etc. 3. สร้างความสัมพันธ์อันดี รักษาและขยายกลุ่มลูกค้าออนไลน์

บริษัท ซัน เกทเวย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 May 19
10 . Marketing Executive (ส่งเสริมการขายการตลาด)
- ร่วมวางแผนการตลาด และสนับสนุนการขายให้แก่คู่ค้า - แนะนำและให้คำปรึกษาพนักงานขายในการทำกิจกรรมต่างๆ - ผลักดันยอดขาย และส่งเสริมการขายให้แก่ร้านค้า - ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆตามความต้องการของคู่ค้า - ร...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 19
11 . Marketing Channel Executive (ภาคเหนือ)
• ดูแลการตลาดในกลุ่มลูกค้าต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร • วางแผนงานส่งเสริมการตลาดเพื่อเป้าหมายในการผลักดันยอดขาย • สามารถวิเคราะห์ยอดขาย และประเมินถึงความเป็นไปได้และผลลัพธ์ ในการทำ Campaign ส...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง (สามารถเจรจาต่อรองได้)
22 May 19
12 . Party Coordinator Asst.Manager - HORECA
→ วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานบริการจัดเลี้ยง Functions & Party ในกลุ่มลูกค้าช่องทางสำนักงาน, บ้าน และช่องทางอื่นๆ ระดับพรีเมี่ยมให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท → วางแผนประสานงาน และกำกับดูแลงานอีเว้นต์ Par...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
22 May 19
13 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจการค้าอาวุโส – TBR
→ รวบรวมประเด็นในเชิงลึกของตลาดและคู่แข่ง ตลอดจนแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ → เสนอเงื่อนไขการค้า ข้อดีข้อเสียที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และคู่ค้า เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ ติ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 19
14 . Marketing Campaign Online ( ARiP)
Job Description - คิด Theme และ Concept Idea ให้กับ Digital Campaign ต่างๆ เช่น Facebook, Website, Banner - ควบคุม Contcept งานภาพรวม ให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ - วางแผนรูปแบบงานให้อยู่ในคอ...

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
1 Position
22 May 19
15 . Digital Marketing (Assist Manager) ( ARiP)
ลักษณะงาน -ดูแลและพัฒนา Product, วางแผนการขาย และ บริการ ด้าน Digital Marketing Service ของบริษํท - คิดกลยุทธ์ด้าน Digital Marketing เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตลาด ของบริษัท และ ลูก...

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 May 19
16 . หัวหน้าทีมอีเว้นท์/เจ้าหน้าที่อีเว้นท์-ธุรกิจสุรา-ต่างจังหวัด
1.วางแผนการจัดกิจกรรม Event รวมทั้งการสรรหาและคัดเลือก PG/CT Outsource เพื่อจัดเตรียมงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2.ควบคุม ติดตามการดูแลรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์การจัดงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์ ร่ม และอื...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 19
17 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางการตลาด-CT Ex.(ธุรกิจเบียร์) ระยอง นครปฐม สมุทรสาคร เลย
1. ควบคุมการทำงานของพนักงาน PG ให้ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนด 2. จัดหาและอบรมพนักงาน PG ลงปฎิบัติงานในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ 3. ควบคุมการปฎิบัติงาน ของพนักงาน PG

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 19
18 . Assistant Trade Marketing Manager - ThaiDrink
- Plan and set strategies of promotional activities for stores in each different channels with Trade Marketing Manager including monitor and control according to the plan. - Analysis of the old...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
22 May 19
19 . Trade Execution Event Activity - ThaiDrink
- วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อ และตราสินค้าให้มีความเหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งภาพลักษณ์และจำนวนในปริมาณที่เหมาะสม - ประเมินผลและเก็บข้อมูลการใช้สื่อ ออกแบบ จัดทำ และติดตั้งสื่อได้อ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 19
20 . Trade Marketing Manager - ThaiDrink
- กำหนดกลยุทธ์ การจัดรายการส่งเสริมการขาย สื่อ พื้นที่การจัดเรียงพิเศษและสินค้าใหม่จากแผนงานตลาดของแต่ละผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับตำแหน่งทางธุรกิจของห้างฯ ในแต่ละช่องทาง - กำก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
22 May 19
  1,474 Positions      
Sort By 
Disability Jobs