JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  13 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถโฟคลิฟท์
1) ขับรถรับ - จ่าย สินค้า ในส่วนของฝ่ายผลิต 2) ตรวจเช็คสภาพรถประจำวันและรายงานหากพบสิ่งผิดปกติให้รายงานผู้บังคับบัญชา 3) ดูแลเครื่องจักร, อุปกรณ์ และเครื่องมือให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4) ปฏิบัต...

บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
2 . พนักงานขับรถขนส่งรับสมัครด่วน !
- ขับรถยนต์ส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - ทำความสะอาดรถยนต์ที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
16 Jul 19

บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 19
4 . แมสเซนเจอร์
ขับรถรับ-ส่งเอกสาร ส่งตัวอย่างสินค้าให้กับลูกค้า

บริษัท เซียน หัว ไท้ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
5 . พนักงานส่งเอกสาร (Messenger)รับสมัครด่วน !
1.รับส่งเอกสารต่างๆระหว่างบริษัทฯกับหน่วยงานภายนอก 2.วางบิล รับเช็ค ติดต่อธนาคาร 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jul 19
6 . พนักงานขับรถส่งสินค้า รับสมัครด่วน !
1.ขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.ดูแลตรวจสอบการขึ้นและลงสินค้าในรถที่รับผิดชอบ 3.ดูแล/ตรวจสอบรถให้พร้อมใช้งานเสมอ

บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
7 . ขับรถส่งสินค้า
ขับรถส่งสินค้าตามรายการในแต่ละวัน

บริษัท เซียน หัว ไท้ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
12 Jul 19
8 . พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ
1.ขนถ่ายสินค้าขึ้นรถ ดูความถูกต้องและคุณภาพของสินค้า 2.คลุมผ้าใบเพื่อเตรียมการจัดส่ง 3.ดูแลเรื่องเอกสารที่ออกให้กับลูกค้าทั้งตอนไปส่งสินค้าและนำกลับมาบริษัทฯ 4.ตรวจเช็คสภาพรถและดูแลเรื่องความสะอาด ...

บริษัท เจ.เอส.โฟม จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
11 Jul 19
9 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
ขับรถขนส่งสินค้าให้กับบริษัท,ตรวจเซ็นสินค้าที่ขึ้นรถส่งให้ลูกค้าและรับผิดชอบเอกสาร(บิล)ส่งสินค้ารวมถึงความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นจากตัวพนักงานขับรถโดยตรง

บริษัท อ็อพชั่นโฟร์วีลไดร์ฟ จำกัด
11 Jul 19
10 . พนักงานขนส่ง (สาขานครปฐม)
- ขับรถขนส่งสินค้าให้กับบริษัทฯ - รับผิดชอบสินค้าระหว่างการจัดส่งให้อยู่ในสภาพที่ลูกค้ายอมรับได้ - ดูแลบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถขนส่ง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดอเบล จำกัด
Salary ตามโครงสร้าง
10 Jul 19

Indorama Polyester Industries PCL
10 Position
Salary ตามประสบการณ์
10 Jul 19
12 . ขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
ตรวจสอบสินค้ากับที่จัดส่งแล้ว ขนย้ายสินค้าขึ้นรถ และไปส่งที่ขนส่งต่างๆใน กทม.และปริมณฑล (ยกสินค้าด้วย)

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000+
10 Jul 19
13 . พนักงานขับรถน้ำมันดิบ
1. ขับรถบรรทุกและนำส่งผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด และมอบหมายให้ตรงต่อเวลาด้วยความปลอดภัย 2. ปฎิบัติตามขั้นตอนการปฎิบัติงานในคู่มือ

Phar-Lap Transport (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + ค่าเที่ยว
10 Jul 19
  13 Positions      
Sort By 
Disability Jobs