JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  611 Positions      
Sort By 
1 . Furniture Supervisor / หัวหน้าแผนกเฟอร์นิเจอร์ ประจำโรงงานพุทธมณฑลสาย 7
- ตรวจสอบ ควบคุม แบบขยายรายละเอียด - ควบคุมการจัดส่งชิ้นงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมการติดตั้งชิ้นงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามแผน - จัดทำงบประมาณเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ - วิเครา...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (นครปฐม)
- ให้คำแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ และสิทธิประโยชน์ของบัตรกดเงินสด A money แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหน้าสาขา - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบสมัคร, เอกสารสำคัญส่วนตัวของลูกค้า - ทำกิจกรรมทางการตลาด...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
22 Jul 19
3 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขานครปฐม
รับผิดชอบ 1. ยอดขายสินค้าของแผนกตาม Target Sales , เพิ่ม GP 2. ผลัดดันยอดขาย , ดูมาตรฐานหน้าร้าน 3. บริหารยอดสูญเสียของแผนกเพื่อ 4. ดูแลแผนการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย 5. งานอื่นๆ ตามที...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
4 . ผู้จัดการส่วนอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขานครปฐม
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
5 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (Section Manager - Fruit & Vegetable) สาขานครปฐม
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
22 Jul 19
6 . แคชเชียร์,พนักงานจัดเรียงสินค้า,ผู้จัดการแผนก ประจำสาขานครปฐม (จำนวนมาก)
แม็คโครสาขานครปฐมเปิดรับ 1. แคชเชียร์ (เพศหญิง อายุ 18-35 ปี) 2. พนักงานจัดเรียงสินค้า (ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี) 3. หัวหน้าแผนกอาหารสด,สินค้าอุปโภคบริโภค 4. ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด,ผู้จัดการแผนกอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
จำนวนมาก
Salary N/A
22 Jul 19
7 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขานครปฐม
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
22 Jul 19
8 . พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานฝ่ายผลิต ผลิตสินค้า

บริษัท อำนาจ ฟู้ดส์ จำกัด
10 Position
Salary เริ่มต้นที่ วันละ 320 บาทขึ้นไป
22 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

บริษัท อำนาจ ฟู้ดส์ จำกัด
1 Position
Salary 12,000 ขึ้นไป
22 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขานครปฐม
**เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น
22 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัดนครปฐม
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 10,000+Commission
22 Jul 19
12 . ช่างเทคนิค
-ประกอบเครื่องจักรฯตามแบบที่กำหนด

บริษัท ออโตแพค จำกัด
1-2 Position
Salary 11,000-13,000
22 Jul 19
13 . Digital Marketing & Web Master (Part Time/Internship)Urgently Required !
-Create / Write / Design / Manage Content of Company website and social media pages to promote product. (www.autopack.com) -Manage Autopack Social media such as Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin ...

บริษัท ออโตแพค จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท
22 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
-ซ่อม แก้ไขงานเครื่องจักรกลโรงงาน -วางแผนการดูแล รักษาบำรุงเครื่องจักร -ทำแผนงานได้ตามเป้าหมายงานซ่อม -รวมถึงสอนการใช้เครื่องอย่างถูกวิธี ซ่อมสร้างปรับปรุง -รวมถึงงานช่างทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
2 Position
22 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planner)รับสมัครด่วน !
-ดำเนินการวางแผนผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -บันทึกและเก็บข้อมูล ตรวจสอบเช็คสต็อก ดำเนินการขอซื้อวัตถุดิบ -ว...

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
16 . วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง - เก็บข้อมูลจัดทำ Daily / weekly / month reprot - ทำเอกสารรูปเล่มสำหรับส่งมอบงาน - ตรวจสอบ BOQ / TOR / สัญญาจ้าง และแบบเบื้องต้น - ประสานานเกี่ยวกับปัญ...

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการขาย - ควบคุมดูแลทีมขายให้ปฏิบัติงานตามแผนการขาย - รวบรวมข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาด - ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางและแก้ไขปัญหาในการทำงานให้กับเซลล์

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
18 . Sales (แผ่นฉนวนกันความร้อน)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกเก่าและหาฐานลูกค้าใหม่ - เสนอขายโครงการติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน - ทำใบเสนอราคา ทำรายงานการพบลูกค้า

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
22 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/วิศวกรจัดซื้อ/หัวหน้าแผนกจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลระบบจัดซื้อจัดจ้าง สรรหา Suppliers ทั้งในและต่างประเทศ เปรียบเทียบ Spec.สินค้า ราคาและเงื่อนไขเสนอผู้บริการอนุมัติทันเวลาที่กำหนด - ควบคุมติดตามให้ได้สินค้าเข้าตรงเวลาที่กำหนดและสินค้าตรง...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
Salary 14,000 - 25,000 บาท
22 Jul 19

บริษัท เทราไบร้ท์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
  611 Positions      
Sort By 
Disability Jobs