JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  14 Positions      
Sort By 
1 . โฟรแมนผลิต (บรรจุ/จัดส่ง)
- ควบคุมการผลิตในส่วนงานบรรจุสินค้า จัดส่ง - จัดลำดับงานให้สามารถส่งมอบได้ถูกต้อง ครบถ้วนและตามเวลาที่กำหนด - ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้อยู่ในกฎระเบียบ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัง...

บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary 1x,xxx / ตามตกลง
16 Sep 19
2 . โฟรแมนผลิต (ตัดแต่งพิเศษ)
- ควบคุมการทำงานของส่วนงานตัดแต่ง ตามสเปคลูกค้า - ดูแลพนักงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแพลนในแต่ละวัน - สรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary 1x,xxx / ตามตกลง
16 Sep 19
3 . พนักงานฝ่ายผลิต (พุทธมณฑลสาย 4)
- จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อส่งร้านสาขา - ตรวจสอบจำนวนวัตถุดิบที่ผลิต - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮั่วเซ่งฮง เอ็กซเพรส จำกัด
5 อัตรา
16 Sep 19
4 . วิศวกรพัฒนากระบวนการผลิต
-พัฒนากระบวนการทำงานในไลน์ผลิต -ปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อเพิ่มเวลาการทำงานของเครื่องจักรและคน -เพิ่มผลผลิต ลดการศูนย์เสีย

บริษัท จัมปาก้า จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 บาทขึ้นไป
16 Sep 19
5 . หัวหน้ากะ (ล่ามภาษาพม่า)
- สื่อสาร - แปลภาษา แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในไลน์ผลิต ภาษาไทยเป็นภาษาพม่า - สอนงานและควบคุมดูแลพนักงานพม่าที่ประจำในไลน์ผลิตให้สามารถทำงานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน ตามแผนผลิตและตามเป้าหมาย - ปร...

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง / ตามตกลง
16 Sep 19
6 . หัวหน้าแผนกผลิต
- บริหารจัดการและวางแผน ควบคุม และติดตามการบริหารงานประจำวันของหน่วยงาน ดูแลเกี่ยวกับ GMP/HACCP ของแผนก - ผลิตสินค้าให้เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน GMP/HACCP เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ และปลอดภัย - อบรม...

บริษัท พี.เอช. ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป
16 Sep 19
7 . พนักงานฝ่ายผลิต (พุทธมณฑลสาย 5)
- ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต - แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเบื้องต้น - ดูแล 5ส.ภายในพื้นที่รับผิดชอบ

Shera Public Company Limited
8 Position
16 Sep 19
8 . พนักงานแผนกเทคนิค (ทดสอบเครื่อง Stretch hood) ** ปฏิบัติงาน จังหวัดนครปฐม **รับสมัครด่วน !
- นำม้วนฟิล์ม Stretch hood มาทดสอบเพื่อดูความแข็งแรงของฟิล์ม - นำม้วนฟิล์มมาทดสอบที่เครื่อง Thermoform - จัดทำรายงานผลการทดสอบจากเครื่องทดสอบ Stretch hood และ เครื่อง Thermoform - ดูแลอุปกรณ์, เครื...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
Salary N/A
16 Sep 19
9 . พนักงานควบคุมคุณภาพ
1. ตรวจสอบคุณภาพในการผลิต 2. ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งและบริการ

บริษัท นิวเทคลูบส์ เอเซีย จำกัด
5 Position
Salary 10,000-20,000​ บาท
13 Sep 19
10 . หัวหน้าแผนกผลิต ประจำโรงงาน อ.สามพราน จ.นครปฐมรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - วางแผนงานผลิตตามแผนการผลิตสินค้าแต่ละวัน - ควบคุมเปอร์เซ็นต์ผลผลิตในแต่ละวัน( % YIELD) - ประสานงานระหว่างหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อทำให้งา...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
12 Sep 19
11 . ช่างฝังงานเงิน,ช่างฝังงานทอง,ช่างหลอมรีดรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบผลิตงานเครื่องประดับ แผนกฝังงานเงิน,แผนกฝังงานทอง ผลิตสินค้าตามขั้นตอนการทำงานของแผนกฝังงานเงิน,แผนกฝังงานทอง ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ ผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท อินทรามณี จำกัด
Factory Land 2 Nakhon Pathom
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 Sep 19

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
12 Sep 19
13 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
- ควบคุมดูแลการผลิตของแต่ละกะผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ดูแลเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ดูแลการจัดเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้พร้อมเสมอ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเซียโพลีแซคส์ จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
11 Sep 19
14 . หัวหน้าแผนกผลิต
1.บริหารจัดการและวางแผนการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับพนักงาน 2.สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ป...

บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 - 40,000
10 Sep 19
  14 Positions      
Sort By 
Disability Jobs