JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  18 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
-รับ-โอน ต่อโทรศัพท์ภายในบริษัท -ดูแลและต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ/ดูงานภายในบริษัท -ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง -รายงานสรุปการใช้รถส่วนกลางและจัดคิวการจอดรถยนต์ -ควบคุมดูแลการขอใช้-คืน ตู้ล็อคเกอร์...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
17 Jun 19
2 . ธุรการคลังสินค้า
- รับผิดชอบการรับออเดอร์ ตรวจสอบออเดอร์ - เปิด PO /รับสินค้าเข้าระบบ - ทำการเบิก-จ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสาขาและแผนกจัดส่ง - จัดสินค้าเดรสซิ่ง - ตัดสต็อค...

บริษัท ไพโอเนียร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
3 . พนักงาน ผู้พิการ Urgently Required !
1.ปฏิบัติเอกสารทั่วไปหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 2.ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการที่ไม่เป็นอันตราย

Nirvana Foods & Commerce International Co.,Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jun 19
4 . พนักงานธุรการศูนย์ประกอบรถพยาบาลรับสมัครด่วน !
1.จัดทำและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการServiceรถพยาบาล 2.ติตต่อประสานงานกับลูกค้า, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานบริการสะดวกและรวดเร็ว 3.จัดทำเอกสารเพื่อคัดเลือกและประเมิน Supplier ที่เกี่ยวข้อ...

R.X. Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.ทำข้อมูลเอกสาร 2.ติดต่อประสานงานต่างๆ

บริษัท ซันเรน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ / Administrative officer สาขาศาลายา
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ติดต่อประสานงานลูกค้า และหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท 2. ทำเอกสาร, ใบเสนอราคา,ใบวางบิล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 3. ติดตามและรายงานผลรายอาทิตย์ 4. ดำเน...

JLC Group Co., LTD.
2 Position
Salary 12,000.-
14 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO
- ดูแลรับผิดชอบเอกสารและระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดISO - จัดทำข้อมูลเอกสารต่างๆของบริษัท - ติดต่อประสานงานทั่วไป - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

V.R.Toys Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
14 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต
1.งานด้านการจัดทำเอกสารและควบคุมเอกสาร 2.งานด้านการจัดทำสต๊อกวัตถุดิบ/วัสดุ 3.งานด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 4.งานสั่งซื้อวัตถุดิบ/วัสดุ

บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
9 . ธุรการ แผนกออกแบบและพัฒนารับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำใบขอตัวอย่าง ใบเปิดงาน แบบ Drawing สูตรเพื่อผลิต - รับผิดชอบและจัดทำใบขอเบิก/คืน ใบสั่งซื้อ(PR) ใบยืมสินค้า - ติดตามงานตัวอย่าง การสั่งซื้อ การยืมหรือการเบิกข...

บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
14 Jun 19
10 . พนักงานทั่วไป
ดูแลติดต่อประสานงานภายในองค์กร เข้างาน 8.30 - 17.30 น จันทร์ - เสาร์

บริษัท เบนโลยีสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
11 . ธุรการ
1.ดูแลและจัดทำงานด้านเอกสาร 2.รับโทรศัพท์ ตอบไลน์ พิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ปรัชญา 99
1 Position
Salary ตามตกลง
13 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (แผนกเขียนแบบ)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบติดตามเอกสารและแบบผลิต 2. เข้าร่วมประชุมวางแผนกับฝ่ายผลิต 3. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ 4. จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูล 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาต่างๆ ให้หัวหน้าทราบ 6. ปฏิบัต...

บริษัท สยามเมทัลเวอร์ค อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
12 Jun 19
13 . พนักงานธุรการจัดส่งสินค้า
- ประสานงานการจัดส่งสินค้า - จัดทำรายงาน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - เข้างาน 7:00-16:00 น.

บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
12 Jun 19
14 . ธุรการทั่วไป(Admin officer)
– คอยติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร – หากต้องการใช้สถานที่หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็นผู้ดูแลสถานที่ และติดต่อประสานงานกับฝ่ายอาคาร – คอยดูแลงานด้า...

บริษัท บิซ เดค เทค แอนด์ คอน จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
11 Jun 19
15 . เจ้าหน้าที่วางแผน
-คำนวณการผลิต วางแผนการผลิต ให้เป็นไปตามแผน -วางแผนอัตรากำลังคน ให้เหมาะสมกับการทำงาน -ทำเอกสารต่างๆในแผนก -ติดต่อประสานงานลูกค้า -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิต

บริษัท เอเซียโพลีแซคส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
11 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานเอกสารเกี่ยวกับงานขาย 2.ดูแลงานด้านการขนส่งและผลิต 3.ดูแลและรับOrderจากลูกค้าและฝ่ายขาย 4.ประสานงานกับฝ่ายขาย 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยรุ่งเจริญพลาสติก จำกัด
1 Position
Salary ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
11 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
บริหารงานในศูนย์บริการรถยนต์

บริษัท เช้งกลการ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกกลง
10 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
จัดทำเอกสารตามระเบียบปฎิบัติงานที่กำหนด

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
3 อัตรา
10 Jun 19
  18 Positions      
Sort By 
Disability Jobs