JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  21 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ(วัตถุดิบ,สินค้าสำเร็จรูป)ประจำวันเทียบกับในระบบ MAC 5 2. ควบคุมการจัดเก็บให้เป็นกลุ่มตามสินค้า โดยยึดหลัก FIFO,LOT 3. ควบคุมและตรวจเอกสารประจำวัน เช่น ใบนำส่ง,ใบเบิก ฯลฯ 4...

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 Position
19 Jun 19
2 . ธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลการเบิกจ่าย - การนำเข้าที่เก็บ - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า - ควบคุมและดูแลสต๊อกสินค้า - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

New Millennium Product Car., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ (ประจำนครปฐม)
- ควบคุมการรับเข้าและจ่ายออกของวัตถุดิบให้ถูกต้องแม่นยำ - ควบคุมดูแลการจัดเก็บคลังพัสดุไม่ให้เกิดความเสียหาย เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - สั่งซื้...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-ควบคุมสโตร์ การเบิกจ่ายของในสโตร์ -การตัดสต็อกสินค้าให้อยู่เป็นปัจจุบัน -ตรวจเช็คส่งของที่นำเข้าสโตร์

บริษัท อ็อพชั่นโฟร์วีลไดร์ฟ จำกัด
2 Position
Salary 12,000-15,000
19 Jun 19
5 . หัวหน้างานแผนกคลังสินค้า Warehouse Supervisor
1. รับผิดชอบการควบคุมแมลง และสัตว์พาหะนำโรค (Pest Control ) และงานด้าน GMP, ในพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป 2. ทำการเรียกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังตามความเหมาะสม การโอนสินค้าออก การร...

บริษัท คิวพลัส คอนเซพท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่เบิก-จ่ายวัตถุดิบ
คีย์ข้อมูลรับเข้า-เบิกจ่ายวัตถุดิบ ประสานงานฝ่ายผลิต ตรวจเช็ควัตถุดิบก่อนรับเข้า ตรวจนับสต็อกคงเหลือ

บริษัท เอ็กเซล ซุปเปอร์แพค จำกัด
2 Position
Salary 15,000 มี OT
18 Jun 19
7 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานทางด้าน Stock Grad 2.ตรวจนับสินค้าจากใบตรวจรับ ก่อนรับเข้าคลัง 3.ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 9,800-13,200
18 Jun 19
8 . เชคเกอร์
- ตรวจสอบความถูกต้อง งานรับและจ่ายสินค้า - บันทึกรายงานการตรวจสอบงานประจำวัน

บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
9 . พนักงานคลังสินค้า/ผลิต (ผู้พิการ)รับสมัครด่วน !
- ผลิตหรือบรรจุผลิตภัณฑ์หรืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคลังสินค้า

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary 325บาท +เบี้ยยังชีพ+เบี้ยงเลี้ยงผู้พิการ
18 Jun 19
10 . หัวหน้าแผนกคลังสวมฉลาก
1. รับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า 2. ทำ stock สินค้า 3. เขียนป้ายชี้บ่งสินค้า 4. ดูแลพื้นที่จัดเก็บ 5. การจัดการขยะ 6. การจัดเก็บสินค้า Allergen และไม่ใช่ Allergen 7. การจัดการระบบ Food Defense 8. รวบร...

บริษัท ทาโกฟู้ดส์อินดันทรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jun 19

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
18 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ,เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน,ช่างเชื่อม (บางเลน)
- ประสานงานการรับสินค้ากับผู้เกี่ยวข้อง - ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบที่รับเข้าคลังสินค้า - ตรวจสอบการจัดเก็บวัตถุดิบให้ถูกต้องตามหมวดหมู่และสถานที่ที่กำหนด - ลงข้อมูลในโปรแกรม AX ...

YONGGROUP Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/จัดส่งในประเทศรับสมัครด่วน !
- จัดระเบียบคลังสินค้า - ทำงานในระบบ SAP - นับสต๊อคประจำเดือน - ประสานงานคลังจัดส่งและเซลล์ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานคลังสินค้า/รถขนส่ง

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 10,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
17 Jun 19
14 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/เจ้าหน้าที่จัดส่งต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - จัดระเบียบคลังสินค้า - นับสต๊อคประจำเดือน - ประสานงานคลังจัดส่งและเซลล์ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติบนระบบ SAP - สามารถขับโฟคลิฟได้ - สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ...

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Jun 19
15 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการโดยการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการนำสินค้าลงจากรถมาประเมินราคาและจัดวางให้อยู่ในพาเลทหรือวางในตำแหน่งที่เหมาะสม 2. จัดเรียงสินค้าอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยให้ถ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.ขนส่ง
4 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
16 . ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
รับผิดชอบงานการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้า ทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป และการบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1อัตรา
Salary N/A
15 Jun 19
17 . พนักงานสโตร์
ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ในคลังสินค้า – Counter Balance Forklift and/or Reach Truck, เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า ยกสินค้าขึ้น-ลง พร้อมทั้งจัดเรียงเป็นกอง, เคลื่อนย้าย,การบรรจุ การจัดวางใหม่ ก...

บริษัท นิวเทคลูบส์ เอเซีย จำกัด
3 Position
Salary 10,000-20,000 บาท
14 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ดำเนินการควบคุมการ รับสินค้า จ่ายสินค้า เตรียมสินค้า คืนสินค้า 2.ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการรับ การจ่าย เตรียมสินค้า ตลอดจนการคืนสินค้า 3.ดำเนินการตรวจสอบ Stock สินค้า 4.เช็คสิ...

บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000
14 Jun 19
19 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและโลจิสติกส์
1 วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ 2 ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า – เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้ถูกต้องเป็นระบบรวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี...

บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 - 40,000
13 Jun 19
20 . คลังสินค้า
- ควบคุมการรับสินค้าเข้า - ออก - จัดเก็บและทำสต็อกสินค้าในคลัง - ทำเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทชากร อินเตอร์เทรด จำกัด
3 Position
Salary 10,000
12 Jun 19
  21 Positions      
Sort By 
Disability Jobs