JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  24 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้ากลุ่มพัสดุ /สโตร์
1. ดูแลบริหารงานสโตร์ 2. บริหารยอดสต็อกคงเหลือให้เพียงพอต่อการผลิต 3. รายงานสินค้าคงเหลือ เสนอผู้บังคับบัญชา 4. ร่วมตรวจสต็อกประจำเดือน

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
2 . สโตร์
รับ-จ่าย วัสดุ/อุปกรณ์ ในการผลิต เช็คสต็อค จัดทำเอกสารส่งเจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท อ็อพชั่นโฟร์วีล พาร์ท แอนด์ แอคเซสซอรีส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Sep 18
3 . พนักงานสโตร์รับสมัครด่วน !
- ควบคุม และจัดเรียงสต็อคสินค้า - คีย์ข้อมุลในระบบสโตร์ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯและประสบการณ์
20 Sep 18
4 . Operation ManagerUrgently Required !
Provide dedicated leadership in 3PL distribution Manage safety and operational performance of all drivers , both company and outsource fleet , as well as manage all customers’...

บริษัท เอ็มเอส นอ์รธสตาร์โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 - 45,000 บาท
20 Sep 18
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนขนส่ง (Planner)
1.รับผิดชอบการวางแผน การคำนวนสินค้าคงคลัง โดยการคำนวณปริมาณสินค้าเพื่อกำหนดจำนวนการใช้รถ 2.วางแผนการใช้รถ (สามารถตรวจสอบ Order จากลูกค้า>คำนวณปริมาณการใช้รถ>จัดรถ>แจ้งทะเบียน>ติดตามสถานะรถเพื่อให้เข้...

บริษัท เอ็มเอส นอ์รธสตาร์โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Sep 18
6 . พนักงานขับรถยกสินค้า (Forklift)
-ขับรถโฟล์คลิฟท์ตักสินค้าลงจากพ่วงไปจัดเก็บตามพื้นที่ที่กำหนด -บริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้เหมาะสมปลอดภัย -ตรวจเช็คสภาพรถ และทำความสะอาดก่อนปฏิบัติงาน -บันทึกเอกสารลงในแบบฟอร์มที่กำหนด -ปฏิบัติง...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
20 Sep 18
7 . เจ้าหน้าที่สโตร์
- งานเบิกจ่ายอุปกรณ์ทั่วไป และเครื่องมืองานช่าง และอุปกรณ์ต่างๆของโรงงาน

บริษัท แซทเทิร์น อิควิปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
20 Sep 18
8 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจัดส่ง
จัดการงานคลังสินค้า ทั้งระบบ เช่น - ควบคุม Stock card - ควบคุมการรับเข้า - เบิกจ่าย และจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้มีความถูกต้องและเป็นหมวดหมู่ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้...

บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด
4 อัตรา
20 Sep 18
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(บางเลน จังหวัดนครปฐม)
- นำส่งสต๊อกคงเหลือประจำวันของสินค้าในคลัง และสต๊อกห้องเย็น - ตรวจสอบสินค้ารับเข้าและจ่ายสินค้า จัดเก็บสินค้า - ดูแลความสะอาดบริเวณคลังสินค้าประจำวัน - ควบคุมดูแลระบบ GPS ขนส่งห้องเย็น รถซื้อมา/ขา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
10 . ขับรถโฟคลิฟรับสมัครด่วน !
- ขับรถโฟคลิฟเพื่อขนย้ายสินค้าในคลังสินค้า - ขับรถโฟคลิฟเพื่อขนสินค้าขึ้นรถบรรทุก - ในบางเวลา อาจต้อง ยก/แบก วัตถุดิบ เช่น เม็ดพลาสติกเทเข้าเครื่องผสม/บด - ฯลฯ

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
19 Sep 18
11 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/หัวหน้างานคลังสินค้า(เข้ากะ)
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 1.ควบคุมการทำงานของพนักงานคลังสินค้าให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติการทำงาน 2.ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 3.ควบคุมการตรวจนับสต๊อกสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภ...

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามที่ตกลง
19 Sep 18
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- จัดระเบียบคลังสินค้า - ทำงานในระบบ SAP - นับสต๊อคประจำเดือน - ประสานงานคลังจัดส่งและเซลล์ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Sep 18

บริษัท รุ่งทวีเทรดดิ้ง นครปฐม จำกัด
19 Sep 18
14 . เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออก ภายในบริษัท - ตรวจสอบการขึ้นสินค้า ส่งลูกค้าตามใบ INVOICE - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000+
19 Sep 18
15 . คลังสินค้า (Stock)
1.รับคำสั่งจากหัวหน้าฝ่าย นำไปปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ 2.รวบรวม สรุปยอดสินค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 3.ตรวจรับสินค้าเข้าสต๊อค และทำรายงานส่งหัวหน้า 4.ทำการบันทึกและ Up date ข้อมูล ของ Stock Card เ...

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 18
16 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์รับสมัครด่วน !
- ขับรถโฟลค์ลิฟก์บรรทุกยกสินค้าภายในโรงงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - ตรวจส...

บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด
5 Position
Salary 12,000 บาท++
18 Sep 18
17 . เจ้าหน้าที่สต๊อกสินค้า
- ตรวจนับ/เช็คสินค้า - จัดเก็บ-เบิกจ่ายสินค้ากึ่งสำเร็จรูป - ตรวจเช็คและจัดเก็บข้อมูลด้านเอกสาร ใบสั่ง,ใบเบิก,ใบสั่งผลิต - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเซียโพลีแซคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 18
18 . พนักงานสโตร์
ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ในคลังสินค้า – Counter Balance Forklift and/or Reach Truck, เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า ยกสินค้าขึ้น-ลง พร้อมทั้งจัดเรียงเป็นกอง, เคลื่อนย้าย,การบรรจุ การจัดวางใหม่ ก...

บริษัท นิวเทคลูบส์ เอเซีย จำกัด
3 Position
Salary ช่วงทดลองงาน 10,000-14,000
17 Sep 18
19 . เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า
1.บริหารงานคลังสินค้าวัตถุดิบ,คลังสินค้าสำเร็จรูป 2.ควบคุมกระบวนการรับเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 3.ควบคุมกระบวนการจับเก็บ,จ่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 4.ควบคุม Stock วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อก...

บริษัท บีทีวาย ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary 15,000-17,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Sep 18
20 . เจ้าหน้าที่สโตร์ รับสมัครด่วน !
ดูแลด้านสต็อคสินค้าที่โรงงาน แถวศาลายา

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 18
  24 Positions      
Sort By 
Disability Jobs