JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  23 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์
-ขับรถโฟร์คลิฟ์ในคลังสินค้า -ขับรถยกสินค้าสเตนเลสยาว

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Mar 18
2 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
1.ดูแลและควบคุมงานคลังสินค้าทั้งระบบ 2.มีความรู้เกียวกับ KPI

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
1 Position
Salary ตามข้อตกลง
20 Mar 18
3 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
-ขับรถโฟล์คลิฟท์ตักสินค้าลงจากพ่วงไปจัดเก็บตามพื้นที่ที่กำหนด -ตักสินค้าตั้งกองให้ลูกค้า -บริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้เหมาะสมปลอดภัย -ตรวจเช็คสภาพรถ และทำความสะอาดก่อนปฏิบัติงาน -บันทึกเอกสารลงใน...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
5 อัตรา
20 Mar 18
4 . หัวหน้างานคลังสินค้า-จัดส่ง
- วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า เช่น คลังวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป - วางแผนสานการจัดส่ง - บริหารองค์กร และ ทีมงานในฝ่ายประมาณ 15 คน - รายงานตรงต่อ MD

บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
20 Mar 18
5 . พนักงานสโตร์
- ควบคุม และจัดเรียงสต็อคสินค้า - คีย์ข้อมุลในระบบสโตร์ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯและประสบการณ์
19 Mar 18
6 . CDC Manager
1.ตรวจสอบและติดตามงานประจำวันCDCที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายและKPIที่ตั้งไว้ 2.ประสานงานระหว่างหน่วยงานCS,Planing,RDC กับCDC ที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญาหน้างาน 3.สนับสนุนการปฎิบัติงานหน่วยงาน Con...

บริษัท เอ็มเอส นอ์รธสตาร์โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Mar 18
7 . Operation ManagerUrgently Required !
Provide dedicated leadership in 3PL distribution Manage safety and operational performance of all drivers , both company and outsource fleet , as well as manage all customers’...

บริษัท เอ็มเอส นอ์รธสตาร์โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 - 45,000 บาท
19 Mar 18
8 . Checkerรับสมัครด่วน !
-ดูแลควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถบรรทุกและตู้คอนเทรนเนอร์ -เช็คสินค้าตามบิลให้ถูกต้อง -ทำงานจันทร์ - เสาร์ หยุด 1 วัน/สัปดาห์

บริษัท เอ็มเอส นอ์รธสตาร์โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
Salary 9,300 บาท
19 Mar 18
9 . คลังสินค้า (Stock)
1.รับคำสั่งจากหัวหน้าฝ่าย นำไปปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ 2.รวบรวม สรุปยอดสินค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 3.ตรวจรับสินค้าเข้าสต๊อค และทำรายงานส่งหัวหน้า 4.ทำการบันทึกและ Up date ข้อมูล ของ Stock Card เ...

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Mar 18
10 . เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออก ภายในบริษัท - ตรวจสอบการขึ้นสินค้า ส่งลูกค้าตามใบ INVOICE - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
19 Mar 18
11 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ควบคุมดูแลการเบิก - จ่าย สินค้าในคลังสินค้า ตรวจนับสินค้าในการรับสิค้าเข้าคลัง/และ จ่าย สินค้า , แบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์
2 Position
Salary 13,000-15,000
19 Mar 18
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(บางเลน จังหวัดนครปฐม)
- นำส่งสต๊อกคงเหลือประจำวันของสินค้าในคลัง และสต๊อกห้องเย็น - ตรวจสอบสินค้ารับเข้าและจ่ายสินค้า จัดเก็บสินค้า - ดูแลความสะอาดบริเวณคลังสินค้าประจำวัน - ควบคุมดูแลระบบ GPS ขนส่งห้องเย็น รถซื้อมา/ขา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Mar 18
13 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
รับสินค้าเข้า 1. ดูแลรับผิดชอบการรับจ่ายสินค้าให้ถูกต้องตามเอกสาร จัดเก็บสินค้า 2. จัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ตรงตามประเภทของสินค้า และตรงตาม Location และที่ระบุในโปรแกรมสำเร็จรูป 3. ดูแลสินค้...

R.X. Co., Ltd.
ไม่จำกัดจำนวน
Salary 9,500 - 11,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Mar 18

บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด
1 Position
Salary 40,000 - 50,000 บาท
19 Mar 18
15 . สต็อก
เช็คสต็อกสินค้า

บริษัท รุ่งทวีเทรดดิ้ง นครปฐม จำกัด
19 Mar 18
16 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลองโยง,ศาลายา)
- ตรวจรับสินค้าจาก Supplier และสินค้ารับคืนจาก Site งานต่างๆ - จัดเก็บสินค้า เรียงสินค้าตามเอกสารเบิก - บันทึกรายการเข้า-ออกสินค้า

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary n/a
16 Mar 18
17 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
หยุดวันเสาร์ เว้น วันเสาร์ และวันอาทิตย์

บริษัท อินนิเชียล ไทร์ แอนด์ แอ็คเซสซอรี่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 Mar 18
18 . หัวหน้าคลังสินค้า ด่วน
- ดูแลตรวจสอบงานคลัง - มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ - มีความรับผิดชอบสูง

บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง
16 Mar 18
19 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สามารถไปปฏิบัติงานที่ กทม.ได้ชั่วคราว)
1. รับผิดชอบด้านการวางแผนสินค้าคงคลัง 2. ควบคุมสินค้าคงคลัง รับ - ส่ง 3. ตรวจสอบสินค้าคงคลังให้ตรงกับยอดคงเหลือ 4. สรุปจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 5. งานอืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 6. สามารถไปปฏิบัต...

บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
15 Mar 18
20 . พนักงานสโตร์
-ควบคุมสโตร์ การเบิกจ่ายของในสโตร์ -การตัดสต็อกสินค้าให้อยู่เป็นปัจจุบัน -ตรวจเช็คส่งของที่นำเข้าสโตร์

บริษัท อ็อพชั่นโฟร์วีลไดร์ฟ จำกัด
15 Mar 18
  23 Positions      
Sort By 
Disability Jobs