JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . ผจก.ผลิต/Sup ผลิต/ผจก.คลังสินค้า/QC/หัวหน้าบัญชีการเงิน/ บุคคลธุรการ/DCC ISO
โรงงานไก่แปรรูปส่งออก จะแบ่งกลุ่มทำงานเป็น 3 ส่วน - ส่วนไลน์ผลิตจะมีหัวหน้างาน/QC ควบคุมการทำงานพนักงานในไลน์ผลิต - ส่วนสำนักงาน เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ทำรับจ่ายในส่วนสำนักงาน - ส่วนงานคลังสินค้า ...

บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Aug 19
2 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
1.ดูแล ควบคุมการทำบัญชีต้นทุน จัดทำและตรวจสอบบัญชีแยกประเภทส่วนต้นทุน จัดทำและตรวจสอบสินค้าคงเหลือประจำเดือน จัดทำและตรวจสอบค่าใช้จ่ายส่วนผลิต คำนวณต้นทุนสินค้า และวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ปิดบัญชีและจั...

บริษัท ไทยสหกิจการยาง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และตามตกลง
22 Aug 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/หัวหน้าแผนกบัญชี/พนักงานบัญชี
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน -บริหารงานและดูแลพนักงานในฝ่ายบัญชีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของฝ่าย -ตรวจสอบและจัดทำรายงานบัญชี รายรับ-รายจ่าย งบดุล -ตรวจสอบและยื่นแบบภาษีซื้อขาย ภพ. 3, ภงด. 3, 53, ภธ. 40 -บริหา...

บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (BOI)
-รวบรวมและตรวจสอบเอกสารก่อนการบันทึกรายการ -คีย์ข้อมูลลงโปรแกรมในส่วนบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สต๊อค และบัญชีทรัพย์สิน -ควบคุมดูแลทะเบียนสินทรัพย์ถาวร -งานบัญชี BOI -งานอื่นๆที่หัวหน้ามอบหมาย -ติดต่...

บริษัท ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 35,000 บาท
20 Aug 19
5 . หัวหน้าแผนกบัญชี (Accounting Supervisor)
1. ตรวจสอบการกระทบยอดรายการบัญชีกับทางธนาคาร (Bank Reconcile) 2. ตรวจสอบและอนุมัติการจัดทำบัญชี BOI 3. ตรวจสอบและอนุมัติ การแบ่งหมวดหมู่ แยกประเภทบัญชี (Posting & Adjust) 4. จัดทำรายการบัญชี BOI 5...

บริษัท ไทยคาลิ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs