JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  22 Positions      
Sort By 
1 . Web and Online Admin
1. ลงสินค้า สร้างContent ทุกช่องทาง Online ตามที่มอบหมาย อาทิเช่น Website line@ IG facebook Shopee Lazada และอื่นๆ 2. ทำ SOE, วิเคราะห์ Google Analytic, ประเมินโฆษณา Facebook และ อื่นๆ 3. โปรโมทสิ...

บริษัท ไอคิวไพบูลย์ กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
- วางแผนการขายและบริหารทีมงานขาย ให้บรรลุเป้าหมายการขายโดยบรรลุเป้าบริษัทฯ - ดูแลมาตรฐานการขายให้ผ่านเกณฑ์วัดผลที่กำหนด - สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ - สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านก...

บริษัท ไอคิวไพบูลย์ กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
-ดูแลเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท -สรุปข้อมูลส่งส่วนกลาง -ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับด้านบัญชี

บริษัท ไอคิวไพบูลย์ กรุ๊ป จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.หาข้อมูลของผู้ขายใหม่ 2.เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขาย 3.ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ 4.ควบคุม และตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ 5.เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขาย 6.ทำสัญญา หรือข้อตกลงกับผู้ข...

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
5 . ผู้จัดการแผนกคลังวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการด้านงานคลังวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนการผลิตของบริษัทฯ - บริหารจัดการด้านอัตรากำลังคนในแผนกตามนโยบายของบริษัทฯ - วิเคราะห์ปัญหาในงานคลังวัตถุดิบและพัฒนาปรับปรุง - จัดทำแผนงานบริหารจัดการวั...

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 Sep 19
6 . พยาบาลวิชาชีพ
1.ส่งเสริมสุขภาพ รักษาและวินิจฉัยเบื้องต้น ร่วมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพของพนักงานที่มีความพิการหรือหยุดงานจากการประสบอันตรายจากการทำงาน 2.เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคจากการทำงานในสถานประกอบการและสิ่งแวด...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
7 . พนักงานโปรแกรมและระบบควบคุมอาวุโส
ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านโปรแกรม PLC,Controller,Scada,DCS และกราฟิกคอนโทรล ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ออกแบ เขียนแบบ ปรับปรุงแก้ไขงานด้านโปรแกรมควบคุมในกระบวนการผลิต ดูแลรับผิดชอบด้านการปฏิบัติ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและวางแผนในการดำเนินการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เกิดผลสำเร็จตามกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ และดำเนินการกำกับดูแลงานโดยครอบคลุมเรื่องการวางแผนกำลังคนและเ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
9 . หัวหน้าแผนกยานยนต์(ซ่อมรถบรรทุก)
-วางแผนงานซ่อมบำรุงรถบรรทุก และแผนอัตรากำลังพล การสั่งซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายและได้มาตรฐาน -ควบคุมงานซ่อมบำรุงรถบรรทุกภายในแผนกซ่อมบำรุง และงานบริการ ตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ -ตรวจสอบ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนผลิตน้ำตาล
-ดูแล รับผิดชอบด้านกระบวนการผลิตน้ำตาล (หม้อต้ม หม้อเคี่ยว หม้อปั่น) ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ -จัดการวางแผนกระบวนการผลิต ให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต -วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดข...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
11 . หัวหน้าแผนกหม้อเคี่ยว
-บริหาร ควบคุม วางแผน กระบวนการผลิต (การเคี่ยวน้ำตาล) ให้ได้คุณภาพน้ำตาลตามค่าควบคุม ลดปริมาณการสูญเสียโมลาสจากกระบวนการผลิต -วิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินสภาพการทำงานของเครื่องจักร วางแผนและดำเนินการ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
12 . หัวหน้าแผนกขนส่งทางไกล
บริหาร การขนส่งน้ำตาล ส่งคลังปลายทาง หรือส่งลูกค้าอุตสาหกรรมตามแผนที่กำหนด โดยบริหารใช้รถบริษัทและรถร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและขนส่งได้ตามแผนบริหารการขนส่งสินค้าอื่นๆ ของบริษัท เอราวัณซัพพลายและบริษัทใ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
13 . วิศวกรโครงการ/โยธา
1. ควบคุมดูแล ตรวจสอบคุณภาพ บริหารจัดการโครงการ/งานซ่อมบำรุง/ระบบอาคาร,ตัวอาคาร สิ่งปลูกสร้างและงานก่อสร้าง 2. ออกแบบระบบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 3. จัดทำ ควบคุม บริหารจัดการงบประมาณ

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
14 . ช่างเครื่องมือวัดรับสมัครด่วน !
- รับแผนงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งงานระบบคอนโทรลออโตเมชั่น ภายในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ เครืองมือต่าง ๆ ภายในแผนก ให้อยู่ใ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
3 อัตรา
18 Sep 19
15 . ผู้จัดการสาขา (จังหวัดนครพนม/หนองบัวลำภู) ติดต่อคุณเเบงค์ 099-138-8138
ลักษณะงาน - วางแผนบริหารจัดการคลังสินค้าในการ รับสินค้า,จัดเก็บเเละคัดเเยกเพื่อนำจ่าย - วางแผนการใช้อัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับงาน - รักษาฐานลูกค้าเก่าเเละหาฐานลูกค้าใหม่ - ฝึกอบรมพนักงานเเละพัฒนาทั...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
2 Position
Salary 25,000-30,000
18 Sep 19
16 . สัตวบาลรับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแลการจัดการกระบวนการผลิตสุกร ให้เป็นไปตามนโยบาย ของบริษัท

บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด
4 อัตรา
Salary พิจารณาตามความสามารถ
18 Sep 19
17 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1. วางแผนกำหนดกลุยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย 2. จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ขยายฐานลูกค้า 3. รายงานและวิเคราะห์การตลาดให้ผู้บริหาร 4. รับผิดชอบดูแลแผนกการตลาด 5. วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขา...

บริษัท หมูณัฐ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
18 . Social media marketingรับสมัครด่วน !
- สื่อสารแคมเปญการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ของ product ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในส่วน onlineและ Offline - วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ / คู่แข่ง / เทรนด์ของตลาดในปัจจุบันเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงาน - ดูแลรับผิดชอ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 Sep 19
19 . พนักงานการตลาด (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- วิ่งรถโฆษณา แจกใบปลิว ทำกิจกรรมทางการตลาด - วิ่งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของทางร้าน - สำรวจตลาดและพิจารณาคู่แข่ง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
6 อัตรา
Salary 335 บาท/วัน
16 Sep 19
20 . ธุรการสินเชื่อ..ประจำสำนักงานใหญ่..ด่วนมากรับสมัครด่วน !
-ทำหนังสือรับสภาพหนี้ -ทำใบส่งซ่อมเร่งรัด/เปลี่ยนอะไหล่ -รับหนี้เสียของหัวหน้าเร่งรัดกรณีมาจ่ายเงิน -ส่งผลการตามหนี้ในระบบงาน -ติดตามหนี้ ทางโทรศัพท์ -อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
16 Sep 19
  22 Positions      
Sort By 
Disability Jobs