JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  60 Positions      
Sort By 
1 . เสมียน
-จัดการเอกสารต่างๆ -ทำบัญชีรายรับรายจ่ายต่างๆของทางโรงพยาบาล -ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ -งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ผูกพันธ์ 1999 จำกัด (โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 May 19
2 . พนักงานบัญชีและวางแผนภาษี
บริหาร จัดการงานบัญชีของบริษัทฯ ช่วยสนับสนุนงานฝ่ายบัญชี (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) จัดทำบัญชีต้นทุนโครงการก่อสร้าง เพื่อทำงบ ปิดงบ วางระบบงานบัญชี วางแผนภาษี ยื่นภาษี ให้คำปรึกษา วางระบบทำงานภาษีเพื่อใ...

บริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด
1-2 Position
Salary 20,000-32,000
19 May 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี CN
1.ทำเอกสารวางบิลค่าพื้นที่ 2.ทำเอกสารวางบิลชดเชยค่าสินค้าต่างๆ 3.คีย์ข้อมูลใน EXCEL 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000-15,000
19 May 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
เอกสารและบันทึกบัญชี รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส กันภัย จำกัด
4 Position
Salary 13,000
19 May 19
5 . Accounting Officer / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารด้านจ่าย 2.จัดทำ ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 และ ภ.พ.30 3.จัดทำและสรุปค่าใช้จ่ายเซลส์ 4.จัดทำเอกสารวางบิล

บริษัท เทราไบร้ท์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 May 19
6 . พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน !
• คีย์ข้อมูลบัญชีเข้าระบบ Express ของบริษัทฯ • ดำเนินการงานด้านเอกสารการเงินต่างๆ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
18 May 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของชุดเอกสารรับ-จ่าย - ดูแลจัดการและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่นทำใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบสำคัญรับ-จ่าย บันทึกข้อมูลรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท - ดูงบการเงิน...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง+incentive
18 May 19
8 . พนักงานธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชี ทั่วไป - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - จัดทำแบบภาษี, ประกันสังคม

A1 Accounting Co., Ltd.
2 Position
18 May 19
9 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีรับ – จ่ายของบริษัท - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ด้านงานขาย เช่น เอกสารคำสั่งซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี - จัดทำ ภงด.ฯ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CPS TRAVEL CO.,LTD.
2 อัตรา
Salary 15,000-20,000
18 May 19
10 . Accounting Officer
• บันทึกรายการได้โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี • จัดทำรายงานประจำเดือนและเสนอต่อผู้บริหาร • สรุปยอดและความเคลื่อนไหวของรายรับ-รายจ่าย • ออกบิลกรณีลูกค้าเช็คเอ้า

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
1 Position
Salary 11,000-14,000
18 May 19
11 . AccountantUrgently Required !
1.Preparation and recording of transactions. 2.Check recorded transactions by other departments. 3.Audit of operations and ensure in accordance with policies, internal controls. 4.Report on excepti...

บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
1 Position
18 May 19
12 . พนักงานบัญชี
- ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี (ออกใบกำกับภาษี,ใบวางบิล,ใบเสร็จรับเงิน,ใบหัก ณ ที่จ่าย) - ทำเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายบริษัท - ติดต่อประสานงานและทำงานตา...

A-STEEL Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 May 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสารชุดจ่ายเงินสดย่อยพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง - กระทบยอดธนาคารด้านจ่าย, กระทบยอดเงินสดย่อย - กระทบยอดคงเหลือบัญชี(GL)ในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้และช่วยเตรียม เอกสารให้ผู้สอบบัญชี - สำนักง...

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ปจำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 May 19
14 . พนักงานฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
-เปิดPOใบเสนอราคา -ออกใบกำกับภาษีขายและวางบิล -ออกใบเสร็จรับเงิน -ติดตามยอดชำระหนี้ของสินค้าที่ขาย -ทำรายงานสรุปให้ชัดเจนเรียบร้อย -บันทึกรายรับ-รายจ่าย-สินค้า-วัตถุดิบ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.พี.พี รีไซเคิล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 May 19
15 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี และประสานงานจัดซื้อ
- ออกเอกสารใบเสร็จ ใบกำกับภาษี - จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน จัดทำใบสำคัญรับเงิน - ทำใบแจ้งหนี้ ทำเช็คจ่าย ทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย - จัดทำรายงานภาษี เช่น ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก...

บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
1 อัตรา
Salary 22,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์ และ ตกลง
17 May 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (ประจำเมืองทองธานี)
1. จัดทำ ภงด.1,3,53, ภพ.30 ส่งกรมสรรพากร 2. จัดทำเอกสารด้านจ่าย-รับและเงินสดย่อย 3. ติดตามหนี้ และทำเอกสารสรุปใบวางบิล ประจำเดือน 4. จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5. รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี 6. สรุป...

บริษัท โมวิทออโต้พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-25,000
17 May 19
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-จัดทำรายงาน ปรับปรุงรายการ กระทบยอด และสามารถปิดบัญชี/จัดทำงบการเงินได้ -ดำเนินการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย และตรวจสอบเอกสารประกอบ -วางบิล/คีย์บิลต่างๆและบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูป -งานอื่นๆที...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 May 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (TSRL)
- บันทึกรายการทางบัญชีประจำวัน - จัดเตรียม เเละตรวจสอบเอกสารทางบัญชี - จัดเตรียมรายงานประจำเดือน เเละเอกสารต่าง ๆ - ประสานงาน เเละติดตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 May 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี / นักศึกษาฝีกงานด้านบัญชี
-ตรวจสอบเอกสาร บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ และทำเช็คจ่าย -ภาษีซื้อ ภพ 30 และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 1 3 53 -ประทบยอด Statement -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท

บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
17 May 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีเพื่อประกอบการปิดงบประจำเดือน ประจำไตรมาสต่างๆ - จัดทำบัญชีต้นทุน - จัดทำบัญชีสต๊อก - ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท วาย เอช เอ็ม กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 May 19
  60 Positions      
Sort By 
Disability Jobs