JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  45 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี)
- ตรวจสอบเอกสารบัญชีทั่วไป เช่นเอกสารเกี่ยวกับรายงานธนาคารต่างๆ ก่อนบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - กระทบยอดบัญชีหมวดสินทรัพย์ และหมวดหนี้สิน - จัดทำร...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
24 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีประจำโครงการ
1. จัดทำสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย 2. จัดทำเอกสารวางบิล-จ่ายเช็คต่างๆ 3. จัดสรุปรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. งานอื่นๆ

กลุ่มบริษัทในเครือเปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
3 . ธุรการบัญชี
-งานบัญชีทั่วไป -ยื่น แบบ ภงด. 1 3 53 ภพ.30 ยื่นแบบประกันสังคม -ทำงานจันทร์-ศุกร์ เข้างาน 9.00-18.00 น. ขอคนที่พร้อมและ ต้องการทำงานจริง ถ้ายังไม่มั่นใจว่าอยากทำงาน อย่ากดสมัครเข้ามานะคะ ถ้าน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เพิร์ล โปรดักส์
1 อัตรา
Salary 15,000
24 Jul 19
4 . Senior Accountant/ Accounting Supervisor
- Responsible for AR/AP and GL - Prepare invoice, receipts, tax invoices Bank reconciliation - Prepare monthly account reconciliations - Prepare daily, weekly and monthly report in AR/AP functions ...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 Position
24 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี CN
1.ทำเอกสารวางบิลค่าพื้นที่ 2.ทำเอกสารวางบิลชดเชยค่าสินค้าต่างๆ 3.คีย์ข้อมูลใน EXCEL 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000-15,000
24 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
-สามารถทำงานการเงิน และบันทึกบัญชีโปรแกรมบัญชีอัตโนมัติได้ -ถ้าสามารถปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (สังกัด บริษัท สยามฟาร์เทค จำกัด)

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 15,000 (ไม่มีค่าคอมมิชชั่น) ค่าประสบการณ์ปีละ 1,000 บาท
24 Jul 19
7 . พนักงานบัญชี
ทำหน้าที่ลงบัญชีภายใน บริษัท

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 Jul 19
8 . บัญชี,การเงิน,จัดซื้อ,เลขา
ดูแลเรื่องการเงิน,บัญชี,จัดซื้อวัสดุ ของบริษัท ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. งานบัญชีเจ้าหนี้ ตรวจสอบการทำใบสำคัญจ่าย และเช็ค ให้ตรงตามรอบจ่ายและ credit term ของ Supplier พร้อมบันทึกบัญชี และตัดจ่าย ในระบบ 2. จัดทำประมาณการณ์รายรับ-รายจ่าย และ สรุปรายการชำระหนี้รายเดือน ...

Boonnisa Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ติดตามและควบคุมการดำเนินงานทางบัญชีในแต่ละวัน - ตรวจสอบธุรกรรมรายวันอย่างถูกต้องและทันเวลา - ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติรายงานทางการเงินซึ่งรวมถึงงบดุลงบกำไรขาดทุนเพื่อตรวจสอบรายการที่ผิ...

บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด (ITG)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- กระทบยอดบัญชี - งานภาษีอากร - บัญชีรับ-จ่าย - ภาษีซื้อ-ภาษีขาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
24 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและสินค้า
1.ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารรับสินค้า 2.ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารประกอบการซื้อ การผลิตสสินค้า เพื่อรวบรวมเอกสารในการบันทึกบัญชี 3.จัดทำรายละเอียดคำนวณต้นทุนเพื่อบันทึกปรับปรุงต้นทุนสินค้าบันทึกบัญชีต้น...

บริษัท เทราไบร้ท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามข้อตกลง
24 Jul 19
13 . พนักงานบัญชี/สโตร์รับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี (AR) เปิดบิลขาย-ใบกำกับภาษี -ดูแลรับผิดชอบงานด้านสโตร์ ตรวจสอบเอกสารการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า -หรืองานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา

บริษัท เค.โอ.ที จำกัด
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
24 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานบริษัทในเครือ)
- จัดทำบัญชีสต๊อก - สโตร์ ตรวจเช็คและตรวจนับสต๊อก - จัดทำ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีต่างๆ - จัดทำภาษีและยื่นภาษีต่างๆ - รับวางบิล - จัดเก็บเอกสารด้านบัญชีต่างๆ - ใช้งานระบบ Express - งานด้านสินเ...

บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
2 Position
Salary 18,000 - 22,000 บาท
24 Jul 19
15 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำและตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี 2. ใช้งานโปรแกรม Express 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโตเมชั่น คลัสเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary เงินเดือนตามตกลง
23 Jul 19
16 . เลขานุการ คุณหมอ
ดูแลตารางงาน บัญชี ประสานงานทั่วไป

The orange dental clinic
1 อัตรา
Salary 20,000-30,000
23 Jul 19
17 . AccountantUrgently Required !
1.Preparation and recording of transactions. 2.Check recorded transactions by other departments. 3.Audit of operations and ensure in accordance with policies, internal controls. 4.Report on excepti...

บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
1 Position
23 Jul 19
18 . Finance & Admin Executive
• จัดทำเอกสารภาษีเงินได้เพื่อนำส่งสรรพากร (ภงด.3, ภงด.53, ภงด.54, ภพ.30, ภงด.36, ภธ.40) • จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ตรวจสอบใบกำกับภาษี และสรุปรายงาน • จัดทำและจัดเตรียมใบสำคัญจ่าย-ใบสำคัญรับ และปิ...

บริษัท บริหารสินทรัพย์ คอลเลคเชียส จำกัด
1 Position
Salary 30,000 - 35,000
23 Jul 19

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
20 . พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน !
1. ลงบัญชีราย-จ่าย ตัดชำระหนี้ (AP) 2. ทำเบิกจ่ายเงินสดย่อย 3. ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภ.พ.30, รายงานภาษีชื้อ-ขาย 4. ทำรายงานสรุปเคลียร์ เงินทดลองจ่าย 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท นีมาไทย จำกัด
Salary ตามโครงสร้าบบริษัท
23 Jul 19
  45 Positions      
Sort By 
Disability Jobs