JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  44 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการบัญชี
-งานบัญชีทั่วไป -ยื่น แบบ ภงด. 1 3 53 ภพ.30 ยื่นแบบประกันสังคม -ทำงานจันทร์-ศุกร์ เข้างาน 9.00-18.00 น. ขอคนที่พร้อมและ ต้องการทำงานจริง ถ้ายังไม่มั่นใจว่าอยากทำงาน อย่ากดสมัครเข้ามานะคะ ถ้าน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เพิร์ล โปรดักส์
1 อัตรา
Salary 15,000
23 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี CN
1.ทำเอกสารวางบิลค่าพื้นที่ 2.ทำเอกสารวางบิลชดเชยค่าสินค้าต่างๆ 3.คีย์ข้อมูลใน EXCEL 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000-15,000
23 Jul 19
3 . พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน !
1. ลงบัญชีราย-จ่าย ตัดชำระหนี้ (AP) 2. ทำเบิกจ่ายเงินสดย่อย 3. ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภ.พ.30, รายงานภาษีชื้อ-ขาย 4. ทำรายงานสรุปเคลียร์ เงินทดลองจ่าย 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท นีมาไทย จำกัด
Salary ตามโครงสร้าบบริษัท
23 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่การเงิน
*เจ้าหน้าที่การเงิน* รับเงินสด / เช็คจากลูกค้า ตรวจสอบเงินและเอกสารนำเงินเข้าธนาคาร ทำการบันทึกการรับเงินลงในทะเบียน จัดทำรายงานสรุปการรับเงิน ตรวจสอบข้อมูลวางบิลและส่งเอกสารใบวางบิล ออกเอกสารใบเส...

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
2 Position
23 Jul 19
5 . Senior Accountant/ Accounting Supervisor
- Responsible for AR/AP and GL - Prepare invoice, receipts, tax invoices Bank reconciliation - Prepare monthly account reconciliations - Prepare daily, weekly and monthly report in AR/AP functions ...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 Position
23 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
-สามารถทำงานการเงิน และบันทึกบัญชีโปรแกรมบัญชีอัตโนมัติได้ -ถ้าสามารถปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (สังกัด บริษัท สยามฟาร์เทค จำกัด)

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 15,000 (ไม่มีค่าคอมมิชชั่น) ค่าประสบการณ์ปีละ 1,000 บาท
23 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและสินค้า
1.ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารรับสินค้า 2.ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารประกอบการซื้อ การผลิตสสินค้า เพื่อรวบรวมเอกสารในการบันทึกบัญชี 3.จัดทำรายละเอียดคำนวณต้นทุนเพื่อบันทึกปรับปรุงต้นทุนสินค้าบันทึกบัญชีต้น...

บริษัท เทราไบร้ท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามข้อตกลง
23 Jul 19
8 . AccountantUrgently Required !
1.Preparation and recording of transactions. 2.Check recorded transactions by other departments. 3.Audit of operations and ensure in accordance with policies, internal controls. 4.Report on excepti...

บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
1 Position
23 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี หยุดเสาร์-อาทิตย์ (นนทบุรี) บางกรวย
- บันทึกรายการจ่าย Claim, Surrender, Cash Coupon, Matulity (ระบบ Sun) - บันทึกรายการ Pay off APL, Pay off Loan, APL CGU ตาม lot ที่ทางส่วนงานส่งมา - บันทึกรายการ Transfer bank ในแต่ละวัน - บันทึกรา...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
หลายอัตรา
Salary 18,000 - 21,000 (ตามประสบการณ์)
23 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ติดตามและควบคุมการดำเนินงานทางบัญชีในแต่ละวัน - ตรวจสอบธุรกรรมรายวันอย่างถูกต้องและทันเวลา - ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติรายงานทางการเงินซึ่งรวมถึงงบดุลงบกำไรขาดทุนเพื่อตรวจสอบรายการที่ผิ...

บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด (ITG)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
11 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี และประสานงานจัดซื้อ
- ออกเอกสารใบเสร็จ ใบกำกับภาษี - จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน จัดทำใบสำคัญรับเงิน - ทำใบแจ้งหนี้ ทำเช็คจ่าย ทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย - จัดทำรายงานภาษี เช่น ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก...

บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
1 อัตรา
Salary 22,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์ และ ตกลง
23 Jul 19
12 . พนักงานบัญชี/สโตร์รับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี (AR) เปิดบิลขาย-ใบกำกับภาษี -ดูแลรับผิดชอบงานด้านสโตร์ ตรวจสอบเอกสารการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า -หรืองานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา

บริษัท เค.โอ.ที จำกัด
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
23 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานบริษัทในเครือ)
- จัดทำบัญชีสต๊อก - สโตร์ ตรวจเช็คและตรวจนับสต๊อก - จัดทำ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีต่างๆ - จัดทำภาษีและยื่นภาษีต่างๆ - รับวางบิล - จัดเก็บเอกสารด้านบัญชีต่างๆ - ใช้งานระบบ Express - งานด้านสินเ...

บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
2 Position
Salary 18,000 - 22,000 บาท
23 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านรับ)
-บันทึกรายได้ / ตั้งลูกหนี้ / ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท

บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
23 Jul 19
15 . สำนักงานบัญชี / การตลาด / Office Accounting / Marketing
- เพศหญิง / อายุ 24-40 ปี - เขียนและอ่านภาษาอังกฤษ - มีความรู้ด้าน MS Office เป็นอย่างดี - ความรู้พื้นฐานและความเข้าใจในการทำบัญชีและการบัญชี - ความรู้ของธนาคาร (เงินเดือนการใช้งานธนาคารออนไลน์สม...

LANNA PLANTS DECO
1 Position
Salary ตามประสบการณ์ และ วุฒิการศึกษา
23 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี)
- ตรวจสอบเอกสารบัญชีทั่วไป เช่นเอกสารเกี่ยวกับรายงานธนาคารต่างๆ ก่อนบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - กระทบยอดบัญชีหมวดสินทรัพย์ และหมวดหนี้สิน - จัดทำร...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
23 Jul 19
17 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำและตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี 2. ใช้งานโปรแกรม Express 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโตเมชั่น คลัสเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary เงินเดือนตามตกลง
22 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- กระทบยอดบัญชี - งานภาษีอากร - บัญชีรับ-จ่าย - ภาษีซื้อ-ภาษีขาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
22 Jul 19
19 . พนักงานบัญชี
-เปิดใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี -จัดทำเอกสารวางบิลให้ตรงตามกำหนด -ติดตามลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระบันทึกบัญชีตัดรับชำระหนี้ในระบบ -กระทบยอดเงินฝากธนาคารทั้งรับและจ่าย -จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ,จัดทำรา...

บริษัท พีดับบลิวเอส ซีเคียวริตี้ เอาท์เลท จำกัด
1 Position
Salary เรียกได้ตามความสามรถและประสบการณ์
22 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีประจำโครงการ
1. จัดทำสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย 2. จัดทำเอกสารวางบิล-จ่ายเช็คต่างๆ 3. จัดสรุปรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. งานอื่นๆ

กลุ่มบริษัทในเครือเปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
  44 Positions      
Sort By 
Disability Jobs