JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  50 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานบัญชี
ทำหน้าที่ลงบัญชีภายใน บริษัท

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
15 Jul 19
2 . บัญชี,การเงิน,จัดซื้อ,เลขา
ดูแลเรื่องการเงิน,บัญชี,จัดซื้อวัสดุ ของบริษัท ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
3 . สำนักงานบัญชี / การตลาด / Office Accounting / Marketing
- เพศหญิง / อายุ 24-40 ปี - เขียนและอ่านภาษาอังกฤษ - มีความรู้ด้าน MS Office เป็นอย่างดี - ความรู้พื้นฐานและความเข้าใจในการทำบัญชีและการบัญชี - ความรู้ของธนาคาร (เงินเดือนการใช้งานธนาคารออนไลน์สม...

LANNA PLANTS DECO
1 Position
Salary ตามประสบการณ์ และ วุฒิการศึกษา
15 Jul 19

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
15 Jul 19

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
15 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี @บางบัวทอง ทำงานวันเสาร์
- จัดเตรียมเอกสารวางบิล - จัดทำบัญชีทั่วไป, บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้ - บันทึกบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - กระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้อง วันและเวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ (8:00-17:00)

Scaleup Consulting.Co., LTD.
1 Position
Salary 18,000-20,000
15 Jul 19
7 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีรับ – จ่ายของบริษัท - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ด้านงานขาย เช่น เอกสารคำสั่งซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี - จัดทำ ภงด.ฯ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CPS TRAVEL CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary 15,000
15 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ติดตามและควบคุมการดำเนินงานทางบัญชีในแต่ละวัน - ตรวจสอบธุรกรรมรายวันอย่างถูกต้องและทันเวลา - ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติรายงานทางการเงินซึ่งรวมถึงงบดุลงบกำไรขาดทุนเพื่อตรวจสอบรายการที่ผิ...

บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด (ITG)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jul 19

บริษัท วีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
Salary ผู้บริหารบัญชีอาวุโส 40,000 – 100,000 บาท / นักบริหารบัญชีชั้นต้น 18,000 – 35,000 บาท / ธุรการ 15,00
15 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
-สามารถทำงานการเงิน และบันทึกบัญชีโปรแกรมบัญชีอัตโนมัติได้ -ถ้าสามารถปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (สังกัด บริษัท สยามฟาร์เทค จำกัด)

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 15,000 (ไม่มีค่าคอมมิชชั่น) ค่าประสบการณ์ปีละ 1,000 บาท
15 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสาขารับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบรายงานรับชำระเงิน , BANK STATEMENT, ยอดเงินสดนำฝากธนาคาร และรายการรับชำระเงินเข้าบัญชีธนาคาร ว่าถูกต้องตรงกัน กับหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่ 2.บันทึกยอดรับชำระในงบภายใน All in one รวมถึงรายละ...

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
15 Jul 19
12 . บัญชี ปิดงบรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารประกอบงบในกรณีต่าง ๆติดตามงานโครงการของบริษัท - ประมาณการยอดสั่งซื้อสินค้า เข้าโครงการ ติดตามใบเซ็นรับมอบงาน เพื่อสั่งทำจ่าย SUPPLIER - ตรวจสอบสินค้าในคลังและความครบถ้วนของเอกสารที...

บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
13 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำและตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี 2. ใช้งานโปรแกรม Express 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโตเมชั่น คลัสเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary เงินเดือนตามตกลง
15 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี CN
1.ทำเอกสารวางบิลค่าพื้นที่ 2.ทำเอกสารวางบิลชดเชยค่าสินค้าต่างๆ 3.คีย์ข้อมูลใน EXCEL 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000-15,000
15 Jul 19
15 . นักบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
- บันทึกบัญชี ปิดบัญชีและออกงบการเงิน - จัดทำและยื่นแบบภาษีต่างๆ - ติดต่อและดููแลลููกค้าเกี่ยวกับเอกสาร งานบัญชีและภาษี - ตรวจสอบบัญชี

สำนักงานบัญชี ชัยพฤกษ์
1 อัตรา
Salary 15,000 - 16,000 บาท โบนัสขั้นต่ำ 2 เดือน
15 Jul 19
16 . Senior Accountant/ Accounting Supervisor
- Responsible for AR/AP and GL - Prepare invoice, receipts, tax invoices Bank reconciliation - Prepare monthly account reconciliations - Prepare daily, weekly and monthly report in AR/AP functions ...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 Position
15 Jul 19
17 . เลขานุการ คุณหมอ
ดูแลตารางงาน บัญชี ประสานงานทั่วไป

The orange dental clinic
1 อัตรา
Salary 20,000-30,000
15 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่การเงิน
*เจ้าหน้าที่การเงิน* รับเงินสด / เช็คจากลูกค้า ตรวจสอบเงินและเอกสารนำเงินเข้าธนาคาร ทำการบันทึกการรับเงินลงในทะเบียน จัดทำรายงานสรุปการรับเงิน ตรวจสอบข้อมูลวางบิลและส่งเอกสารใบวางบิล ออกเอกสารใบเส...

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
2 Position
15 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
จัดทำบันทึกงานทางบัญชีตามหลักการบัญชี และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานในส่วนกรมสรรพากร

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 Position
15 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี)
- ตรวจสอบเอกสารบัญชีทั่วไป เช่นเอกสารเกี่ยวกับรายงานธนาคารต่างๆ ก่อนบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - กระทบยอดบัญชีหมวดสินทรัพย์ และหมวดหนี้สิน - จัดทำร...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
15 Jul 19
  50 Positions      
Sort By 
Disability Jobs