JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  49 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำและตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี 2. ใช้งานโปรแกรม Express 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโตเมชั่น คลัสเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary เงินเดือนตามตกลง
18 Jul 19
2 . สำนักงานบัญชี / การตลาด / Office Accounting / Marketing
- เพศหญิง / อายุ 24-40 ปี - เขียนและอ่านภาษาอังกฤษ - มีความรู้ด้าน MS Office เป็นอย่างดี - ความรู้พื้นฐานและความเข้าใจในการทำบัญชีและการบัญชี - ความรู้ของธนาคาร (เงินเดือนการใช้งานธนาคารออนไลน์สม...

LANNA PLANTS DECO
1 Position
Salary ตามประสบการณ์ และ วุฒิการศึกษา
18 Jul 19
3 . พนักงานบัญชี/สโตร์รับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี (AR) เปิดบิลขาย-ใบกำกับภาษี -ดูแลรับผิดชอบงานด้านสโตร์ ตรวจสอบเอกสารการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า -หรืองานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา

บริษัท เค.โอ.ที จำกัด
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีสโตร์
1.คีย์รับ-เข้า ตัดจ่าย อะไหล่ในโปรแกรมService 2.ตรวจนับสต็อคอะไหล่ช่างบริการ อะไหล่หน้าร้าน 3.ทำStock card อะไหล่ทุกรายการ 4.ปิดใบงานช่างในโปรแกรม Service 5.รับคืนอะไหล่จากช่างบริการ คีย์เข้าโปรแก...

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
5 . นักบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
- บันทึกบัญชี ปิดบัญชีและออกงบการเงิน - จัดทำและยื่นแบบภาษีต่างๆ - ติดต่อและดููแลลููกค้าเกี่ยวกับเอกสาร งานบัญชีและภาษี - ตรวจสอบบัญชี

สำนักงานบัญชี ชัยพฤกษ์
1 อัตรา
Salary 15,000 - 16,000 บาท โบนัสขั้นต่ำ 2 เดือน
18 Jul 19
6 . AccountantUrgently Required !
1.Preparation and recording of transactions. 2.Check recorded transactions by other departments. 3.Audit of operations and ensure in accordance with policies, internal controls. 4.Report on excepti...

บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
1 Position
18 Jul 19
7 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี และประสานงานจัดซื้อ
- ออกเอกสารใบเสร็จ ใบกำกับภาษี - จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน จัดทำใบสำคัญรับเงิน - ทำใบแจ้งหนี้ ทำเช็คจ่าย ทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย - จัดทำรายงานภาษี เช่น ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก...

บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
1 อัตรา
Salary 22,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์ และ ตกลง
18 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ติดตามและควบคุมการดำเนินงานทางบัญชีในแต่ละวัน - ตรวจสอบธุรกรรมรายวันอย่างถูกต้องและทันเวลา - ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติรายงานทางการเงินซึ่งรวมถึงงบดุลงบกำไรขาดทุนเพื่อตรวจสอบรายการที่ผิ...

บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด (ITG)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
9 . พนักงานบัญชีทั่วไป/ ธุรการบัญชี/ บัญชีรับจ่าย/บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้
- ทำเอกสารรายรับ รายจ่าย ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี - ดูแลบัญชีสต๊อกสินค้า

บริษัท อินเตอร์ คูลลิ่งเทค จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี CN
1.ทำเอกสารวางบิลค่าพื้นที่ 2.ทำเอกสารวางบิลชดเชยค่าสินค้าต่างๆ 3.คีย์ข้อมูลใน EXCEL 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000-15,000
18 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและสินค้า
1.ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารรับสินค้า 2.ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารประกอบการซื้อ การผลิตสสินค้า เพื่อรวบรวมเอกสารในการบันทึกบัญชี 3.จัดทำรายละเอียดคำนวณต้นทุนเพื่อบันทึกปรับปรุงต้นทุนสินค้าบันทึกบัญชีต้น...

บริษัท เทราไบร้ท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามข้อตกลง
18 Jul 19
12 . Finance & Admin Executive
• จัดทำเอกสารภาษีเงินได้เพื่อนำส่งสรรพากร (ภงด.3, ภงด.53, ภงด.54, ภพ.30, ภงด.36, ภธ.40) • จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ตรวจสอบใบกำกับภาษี และสรุปรายงาน • จัดทำและจัดเตรียมใบสำคัญจ่าย-ใบสำคัญรับ และปิ...

บริษัท บริหารสินทรัพย์ คอลเลคเชียส จำกัด
1 Position
Salary 30,000 - 35,000
18 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี / พนักงานบัญชี
1. ดูแลงานเอกสารการเงิน/บัญชีของบริษัท และ งานบริหารโครงการ 2. จัดทำบัญชีประจำเดือนของบริษัท 3. จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย 4. ออกใบกำกับภาษี และ หัก ณที่จ่าย 5. ประสานงานในงานโครงการ การรับส่งเอกสาร แะ...

InTouch Control Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 15,000- 20,000
18 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านรับ)
-บันทึกรายได้ / ตั้งลูกหนี้ / ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท

บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี (บางบัวทอง ทำงานวันจันทร์-เสาร์)
วันและเวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ (8:00-17:00) รายละเอียดงาน - ดูแลบัญชีทั่วไปของบริษัท - ภาษี ซื้อ-ขาย - ทำเอกสารบัญชี - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Scaleup Consulting.Co., LTD.
Salary 18,000-25,000
18 Jul 19
16 . Senior Accountant/ Accounting Supervisor
- Responsible for AR/AP and GL - Prepare invoice, receipts, tax invoices Bank reconciliation - Prepare monthly account reconciliations - Prepare daily, weekly and monthly report in AR/AP functions ...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 Position
18 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
-สามารถทำงานการเงิน และบันทึกบัญชีโปรแกรมบัญชีอัตโนมัติได้ -ถ้าสามารถปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (สังกัด บริษัท สยามฟาร์เทค จำกัด)

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 15,000 (ไม่มีค่าคอมมิชชั่น) ค่าประสบการณ์ปีละ 1,000 บาท
18 Jul 19
18 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีรับ – จ่ายของบริษัท - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ด้านงานขาย เช่น เอกสารคำสั่งซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี - จัดทำ ภงด.ฯ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CPS TRAVEL CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary 15,000
18 Jul 19

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
18 Jul 19

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
18 Jul 19
  49 Positions      
Sort By 
Disability Jobs