JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  18 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1. วางแผนงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบัญชีและการเงิน ให้ดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ให้คำแนะนำหร...

บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
25 Aug 19
2 . CFO ประจำสาขาติวานนท์รับสมัครด่วน !
- จัดการบัญชีของบริษัท/กำหนดและควบคุมการทำงานด้านบัยชี/เป็นผู้นำการบริหารและประสานงานในด้านการวางแผนธุรกิจ,การบัญชี,การทำงบประมาณ และด้านภาษีของบริษัท/วิเคราะห์สภาพการดำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจในปัจจุบั...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Aug 19
3 . Finance and Accounting Manager/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานการบัญชี ดูแลจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ หรือมีประสบการณ์การจัดทำงบ Consolidate จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ ตรวจสอ...

บริษัท เทราไบร้ท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
4 . ผู้จัดการบัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
• ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ • ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โด...

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 Aug 19
5 . หัวหน้าบัญชี CN
1.ประสานงานกับเซลล์ 2.วางบิลค่าพื้นที่จัดงาน 3.ดูยอด SELL-IN และ SELL OUT 4.ดูต้นทุน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 25,000-30,000
24 Aug 19
6 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
- วางระบบบัญชี - รายงานผลประกอบการบริษัท - ควบคุมสินทรัพย์บริษัท - จัดทำรายงานต่างๆ รายงานแกสรรพกร - บริหารจัดการ งานด้านบัญชีต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000 - 50,000
24 Aug 19
7 . Senior account officer
1. Handle full scope of financial accounting role eg:AR, AP, GL, Fixed assets, inventory etc. 2. Manage and supervise for day to day finance and accounts operations. 3. Review and approve all vouche...

บริษัท บวิค-ไทย จำกัด
1 Position
24 Aug 19
8 . Accounting Managerรับสมัครด่วน !
- Maintaining accurate financial records. - Performing audits and resolving discrepancies. - Checking reports, including tax advice such as P.P. 30, Por. Ngor. Dor. 1, 3, 53, 50, 51 and other relate...

ZYXEL (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
9 . ผช.สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
ดูแล ตรวจสอบ ระบบงานบัญชีทั้งระบบ

บริษัท เอส.เค.ชัวร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19
10 . Senior Investor Relation Executiveรับสมัครด่วน !
1. Handle day-to-day inquiries from investors/analysts and unitholder 2. Prepare monthly report on unitholder movement and complaint case 3. Prepare, updated the operational performance and financi...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
23 Aug 19
11 . Internal Audit - Senior / Officer
- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นมาตรฐานวิชาชีพและเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ - สำรวจกิจกรรมในงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำการประเมินความเหมา...

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
23 Aug 19
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบงบทดลอง - จัดทำงบการเงินเต็มรูปแบบ - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ซื้อ,ขาย,ค่าใช้จ่าย

บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 Position
23 Aug 19
13 . หัวหน้าบัญชี
- หัวหน้าบัญชี สามารถปิดงบ และตรวจสอบภายในได้ - รับผิดชอบงานบัญชีทั้งระบบ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คัฟฟ่าคอฟฟี่เม็คเกอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000 up
22 Aug 19
14 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส/เจ้าหน้าที่บัญชี(อาวุโส)
- สรุปภาพรวมและบริหารงานในแผนก เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร - ตรวจอนุมัติงบทดลอง เพื่อส่งตรวจสอบงบต่อไป - ตรวจอนุมัติการเสียภาษี ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 51 ให้ลูกค้า - อบรม สอนงาน และเป็นที่ปรึกษาการทำงาน ...

บริษัท รังแตน ออฟฟิต จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
15 . ผู้จัดการบัญชี
- รับวางบิล-จ่ายเช็ค - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่าย - ตรวจสอบความถูกต้องภาษีซื้อ(ภพ.30),ภงด.3,ภงด.53 ก่อนส่งสำนักงานบัญชี - จัดทำใบสำคัญจ่าย(Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตร...

บริษัท เอนเจล โปรดัก จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 19

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
17 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / สมุห์บัญชี (ประจำประเทศกัมพูชา / ไทย)
- จัดทำแผนการดำเนินงานในฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ - ควบคุมดูแลงานบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - คว...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
4 อัตรา
Salary N/A
19 Aug 19
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ปิดงบการเงิน 2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3. ทำเรื่องต้นทุน สต๊อกสินค้า 4. รายการคำนวณภาษี และภาษีที่เกี่ยวข้องต่างๆ

บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
  18 Positions      
Sort By 
Disability Jobs