JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  22 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรฝ่ายโครงการ (Enigineering Department)
1. ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงเทคนิคด้านระบบอากาศ เพื่อประสานงานฝ่ายขายรับข้อมูลออกแบบ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า (Technical coordination) 2. ออกแบบ (Design) และเขียนแบบระบบ (Drawing) ตามที่ได้รับมอ...

บริษัท ไทย เคมีคอล สโตเรจ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
19 Jul 19
2 . วิศวกรฝ่ายขาย Sales Engineer
1.นำเสนอสินค้ารายละเอียดต่างๆของบริษัทแก่ลูกค้า 2.ดูแลลูกค้าเก่าของบริษัทฯ ตามที่บริษัทมอบหมายให้ 3.เปิดตลาดลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ 4.จัดทำใบเสนอราคา รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขา...

บริษัท ไทย เคมีคอล สโตเรจ จำกัด
3 อัตรา
Salary รายได้รวมขั้นต่ำ 21,500 บาท ขึ้นไป (คอมมิชชั่น 2% จากยอดขาย)
19 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. บันทึกเจ้าหนี้-ตั้งเจ้าหนี้ซื้อเชื่อ 2. รายงานภาษีชื้อ รับวางบิลชื้อ ชื้อเงินสด 3. ทำเช็ค-เจ้าหนี้ ตรงเช็ค statement 4. จัดทำแบบ ภงด 3 และ 53 5. สรุปรายงานเจ้าหนี้คงเหลือ

บริษัท สหวัฒนาพลาสติก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
-สรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้ตรงตามที่องค์กรต้องการ -ลงสื่อโฆษณารับสมัครงาน -นัดสัมภาษณ์งาน -ทำสถิติขาด/ลา/มาสาย -งานสวัสดิการพนักงาน -สรุปรายงานการสรรหาว่าจ่างประจำสัปดาห์ -งานธุรการในฝ่ายทรัพยาก...

บริษัท สหวัฒนาพลาสติก จำกัด
1 ตำแหน่ง
19 Jul 19
5 . Senior sale Exportรับสมัครด่วน !
บริหารจัดการทีมงานพนักงานขาย สร้างทีมงานขายที่แข็งแกร่ง และพัฒนาทีมขายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วางแผนการขาย สร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น โดยการใช้แผนการขายที่ชัดเจน และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบห...

SQI GROUP Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary 25,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
6 . พนักงานขายเครื่องจักร / Machine sales departmentรับสมัครด่วน !
1.แสวงหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม,เหมืองแร่,การเกษตร ฯลฯ 2.นำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริการให้กับลูกค้า 3.สำรวจความต้องการของลูกค้าและให้นำเสนอการขาย 4.รักษาลูกค้าเ...

SQI GROUP Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
7 . พนักงานบัญชี (รับ-จ่าย) "เริ่มงานทันที"รับสมัครด่วน !
- คีย์บิลขาย รับวางบิล - ตัดลูกหนี้รับ - คีย์ข้อมูลลงโปรแกรม - งานเอกสารอื่นๆ

SQI GROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 13,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
8 . Junior Sale Export รับสมัครด่วน !
1.หาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า เพิ่มยอดขาย 2.สร้างสัมพันธ์กับลูกค้า หาโอกาสเปิดตลาดใหม่ 3.ติดต่อดูแลงานขาย แนะนำสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆกับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขาย 4.ออกงานแสดงสินค้าในประเ...

SQI GROUP Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary 18,000 ขึ้นไป
19 Jul 19
9 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
- ทำ Data ส่งลูกค้า ตรวจสอบงานผู้ใต้บังคับบัญชา - รับรองเมื่อลูกค้าเข้าพบ - ประสานงานภายใน-ภายนอก - ประกันคุณภาพสินค้าให้ส่งถึงลูกค้าอย่างมีคุณภาพ - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ณัฐกิจ อุตสาหกรรม จำกัด
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
19 Jul 19
10 . พนักงานเขียนแบบ
ทำการเขียนแบบตามที่ลูกค้าต้องการ เวลาปฎิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.30 น.

บริษัท ไทย เคมีคอล สโตเรจ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
11 . ช่างเป่าพลาสติก
1.ควบคุมคุณภาพชิ้นงาน 2.ประสานงานกับหัวหน้างานและรายงานความคืบหน้าของงาน 3.รับผิดชอบกิจกรรมทำ PM และงานซ่อมเครื่องจักร 4.ควบคุมผลผลิต

บริษัท ภาชนะพลาสติก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
12 . ช่างซ่อมเครื่องผสมสี
1. ซ่อมแซมและบำรุงเครื่องผสมสี 2. ตรวจสอบเครื่องผสมสี (QC) เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า 3. ถอดและประกอบเครื่องผสมสี (Dispenser, Mixer) เพื่อทำความสะอาด 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบห...

บริษัท เอคโค โคท จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-20,000 ตามประสบการณ์
18 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการพิมพ์รับสมัครด่วน !
- Prepress, ตรวจสอบและตั้งค่าไฟล์ proved สี - Press, สั่งพิมพ์ ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ให้ตรงตามแบบ - QC ผลิตภัณฑ์ - เรียนรู้กระบวนการอุสาหกรรมการพิมพ์วัสดุก่อสร้าง - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - สาม...

บริษัท เอคโค โคท จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- วางบิลลูกค้า / ทำใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ - ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารทางบัญชี บันทึกการรับ-การจ่ายเงิน

Technoplast Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
- การวางแผนกำลังคน (Human Resources Planning) - สรรหาและคัดสรรบุคลากร (Recruitment) - Payroll และงานข้อมูลพนักงาน - Training หรือฝึกอบรมพนักงาน - งานประเมินผลงาน

บริษัท สยามนวกรรม จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19

บริษัท ครีเอชั่นเซนเตอร์ จำกัด
16 Jul 19
17 . Technical Salesรับสมัครด่วน !
1.ทดสอบคุณภาพของสินค้า 2.นำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้า 3.ติดต่อลูกค้าเพื่อรับทราบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย และเอกสารสนับสนุนการขาย 4.รวบรว...

บริษัท ซีพี แอนด์ เค (ไทยแลนด์)จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
18 . ธุรการบัญชี
งานบัญชี - เปิดบิลขาย/ทำวางบิล - รายงานภาษีขาย - จัดทำ P/O เพื่อทำการสั่งซื่้อสินค้า - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด - ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1.คีย์เอกสารใบกำกับภาษีขาย/ รับวางบิล 2.คัดแยกเอกสารต่างๆจากผู้บริหารสู่หน่วยงานต่างๆ 3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5.ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของบริษัท เช่น กิจกรรม 5 ...

บริษัท ดรุชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
12 Jul 19
20 . พนักงานซ่อมบำรุง
- ดูแลซ่อมบำรุงระบบกล้องCCTV - ควบคุมดูแลผู้รับเหมา ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า/ปะปา/เครื่องปรับอากาศ - ซ่อมบำรุงแก้ไขอุปกรณ์สำนักงานเบื้องต้น - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
12 Jul 19
  22 Positions      
Sort By 
Disability Jobs