JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  18 Positions      
Sort By 
1 . System Admin / Network Admin
-ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายทั้งทางด้าน Hardware และ Software เช่น การติดตั้งระบบปฏิบัติการ -กำหนดค่าต่างๆ ทั้งในส่วนของเครื่อง Server และ Client ให้สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายได้ เช่น ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
22 Mar 19
2 . Network Engineer ( Specialist )Urgently Required !
- ออกแบบและติดตั้งการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายใหม่เข้ากับโครงสร้างการทำงานระบบเครือข่ายเดิม เช่น เชื่อมต่อ Switch, Firewall, Wan Optimization, Router เป็นต้น - ติดตั้งและแก้ไขระบบเครือข่ายของระบบงาน Cal...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Mar 19
3 . IT Support
หน้าที่ขอบเขตงานรับผิดชอบ 1. วางระบบ ดูแล ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระบบหลักขององค์กร 1.1 ช่วย Support งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร 1.2 ให้บริการ ดูแล แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ 1.3 ต...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เจ. แมชชีนเนอรี่
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Mar 19
4 . เจ้าหน้าที่ Data Support
-ตรวจสอบ/วิเคราะห์/แก้ไข/ปรับปรุงปัญหาที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลตลอดจนการเสนอแนะแนวทางแก้ไข/สร้าง/แก้ไข ระบบฐานข้อมูล -ประสานงานกับองค์กรภายในหน่วยงาน

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
22 Mar 19
5 . Network EngineerUrgently Required !
• Responsible for supporting in hardware and software of IT system. • Performs a wide variety of installation, configuration of workstations, servers and related hardware and software in a LAN, WAN, ...

Information Service and Consultant Co., Ltd.
4 Position
Salary 18,000-25,000
22 Mar 19
6 . Security Operation Support
Job Description 1.Understand basic security concept 2.Understand basic encrypt – decrypt concept 3.Support operation tasks such as HSM Backup, Install Tripwire agent, ESSO flow creation etc. 4.St...

บริษัท จีเอเบิล จำกัด
10 Position
Salary N/A
22 Mar 19
7 . IT Support
1. งานระบบคอมพิวเตอร์และNetwork 2. ดูแลระบบ Network ของบริษัท 3. ดูแลเครื่อง Server ต่างๆ ของบริษัท 4. บริหารระบบ Lan ให้มีประสิทธิภาพ 5. ดูแลคอมพิวเตอร์ของสำนักงานใหญ่ และโรงงาน 6. ดูแลให้ User ...

ซูเล็ค&ไดสตาร์ และบริษัทฯในเครือ
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Mar 19
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) -Sale Support
- สนับสนุนโครงการของกลุ่มการขายตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเอเย่นต์ (Project Coordinator Agent), พนักงานสนับสนุนโครงการ(Project Support), Key user, IT , Vendor และผู้...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Mar 19
9 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบอาวุโส (Senior Application Developer) -Sale Support
- ศึกษาทำความเข้าใจประเด็นปัญหาของหน่วยธุรกิจ (Business unit) - ร่วมวางแผนโครงการ นำเสนองบประมาณและแนวทางดำเนินงาน นำเสนอข้อมูลทางเลือกในการลงทุน และประเมินทางเลือกเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Mar 19
10 . Project Coordinator
• ติดต่อประสานงานโครงการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร • จัดการเอกสารโครงการและไฟล์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา • ทำรายงานสรุปงานของโครงการและข้อมูลอื่นๆและทำ...

Sense Info Tech Co., Ltd
2 ตำแหน่ง
Salary 16,000 ขึ้นไป (หรือแล้วแต่ประสบการณ์)
22 Mar 19
11 . IT Support (โรงงานปากเกร็ด)Urgently Required !
* Support Hardware & Software * Control computer material & equipment stock * Monitor computer network * Summarize monthly report * Perform other related duties as assigned * Manage CCTV System

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 Mar 19
12 . เจ้าหน้าที่ IT Helpdesk /Support
1.ดูแลรายการอุปกรณ์ IT (Server,Network,PC,POS,Printer,CCTV) รวมทั้งSoftware ใช้งานที่เกี่ยวข้องในบริษัท 2.สำรวจปัญหาการใช้งานและความต้องการใช้งานอุปกรณ์ใหม่หรือทดแทนและจัดทำข้อกำหนดอุปกรณ์ที่ต้องการเ...

บริษัท เอส เอ็น พี เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Mar 19
13 . IT Support
Support User,Hardware,Software ภายในสำนักงาน ระบบ CCTV ระบบโทรศัพท์,Network Lan และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Paragon Machinery Co., Ltd.
1 Position
Salary 25,000up
21 Mar 19
14 . Network Administrator
-ติดตั้งและทดสอบระบบจัดการฐานข้อมูลเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นหรือแพทความปลอดภัย (Network Administrator) -บำรุงรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน (Network Administrator) -ดูแลระบบ Web, Databa...

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 19
15 . IT Support สาขาแจ้งวัฒนะ
- ทำหน้าที่ Support ด้าน IT ให้กับ User - ดูแล Server - ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ไอที ทั้ง Hardware และ Software - ติดตั้งและกำหนดค่าการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ดี - ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ...

Wizard Software Solutions Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
20 Mar 19
16 . Senior NOC Engineer
- ดูแลควบคุมระบบ Server และ IT Infrastructure - ประสานงานและให้บริการกับ developers, engineers, vendors, ผู้ให้บริการ IDC - วิเคราะห์และป้องกันปัญหาของกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้น - ดูแลระบบ Operatio...

Asiasoft Corporation Public Company Limited
18 Mar 19
17 . เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)
1. ดำเนินการติดตั้งเครื่องและโปรแกรมให้กับผู้ใช้พร้อมแนะนำวิธีการใช้ 2. ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์, Hardware, Software, Intranet, Internet ภายในองค์กร 3. บริหารจัดการระบบ SQL Server 4. ดูแลระบบ We...

บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Mar 19
18 . System Engineer (ประจำ สำนักงานใหญ่ 3 ตำแหน่ง และสนามบินสุวรรณภูมิ 2 ตำแหน่ง)
Responsibility - Implement / Operate & Maintain on Enterprise Infrastructure & design (Server, SAN Switch, Storage, High Availability ,etc ) - Implement / Operate & Maintain Virtualization – ...

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
5 Position
15 Mar 19
  18 Positions      
Sort By 
Disability Jobs