JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  22 Positions      
Sort By 
1 . Network Engineer 40,000 up(ประจำสำนักงานเมืองทอง) ***ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์***
- ลักษณะงานต้องทำงานร่วมกับทีมงานต่างประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย เนปาล และต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็น ครั้งคราว ต้องสามารถทำงานแบบเดี่ยวและแบบทีม มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ดี

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000up
20 Jun 19

บริษัท สต๊าฟฟิ่งซัคเซส จำกัด
10 Position
Salary 20,000 - 100,000
20 Jun 19
3 . Programmer / Developer
- พัฒนาระบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ปรับปรุงแก้ไขระบบ ตามความต้องการลูกค้า (ส่วนงานราชการ) ***เปิดรับทั้ง Programmer JAVA และ Dot Net หลายตำแหน่ง และยินดีรับเด็กจบใหม่ไฟแรงมาร่วมงานกับเรา สามารถสม...

Sense Info Tech Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
Salary 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
20 Jun 19
4 . Programmerรับสมัครด่วน !
- Code program - Coordinate with System Analyst about IT knowledge - Verify, test, resolve and enhance program ordered by System Analyst Qualification - Male or Female age 22-30 years old -...

บริษัท อีเอ็นที กรุ๊ป จำกัด
5 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Jun 19
5 . IT ProgrammerUrgently Required !
1.Develop ERP/MRP and improve systems. 2.Develop all user request programs and study user requirement. 3.Discuss implementation specification and plan. 4.Coding programs 5.Training users to use th...

บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
1 Position
20 Jun 19
6 . Programmer Urgently Required !
- พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ .NET ,C#,PHP,jQuery,Sencha Ext JS,PhoneGAP,VB.NET,CRYSTAL REPORT,HTML5,CSS3,SQL - พัฒนา ปรับปรุง ระบบงานตามข้อกำหนด รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jun 19
7 . โปรแกรมเมอร์รับสมัครด่วน !
ดูแลพัฒนาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลโปรแกรมของบริษัทฯ

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Jun 19
8 . iOS&Android Developerรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งาน iOS/Addroid 2.ทดสอบ แก้ไข ปรับปรุงระบบ 3.วิเคราะห์ ศึกษา การพัฒนาระบบ เพื่อแก้ไขปัญหา 4.ให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบ 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒน...

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
9 . Programmer (Java หรือ PHP หรือ Python) รับสมัครด่วน !
- พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JAVA, PHP web application Development, OOP Programming และ SQL - มีความรู้สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้ (Oracle, MySQL, Microsoft SQL) - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ค้นคว้าหาข้อ...

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
หลายอัตรา
20 Jun 19
10 . Web ProgrammerUrgently Required !
- ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ / สารสนเทศ - รับจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ในการพัฒนาโดยใช้ PHP MUSQL, JQuery, C เป็นต้น - Hardcore Programming อยู่ในสายเลือด - มีทักษะดีในด้าน Algorithm, Program...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
Salary N/A
19 Jun 19
11 . โปรแกรมเมอร์
ออกแบบและพัฒนาระบบงาน Web Application และ Website ด้วยภาษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น PHP, HTML, JavaScript, AJAX, CSS, jQuery,Boostap หรืออื่นๆ มีประสบการณ์ในด้านฐานข้อมูล MySQL

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 Position
19 Jun 19
12 . Programmer / System Analyst (Java, C#.net)รับสมัครด่วน !
1. พัฒนาโปรแกรม ฟังก์ชัน และรายงาน (Report) ในระบบงานที่ได้รับมอบหมาย โดยศึกษาความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้ นำมาวิเคราะห์ เพื่อเขียนโปรแกรมสนับสนุน 2. ทดสอบการทำงานของโปรแกรมให้ใช้งานตรงต...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
15 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
13 . Web ProgrammerUrgently Required !
พัฒนาโปรแกรมและระบบ Web based application ต่างๆ ตามความต้องการ เชื่อมต่อระบบต่างๆ เพื่อสามารถใช้งานร่วมกับรูปแบบของเว็บไซต์ ออกแบบฐานข้อมูลของ Web based application ต่างๆ ศึกษาและสามารถพัฒนาระบบท...

Information Service and Consultant Co., Ltd.
2 Position
Salary 15,000-25,000
19 Jun 19
14 . Programmer

ADEV Solutions Plus CO., LTD.
2 Position
19 Jun 19
15 . Programmer
- พัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า - ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแแกรม - พัฒนาและดูแลระบบ ตามที่ได้รับมอบหมาบ

บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
16 . Programmer
พัฒนาซอฟแวร์ Windows / Web Applications เพื่อใช้ภายในองกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาเอกสารไฟล์ Excel โดยใช้ VB

บริษัท ส.ศิลป(2521) จำกัด
3 Position
Salary 20,000-30,000
18 Jun 19
17 . Programmer C# .NET or PHP or Mobile Application (iOS - Android - Hybrid)
(Team Leader) Responsibilities Create an inspiring team environment with an open communication culture, delegate tasks and set deadlines, motivate team members, listen to team members’ feedback and re...

บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5 Position
Salary Negotiate
18 Jun 19
18 . Programmer ( Windows Application )
- พัฒนา ออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข โปรแกรมตามที่ผู้ใช้ต้องการ - พัฒนาปรับปรุงคู่มือการใช้งานระบบ - ออกแบบและพัฒนาโดยใช้ .NET หรือ Java Application - ดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน CMMI

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 25,000+
18 Jun 19
19 . SAP Support ABAP - 1 ตำแหน่ง / BASIS - 1 ตำแหน่ง
Responsibilities: - Support and handles the problems to SAP-MM Module - Support and handles the problems to SAP- BASIS

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 Position
18 Jun 19
20 . Programmer
- รับผิดชอบงานเขียนโปรแกมและแก้ไขโปรแกมตามที่ได้รับมอบหมาย ** สวัสดิการ โบนัสประจำปี/ประกันสังคม/ประกันชีวิต/งานเลี้ยงประจำปี/การปรับเงินเดือนประจำปี และสวัสดิการอื่นๆ ตามข้อบังคับกรมแรงงาน **

บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด
1 Position
Salary 15,000-25,000
18 Jun 19
  22 Positions      
Sort By 
Disability Jobs