JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  78 Positions      
Sort By 
1 . Application Developer
1. เขียน ทดสอบ และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2. จัดเตรียมคู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ 3. อบรมการใช้งานโปรแกรมและซอฟท์แวร์ให้แก่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ รวม...

บริษัท วี ไวซ์ ไอที จำกัด
1 Position
Salary 20,000 - 35,000
16 Dec 18
2 . Mobile / Web Design
ออกแบบเว็บไซต์ (Website) / Mobile application / โปรแกรมประยุกต์ (Application) ให้มี User Interface ที่สวยงาม ง่ายต่อการใช้งาน

บริษัท ไอที ครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 22,500
16 Dec 18
3 . Programmer (โปรแกรมเมอร์)
พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Windows หรือ Web Application ด้วย ASP.net , PHP พร้อมฐานข้อมูล MS SQL Server, MySQL ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอที ครีเอชั่น จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท
16 Dec 18
4 . Programmer
- พัฒนา Web application บน Apache และ IIS - พัฒนา Web application ด้วยภาษา PHP, C#, Jquery - พัฒนา Web application ด้วย Front-end Framework เช่น Bootstrap เป็นต้น

Falco Solution Co., Ltd.
3 Position
Salary 18,000 - 35,000 บาท
15 Dec 18
5 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา
- ตรวจเช็คสินค้า ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า สภาพความเรียบร้อย การใช้งานของสินค้า - ทำสัญญา - ทำประวัติลูกค้า - จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง - รับสินค้านอกสถานที่ * ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะผ่านการอบรมการทำง...

ช้างน้อยพาวน์ช็อป
2 Position
Salary 12,000 บาท - 15,000 บาท
15 Dec 18
6 . Implementer ระบบบริหารการผลิต (Manufacturing Resource Planning-MRP)
- ดูแลและทดสอบระบบซอฟแวร์ทางด้านการผลิต - ศึกษาและสำรวจระบบงาน พร้อมช่วยจัดทำเอกสารประกอบการอบรม - อบรมการใช้งานโปรแกรม ให้ลูกค้า - Support การใช้งานให้แก่ลูกค้า

บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 15,000-30,000
15 Dec 18
7 . ASP.net Programmer ,C# ,VBรับสมัครด่วน !
- พัฒนา Web Application โดยทำงานเป็นทีม ด้วย Visual StudioNet - หากใช้ Telerik Tool ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 15,000-30,000
15 Dec 18
8 . IT Seurity
-จัดการในส่วนสิทธิ์การเข้าถึงระบบสารสนเทศ application,mail -จัดการในด้าน network security firewall rule,log managment -ดูแลเรื่อง system security up path ปิดช่องโหวต่างๆใน windows server,linux serve...

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
14 Dec 18
9 . เจ้าหน้าที่ดูแลปรับปรุงผลิตภัณฑ์
-ปรับปรุงดูแลตรวจเช็คสินค้า -เตรียมสินค้าให้พร้อมจัดจำหน่ายสู่ลูกค้า -ปฏิบัติงานที่ห้างเอเวอร์รี่มอลแคราย

Advice IT Infinite Co., Ltd
3 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
14 Dec 18
10 . Programmer (Website)
-พัฒนาระบบงานให้องค์กรและสาขาทั่วประเทศตาม Recruitment -วิเคราะห์และออกแบบระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน -ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ -ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานภายในองค์กร ...

Advice IT Infinite Co., Ltd
4 อัตรา
Salary 22,000 หรือตามประสบการณ์
14 Dec 18
11 . เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา
-วางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท -เทรนด์และควบคุม ติดตามการทำงาน -วิเคราะห์แก้ไขสำหรับงานต่อไปได้

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
14 Dec 18
12 . เจ้าหน้าที่ Shop in Shop
-มีความรู้เรื่องคอมประกอบ,มีความสามารถในการประกอบคอมพิวเตอร์ -ทำงานเวลา 10:00-19:00 น.และเวลา 13:00-22:00น. หยุด1วัน(ไม่ใช่วันจันทร์,ศุกร์-อาทิตย์) -ปฏิบัติงานที่ Central world ,Central Ladpow,Cen...

Advice IT Infinite Co., Ltd
6 Position
Salary 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ตามกำหนด)
14 Dec 18
13 . Programmer Application
-พัฒนาระบบงาน Application ให้องค์กรและสาขาทั่วประเทศตาม Recruitment -วิเคราะห์และออกแบบระบบให้ตรงตามความต้องการชองผูใช้ -ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบ -ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบงาน...

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 22,000 หรือตามประสบการณ์
14 Dec 18
14 . พนักงานทั่วไป(รับเฉพาะคนพิการ)
รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Advice IT Infinite Co., Ltd
10 Position
Salary 9,750 - ตามตกลง
14 Dec 18
15 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
-จัดทำ Report ให้ตอบสนองการใช้งาน user -ทำวิจัยตลาดในเชิงปริมาณและคุณภาพ -พัฒนาและต่อยอดด้านการใช้ข้อมูลเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 อัตรา
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
14 Dec 18
16 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานเงินเดือน Time)
- งานเงินเดือน Time Attendance - บันทึกข้อมูลเวลาทำงานพนักงานสาขาให้ถูกต้อง

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 อัตรา
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
14 Dec 18
17 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสาขารับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบรายงานรับชำระเงิน , BANK STATEMENT, ยอดเงินสดนำฝากธนาคาร และรายการรับชำระเงินเข้าบัญชีธนาคาร ว่าถูกต้องตรงกัน กับหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่ 2.บันทึกยอดรับชำระในงบภายใน All in one รวมถึงรายละ...

Advice IT Infinite Co., Ltd
3 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
14 Dec 18
18 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์
1.ดึงรายงานยอดสินค้าคงคลัง/ยอดขาย/ยอดสั่งซื้อเข้า ให้กับทางคูุ่ค้าทุกสัปดาห์ตามรูปแบบที่กำหนดและตรงเวลา 2. ส่งรายงานยอดสินค้า Aging ให้กับทีมทุกๆสัปดาห์ 3. ประสานงานกับเจ้าที่ผลิตภัณฑ์ในการตรวจสอบรา...

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
14 Dec 18
19 . ผู้ตรวจสอบภายในภาคสนาม
- สำรวจกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาลักษณะการปฏิบัติงานและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน - กำหนดจุดควบคุมที่สำคัญของระบบงาน - กำหนดหรือช่วยกำหนดวิธีการที่จะเข้าตรวจสอบ ...

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
14 Dec 18
20 . เจ้าหน้าที่วางบิล (transtech)
-จัดเตรียมเอกสารเพื่อวางบิล รับวางบิล -ทำเช็คจ่าย ตัดชำระหนี้ จ่ายหนี้ -งานธุรการด้านบัญชีอื่นๆ

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 9,750 - 15,000 + (คอมมิชชั่น)
14 Dec 18
  78 Positions      
Sort By 
Disability Jobs