JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  96 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ขายองค์กร/โปรเจค
-เปิดบิลออเดอร์ -หาลูกค้าใหม่ในส่วนที่รับผิดชอบ -ปิดการขาย -เสนอราคา -ดูยอดลูกหนี้ -รับผิดชอบในด้านการขายทุกๆด้านติดต่อประสานงาน

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
21 Feb 19
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกิจ Franchise
-ตรวจสอบสาขาต่างจังหวัด

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
21 Feb 19
3 . เจ้าหน้าที่บริการด้านเทคนิค
-ตอบคำถามลูกค้า ให้ข้อมูลลูกค้าด้านเทคนิค

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
21 Feb 19
4 . Digital Media
-ดูแลสื่อออนไลน์ให้สอดคล้องกับกลยุทธิ์ของบริษัท

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
5 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าออนไลน์
-ให้บริการลูกค้าผ่านทุกช่องทางการติดต่อ -ดูแลงานขายและงานอื่นๆ -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Advice IT Infinite Co., Ltd
4 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
21 Feb 19
6 . เจ้าหน้าที่ content marketing production
ถ่ายทำและตัดต่อ vdo conputer graphic

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
7 . เจ้าหน้าที่ website & application Development
-รับผิดชอบด้านการจัดการส่วนที่เกี่ยวข้องและ seo ทั้งหมด

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
8 . หัวหน้าส่วน digital media
-จัดทำแผนการตลาดออนไลน์ -ควบคุมสื่อออนไลน์ของบริษัท

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
9 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสาขา
-ติดต่อประสานงานกับสาขา -ดูแลจัดการสาขาในแต่ละด้าน -อำนวยความสะอวกในการสั่งสินค้า

Advice IT Infinite Co., Ltd
3 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
21 Feb 19
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานภาค
-ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน -ทำ Report ยอดขายต่างๆในทุกวัน

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
21 Feb 19
11 . เจ้าหน้าที่ดูแลปรับปรุงผลิตภัณฑ์
-ปรับปรุงดูแลตรวจเช็คสินค้า -เตรียมสินค้าให้พร้อมจัดจำหน่ายสู่ลูกค้า -ปฏิบัติงานที่ห้างเอเวอร์รี่มอลแคราย

Advice IT Infinite Co., Ltd
3 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
21 Feb 19
12 . Programmer Fox
-เขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานในองค์กร

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 22,000 หรือตามประสบการณ์
21 Feb 19
13 . เจ้าหน้าที่การตลาด
-วางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท -เทรนด์และควบคุม ติดตามการทำงาน -วิเคราะห์แก้ไขสำหรับงานต่อไปได้

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
21 Feb 19
14 . เจ้าหน้าที่ System
- เฝ้าดูเหตุผิดปกติของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mornitor Network)และการทำงานของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - ติดตั้ง ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network) และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(S...

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 12,500-15,000 +ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
21 Feb 19
15 . เจ้าหน้าที่ Data Support
-ตรวจสอบ/วิเคราะห์/แก้ไข/ปรับปรุงปัญหาที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลตลอดจนการเสนอแนะแนวทางแก้ไข/สร้าง/แก้ไข ระบบฐานข้อมูล -ประสานงานกับองค์กรภายในหน่วยงาน

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 อัตรา
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
21 Feb 19
16 . พนักงานขับรถขนส่งรับสมัครด่วน !
-ตรวจรับและเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามรายการสินค้า -ตรวจสอบสภาพสินค้า -ตรวจสอบเอกสาร -จัดเตรียมสินค้าที่จะทำการนำส่ง -คัดแยกสินค้าตามเส้นทาง -จัดเรียงสินค้าขึ้นรถ -คัดแยกเอกสารส่วนทีี่ให้ลูกค้า/บริษ...

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
17 . ปฏิบัติการสาขาภาคสนาม
- สำรวจกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาลักษณะการปฏิบัติงานและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน - กำหนดจุดควบคุมที่สำคัญของระบบงาน - กำหนดหรือช่วยกำหนดวิธีการที่จะเข้าตรวจสอบ ...

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 Position
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
21 Feb 19
18 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ฝึกอบรม)รับสมัครด่วน !
- สรรหา-ว่าจ้าง - คีย์ข้อมูลพนักงานเข้า-ออก - บันทึกประวัติพนักงาน - บันทึกข้อมูล KPI และงานฝึกอบรม - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
19 . เจ้าหน้าที่ Product Manager
- สั่งซื้อ-ต่อรองราคาสินค้า - ตั้งราคาขาย, ทำโปรโมชั่น - บริหารยอดขาย, กำไรเบื้องต้น, ปริมาณสินค้าคงเหลือ **สวัสดิการ : เสมือนเจ้าของ เตรียมพร้อมกรณีไม่ผ่านทดลองงาน**

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 อัตรา
Salary 25,000 - 35,000 (คาดหวังน้อย ไม่ต้องสมัครมา)
21 Feb 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ลงบัญชีสาขา - ทำแบบยื่นภาษีต่างๆ และทำหัก ณ ที่จ่าย

Advice IT Infinite Co., Ltd
2 อัตรา
Salary 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (ทุกตำแหน่ง)
21 Feb 19
  96 Positions      
Sort By 
Disability Jobs