JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  138 Positions      
Sort By 
21 . ผู้แทนขาย ต่างจังหวัด รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าการขายที่กำหนดไว้ 2. ดูแลรักษาลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่ 3. วางบิล/รับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า

บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง + ค่าคอมมิชชั่น
18 Jun 19
22 . เขียนแบบ- เครื่องกล / ไฟฟ้า
- เขียนแบบ/ ออกแบบ - Shop Drawing/ Auto cad - งานระบบ

บริษัท แมค พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 Position
Salary ตามที่ตกลงกับบริษัท
18 Jun 19
23 . หัวหน้าส่วนงานเขียนแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์ (งานกระจก อลูมิเนียม)
- บริหารจัดการส่วนงาน ผลักดันทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย - เขียนแบบงาน Facade อลูมิเนียมและกระจก curtain wall, glass wall, cladding, ทำ shop drawing, cutting list, clear แบบ, ออกแบบ die - จั...

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 30,000 ++ ขึ้นไป ตามประสบการณ์
18 Jun 19
24 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ
- ขับรถส่งของตาม site งาน - ช่วยงานในโรงงาน - ดูแลเรื่องการรักษาตามจริงภาพรถยนต์

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000++มีค่าเที่ยวส่งของให้เพิ่มเติมจากเงินเดือน// OT
18 Jun 19
25 . IT Support
- วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท - จัดเตรียม/ตรวจสอบ/ติดตั้ง ดูแลความพร้อมในการใช้งานและการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ในด้าน Network,E-mail,Internet,Software,H...

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
26 . เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผนวัตถุดิบ กำลังคน และแผนงานการจัดส่ง และติดตั้งงานอลูมิเนียมและกระจก สำหรับโครงการ - ถอดแบบโครงการ วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
5 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 ++ขึ้นไป (ตามคุณสมบัติ)
18 Jun 19
27 . โฟร์แมนโครงการรับสมัครด่วน !
- วางแผนควบคุม การติดตั้งอลูมิเนียมกระจก curtain wall & facade, cladding - ประสานงานโครงการ - ส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 17,000 - 30,000++ขึ้นไป ตามคุณสมบัติ
18 Jun 19
28 . Foremanรับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานงานระหว่างโครงการกับบริษัท

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
29 . estimator
ถอดแบบประมาณราคา งานประมูล คิดปริมาณงานก่อสร้าง เพื่อเสนอราคาประมูล

บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
30 . ผู้จัดการโครงการงาน อย. กระทรวงสาธารณสุข
- วางแผนการก่อสร้างและต้นทุนของดครงการที่รับผิดชอบ - กำหนดแผนงานการก่อสร้าง และควบคุมให้สำเร็จตามแผน - ควบคุมดูแล Subcontractors ให้ทำงานตามแผน

บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 60,000++
18 Jun 19
31 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftman)รับสมัครด่วน !
- เขียนแบบงานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์ และ/หรืองานระบบที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง

บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-25,000
18 Jun 19
32 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี)
- ตรวจสอบเอกสารบัญชีทั่วไป เช่นเอกสารเกี่ยวกับรายงานธนาคารต่างๆ ก่อนบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - กระทบยอดบัญชีหมวดสินทรัพย์ และหมวดหนี้สิน - จัดทำร...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jun 19
33 . Senior QS Engineer / QS Manager
- Work with proposal teams in the planning and execution of new business price proposals, cost narratives and pricing strategies. - Perform and coordinate price proposal reviews before submittal to t...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jun 19
34 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี) **พร้อมเริ่มงานได้ทันที**รับสมัครด่วน !
- คัดเลือกและสรรหาผู้สมัคร ตามช่องทางต่างๆที่เหมาะสม - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในการนำส่งเอกสารสมัครงานและนัดสัมภาษณ์ - สรุปผลการนัดสัมภาษณ์ และจัดทำรายงานการสรรหาประจำวัน / เดือน / ปี - จัดทำเอ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
35 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (รับโทรศัพท์) ประจำสำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะรับสมัครด่วน !
- รับ - โอนสายโทรศัพท์ ทั้งภายในและภายนอก - ต้อนรับแขกที่มาติดต่องาน - ดูแลการรับจองห้องประชุม

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jun 19

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์และตกลงกัน
18 Jun 19
37 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานระบบรับสมัครด่วน !
- จัดหา,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของงานระบบประกอบอาคาร - ตรวจสอบแบบและรายการคุณสมบัติของวัสดุ - คำนวณปริมาณงานและวัสดุที่ต้องสั่งซื้อและปริมาณราคางานระบบประกอบอาคารต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของบริ...

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์และตกลงกัน
18 Jun 19
38 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบขับรถให้ผู้บริหาร - ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อการใช้งาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์และตกลงกัน
18 Jun 19
39 . เจ้าพนักงานบัญชี
- บันทึกบัญชีรายรับ-จ่าย - บันทึกรายวันทั่วไป - ปิด ภ.ง.ด.3,53 - ปิด ภพ.30 - ตรวจสอบกระทบยอด Statement - โปรแกรม Express Accounting หรือ โปรแกรมสำเร็จรูป - สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเ...

WHITEWOODS (THAILAND) CO.,LTD
1 Position
Salary 18,000-25,000
18 Jun 19
40 . พนักงานบัญชี (หญิง), พนักงานธุรการบัญชี(หญิง), ประสานงานขาย , ขาย รับสมัครด่วน !
- พนักงานบัญชี หญิง -พนักงานธุรการบัญชี หญิง จัดทำเอกสารบัญชีต่างๆ - พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่ขาย โครงการi เสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า และ/หรือ โครงการ - พนักงานประสานงานขาย ประสานงาน ผู้ผลิต ลูกค้า...

บริษัท วินน์ พีค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บัญชี 2, ธุรการบัญชี 2,,ประสานงานขาย 2 อัตรา , ขาย 2 อัตรา
Salary พิจารณาตามประสบการณ์
18 Jun 19
  138 Positions      
Sort By 
Disability Jobs