JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  161 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรออกแบบ/พนักงานเขียนแบบ
ทำการออกแบบและเขียนแบบตามที่ลูกค้าต้องการ ในระบบพื้น Post Tension และผนังคอนกรีตสำเร็จรูป Precast

บริษัท โพส แอนด์ พรีคาส จำกัด
3 ตำแหน่ง
26 Jun 19
2 . Technical Advisor (กรุงเทพฯ)
1. ผลักดันสินค้า ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ ผ่านช่องทางผู้แทนจำหน่าย 2. บังคับบัญชา พนักงาน PC 3. จัดทำเอกสารใบเสนอราคา และ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และประสานงานจัดส่งสินค้า

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท +ค่านำ้มัน+ค่าเสื่อมยานพาหนะ+ค่าโทรศัพท์
26 Jun 19
3 . หัวหน้าส่วนงานเขียนแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์ (งานกระจก อลูมิเนียม)
- บริหารจัดการส่วนงาน ผลักดันทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย - เขียนแบบงาน Facade อลูมิเนียมและกระจก curtain wall, glass wall, cladding, ทำ shop drawing, cutting list, clear แบบ, ออกแบบ die - จั...

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 30,000 ++ ขึ้นไป ตามประสบการณ์
26 Jun 19
4 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ
- ขับรถส่งของตาม site งาน - ช่วยงานในโรงงาน - ดูแลเรื่องการรักษาตามจริงภาพรถยนต์

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000++มีค่าเที่ยวส่งของให้เพิ่มเติมจากเงินเดือน// OT
26 Jun 19
5 . IT Support
- วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท - จัดเตรียม/ตรวจสอบ/ติดตั้ง ดูแลความพร้อมในการใช้งานและการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ในด้าน Network,E-mail,Internet,Software,H...

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผนวัตถุดิบ กำลังคน และแผนงานการจัดส่ง และติดตั้งงานอลูมิเนียมและกระจก สำหรับโครงการ - ถอดแบบโครงการ วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
5 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 ++ขึ้นไป (ตามคุณสมบัติ)
26 Jun 19
7 . โฟร์แมนโครงการรับสมัครด่วน !
- วางแผนควบคุม การติดตั้งอลูมิเนียมกระจก curtain wall & facade, cladding - ประสานงานโครงการ - ส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 17,000 - 30,000++ขึ้นไป ตามคุณสมบัติ
26 Jun 19
8 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี และประสานงานจัดซื้อ
- ออกเอกสารใบเสร็จ ใบกำกับภาษี - จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน จัดทำใบสำคัญรับเงิน - ทำใบแจ้งหนี้ ทำเช็คจ่าย ทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย - จัดทำรายงานภาษี เช่น ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก...

บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
1 อัตรา
Salary 22,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์ และ ตกลง
26 Jun 19
9 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)
1.โทรติดต่อเพื่อเสนอสินค้าของบริษัทฯ ให้กับทางลูกค้าเก่า (มีข้อมูลให้ติดต่อ) 2.โทรหาลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัทฯ (มีข้อมูลให้ติดต่อ) 3.รับสายลูกค้าใหม่ที่โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียด หรือ ราค...

บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
1 Position
Salary 15,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่นต่างหาก
26 Jun 19
10 . พนักงานขาย เครดิต ตจว. (เดินทางไป ตจว.ได้)รับสมัครด่วน !
1. เป็น ตัวแทน บริษัท ฯ นำเสนอขาย แนะนำ สินค้า ให้กับ ลูกค้า ตามเขต พื้นที่ ๆได้รับผิดชอบ โดยนำส่ง ออเดอร์ลูกค้า ทุกวัน 2. ทำหน้าที่ เก็บบัญชีลูกค้า ติดตามบัญชีค้างชำระ รายงาน และ นำส่ง บริษัทฯ ...

บริษัท สยาม เกรท-เทค กู๊ดส์ จำกัด
2 Position
Salary เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ค่าสึกหรอ+ค่าคอมมิชชั่น
26 Jun 19
11 . ธุรการ บัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตัดบัญชี รับ-จ่าย ลดหนี้-เพิ่มหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ 2. ทำวางบิล ลูกหนี้ 3. รับวางบิล ทำเช็คจ่าย เจ้าหนี้ 4. รับแจ้ง ประสานงาน การชำระเงิน ของลูกค้า 5. เช็คยอดชำระ จากรายการ statement แต่ละเด...

บริษัท สยาม เกรท-เทค กู๊ดส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามวุฒิ (ตามตกลง)
26 Jun 19
12 . โฟร์แมนคุมงานไซต์ก่อสร้าง
- ออกแบบ และเขียนแบบ งานระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า - ควบคุมการติดตั้ง การดำเนินงานตามโครงการ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมผู้รับเหมาให้ทำงานตามรูปแบบที่วางไว้ให้ถูกต้อง

EASTERN IDEA ELECTRIC Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 13,000 บาท
26 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)
-งานฝึกอบรม ตามหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล -ประสานงานภายในและภายนอก -เอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องนำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน -งานเอกสาร ISO ในหมวดงานพัฒนาบุคลากร

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ปจำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
14 . วิศวกรโรงงาน
วางแผนงาน ควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงาน และติดตั้งภายนอก,ถอดแบบงานเพื่อเสนอราคาลูกค้า

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ปจำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
15 . วิศวกรประมาณราคารับสมัครด่วน !
ถอดแบบ เพื่อทำการเสนอราคาให้ลูกค้า ในกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ปจำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์และตกลงกัน
26 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานระบบรับสมัครด่วน !
- จัดหา,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของงานระบบประกอบอาคาร - ตรวจสอบแบบและรายการคุณสมบัติของวัสดุ - คำนวณปริมาณงานและวัสดุที่ต้องสั่งซื้อและปริมาณราคางานระบบประกอบอาคารต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของบริ...

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์และตกลงกัน
26 Jun 19
18 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบขับรถให้ผู้บริหาร - ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อการใช้งาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์และตกลงกัน
26 Jun 19
19 . พนักงานเขียนแบบ รับสมัครด่วน !
เขียนแบบอาคารสำเร็จรูป โครงสร้างและสถาปัตย์

บริษัท รุ่งเรือง พรีคาสท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- จัดทำเอกสารและจัดเก็บเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆและแผนกอื่นๆ - รับผิดชอบงานด้านบัญชี เช่น ออกใบกำกับภาษี วางบิล เก็บเช็ค - จัดทำค่าแรง

บริษัท รุ่งเรือง พรีคาสท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
  161 Positions      
Sort By 
Disability Jobs