JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  132 Positions      
Sort By 
1 . PC / พนักงานขายประจำบุญถาวร สาขา ราชพฤกษ์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการขายและบริการหน้าร้าน - ให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ดูแลฐานลูกค้าเดิมและขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ - บริหารการขายให้เป็นไปตาเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยง...

บริษัท วิวัฒน์ชัยค้าไม้ จำกัด
หลายอัตรา
Salary สามารถเจรจาต่อรองได้
17 Jul 19

บริษัท สตรอง ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary 4x,xxx
17 Jul 19
3 . พนักงานธุรการรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานกับหน่วยงานก่อสร้าง - ปฏบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท จี. เอ. เฮ้าส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามความเหมาะสม
17 Jul 19
4 . วิศวกร/โฟร์แมน คุมงานบ้านพักอาศัยรับสมัครด่วน !
ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามกำหนดเวลา และตามมาตรฐานของบริษัทฯ ประสานงานกับสำนักงาน ดูแลคนงาน วางแผนงานก่อสร้าง เคลียร์แบบ

บริษัท จี. เอ. เฮ้าส์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามความสามารถ
17 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายรับสมัครด่วน !
- ประสานงานขายสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้กับกลุ่มลูกค้า - ประสานงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ

บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
6 . วิศวกรออกแบบ/พนักงานเขียนแบบ
ทำการออกแบบและเขียนแบบตามที่ลูกค้าต้องการ ในระบบพื้น Post Tension และผนังคอนกรีตสำเร็จรูป Precast

บริษัท โพส แอนด์ พรีคาส จำกัด
3 ตำแหน่ง
17 Jul 19
7 . บัญชีการเงิน
1. จัดทำเอกสารรายรับ-รายจ่าย 2. ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีค่าใช้จ่ายของบริษัท 3. เปิดใบกำกับภาษี,ใบวางบิล,ใบเสร็จรับเงิน 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย...

บริษัท รัตนธีรวรรณ ก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
8 . โฟร์แมน
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน -ความคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย...

บริษัท ทีเอ็มที ออล สตีล จำกัด
3 Position
17 Jul 19
9 . วิศวกรประเมินราคาระบบไฟฟ้า
- ศึกษาขอบเขตงานที่จะประเมินราคา เพือ่ประกวดราคางานระบบประกอบอาคาร - ถอดปริมาณ รายการ จากแบบประมูล - สอบราคาวัสดุอุปกรณ์ กับ Supplier - จัดทำ รายการประมาณราคา (BOQ) นำส่งหัวหน้าแผนกฯ

บริษัท สเตพไวส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
17 Jul 19
10 . พนักงานรับส่งเอกสารและส่งของ
-รับส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน และบริษัทลูกค้า -รับเช็คจากลูกค้า -ไปธนาคารฝากเช็คเข้าบัญชีบริษัท -ขับรถยนต์เก๋ง/ รถกระบะส่งของให้หน่วยงาน ในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

บริษัท สเตพไวส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
17 Jul 19
11 . ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
จัดทำและรวบรวมเอกสารทางบัญชีทุกประเภท

บริษัท สเตพไวส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jul 19
12 . Interior Designer
ออกแบบ ตกแต่งภายใน ถอดปริมาณวัสดุ * สวัสดิการ * - ประกันสังคม - มีรถยนต์ส่วนตัว บริษัท ฯมีสวัสดิการ ค่าน้ำมันและค่าสึกหรอ ให้ตามระยะทาง - ค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายตามตกลง - ค่าโทรศัพท์ - โบนัสโคร...

บริษัท จี เซเว่น คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
13 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (หญิง), พนักงานธุรการบัญชี(หญิง), ประสานงานขาย , ขาย รับสมัครด่วน !
- พนักงานบัญชีเจ้าหนี้, หญิง -พนักงานธุรการบัญชี, หญิง จัดทำเอกสารบัญชีต่างๆ - พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่ขาย โครงการi เสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า และ/หรือ โครงการ - พนักงานประสานงานขาย ประสานงาน ผู้ผ...

บริษัท วินน์ พีค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บัญชี 2, ธุรการบัญชี 2,,ประสานงานขาย 2 อัตรา , ขาย 2 อัตรา
Salary พิจารณาตามประสบการณ์
17 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี)
- ตรวจสอบเอกสารบัญชีทั่วไป เช่นเอกสารเกี่ยวกับรายงานธนาคารต่างๆ ก่อนบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - กระทบยอดบัญชีหมวดสินทรัพย์ และหมวดหนี้สิน - จัดทำร...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jul 19
15 . Quantity Surveyor Engineer
1. ถอดปริมาณวัสดุจากแบบก่อสร้างเพื่อควบคุมการใช้วัสดุและออก MR. ขอซื้อวัสดุหรือสั่งจ้าง 2. ถอดปริมาณงานจากแบบก่อสร้างเพื่อขออนุมัติกับผู้ว่าจ้างและตรวจสอบปริมาณงานใน BOQ ตามแบบก่อสร้าง 3. ตรวจสอบผลง...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jul 19
16 . Assistant Chief Financial Officer (ACFO)รับสมัครด่วน !
Working days: Monday – Saturday at Jasmine lnternational Tower, Nonthaburi 08:30 am. -17:30 pm. - Assist and support the CFO in ensuring that all the companies accounting operations are accurate ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary Negotiable
17 Jul 19
17 . วิศวกรประมาณราคา (Estimator) ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานในด้านการถอดแบบรายละเอียด รายการ และ ปริมาณงาน 2. การอ่านข้อกำหนด / ทำความเข้าใจขอบเขตรายละเอียดงานในแต่ละรายการว่าประกอบด้วยงานอะไรบ้าง 3. การถอดแบบรายละเอียด รายการ และ ปริ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jul 19

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์และตกลงกัน
17 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานระบบรับสมัครด่วน !
- จัดหา,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของงานระบบประกอบอาคาร - ตรวจสอบแบบและรายการคุณสมบัติของวัสดุ - คำนวณปริมาณงานและวัสดุที่ต้องสั่งซื้อและปริมาณราคางานระบบประกอบอาคารต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของบริ...

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์และตกลงกัน
17 Jul 19
20 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบขับรถให้ผู้บริหาร - ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อการใช้งาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์และตกลงกัน
17 Jul 19
  132 Positions      
Sort By 
Disability Jobs