JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  135 Positions      
Sort By 
1 . PC / พนักงานขายประจำบุญถาวร สาขา ราชพฤกษ์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการขายและบริการหน้าร้าน - ให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ดูแลฐานลูกค้าเดิมและขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ - บริหารการขายให้เป็นไปตาเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยง...

บริษัท วิวัฒน์ชัยค้าไม้ จำกัด
หลายอัตรา
Salary สามารถเจรจาต่อรองได้
20 Jul 19
2 . ธุรการ-การเงิน
ทำบัญชีค่าแรงคนงาน รับวางบิลวัสดุ ติดต่อธนาคาร

บริษัท ทรีเทคซิสเท็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
3 . วิศวกรออกแบบ/พนักงานเขียนแบบ
ทำการออกแบบและเขียนแบบตามที่ลูกค้าต้องการ ในระบบพื้น Post Tension และผนังคอนกรีตสำเร็จรูป Precast

บริษัท โพส แอนด์ พรีคาส จำกัด
3 ตำแหน่ง
20 Jul 19
4 . บัญชีการเงิน
1. จัดทำเอกสารรายรับ-รายจ่าย 2. ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีค่าใช้จ่ายของบริษัท 3. เปิดใบกำกับภาษี,ใบวางบิล,ใบเสร็จรับเงิน 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย...

บริษัท รัตนธีรวรรณ ก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายค้าปลีก(Division3)ประจำสาขาบางบัวทอง
1.วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาช่องทางในการพัฒนาลูกค้า 2.วางแผน จัดทำฐานข้อมูล จัดระบบลูกค้า และค้นหาความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อนำเสนอขายสินค้า และโครงการก่อสร้างต่าง ๆ 3.พัฒนาช่องทางในการสร้างโ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
6 . ผู้จัดการแผนกศูนย์บริการคลังสินค้า (ประจำสาขาบางบัวทอง)
1. กำหนดแผนงาน บริหารจัดการ และเป้าหมายในการทำงาน เพื่อมอบหมายงานให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามการทำงาน ประเมิน และสรุปผลการ ทำงานให้เป...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ ค่าคอมมิชชั่น
20 Jul 19
7 . ผู้จัดการแผนกกิ๊ฟช็อป (ประจำสาขาบางบัวทอง)
1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลงานในแผนกกิ๊ฟช็อป และดูแลยอดขาย ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล 3. ให้บริการที่เกี...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ ค่าคอมมิชชั่น
20 Jul 19
8 . ผู้จัดการแผนกเฟอร์นิเจอร์/สุขภัณฑ์กระเบื้อง/อุปกรณ์สุขภัณฑ์ (ประจำสาขาบางบัวทอง)
1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลงานในแผนก และดูแลยอดขาย ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล 3. ให้บริการที่เกี่ยวกับการขายส...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ ค่าคอมมิชชั่น
20 Jul 19
9 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี และประสานงานจัดซื้อ
- ออกเอกสารใบเสร็จ ใบกำกับภาษี - จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน จัดทำใบสำคัญรับเงิน - ทำใบแจ้งหนี้ ทำเช็คจ่าย ทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย - จัดทำรายงานภาษี เช่น ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก...

บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
1 อัตรา
Salary 22,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์ และ ตกลง
20 Jul 19
10 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)
1.โทรติดต่อเพื่อเสนอสินค้าของบริษัทฯ ให้กับทางลูกค้าเก่า (มีข้อมูลให้ติดต่อ) 2.โทรหาลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัทฯ (มีข้อมูลให้ติดต่อ) 3.รับสายลูกค้าใหม่ที่โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียด หรือ ราค...

บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
1 Position
Salary 15,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่นต่างหาก
20 Jul 19
11 . พนักงานบัญชี/สโตร์รับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี (AR) เปิดบิลขาย-ใบกำกับภาษี -ดูแลรับผิดชอบงานด้านสโตร์ ตรวจสอบเอกสารการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า -หรืองานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา

บริษัท เค.โอ.ที จำกัด
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
20 Jul 19
12 . Sale Executiveรับสมัครด่วน !
-ดูแลลูกค้าเก่า หาฐานลูกค้าใหม่ -เพิ่มยอดขายให้กับบริษัท -ติดต่อประสานงานกับสถาปนิกและมัณฑนาการ -ประสานงานกับโครงการก่อสร้างต่างๆ

บริษัท เค.โอ.ที จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ IT
- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Hardware/Software และระบบ Network และ ระบบCCTV - ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง วัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ - แก้ไขปัญหาการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน - ดำเนินการติดตั้ง/ยกเลิก อินเตอร์เน็ต...

บริษัท พาวเวอร์ แม็กซ์ โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
20 Jul 19
14 . estimator
ถอดแบบประมาณราคา งานประมูล คิดปริมาณงานก่อสร้าง เพื่อเสนอราคาประมูล

บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
15 . วิศวกรไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการระบบไฟฟ้างานระบบปรับอากาศภายในโครงการ (อาคารสูง) ก่อสร้าง ตามไซต์งาน - ตรวจงานผู้รับเหมาย่อย - คิดงานระบบไฟฟ้าส่วนกลาง / งานประมูล

บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาประสบการณ์
20 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี)
- ตรวจสอบเอกสารบัญชีทั่วไป เช่นเอกสารเกี่ยวกับรายงานธนาคารต่างๆ ก่อนบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - กระทบยอดบัญชีหมวดสินทรัพย์ และหมวดหนี้สิน - จัดทำร...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
17 . Quantity Surveyor Engineer
1. ถอดปริมาณวัสดุจากแบบก่อสร้างเพื่อควบคุมการใช้วัสดุและออก MR. ขอซื้อวัสดุหรือสั่งจ้าง 2. ถอดปริมาณงานจากแบบก่อสร้างเพื่อขออนุมัติกับผู้ว่าจ้างและตรวจสอบปริมาณงานใน BOQ ตามแบบก่อสร้าง 3. ตรวจสอบผลง...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
18 . Assistant Chief Financial Officer (ACFO)รับสมัครด่วน !
Working days: Monday – Saturday at Jasmine lnternational Tower, Nonthaburi 08:30 am. -17:30 pm. - Assist and support the CFO in ensuring that all the companies accounting operations are accurate ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary Negotiable
20 Jul 19
19 . วิศวกรประมาณราคา (Estimator) ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานในด้านการถอดแบบรายละเอียด รายการ และ ปริมาณงาน 2. การอ่านข้อกำหนด / ทำความเข้าใจขอบเขตรายละเอียดงานในแต่ละรายการว่าประกอบด้วยงานอะไรบ้าง 3. การถอดแบบรายละเอียด รายการ และ ปริ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)
-งานฝึกอบรม ตามหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล -ประสานงานภายในและภายนอก -เอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องนำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน -งานเอกสาร ISO ในหมวดงานพัฒนาบุคลากร

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ปจำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
  135 Positions      
Sort By 
Disability Jobs