JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  155 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ประจำสำนักงานใหญ่บางบัวทอง)
- ติดตามการชำระเงินของลูกค้าให้ตรงตามรอบที่บริษัทกำหนด - ออกพบลูกค้าที่เกินกำหนดชำระ - ประจำสำนักงานอุบลราชธานี1 อัตรา - สำนักงานใหญ่ดินแดง 4 อัตรา

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์/Telesales (ประจำสำนักงานใหญ่บางบัวทอง)
1.เสนอขายสินค้ากับลูกค้าทางโทรศัพท์ 2.ให้ข้อมูลสินค้าและคำแนะนำสินค้ากับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อที่หน้าร้านหรือทางโทรศัพท์ 3.ประสานงานทางด้านการขาย 4.ดูแลสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ ค่าคอมมิชชั่น
20 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร (ประจำสำนักงานใหญ่บางบัวทอง)
1. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรความรู้ และการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. จัดทำคู่มือ,ข้อสอบ และ ตรวจข้อสอบในการทำงานต่าง ๆ ของพนักงาน 3. ถ่ายทอดความรู้ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่การเงินประจำฝ่ายขาย (ประจำสำนักงานใหญ่บางบัวทอง)
1. รับชำระเงินตามบัตรคิวหรือใบสั่งขาย โดยการจ่ายสดหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิต 2. การรับเงินล่วงหน้าจากลูกค้าเครดิตที่เป็นสมาชิกของบริษัท 3. ทำจ่ายเงินคืนขายสด ในโปรแกรม SAP และโปรแกรม DD 4. คีย์รับชำระเ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่แผนกสินเชื่อ (ประจำสำนักงานใหญ่บางบัวทอง)
1. กำหนดกลยุทธ์ และแผนงานในแผนกสินเชื่อ ให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และกฎหมายในปัจจุบัน 2. ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ตามผู้บังคับบัญชาบังคับบัญชา และติดตามผล 3. วิเคราะห์ ปรับปรุ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
6 . Architect
1. เคลียร์แบบงานสถาปัตยกรรม และจัดทำแบบรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรม 2. ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบให้ฝ่ายจัดซื้อเพื่อสั่งวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดและข้อมูลผลิตภัณฑ์(ประจำสำนักงานใหญ่บางบัวทอง)
1. ประสานงานข้อมูลการตลาดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทเพื่อนำมาเขียนสรุป เขียน Script พร้อมจัดทำคู่มือการทำงานต่างๆ ลงในระบบ 2. เป็นที่ปรึกษาเบื้องต้นทางด้านการบริการข้อมูลต่างๆ ให้กับหัวหน้างาน ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
8 . ธุรการ Supply Chain (ประจำสำนักงานใหญ่บางบัวทอง)
- ตรวจสอบ รายงาน ความถูกต้องของการสั่งซื้อสินค้า MRP งานคลังสินค้า งานจัดส่ง นำเข้าสินค้าของบริษัท - งานอื่นๆๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสาขาสำนักงานใหญ่บางบัวทอง)
1.งานธุรการเกี๋ยวกับเอกสารภายในแผนกที่ได้รับผิดชอบ 2.ประสานงานต่างๆ กับหน่อวยงานที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆ ที่ได้มอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
10 . พนักงานเขียนแบบ รับสมัครด่วน !
เขียนแบบอาคารสำเร็จรูป โครงสร้างและสถาปัตย์

บริษัท รุ่งเรือง พรีคาสท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง/ ติดตั้งรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิต/งานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป ให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมดูแล ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ในการทำงาน - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ในส่วนของงานก่อ...

บริษัท รุ่งเรือง พรีคาสท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลงหรือประสบการณ์
20 Jun 19
12 . ผู้จัดการแผนกสินเชื่อ
1. กำหนดกลยุทธ์ และแผนงานในแผนกสินเชื่อ ให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และกฎหมายในปัจจุบัน 2. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน และมอบหมายงานต่างๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และติดตามผล 3. ประเมิน...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ (ประจำสำนักงานใหญ่บางบัวทอง)
1.วางแผนออกแบบและดำเนินการโครงการงานตกแต่งภายในแต่ละโครงการ 2.ผลิตงานออกแบบตกแต่งภายในแนวความคิดดีไซน์ที่หลายหลายและตรงตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการ 3.ขึ้นแบบ Drawing เป็นภาพ Perpective และนำเสนอแนวความค...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000 บาท
20 Jun 19
14 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1. กำหนดแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานจัดซื้อ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และติดตามผล ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และแผนงานของบริษัท 2. ตรวจสอบรายงาน วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อการปรับปรุง แก้ไข ปรับกล...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 Jun 19
15 . เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานใหญ่บางบัวทอง)
1.รับผิดชอบเรื่องสวัสดิการพนักงานเช่น ค่าเดินทาง การจองตั๋วเครื่องบิน หรือรถทัวส์ ดูแลเรื่องห้องพักพนักงานที่เดินทางมาปฏิบัติงาน 2.เป็น Center รับผิดชอบ เอกสารต่างๆที่สาขาจัดส่งมาขออนุมัติต่างๆ 3.งา...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
16 . E-commerce Manager (ประจำสำนักงานใหญ่บางบัวทอง)
•Manage all aspects of e-commerce setup, content strategy, development, promotional campaigns, and online marketing •Drive and improve customer experience, ensure alignment on key marketing initiati...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
20 Jun 19
17 . Head of Supply chain (ประจำสำนักงานใหญ่บางบัวทอง)
• Managing, monitoring and controlling all delivery staffs to achieve company goals. • Controlling planning, material requirements, inventory and warehouse management and logistics. • Creating war...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
20 Jun 19
18 . Sales Manager (ประจำสำนักงานใหญ่บางบัวทอง)
• Drive the development and communication of demand plans and results; analyze sales performance to support marketing/sales teams and senior executives. • Lead BOF performance measurement and KPIs, ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
20 Jun 19
19 . พนักงานบัญชี/สโตร์รับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี (AR) เปิดบิลขาย-ใบกำกับภาษี -ดูแลรับผิดชอบงานด้านสโตร์ ตรวจสอบเอกสารการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า -หรืองานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา

บริษัท เค.โอ.ที จำกัด
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
20 Jun 19
20 . พนักงานบัญชี (หญิง), พนักงานธุรการบัญชี(หญิง), ประสานงานขาย , ขาย รับสมัครด่วน !
- พนักงานบัญชี หญิง -พนักงานธุรการบัญชี หญิง จัดทำเอกสารบัญชีต่างๆ - พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่ขาย โครงการi เสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า และ/หรือ โครงการ - พนักงานประสานงานขาย ประสานงาน ผู้ผลิต ลูกค้า...

บริษัท วินน์ พีค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บัญชี 2, ธุรการบัญชี 2,,ประสานงานขาย 2 อัตรา , ขาย 2 อัตรา
Salary พิจารณาตามประสบการณ์
20 Jun 19
  155 Positions      
Sort By 
Disability Jobs