JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  133 Positions      
Sort By 
1 . Sales Manager, Assistance Sales Manager
ต่อต่อประสานงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุ, อุปกรณ์ ด้านวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคารทุกชนิดกับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

บริษัท โปรบิลด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 Position
Salary 25,000-50,000
16 Jul 19
2 . วิศวกรโยธา, โฟร์แมน
บริหาร, ควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งงานระบบฯ ตามโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมาย

บริษัท โปรบิลด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
3 Position
Salary 12,000-50,000
16 Jul 19
3 . โฟร์แมน
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน -ความคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย...

บริษัท ทีเอ็มที ออล สตีล จำกัด
3 Position
16 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง/ ติดตั้งรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิต/งานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป ให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมดูแล ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ในการทำงาน - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ในส่วนของงานก่อ...

บริษัท รุ่งเรือง พรีคาสท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลงหรือประสบการณ์
16 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- จัดทำเอกสารและจัดเก็บเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆและแผนกอื่นๆ - รับผิดชอบงานด้านบัญชี เช่น ออกใบกำกับภาษี วางบิล เก็บเช็ค - จัดทำค่าแรง

บริษัท รุ่งเรือง พรีคาสท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
6 . PC / พนักงานขายประจำบุญถาวร สาขา ราชพฤกษ์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการขายและบริการหน้าร้าน - ให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ดูแลฐานลูกค้าเดิมและขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ - บริหารการขายให้เป็นไปตาเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยง...

บริษัท วิวัฒน์ชัยค้าไม้ จำกัด
หลายอัตรา
Salary สามารถเจรจาต่อรองได้
16 Jul 19
7 . วิศวกรออกแบบ/พนักงานเขียนแบบ
ทำการออกแบบและเขียนแบบตามที่ลูกค้าต้องการ ในระบบพื้น Post Tension และผนังคอนกรีตสำเร็จรูป Precast

บริษัท โพส แอนด์ พรีคาส จำกัด
3 ตำแหน่ง
16 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี)
- ตรวจสอบเอกสารบัญชีทั่วไป เช่นเอกสารเกี่ยวกับรายงานธนาคารต่างๆ ก่อนบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - กระทบยอดบัญชีหมวดสินทรัพย์ และหมวดหนี้สิน - จัดทำร...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 19
9 . Quantity Surveyor Engineer
1. ถอดปริมาณวัสดุจากแบบก่อสร้างเพื่อควบคุมการใช้วัสดุและออก MR. ขอซื้อวัสดุหรือสั่งจ้าง 2. ถอดปริมาณงานจากแบบก่อสร้างเพื่อขออนุมัติกับผู้ว่าจ้างและตรวจสอบปริมาณงานใน BOQ ตามแบบก่อสร้าง 3. ตรวจสอบผลง...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 19
10 . Assistant Chief Financial Officer (ACFO)รับสมัครด่วน !
Working days: Monday – Saturday at Jasmine lnternational Tower, Nonthaburi 08:30 am. -17:30 pm. - Assist and support the CFO in ensuring that all the companies accounting operations are accurate ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary Negotiable
16 Jul 19
11 . วิศวกรประมาณราคา (Estimator) ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานในด้านการถอดแบบรายละเอียด รายการ และ ปริมาณงาน 2. การอ่านข้อกำหนด / ทำความเข้าใจขอบเขตรายละเอียดงานในแต่ละรายการว่าประกอบด้วยงานอะไรบ้าง 3. การถอดแบบรายละเอียด รายการ และ ปริ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)
-งานฝึกอบรม ตามหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล -ประสานงานภายในและภายนอก -เอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องนำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน -งานเอกสาร ISO ในหมวดงานพัฒนาบุคลากร

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ปจำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
13 . วิศวกรงานระบบ
-ถอดแบบประมาณราคาระบบสุขาภิบาล,ดับเพลิง,ระบบปรับอากาศ,ระบายอากาศ -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย -สำรวจ,ตรวจสอบปริมาณงาน,ควบคุมต้นทุนภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ -ประสานงาน,สนับส...

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ปจำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
14 . วิศวกรโรงงาน
วางแผนงาน ควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงาน และติดตั้งภายนอก,ถอดแบบงานเพื่อเสนอราคาลูกค้า

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ปจำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
15 . วิศวกรประมาณราคารับสมัครด่วน !
ถอดแบบ เพื่อทำการเสนอราคาให้ลูกค้า ในกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ปจำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
16 . พนักงานขาย Installer/Turnkey
นำเสนอขายกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา,ผู้ติดตั้ง เน้นการขายสินค้าทางบริษัท(กระจกงานตกแต่งภายใน,เฟอร์นิเจอร์ และกระจกงานภายนอกอาคาร) ให้กับตัวแทนค้าช่วงให้กับบริษัท และขายให้ลูกค้าผู้รับเหมาที่มีศักยภาพทั้งรา...

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
17 . ธุรการ (รับเฉพาะคนพิการ)รับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสารและจัดเรียงระบบเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดเตรียมรายงานการประชุมรวมถึงสถานที่สำหรับการประชุม -ควบคุมดูแลวัสดุ - อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่สต็อกและคลังสินค้า
1. รับ-จ่ายสินค้า และวัตถุดิบให้ถูกต้อง รวดเร็ว และไม่มีสินค้าเสียหาย 2. จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบให้ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัยโดยระบบ FIFO 3. นับสต็อกสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 4. ทำการตรวจสอบ...

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 16,000
16 Jul 19
19 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์)

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
2 Position
16 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (Project Sales)
1. ดูแลลูกค้า 2. เสนอขายสินค้า และบริการต่างๆ ของบริษัท 3. รับผิดชอบยอดขาย ตามที่บริษัทฯกำหนด *ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์) *เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่...

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
5 อัตรา
Salary 18,000 - 22,000
16 Jul 19
  133 Positions      
Sort By 
Disability Jobs