JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  146 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี และประสานงานจัดซื้อ
- ออกเอกสารใบเสร็จ ใบกำกับภาษี - จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน จัดทำใบสำคัญรับเงิน - ทำใบแจ้งหนี้ ทำเช็คจ่าย ทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย - จัดทำรายงานภาษี เช่น ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก...

บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
1 อัตรา
Salary 22,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์ และ ตกลง
19 Aug 19
2 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)
1.โทรติดต่อเพื่อเสนอสินค้าของบริษัทฯ ให้กับทางลูกค้าเก่า (มีข้อมูลให้ติดต่อ) 2.โทรหาลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัทฯ (มีข้อมูลให้ติดต่อ) 3.รับสายลูกค้าใหม่ที่โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียด หรือ ราค...

บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
1 Position
Salary 15,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่นต่างหาก
19 Aug 19
3 . พนักงานธุรการรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานกับหน่วยงานก่อสร้าง - ปฏบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท จี. เอ. เฮ้าส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามความเหมาะสม
19 Aug 19
4 . วิศวกร/โฟร์แมน คุมงานบ้านพักอาศัยรับสมัครด่วน !
ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามกำหนดเวลา และตามมาตรฐานของบริษัทฯ ประสานงานกับสำนักงาน ดูแลคนงาน วางแผนงานก่อสร้าง เคลียร์แบบ

บริษัท จี. เอ. เฮ้าส์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามความสามารถ
19 Aug 19
5 . PHP Web Programmer
- พัฒนาโปรแกรม Web based Application ทดสอบและแก้ไขงานของตนเอง และเพื่อนร่วมงาน - ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์)

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
2 Position
19 Aug 19
6 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์)

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
2 Position
19 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (Project Sales)
1. ดูแลลูกค้า 2. เสนอขายสินค้า และบริการต่างๆ ของบริษัท 3. รับผิดชอบยอดขาย ตามที่บริษัทฯกำหนด *ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์) *เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่...

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
5 อัตรา
Salary 18,000 - 22,000
19 Aug 19
8 . วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer) รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและวิเคราะห์ กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 2. จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เพื่อรองรับการผลิต 3. จัดเตรียม/จัดทำ เครื่องมือและแม่พิมพ์เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต 4. ปรับปรุงกระบวนการผลิ...

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
6 อัตรา
Salary 18,000 - 22,000
19 Aug 19
9 . ตรวจสอบคุณภาพ (QC) ด้านตกแต่งภายใน
- ควบคุมและวางแผนการตกแต่งภายในให้เป็นไปตามกำหนด - ควบคุมคุณภาพงาน ตรวจสอบทั้งหมด เส้น ก่อ ฉาบ ระดับ ทั้งรากฐานของโครงการ - ตรวจสอบความถูกต้องด้านตกแต่งภายในของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานงานของ QC ...

บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด / Keen Contractor Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามตกลง + ประสบการณ์
19 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
- สามารถถอดราคางานเฟอร์นิเจอร์ ,Knock Down , Built In ได้ - ออกวัดหน้างานนอกสถานที่ได้ - จัดทำBOQ ประเมินราคาและคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่าย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด / Keen Contractor Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามตกลง + ประสบการณ์
19 Aug 19
11 . โฟร์แมน
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา -ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตา...

บริษัท บี23โฮมบิลเดอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
12 . วิศวกรบริหารการก่อสร้าง (Construction Management Engineer / Scheduling Engineer)
- วางแผนและกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามความจำเป็น สำหรับการควบคุมตารางงานการก่อสร้างให้กับ วิศวกรหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการให้ดียิ่งขึ้น ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
13 . Legal Counselor
- Draft, propose and follow-up required agreements, contracts and legal documents for internal and external to ensure their compliance with current law and regulations and company policies, standards...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary Negotiable
19 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
-ติดต่อประสานงานราชการกับราชการส่วนท้องถิ่น, กรมโรงงาน,กระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องการขออนุญาตต่างๆ ,การต่อใบอนุญาต

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
15 . วิศวกรเขียนแบบ / ช่างเขียนแบบ (งานโยธา,ก่อสร้าง) ประจำปากเกร็ด จ.นนทบุรี
- เขียนแบบก่อสร้างโยธา/งานสถานี/งานโครงสร้างเหล็ก ด้วย Auto Cad - ตรวจแบบ,จัดทำแบบ,ถอดปริมาณงานก่อสร้าง โยธา - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส ( ประจำสำนักงานใหญ่ )
- ติดตามเรื่องสัญญา , Bank guarantee ทั้งหมดของบริษัทที่ได้ทำกับผู้รับจ้างช่วง, Supplier - ติดตามเรื่องการเงิน ตามการจ่ายผู้รับเหมาในระบบ - ดูแลเรื่องกฏหมายของงานระบบทั้งแผนก

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
17 . จัดซื้อ
1. สรรหาร้านค้า เปรียบเทียบราคา รายละเอียดวัสดุ/อุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ระบบประปา/สุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบปรับอากาศ 2. เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการชำระเงิน 3. จัดทำใบสั่งซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ และ...

Mesi Engineering Co.,Ltd
2 Position
Salary ตามประสบการณ์/ ตามตกลง
19 Aug 19
18 . Sales & Marketing Managerรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า และวางแผนการขาย 2.บริหารทีมขายเพื่อพิชิตเป้าการขายและดัชนีชีวัดอื่นๆให้เป็นไปตามทิศทางที่ บริษัทกำหนด 3.พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง มีทักษ...

บริษัท เค.โอ.ที จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสารชุดจ่ายเงินสดย่อยพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง - กระทบยอดธนาคารด้านจ่าย, กระทบยอดเงินสดย่อย - กระทบยอดคงเหลือบัญชี(GL)ในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้และช่วยเตรียม เอกสารให้ผู้สอบบัญชี - สำนักง...

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ปจำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
20 . วิศวกรโรงงาน
วางแผนงาน ควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงาน และติดตั้งภายนอก,ถอดแบบงานเพื่อเสนอราคาลูกค้า

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ปจำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
  146 Positions      
Sort By 
Disability Jobs