JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  26 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการ
1. จัดเรียงเอกสร 2. คีย์ข้อมูล 3. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
2 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
Salary เงินเดือนประจำ, คอมมิชชั่น, เงินรางวัล,โบนัสประจำปี, สัมมนาประจำปี
24 Aug 19
3 . Call Center (เร่งรัดหนี้สิน)รับสมัครด่วน !
ติดตามค่างวด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล

บริษัท โนเบิล ซอฟท์ จำกัด
100 กว่าอัตรา
Salary 9,750+คอมมิชชั่น
24 Aug 19
4 . Programmer
- พัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า - ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแแกรม - พัฒนาและดูแลระบบ ตามที่ได้รับมอบหมาบ

บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
5 . Procurement (Chinese Speaking) ซอยติวานนท์ จ.นนทบุรี ด่วน!!
-ประสานงานด้านการจัดซื้อจีน – ไทย -ตรวจสอบออเดอร์และทำการสั่งซื้อสินค้าจากจีน -ทำเอกสารทางด้านจัดซื้อ ต่อรองวิเคราะห์ราคา -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับม...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 (หรือตามตกลง)
23 Aug 19
6 . โฟร์แมนงานระบบ (นนทบุรี)
1. ตรวจสอบงานไฟฟ้า, เครื่องกล 2. ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ 3. ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ (Owner)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
7 . วิศวกรเครื่องกล (นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการบริหารควบคุมงานก่อสร้าง ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ 2. ดูแลและตรวจสอบงาน Shop Drawing, As Built Drawing, Material, ความปลอดภัย, งานเพิ่ม-ลด 3. ตรวจสอบ และติดตามรายง...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
8 . Instrument Engineer
- คำนวนรายละเอียดของแบบตามหลักการทางวิศวกรรม - ออกแบบและประเมิณรายการวัสดุ - ตรวจเช็คหน้างานและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับ Owner - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 30,000 - 35,000 บาท
23 Aug 19
9 . Electrical Engineerรับสมัครด่วน !
1. ถอดปริมาณวัสดุงาน 2. แก้ไขแบบงาน 3. ควบคุมงานก่อสร้าง / งานปรับปรุงอาคาร ให้เป็นไปตามแผนงาน 4. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา 5. ติดต่อประสานงานกับ Owner 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 30,000 - 35,000 บาท
23 Aug 19
10 . QS Senior Cost Engineer
1.วางแผน จัดทำถอดแบบและประมาณราคาแต่ละโครงการให้ได้คุณภาพและอยู่ภายนใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ 2.วางแผน จัดทำ Budget&Cost Control ของโครงการ 3.วางแผนจัดทำ ประมาณราคางานก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง(งานเพิ...

บริษัท คอสท์ แพลน จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Aug 19
11 . QS Manager (Budget&BOQ)
1.วางแผน ดูแล จัดทำ งบประมาณ BOQ,Pre-Tender ของงานก่อสร้างทั้งหมด 2.วางแผนวิเคราะห์ตรวจสอบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสำหรับงบประมาณ BOQ และ Pre-Tender 3.วางแผนวิเคราะห์ ตรวจสอบปัญหาในงบประมาณ BOQ และ Pre...

บริษัท คอสท์ แพลน จำกัด
1-2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Aug 19
12 . Collector (รัตนาธิเบศร์)
1. ติดตามและแจ้งรายละเอียดการค้างชำระให้ลูกค้า 2. ให้คำปรึกษาและโน้มน้าวเพื่อเข้าสู่กระบวนการชำระเงิน

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary รายวัน + ค่าคอมมิชชั่น
23 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ - โทรติดตามลูกค้าทางโทรศัพท์หาทางออกและเสนอแนะแนวทางใหม่ๆให้กับลูกค้า - ให้คำปรึกษาลูกค้าเบื้องต้นเมื่อลูกค้าเกิดปัญหา - แก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า เช่นลูกค้าขอเอกสารก...

Strong Solutions Co.,Ltd.
10 อัตรา
Salary 9,500-10,000 บาท
23 Aug 19
14 . พนักงานขับรถ
1. ขับรถรับส่งผู้บริหาร / พนักงาน 2. ดูแลความเรียบร้อยของรถยนต์ 3. ขับรถรับส่งเอกสาร / ซื้อของ หรือ รับเช็ค วางบิล ตามจำเป็น 4. สามารถทำงานนอกเวลา หรือ เดินทางต่างจังหวัด ได้ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รั...

บริษัท ฟู้ด เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ทำแผนการเงิน -บริการลูกค้า -ตารางติดตามตัวเลข -ทำ presentation

บริษัท บริลเลี่ยนท์ อิมพลีเม้นท์ จำกัด
2 Position
Salary 15,000-20,000
21 Aug 19
16 . ธุรการด้านกฎหมาย
- ธุรการด้านเอกสารงานกฎหมาย สารบบสำนวนคดี - ประสานงานลูกค้าและทนายความ

บริษัท กฎหมายสติและวิชิต จำกัด
1 อัตรา
21 Aug 19
17 . สถาปนิก
รับผิดชอบในด้านการออกแบบ เขียนแบบสถาปัตยกรรม และการนำเสนอผลงานต่อผู้ว่าจ้าง

Better Space Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามความเหมาะสม
21 Aug 19
18 . นักผังเมือง
- นักผังเมือง/นักออกแบบชุมชนเมือง (มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป) - จัดทำรายงานและประสานงานร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

Better Space Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
19 . วิศวกรไฟฟ้า
- ดูแลหน้างานขึ้นอยู่กับหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
ไม่ระบุ
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
20 . Cost Engineerรับสมัครด่วน !
1. ประเมินราคา จัดทำงบประมาณ ต้นทุนของงาน 2. ติดต่อและประสานงานกับผู้รับเหมา 3. ขอราคา Supplier เปรียบเทียบราคาให้ตรงตาม Spec และลงราคาใน BOQ 4. เปรียบเทียบราคากับผู้รับเหมา วิเคราะห์ราคา (ซึ่งต้อ...

บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
  26 Positions      
Sort By 
Disability Jobs