JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  56 Positions      
Sort By 
21 . วิศวกรขาย/ Sales Engineerรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานขาย วางแผนเข้าพบลูกค้า เพื่อเสนองาน ให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านวิศวกรรมแก่ลูกค้า - ติดตามงานขาย รับแบบวงจรไฟฟ้าและข้อกำหนด (สเปค) งานจากลูกค้า เพื่อนำมาออกแบบและประเมินราคาตู้ควบคุมระบบ...

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
2 Position
Salary คอมมิชชั่น ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์
24 Aug 19
22 . พนักงานขายProject, ร้านค้า
- ดูแลรับผิดชอบงานการขาย สามารถวางแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ตรวจสอบสินค้า และติดตามการส่งสินค้ากับลูกค้า และฝ่ายขาย - รักษาฐานลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ - ดูแล และบริการลูกค้าหลังการขาย - ...

บริษัท เอส.ซุปเปอร์เคเบิ้ล จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามความสามารถ และประสบการณ์
24 Aug 19
23 . การตลาด และการประชาสัมพันธ์ (Marketing Supervisor)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบกลยุทธ์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทีมขาย - จัดทำเอกสารต่างๆ และติดต่อประสานงาน - ขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆทั้ง online,offline - รักษาฐานลูกค้าเดิม ทำการตลาดแบบ CRM - โปรโมท Brand ของบริษัทให้เป็น...

บริษัท เอส.ซุปเปอร์เคเบิ้ล จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
24 Aug 19
24 . พนักงานขายเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด /เชลล์รับสมัครด่วน !
- ติดต่อฐานลูกค้าเก่าและเปิดฐานลูกค้าใหม่ นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท เสนอการขาย โปรโมชั่น ปิดการขาย ส่งมอบออเดอร์ บริการหลังการขาย วางบิล เก็บเช็ค

บริษัท บี.เอฟ.อิเลคทริเคิล เทรดดิ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000ขึ้นไป (ค่าคอมมิสชั่นและอื่นๆ)
24 Aug 19
25 . พนักงานขาย โครงการ โรงงาน ห้าง
เข้าไปเสนอสินค้าของบริษัทให้วางขายในห้าง หรือ ตามโครงการ และโรงงาน ที่ต้องใช้อุกรณ์เหล่านี้ที่บริษัทขายอยู่

บริษัท บี.เอฟ.อิเลคทริเคิล เทรดดิ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
Salary 12,000++(ตามตกลง)
24 Aug 19
26 . Design Engineer
- ดูแลงานด้านออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท - ควบคุมกระบวนการออกแบบให้เป็นไปตามระบบ ISO 9001:2015 - ควบคุมกระบวนการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
27 . พนักงานบัญชีและการเงิน
จัดทำเอกสารในการบันทึกบัญชี เช่น ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญทั่ไป งานเอกสารอื่นๆทั่วไป เช่น ประสานงานเรื่องค่าใช้จ่าย Supply เงินสด รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารการรับสินค้า/ตั้งหนี้ เตรียมเอกสารการจ่ายเงินเ...

บริษัท เพาเวอร์ออลเทค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
28 . พนักงานขายสินค้า
ขายสินค้าระบบแสงสว่าง อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง โคมไฟ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

บริษัท เอ ไอ เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 Aug 19
29 . Sale Engineer
• เปิดลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท • ติดต่อและประสานงานการขาย เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท • เป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่บริษัทในเรื่องต่างๆ • เดินทางติดต่อลูกค้า พร้อมทั้งการ...

SET Tech Innovation Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19
30 . Architect (สถาปนิก)
1.ออกแบบและให้คำแนะนำการเลือกใช้วัสดุ 2.ตรวจสอบแบบก่อสร้าง, SHOP DRAWING, AS-BUILT DRAWING 3.งานประมาณราคา, ตรวจสอบปริมาณงาน และระยะเวลาการทำงาน 4.ประสานงานระหว่างบุคลากรในโครงการ, เจ้าของงาน, ที่ป...

IACG Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
31 . Draftman (พนักงานเขียนแบบ)
1.เขียนแบบก่อสร้างและระบบที่เกี่ยวข้อง, งาน SHOP Drawing, AS-BUILT Drawing 2.งานประมาณราคา

IACG Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
32 . System Engineer
-Preparing reports for Engineering Team -Technical support for sale and Client -Solving client problems -Response for ISO9001 -Design or Review & Approve the Hardware/Software from sub-contractor ...

IACG Co.,Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
33 . Sales Engineer Urgently Required !
•Promotes and sells the assigned products which can include technical maintenance and services to customers •Selling products to target customers. •Manage Product/Services to meet sales target and c...

IACG Co.,Ltd.
จำนวนมาก
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
34 . ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
การเตรียมงานก่อนการก่อสร้าง - สำรวจพื้นที่หน้างาน เพื่อเลือกเทคนิคการทำงานและวางแผน การดำเนินงานทั้งหมด - คัดเลือกผู้รับเหมาช่วง โดยต้องมีการเทียบราคา 2 รายขึ้นไป - จัดทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาช...

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
35 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลและพนักงานต้อนรับรับสมัครด่วน !
1.รับโทรศัพท์ 2.ตรวจเช็ค,ดูแล,จัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.งานจัดซื้อจัดจ้างในส่วนงานของแผนกทรัพยากรบุคคล 4.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ 5.รั...

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
36 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !
กำกับดูแลงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ ข้อกฏหมาย ตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
37 . พนักงานขาย สาขา CDCรับสมัครด่วน !
1. ต้อนรับลูกค้า นำเสนอสินค้าและอธิบายข้อมูลสินค้าให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 2. เข้าพบลูกค้า อำนวยความสะดวกในการส่งมอบสินค้า และให้บริการหลังการขาย 3. รักษาความสัมพันธ์ฐานลูกค้าที่มีอยู่ โดยการเยี่ยม...

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
สาขาละ 1 ตำแหน่ง
Salary 15,000 บาท +คอมมิชชั่น
23 Aug 19
38 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ - จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ออกจดหมายติดต่อราชการ รวมถึงการบริหารสัญญาต่างๆของโครงกา...

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
39 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
1.รับโทรศัพท์และพูดคุยกับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหา 2.รับใบสั่งซื้อจากลูกค้านำมาทำเอกสารใบจองสินค้า/ใบสั่งขาย 3.ออกใบกำกับภาษีขาย 4.จัดทำเอกสารต่างๆเช่นใบเสนอราคาสินค้าหรือหนังสือรับรองต่างๆ 5.อ...

บริษัท เวิลด์ เอเซีย ออโตเมชั่น จำกัด
23 Aug 19
40 . Total Solution
- โทรหาลูกค้าจากฐานข้อมูลเดิมเพื่อเสนอขาย - ติดตามลูกค้า ปิดงานขาย ประสานงานขาย และตามเอกสารอื่นๆ - ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามกำหนด - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าหลังซื้อสินค้...

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Aug 19
  56 Positions      
Sort By 
Disability Jobs