JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  56 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานทำความสะอาดและแม่บ้าน
ทำความสะอาดและแม่บ้าน

MTI ENGINEERING Co.,Ltd.
3 Position
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !
กำกับดูแลงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ ข้อกฏหมาย ตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
3 . พนักงานขายสินค้า
ขายสินค้าระบบแสงสว่าง อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง โคมไฟ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

บริษัท เอ ไอ เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 Aug 19
4 . หัวหน้าคลังสินค้าส่วนงานควบคุมเอกสาร (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำโรงงาน 1.ควบคุมดูแลระบบรับเข้า-จ่ายออก และข้อมูลสินค้าคงคลังในระบบให้ถูกต้อง 2.ควบคุมดูแลแก้ไขข้อมูลต่างๆที่ผิดพลาดในระบบให้ถูกต้อง รวมถึงหาวิธีป้องกันข้อผิดพลาดซ้ำซ้อ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้สงบริษัทฯ+ประสบการณ์+ความสามารถ
20 Aug 19
5 . Mechanical Engineering Supervisor (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY (STOP 1 SATURDAY PER MONTH) : 08.30 -17.30 : ** • Development and improvement products and invent new products of the company (about products and p...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 25,000 -30,000 (ตามความสามารถ)
20 Aug 19
6 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา/Appraisal and Design Engineer รับสมัครด่วน !
- ประเมินราคาและออกแบบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (switchboard) สำหรับงานโครงการ ตามมาตราฐาน IEC และ Type Test - พัฒนาผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบการผลิตให้สอดคล้องกับแบบ

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
3 Position
20 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ/ Foreign Affair Officer
- Responsible for arranging shipments, preparing and confirming order approval, handling pricing information, and releasing invoices - Ensuring import and export compliance - Coordinating with custo...

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
8 . วิศวกรบริการ/ Service Engineer
- ทดสอบแรงดันไฟฟ้า ในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า(Switch Board) และอุปกรณ์ไฟฟ้า - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Switch Board) - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - ปรับเปลี่ยนวงจรควบคุมระบบไฟฟ้า - จัดทำ R...

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
2 Position
20 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่การตลาด/ Marketing officerรับสมัครด่วน !
- วางแผนการตลาด เพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการขาย - พบปะลูกค้าและให้คำปรึกษา - ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ - ประสานงานทั้งภายในและภายนอก...

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
1 Position
20 Aug 19
10 . วิศวกรขาย/ Sales Engineerรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานขาย วางแผนเข้าพบลูกค้า เพื่อเสนองาน ให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านวิศวกรรมแก่ลูกค้า - ติดตามงานขาย รับแบบวงจรไฟฟ้าและข้อกำหนด (สเปค) งานจากลูกค้า เพื่อนำมาออกแบบและประเมินราคาตู้ควบคุมระบบ...

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
2 Position
Salary คอมมิชชั่น ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์
20 Aug 19
11 . Sale Engineer
• เปิดลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท • ติดต่อและประสานงานการขาย เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท • เป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่บริษัทในเรื่องต่างๆ • เดินทางติดต่อลูกค้า พร้อมทั้งการ...

SET Tech Innovation Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Aug 19
12 . Design Engineer
- ดูแลงานด้านออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท - ควบคุมกระบวนการออกแบบให้เป็นไปตามระบบ ISO 9001:2015 - ควบคุมกระบวนการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
13 . หัวหน้าแผนกวิศวกร QA (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 2.ตรวจสอบทบทวนหาข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น และหาแนวทางป้องกันแก้ไข 3.วางแผนและประสานง...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 20,000-25,000 (พิจารณาตามความสามารถ)
20 Aug 19
14 . Electrical Engineering Asst.MGR / MGR (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (STOP 1 SATURDAY PER MONTH) • Development and improvement products and invent new products of the company (High voltage electri...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary Negotiate & Company's structure
20 Aug 19
15 . Solar & LED Electrical Engineering Supervisor (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKS AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (BREAKS 1 SATURDAY PER MONTH) • Develop products, improve products and invent new products for the company (Products and parts So...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 25,000 -30,000 (Based on skills)
20 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ซ่อมแซม บำรุงอาคารสถานที่ทั่วไป 2.ซ่อมแซม บำรุงเครื่องยนต์ 3.ดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **โรงงานทำงานวันจันทร์...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary 13,500 - 16,000 บาท (ตามประสบการณ์)
20 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่สรรหาฯและฝึกอบรม (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ขอให้คุณเป็นบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ทราบและรู้หน้าที่ของตนเองรวมถึงปรับปรุงพัฒนางานได้อัตโนมัติปราศจากการควบคุม คอยสนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน** **ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติง...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,500 - 18,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
20 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - เขียนแบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Bom & Routing ของผลิตภัณฑ์ใหม่ - แก้ไขแบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Bom & Routing ของผลิตภัณฑ์เก่า - นำ portforlio มาให้เป็นตัวอ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 12,500 15,000 บาท
20 Aug 19
19 . พนักงานขายProject, ร้านค้า
- ดูแลรับผิดชอบงานการขาย สามารถวางแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ตรวจสอบสินค้า และติดตามการส่งสินค้ากับลูกค้า และฝ่ายขาย - รักษาฐานลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ - ดูแล และบริการลูกค้าหลังการขาย - ...

บริษัท เอส.ซุปเปอร์เคเบิ้ล จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามความสามารถ และประสบการณ์
20 Aug 19
20 . การตลาด และการประชาสัมพันธ์ (Marketing Supervisor)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบกลยุทธ์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทีมขาย - จัดทำเอกสารต่างๆ และติดต่อประสานงาน - ขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆทั้ง online,offline - รักษาฐานลูกค้าเดิม ทำการตลาดแบบ CRM - โปรโมท Brand ของบริษัทให้เป็น...

บริษัท เอส.ซุปเปอร์เคเบิ้ล จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
20 Aug 19
  56 Positions      
Sort By 
Disability Jobs