JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  57 Positions      
Sort By 
1 . Sales Engineer
- เข้าพบลูกค้าเพื่อขายสินค้าของบริษัทฯ - มองหาลูกค้าใหม่และโอกาสทางการขาย - วิเคราะห์ตลาดและมองแนวโน้มทิศทางของตลาด - สรุปและปิดการขายได้

บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง+คอมมิสชั่น
23 Aug 19
2 . Design Engineer
- ดูแลงานด้านออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท - ควบคุมกระบวนการออกแบบให้เป็นไปตามระบบ ISO 9001:2015 - ควบคุมกระบวนการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
3 . พนักงานบัญชีและการเงิน
จัดทำเอกสารในการบันทึกบัญชี เช่น ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญทั่ไป งานเอกสารอื่นๆทั่วไป เช่น ประสานงานเรื่องค่าใช้จ่าย Supply เงินสด รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารการรับสินค้า/ตั้งหนี้ เตรียมเอกสารการจ่ายเงินเ...

บริษัท เพาเวอร์ออลเทค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ/ Foreign Affair Officer
- Responsible for arranging shipments, preparing and confirming order approval, handling pricing information, and releasing invoices - Ensuring import and export compliance - Coordinating with custo...

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
5 . วิศวกรบริการ/ Service Engineer
- ทดสอบแรงดันไฟฟ้า ในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า(Switch Board) และอุปกรณ์ไฟฟ้า - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Switch Board) - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - ปรับเปลี่ยนวงจรควบคุมระบบไฟฟ้า - จัดทำ R...

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
2 Position
23 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่การตลาด/ Marketing officerรับสมัครด่วน !
- วางแผนการตลาด เพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการขาย - พบปะลูกค้าและให้คำปรึกษา - ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ - ประสานงานทั้งภายในและภายนอก...

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
1 Position
23 Aug 19
7 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา/Appraisal and Design Engineer รับสมัครด่วน !
- ประเมินราคาและออกแบบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (switchboard) สำหรับงานโครงการ ตามมาตราฐาน IEC และ Type Test - พัฒนาผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบการผลิตให้สอดคล้องกับแบบ

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
3 Position
23 Aug 19
8 . วิศวกรขาย/ Sales Engineerรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานขาย วางแผนเข้าพบลูกค้า เพื่อเสนองาน ให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านวิศวกรรมแก่ลูกค้า - ติดตามงานขาย รับแบบวงจรไฟฟ้าและข้อกำหนด (สเปค) งานจากลูกค้า เพื่อนำมาออกแบบและประเมินราคาตู้ควบคุมระบบ...

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
2 Position
Salary คอมมิชชั่น ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์
23 Aug 19
9 . พนักงานขายสินค้า
ขายสินค้าระบบแสงสว่าง อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง โคมไฟ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

บริษัท เอ ไอ เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 Aug 19
10 . Sale Engineer
• เปิดลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท • ติดต่อและประสานงานการขาย เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท • เป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่บริษัทในเรื่องต่างๆ • เดินทางติดต่อลูกค้า พร้อมทั้งการ...

SET Tech Innovation Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19
11 . Architect (สถาปนิก)
1.ออกแบบและให้คำแนะนำการเลือกใช้วัสดุ 2.ตรวจสอบแบบก่อสร้าง, SHOP DRAWING, AS-BUILT DRAWING 3.งานประมาณราคา, ตรวจสอบปริมาณงาน และระยะเวลาการทำงาน 4.ประสานงานระหว่างบุคลากรในโครงการ, เจ้าของงาน, ที่ป...

IACG Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
12 . Draftman (พนักงานเขียนแบบ)
1.เขียนแบบก่อสร้างและระบบที่เกี่ยวข้อง, งาน SHOP Drawing, AS-BUILT Drawing 2.งานประมาณราคา

IACG Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
13 . System Engineer
-Preparing reports for Engineering Team -Technical support for sale and Client -Solving client problems -Response for ISO9001 -Design or Review & Approve the Hardware/Software from sub-contractor ...

IACG Co.,Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
14 . Sales Engineer Urgently Required !
•Promotes and sells the assigned products which can include technical maintenance and services to customers •Selling products to target customers. •Manage Product/Services to meet sales target and c...

IACG Co.,Ltd.
จำนวนมาก
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
การเตรียมงานก่อนการก่อสร้าง - สำรวจพื้นที่หน้างาน เพื่อเลือกเทคนิคการทำงานและวางแผน การดำเนินงานทั้งหมด - คัดเลือกผู้รับเหมาช่วง โดยต้องมีการเทียบราคา 2 รายขึ้นไป - จัดทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาช...

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลและพนักงานต้อนรับรับสมัครด่วน !
1.รับโทรศัพท์ 2.ตรวจเช็ค,ดูแล,จัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.งานจัดซื้อจัดจ้างในส่วนงานของแผนกทรัพยากรบุคคล 4.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ 5.รั...

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !
กำกับดูแลงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ ข้อกฏหมาย ตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
18 . พนักงานขาย สาขา CDCรับสมัครด่วน !
1. ต้อนรับลูกค้า นำเสนอสินค้าและอธิบายข้อมูลสินค้าให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 2. เข้าพบลูกค้า อำนวยความสะดวกในการส่งมอบสินค้า และให้บริการหลังการขาย 3. รักษาความสัมพันธ์ฐานลูกค้าที่มีอยู่ โดยการเยี่ยม...

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
สาขาละ 1 ตำแหน่ง
Salary 15,000 บาท +คอมมิชชั่น
23 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ - จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ออกจดหมายติดต่อราชการ รวมถึงการบริหารสัญญาต่างๆของโครงกา...

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
20 . Finance and Accounting Manager/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานการบัญชี ดูแลจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ หรือมีประสบการณ์การจัดทำงบ Consolidate จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ ตรวจสอ...

บริษัท เทราไบร้ท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
  57 Positions      
Sort By 
Disability Jobs