JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  56 Positions      
Sort By 
1 . Sales หรือSide :Line วิ่งโรงงาน ประจำภาค ตะวันออก ภาคกลาง เหนือ อีสาน ใต้
Homexpert ออกแบบและผลิต อุปกรณ์รอกโคมไฟไฮเบย์ Hibay Lifter อำนวยความสะดวกในการ บำรุงรักษาโคมไฟHibay (ซึ่งปกติจะติดตั้งไว้ในระดับสูงมาก) อุปกรณ์Hibay Lifter นี้ได้รับการยอมรับจากโรงงานอย่างรวดเร็วและ...

บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด
หลายอัตรา
25 Aug 19
2 . วิศวกรขาย Hibay Lifter
Homexpert ออกแบบและผลิตอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการmaintenance โคมไฟHibay ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการทำงานใน โรงงาน คลังสินค้า ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา ฯลฯ Hibay Lifter ของHomexpert ได...

บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
25 Aug 19
3 . Sale Executive
Homexpert ผู้ผลิต/ออกแบบ/จำหน่าย ผลิตภัณฑ์สุดไฮเทค เช่น รอกโคมไฟสำหรับเลื่อนโคมไฟแชนเดอเลียร์สำหรับการซ่อมบำรุงและทำความสะอาด รอกโคมไฟเรามีหลายรุ่นตามน้ำหนักของโคมไฟ ตั้งแต่ 20กิโลกรัม-2,000กิโลกรัม ...

บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
25 Aug 19
4 . Sale วิ่งโรงงาน หรือ Side Lineวิ่งขายของโรงงาน
Homexpert เป็นบริษัทนวัตกรรมของไทย ที่ออกแบบ/ผลิตผลิตภัณฑ์ไฮเทคที่ใช้อำนวยความสะดวกสำหรับบ้านพักอาศัย และอาคารธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ของHomeXpert ทุกตัวมีความโดดเด่นแยกจากผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นอย่างชัดเจน "...

บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด
Salary ตามประสบการณ์
25 Aug 19
5 . ช่างเทคนิค
HomeXpert ออกแบบ ผลิตและติดตั้งระบบ Smarthome หลายอย่าง เช่น ประตูรีโมท สวิทซ์ไฟอิเลคทรอนิคส์ รอกโคมไฟ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเอง และในปัจจุบันได้รับการยอมรับจากต...

บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด
Salary ตามประสบการณ์
25 Aug 19
6 . Sales Engineer
- เข้าพบลูกค้าเพื่อขายสินค้าของบริษัทฯ - มองหาลูกค้าใหม่และโอกาสทางการขาย - วิเคราะห์ตลาดและมองแนวโน้มทิศทางของตลาด - สรุปและปิดการขายได้

บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง+คอมมิสชั่น
24 Aug 19
7 . Finance and Accounting Manager/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานการบัญชี ดูแลจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ หรือมีประสบการณ์การจัดทำงบ Consolidate จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ ตรวจสอ...

บริษัท เทราไบร้ท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ IT Support
• รับผิดชอบการให้บริการ การดูแล แก้ไขปัญหาของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารทั้งในส่วน HW & SW • ควบคุมดูแลระบบงานเอกสารต่างๆ ของไอที เพื่อสนับสนุนการทำงานของ หน่วยงานและเป็น...

บริษัท เทราไบร้ท์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
9 . หัวหน้าแผนกวิศวกร QA (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 2.ตรวจสอบทบทวนหาข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น และหาแนวทางป้องกันแก้ไข 3.วางแผนและประสานง...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 20,000-25,000 (พิจารณาตามความสามารถ)
24 Aug 19
10 . Electrical Engineering Asst.MGR / MGR (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (STOP 1 SATURDAY PER MONTH) • Development and improvement products and invent new products of the company (High voltage electri...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary Negotiate & Company's structure
24 Aug 19
11 . Solar & LED Electrical Engineering Supervisor (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKS AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (BREAKS 1 SATURDAY PER MONTH) • Develop products, improve products and invent new products for the company (Products and parts So...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 25,000 -30,000 (Based on skills)
24 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ซ่อมแซม บำรุงอาคารสถานที่ทั่วไป 2.ซ่อมแซม บำรุงเครื่องยนต์ 3.ดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **โรงงานทำงานวันจันทร์...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary 13,500 - 16,000 บาท (ตามประสบการณ์)
24 Aug 19
13 . Mechanical Engineering Supervisor (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY (STOP 1 SATURDAY PER MONTH) : 08.30 -17.30 : ** • Development and improvement products and invent new products of the company (about products and p...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 25,000 -30,000 (ตามความสามารถ)
24 Aug 19
14 . หัวหน้าคลังสินค้าส่วนงานควบคุมเอกสาร (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำโรงงาน 1.ควบคุมดูแลระบบรับเข้า-จ่ายออก และข้อมูลสินค้าคงคลังในระบบให้ถูกต้อง 2.ควบคุมดูแลแก้ไขข้อมูลต่างๆที่ผิดพลาดในระบบให้ถูกต้อง รวมถึงหาวิธีป้องกันข้อผิดพลาดซ้ำซ้อ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้สงบริษัทฯ+ประสบการณ์+ความสามารถ
24 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่สรรหาฯและฝึกอบรม (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ขอให้คุณเป็นบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ทราบและรู้หน้าที่ของตนเองรวมถึงปรับปรุงพัฒนางานได้อัตโนมัติปราศจากการควบคุม คอยสนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน** **ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติง...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,500 - 18,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
24 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - เขียนแบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Bom & Routing ของผลิตภัณฑ์ใหม่ - แก้ไขแบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Bom & Routing ของผลิตภัณฑ์เก่า - นำ portforlio มาให้เป็นตัวอ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 12,500 15,000 บาท
24 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ/ Foreign Affair Officer
- Responsible for arranging shipments, preparing and confirming order approval, handling pricing information, and releasing invoices - Ensuring import and export compliance - Coordinating with custo...

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
18 . วิศวกรบริการ/ Service Engineer
- ทดสอบแรงดันไฟฟ้า ในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า(Switch Board) และอุปกรณ์ไฟฟ้า - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Switch Board) - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - ปรับเปลี่ยนวงจรควบคุมระบบไฟฟ้า - จัดทำ R...

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
2 Position
24 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่การตลาด/ Marketing officerรับสมัครด่วน !
- วางแผนการตลาด เพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการขาย - พบปะลูกค้าและให้คำปรึกษา - ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ - ประสานงานทั้งภายในและภายนอก...

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
1 Position
24 Aug 19
20 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา/Appraisal and Design Engineer รับสมัครด่วน !
- ประเมินราคาและออกแบบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (switchboard) สำหรับงานโครงการ ตามมาตราฐาน IEC และ Type Test - พัฒนาผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบการผลิตให้สอดคล้องกับแบบ

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
3 Position
24 Aug 19
  56 Positions      
Sort By 
Disability Jobs