JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  49 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
- ควบคุมดูแลงานการผลิต ให้เป็นไปตามแผน - ตรวจสอบคุณภาพงาน ของฝ่ายผลิต - ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติขั้นตอนตามที่กำหนด

บริษัท ไทยโรโบติกส์ แอนด์ ออโตเมชั่น จำกัด THAI ROBOTICS AND AUTOMATION CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท ไม่รวมโอที
27 Jun 19
2 . Project Manager
1.บริหารโครงการ 2.จัดทำ Proposal สำหรับนำเสนองานต่างๆ 3.วางแผนทำงานโครงการร่วมกับทีมขาย/ติดตั้ง/จัดซื้อ 4.จัดทำงบประมาณที่ต้องใช้บริหารโครงการ 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 Jun 19
3 . ช่างติดตั้ง (อุปกรณ์อิเล็ครทอนิค)
-ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค (เครื่องเสียงรถยนต์, เครื่องเสียงบ้าน, กล้องวงจรปิด, ระบบ GPS,ระบบความปลอดภัย)

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 Jun 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายตลาด
1.วางแผน จัดการระบบ ควบคุม การทำงานด้านการตลาด 2.วางแผน กำกับ ดูแล ติดตาม การตลาด ทั้ง Offline / Online 3.วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เครื่องมือทางการตลาด ที่จะนำมาใช้ในแผนพร้อมแนวทางการนำเสนอ 4.วิเคราะห...

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 Jun 19
5 . iOS&Android Developerรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งาน iOS/Addroid 2.ทดสอบ แก้ไข ปรับปรุงระบบ 3.วิเคราะห์ ศึกษา การพัฒนาระบบ เพื่อแก้ไขปัญหา 4.ให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบ 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒน...

บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯในเครือ
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
6 . ช่าง Fiber/หัวหน้าทีมไฟเบอร์(ปฏิบัติงานประจำโกดังรัตนาธิเบศร์ ซ.รัตนาธิเบศร์ 22)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง ช่างไฟเบอร์ 1.วิเคราะห์หาสาเหตุและอาการเสียพร้อมแนวทางแก้ไข 2.ลากสายเพื่อทำการซ่อมแซมในจุดที่ชำรุด 3.งานติดตั้ง Fiber Optic ใหม่ที่ได้รับมอบหมาย 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใ...

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
27 Jun 19
7 . เขียนแบบ (Autocad)
-เขียนแบบระบบปรับอากาศ - AutoCad

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
27 Jun 19
8 . ผลิตและคนขับรถโรงงาน
ตำแหน่งผลิต -ประกอบเครื่องสำรองไฟ ตำแหน่งขับรถโรงงาน -ต้องมีใบขับขี่ประกอบด้วย (มีประสบการณ์ในการขับรถพิจารณาเป็นพิเศษ)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
4 ตำแหน่ง
Salary ตามที่ตกลง
27 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-จัดเก็บดูแลสต๊อคสินค้า การตรวจนับสินค้าเข้า-ออก ด้วยความละเอียดรอบคอบ -ดูแลจัดการความสะอาดภายในคลังสินค้า ความเรียบร้อย ควาเป็นระเบียบของสินค้า -วิเคราะห์ควบคุมจำนวนคงคลัง บริหาร เบิกเพิ่ม สั่งเพ...

บริษัท นิวเจนซิก จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000-18,000
27 Jun 19
10 . พนักงานบัญชี - ธุรการ
@รายละเอียดงาน -ลงบันทึกรายการบัญชีด้านจ่าย -ลงบันทึกรายการใบกำกับภาษีซื้อเพื่อจัดทำรายงานภาษีซื้อ -รับวางบิลและดูแลเรื่องเอกสารการวางบืิล -จัดทำใบสำคัญจ่าย -ออกหนังสือ หัก ณ ที่จ่ายแก่ผู้ขาย -จ...

บริษัท นิวเจนซิก จำกัด
2 Position
Salary 14,000 - 20,000
27 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่นำเข้าและส่งออกรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารนำเข้าและส่งออก - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนำเข้าและส่งออก และสิทธิประโยชน์ในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดต...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายรับสมัครด่วน !
-เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าของทางบริษัทฯและกระชับสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน -เข้าพบลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมตามเกณฑ์และนโยบายของที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ -บริหารจัดการงานขาย ให้บรรลุ...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 Jun 19
13 . Creative Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบคุมงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีความ ถูกต้อง -ควบคุมตารางงานออกแบบให้ผลิตงานออกแบบให้ทันตามแผนของบริษัท -บริหารงานภายในแผนกให้ความเรียบร้อย -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 Jun 19
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายOnlineรับสมัครด่วน !
- ทำการตลาดออนไลน์ บนเว็บไซต์ Facebook และสื่อโซเชียลอื่นๆ - อัพเดทสินค้าใหม่ขึ้นเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลอื่นๆ - วางแผนและจัดกิจกรรมโปรโมชั่น ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ - ดูแลการขายในช่องทาง ...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 Jun 19
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - ขอเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย - ควบคุมคุณภาพของผู้ขายรายใหม่ - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 Jun 19
16 . Graphic Designรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบ ประสานงานทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออก Booth , Event , Roadshows ตามห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การแสดงสินค้าและช่องทางต่างๆที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - พัฒนาและนำกิจกรรมทางการตลาดในก...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
27 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่ QC (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสินค้า - ควบคุมคุณภาพสินค้า *หยุดวันอาทิตย์ และวันเสาร์ทำงานครึ่งวัน 8.30น.-12.00น.

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary 320 บาท/วัน + โอที
27 Jun 19
18 . พนักงานคลังสินค้า (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าตาม Order/PO - แพ็คสินค้า - จัดเรียงค้า - ติดรถส่งสินค้า

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 320 บาท/วัน
27 Jun 19
19 . ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ซ่อม-เปลี่ยน บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้าUPS วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา08.30-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา08.30-12.00 น.

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
20 . ERP Support
-ดูแลการทำงานของระบบERP -พัฒนาระบบ -แก้ไขปัญหาของระบบ -มีความรู้ด้านDynamics AX

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
  49 Positions      
Sort By 
Disability Jobs