JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  48 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
-ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบ CONTROL ลิฟท์ และอะไหล่ไฟฟ้าของลิฟท์ -ประกอบ วางอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบ CONTROL ลิฟท์ -ตัดสายไฟ เพื่อนำมาผลิตในงานที่เกี่ยวข้องกับลิฟท์ -ตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลเวอร์คส์โปรดัคส์
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่แผนกวางแผนการผลิต
-ออกเอกสารใบสั่งงานภายในให้กับฝ่ายผลิต -วางแผนกำลังคนให้เพียงพอและทันต่อการผลิต -วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต ให้ทันต่อการส่งมอบสินค้า -ติดต่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ประมาณการปริมาณวัตถ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลเวอร์คส์โปรดัคส์
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 Aug 19
3 . หัวหน้า QCรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ วางแผน ควบคุม กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ - รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบ งานเอกสารของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
4 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายใหม่ ประสานงานกับผู้ขายในต่างประเทศ ค้นหาสินค้าใหม่ การเจรจาต่อรอง การดำเนินการจัดซื้อ และการวางแผนการนำเข้าสินค้าให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - รับผิดช...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
21 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ออกแบบการตลาดรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบ ประสานงานทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ Booth , Event , Roadshows ตามห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การแสดงสินค้าและช่องทางต่างๆที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - ทำการออกแบบ สื่อโฆษณาบน socia...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า (Inventory Control)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ จ่ายสินค้า และการรับคืนสินค้าเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ -รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบ งานด้านเอกสารของฝ่ายคลังสินค้า -รับผิดชอบ วางแผน ควบคุม ดูแล การจัดการค...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
7 . ผู้จัดการฝ่ายการเงินรับสมัครด่วน !
- พิจารณาและตรวจสอบการเปิดบัญชีลูกค้ารายใหม่ ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ และปรับปรุงรายการในระบบสินเชื่อให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำรายงานสถานการณ์ติดตามลูกหนี้ค้างเกินกำหนดส่งให้กับฝ่ายบริหาร - เก็บรักษาเงินส...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
21 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายOnlineรับสมัครด่วน !
- ทำการตลาดออนไลน์ บนเว็บไซต์ Facebook และสื่อโซเชียลอื่นๆ - อัพเดทสินค้าใหม่ขึ้นเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลอื่นๆ - วางแผนและจัดกิจกรรมโปรโมชั่น ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ - ดูแลการขายในช่องทาง ...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 Aug 19
9 . Marketing Managerรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบ ประสานงานทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่นการออก Booth, Event, Roadshows ตามห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การแสดงสินค้าและช่องทางต่างๆที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - ดูแ...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
10 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า QC (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสินค้า - ควบคุมคุณภาพสินค้า *หยุดวันอาทิตย์ และวันเสาร์ทำงานครึ่งวัน 8.30น.-12.00น.

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary 350 บาท/วัน + โอที
21 Aug 19
11 . พนักงานคลังสินค้า (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าตาม Order/PO - แพ็คสินค้า - จัดเรียงค้า - ติดรถส่งสินค้า

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 325 บาท/วัน
21 Aug 19
12 . Equipment Sales Engineer
Job Purpose: As an Equipment Sales Engineer, you will be responsible for the sales of Industrial Air Filtration equipment within your territory, either directly to end-users, or through the managemen...

Donaldson (Thailand) Company Limited.
1 Position
Salary N/A
21 Aug 19
13 . Software Engineer - Machine Vision
- ส่งตัวอย่างสินค้า ควบคุมการผลิตและสอนการใช้งานให้กับลูกค้า - มีความรับผิดชอบในการทำงาน - สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าและเติมเต็มความต้องการของลูกค้าได้ - สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อปรับปรุง...

บริษัท ลอจิคอล เทคโนโลยี จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
14 . ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ซ่อม-เปลี่ยน บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้าUPS วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา08.30-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา08.30-12.00 น.

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
15 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย กรุงเทพฯและปริมณฑล หรือต่างจังหวัด(บางครั้ง) สะถานที่ รับ-ส่ง ประจำ พระราม5-สนามบินน้ำ(ติวานนท์40)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลงในวันสัมภาษณ์
21 Aug 19
16 . ผลิตและคนขับรถโรงงาน
ตำแหน่งผลิต -ประกอบเครื่องสำรองไฟ ตำแหน่งขับรถโรงงาน -ต้องมีใบขับขี่ประกอบด้วย (มีประสบการณ์ในการขับรถพิจารณาเป็นพิเศษ)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
4 ตำแหน่ง
Salary ตามที่ตกลง
21 Aug 19
17 . ERP Support
-ดูแลการทำงานของระบบERP -พัฒนาระบบ -แก้ไขปัญหาของระบบ -มีความรู้ด้านDynamics AX

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
18 . Technical Messenger
-ซ่อมเครื่องสำรองไฟ ตามไซต์งาน กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
19 . Engineer (วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
- ตรวจสอบ ตรวจรับระบบไฟฟ้า - ออกแบบและประกอบตู้สำรองไฟฟ้าUPS

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลงในวันสัมภาษณ์
21 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า (ปฏิบัติรัตนาธิเบศร์ ซ.22)รับสมัครด่วน !
1.เคลียร์บิล เบิก-จ่าย เงินสดจากช่าง และเคลียร์บิลเงินสดย่อยส่งฝ่ายบัญชี 2.รวบรวมและคิดค่าล่วงเวลา (OT) , เบี้ยเลี้ยง , ค่าเข็มไมล์ของช่างส่งฝ่ายบุคคล 3.ทำเอกสารบิลน้ำมัน รายงานการใช้รถบริษัทส่งฝ่าย...

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
  48 Positions      
Sort By 
Disability Jobs