JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  32 Positions      
Sort By 
1 . Electrical Engineering Asst.MGR / MGR (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (STOP 1 SATURDAY PER MONTH) • Development and improvement products and invent new products of the company (High voltage electri...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary Negotiate & Company's structure
24 Aug 19
2 . Solar & LED Electrical Engineering Supervisor (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKS AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (BREAKS 1 SATURDAY PER MONTH) • Develop products, improve products and invent new products for the company (Products and parts So...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 25,000 -30,000 (Based on skills)
24 Aug 19
3 . Engineer (วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
- ตรวจสอบ ตรวจรับระบบไฟฟ้า - ออกแบบและประกอบตู้สำรองไฟฟ้าUPS

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลงในวันสัมภาษณ์
24 Aug 19
4 . วิศวกรบริการ/ Service Engineer
- ทดสอบแรงดันไฟฟ้า ในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า(Switch Board) และอุปกรณ์ไฟฟ้า - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Switch Board) - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - ปรับเปลี่ยนวงจรควบคุมระบบไฟฟ้า - จัดทำ R...

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
2 Position
24 Aug 19
5 . วิศวกรไฟฟ้าด้านระบบโซลาร์เซลล์
1.ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า โซลาเซลล์ ให้กับลูกค้า ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ประสานงานในด้านเทคนิคและงานติดตั้ง 3.ออกพบลูกค้าหรือสำรวจหน้างานกับฝ่ายขาย เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงเทคน...

บริษัท โภคา คอนเด็ค จำกัด (ราชพฤกษ์ นนทบุรี)
1 Position
Salary 25,000-35,000บาทตามประสบการณ์และความสามารถ
24 Aug 19
6 . Instrument Engineer
- คำนวนรายละเอียดของแบบตามหลักการทางวิศวกรรม - ออกแบบและประเมิณรายการวัสดุ - ตรวจเช็คหน้างานและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับ Owner - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 30,000 - 35,000 บาท
23 Aug 19
7 . Electrical Engineerรับสมัครด่วน !
1. ถอดปริมาณวัสดุงาน 2. แก้ไขแบบงาน 3. ควบคุมงานก่อสร้าง / งานปรับปรุงอาคาร ให้เป็นไปตามแผนงาน 4. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา 5. ติดต่อประสานงานกับ Owner 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 30,000 - 35,000 บาท
23 Aug 19

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
9 . วิศวกร O&M ประจำหน่วยงาน SCB ศูนย์แจ้งวัฒนะ
-วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร -ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ -วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ -ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
2 อัตรา
Salary ตามความรู้และประสบการณ์
23 Aug 19
10 . วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรสื่อสาร
1.ควบคุมงานติดตั้งระบบประกอบอาคาร (เช่น ไฟฟ้าหรือสื่อสาร) 2.ทำแผนจัดซื้อวัสดุเข้าไซต์งาน 3.ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาหรือช่างไฟฟ้า 4.จัดทำงวดการจ่ายเงินของผู้รับเหมาหรือช่างไฟฟ้า 5.จัดทำเอกสารกา...

บริษัท ฟังก์ชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
3 อัตรา
Salary 18,000 - 28,000++ บาท (หรือตามประสบการณ์การทำงาน)
23 Aug 19
11 . วิศวกรระบบไฟฟ้า ประจำเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
Job Summary - ออกแบบระบบวิศวกรรม วางแผนกำหนดการทำงานของการติดตั้งและงานบำรุงในสาขาที่รับผิดชอบ - ประมาณการค่าใช้จ่ายของการติดตั้งงานระบบวิศวกรรม

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 Position
Salary 30,000
23 Aug 19
12 . ช่างเทคนิค ( อิเลคทรอนิกส์ ซ่อมเครื่อง Posnet )รับสมัครด่วน !
-งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบบัตร ,ซ่อมบำรุงเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ -ทดสอบเครื่องและอุปกรณ์สำหรับระบบงานบัตร -จัดหาและประกอบอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบงานบัตร -จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานซ่อมเครื่องรูดบ...

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา + ประสบการณ์ตรง +OT
23 Aug 19
13 . Project Engineer (ไฟฟ้า)รับสมัครด่วน !
วางแผนควบคุมงานโครงการ ประสานงานกับลูกค้า Suppliers & Contractors และดำเนินการจัดการเรื่องเอกสารและแบบเพื่ออนุมัติ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
23 Aug 19
14 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
- ออกแบบ วางระบบ จัดทำต้นทุนประมาณการ และควบคุมการผลิต งานระบบน้ำอุตสาหกรรม และงานโครงการต่างๆ - จัดทำเครื่องตัวอย่าง, Prototype ผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มช่องทางขายใหม่ - ทดสอบตัวอย่างวัตถุดิบ, สิ...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
15 . วิศวกรซ่อมบำรุง (โรงงานปากเกร็ด)Urgently Required !
- Effectively analyse the cause of machine breakdown - Fix problems and discover the cause of machine breakdown - Determine the development approaches for performance in the department - Understand...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
23 Aug 19
16 . Project Engineer (Solar)
1.เตรียมงาน วางแผน 2.ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานที่หน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 3.รายงานผลการปฏิบัติงาน 4.ประสานงานและจัดการเอกสารกับลูกค้าและฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.ควบคุมดูแลทรัพย์สินแล...

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
17 . Operation & maintenance Manager
1.ควบคุมและจัดการงานซ่อมบำรุง แก้ไขระบบไฟฟ้า และระบบที่เกี่ยวข้องกับ Solar 2.บริหารจัดการงานของภายในแผนกและทีมช่างของบริษัท 3.ศึกษาปัญหา ร่วมแก้ไขปัญหา และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจากระบบ Solar ร่วมกั...

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
18 . วิศวกร
- ออก Test Report - ออกแบบ,ติดตั้ง - PLC-Omron, Mitsubishi, Allen Bradley - Programming C++, SpreedSheet, Solid Works - Microsoft Office

WC Automation Co., Ltd
1 Position
Salary ตามความสามารถ
23 Aug 19
19 . วิศวกรไฟฟ้า
ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร ให้เป็นไปตามข้อกำหนด แบบรูป และมีต้นทุนที่เหมาะสม

บริษัท สเตพไวส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
23 Aug 19
20 . Site Engineer / Junior Electricel Engineer
-สำรวจงาน Solar และงานระบบไฟฟ้า -ออกแบบงาน Solar (ด้วยโปรแกรม PV Syst) และงานระบบไฟฟ้า -ประเมินราคางาน Solar และงานไฟฟ้า -จัดทำเอกสารทางด้านเทคนิคของงานSolar และงานด้านไฟฟ้า -งานอื่นๆตามที่ได้รับม...

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
2 Position
23 Aug 19
  32 Positions      
Sort By 
Disability Jobs