JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  28 Positions      
Sort By 
1 . Automation Engineer / Electrical Engineer / System Engineer (PLC & SCADA)
- รับผิดชอบงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย - เขียนโปรแกรมระบบ PLC,HMI และ SCADA

InTouch Control Co., Ltd.
2 Position
Salary 18K-30K ตามประสบการณ์
26 Jun 19
2 . Technical Support Engineerรับสมัครด่วน !
1.มีความรู้เรื่องเทคนิคคอลไฟฟ้า 2.สามารถเปรียบเทียบวิเคราะห์ ข้อมูล ของผลิตภัณฑ์ได้ ข้อดี ข้อเสีย ของคู่แข่ง 3.สร้างและอัปเดตคู่มือสำหรับการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และสาธิตผลิตภัณฑ์สำหรับพนักงานขาย 4.ประสา...

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Jun 19
3 . Electrical Engineerรับสมัครด่วน !
1. ถอดปริมาณวัสดุงาน 2. แก้ไขแบบงาน 3. ควบคุมงานก่อสร้าง / งานปรับปรุงอาคาร ให้เป็นไปตามแผนงาน 4. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา 5. ติดต่อประสานงานกับ Owner 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามแต่ตกลง
26 Jun 19
4 . Electrical Engineering Asst.MGR / MGR (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (STOP 1 SATURDAY PER MONTH) • Development and improvement products and invent new products of the company (High voltage electri...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary Negotiate & Company's structure
26 Jun 19
5 . Solar & LED Electrical Engineering Supervisor (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (STOP 1 SATURDAY PER MONTH) • Development and improvement products and invent new products of the company (about products and p...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 25,000 -30,000 (ตามความสามารถ)
26 Jun 19
6 . วิศวกร O&M ประจำหน่วยงาน SCB ศูนย์แจ้งวัฒนะ
-วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร -ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ -วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ -ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
2 อัตรา
Salary ตามความรู้และประสบการณ์
26 Jun 19

บริษัท อินไซท เทลโค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง มีค่าตำแหน่ง เบี้ยขยันและโอที
26 Jun 19

Kyoritsu Electric (Thailand) Co.,Ltd.
2 Position
26 Jun 19
9 . วิศวกรออกแบบ(ระบบไฟฟ้า) / วิศกรไฟฟ้า
-ออกแบบระบบควบคุมและป้องกันไฟฟ้าแรงสูง -ออกแบบสถานีไฟฟ้า -เตรียมแบบและเอกสารประกอบแบบของโครงการ -งานตามได้รับมอบหมาย

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary N/A
26 Jun 19
10 . วิศวกรซ่อมบำรุง (โรงงานปากเกร็ด)Urgently Required !
- Effectively analyse the cause of machine breakdown - Fix problems and discover the cause of machine breakdown - Determine the development approaches for performance in the department - Understand...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
26 Jun 19
11 . Site Engineer / Junior Electricel Engineer
-สำรวจงาน Solar และงานระบบไฟฟ้า -ออกแบบงาน Solar (ด้วยโปรแกรม PV Syst) และงานระบบไฟฟ้า -ประเมินราคางาน Solar และงานไฟฟ้า -จัดทำเอกสารทางด้านเทคนิคของงานSolar และงานด้านไฟฟ้า -งานอื่นๆตามที่ได้รับม...

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
2 Position
25 Jun 19
12 . Engineer (วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
- ตรวจสอบ ตรวจรับระบบไฟฟ้า - ออกแบบและประกอบตู้สำรองไฟฟ้าUPS

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลงในวันสัมภาษณ์
25 Jun 19
13 . วิศวกรการผลิต (จบไฟฟ้ากำลัง)รับสมัครด่วน !
-จบไฟฟ้ากำลัง เท่านั้น -ตามแผนพัฒนาสินค้าใหม่ -เขียนแบบ3D,2D -ผ่านงานด้านโรงงานอุตสหกรรม -อ่านแบบ

บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์+ค่าขั้น+ค่าตำแหน่ง
25 Jun 19
14 . วิศวกร อิเล็กทรอนิกส์
- ออกแบบวงจร PCB โดยใช้ CAD Soft Ware - เขียนโปรแกรมบน Microcontroller - สร้าง BOM List - ทำต้นแบบวงจรและทดสอบระบบ

บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
25 Jun 19
15 . Embedded System Engineer
- เขียน PC Program ด้วย C++ , C# เพื่อทดสอบบอร์ดที่ทำผ่าน Serial หรือ Protocol อื่นๆ - เขียนโปรแกรมสนับสนุนทีม R&D เพื่อสร้างสินค้าและนวัตกรรม

บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
25 Jun 19
16 . วิศวกรรมไฟฟ้า(กำลัง) รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารการประมูล ต้นทุน และกำหนดราคาขายงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2.ติดต่อ/เจรจา กับลูกค้าและผู้ขาย ตั่งแต่ช่วงระหว่างการประมูลจนกระทั่งได้รับสัญญาจ้าง 3.รวบรวม ข้อมูลเอกส...

บริษัท เบญญาภา พาวเวอร์ไลน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
17 . วิศวกรบริการ/ Service Engineer
- ทดสอบแรงดันไฟฟ้า ในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า(Switch Board) และอุปกรณ์ไฟฟ้า - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Switch Board) - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - ปรับเปลี่ยนวงจรควบคุมระบบไฟฟ้า - จัดทำ R...

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
2 Position
24 Jun 19
18 . วิศวกรระบบไฟฟ้า ประจำเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
Job Summary - ออกแบบระบบวิศวกรรม วางแผนกำหนดการทำงานของการติดตั้งและงานบำรุงในสาขาที่รับผิดชอบ - ประมาณการค่าใช้จ่ายของการติดตั้งงานระบบวิศวกรรม

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 Position
Salary 30,000
24 Jun 19

IACG Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19

Jointly Engineering Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
  28 Positions      
Sort By 
Disability Jobs