JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  31 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและเขียนแบบวงวรไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) 2.เขียนโปรแกรม (Firmware) โดยใช้ ภาษา (C,C#) 3.คิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดเพื่อปรับปรุงแก้ไข 4.พัฒนาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับกับการพัฒนาในส่วนของ Softwa...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามความสามารถ
17 Sep 19
2 . Electrical Engineering Asst.MGR / MGR (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (STOP 1 SATURDAY PER MONTH) • Development and improvement products and invent new products of the company (High voltage electri...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary Negotiate & Company's structure
17 Sep 19
3 . Solar & LED Electrical Engineering Supervisor (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKS AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (BREAKS 1 SATURDAY PER MONTH) • Develop products, improve products and invent new products for the company (Products and parts So...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 25,000 -30,000 (Based on skills)
17 Sep 19
4 . วิศวกรไฟฟ้า
1. จัดทำรายงานแผนงานติดตั้ง และเป้าหมายของงาน Daily Report / Weekly Report 2. จัดทำใบ BOQ พร้อมใบเสนอราคา 3. ประเมินผลงานและจัดทำ Payment เพื่อเบิกเงินในแต่ละเดือน 4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที...

UMSYS CO., LTD
5 Position
Salary 20,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
17 Sep 19
5 . Instrument Engineer
- คำนวนรายละเอียดของแบบตามหลักการทางวิศวกรรม - ออกแบบและประเมิณรายการวัสดุ - ตรวจเช็คหน้างานและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับ Owner - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 30,000 - 35,000 บาท
17 Sep 19
6 . วิศวกร O&M ประจำหน่วยงาน SCB ศูนย์แจ้งวัฒนะ
-วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร -ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ -วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ -ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
2 อัตรา
Salary ตามความรู้และประสบการณ์
17 Sep 19
7 . วิศวกรไฟฟ้า (ทดสอบระบบ)
- งานทดสอบระบบ Protection relay & Commissioning และติดต่อประสานงานกับผู้คุมงาน

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary N/A
17 Sep 19
8 . ช่างเทคนิค ( อิเลคทรอนิกส์ ซ่อมเครื่อง Posnet )รับสมัครด่วน !
-งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบบัตร ,ซ่อมบำรุงเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ -ทดสอบเครื่องและอุปกรณ์สำหรับระบบงานบัตร -จัดหาและประกอบอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบงานบัตร -จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานซ่อมเครื่องรูดบ...

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา + ประสบการณ์ตรง +OT
17 Sep 19
9 . Project Engineer (ไฟฟ้า)รับสมัครด่วน !
วางแผนควบคุมงานโครงการ ประสานงานกับลูกค้า Suppliers & Contractors และดำเนินการจัดการเรื่องเอกสารและแบบเพื่ออนุมัติ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
17 Sep 19
10 . Engineer (วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
- ตรวจสอบ ตรวจรับระบบไฟฟ้า - ออกแบบและประกอบตู้สำรองไฟฟ้าUPS

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลงในวันสัมภาษณ์
17 Sep 19
11 . วิศวกรไฟฟ้าด้านระบบโซลาร์เซลล์(มีประสบการณ์ตรง)
1.ดำเนินการวางระบบ และติดตั้งระบบโซลาเซลล์ให้กับลูกค้า ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ประสานงานในด้านเทคนิคและงานติดตั้ง 3.ออกพบลูกค้าหรือสำรวจหน้างานกับฝ่ายขาย เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิง...

บริษัท โภคา คอนเด็ค จำกัด (ราชพฤกษ์ นนทบุรี)
1 Position
Salary 25,000-35,000บาทตามประสบการณ์และความสามารถ
17 Sep 19
12 . วิศวกรระบบไฟฟ้า ประจำเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
Job Summary - ออกแบบระบบวิศวกรรม วางแผนกำหนดการทำงานของการติดตั้งและงานบำรุงในสาขาที่รับผิดชอบ - ประมาณการค่าใช้จ่ายของการติดตั้งงานระบบวิศวกรรม

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 Position
Salary 30,000
17 Sep 19
13 . วิศวกรไฟฟ้าคุมงาน (ประจำ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลควบคุมงานไฟฟ้าส่องสว่างถนนและทีมงานติดตั้งและซ่อมบำรุงภาคสนาม 2.ดูแล ควบคุมการทำงานและอื่นๆ ของทีมติดตั้งและผู้รับเหมา 3.ดูแลข้อมูลสัญญาว่าจ้างและเอกสารประกอบสัญญาว่าจ้าง 4.แก้แบบ เคลียร์แบบ ...

บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Sep 19
14 . วิศวกรไฟฟ้า - ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ-ควบุคมงานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศได้ 2. ควบคุมงานให้ออกตามแบบ

บริษัท สยามธนากร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
15 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
- ออกแบบ วางระบบ จัดทำต้นทุนประมาณการ และควบคุมการผลิต งานระบบน้ำอุตสาหกรรม และงานโครงการต่างๆ - จัดทำเครื่องตัวอย่าง, Prototype ผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มช่องทางขายใหม่ - ทดสอบตัวอย่างวัตถุดิบ, สิ...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
16 . วิศวกร ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุมเก็บข้อมูล (สายสีม่วง)
- รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุมเก็บข้อมูล - ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ - รับ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
1 อัตรา
17 Sep 19
17 . วิศวกรรมไฟฟ้า(กำลัง) รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารการประมูล ต้นทุน และกำหนดราคาขายงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2.ติดต่อ/เจรจา กับลูกค้าและผู้ขาย ตั่งแต่ช่วงระหว่างการประมูลจนกระทั่งได้รับสัญญาจ้าง 3.รวบรวม ข้อมูลเอกส...

บริษัท เบญญาภา พาวเวอร์ไลน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
18 . ช่างไฟฟ้า,วิศวกรไฟฟ้า
1.Test and Commissioning 2.Preventive Maintenance 3.ปฏิบัติงานตาม Site Projectต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 4.รับผิดชอบงานที่ตนได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ลักษณะงานเป็นงานทดสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ทั้งใน...

บริษัท เรียลโกรว์ท จำกัด
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19

บริษัท อินไซท เทลโค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง มีค่าตำแหน่ง เบี้ยขยันและโอที
16 Sep 19
20 . Project Engineer (Solar)
1.เตรียมงาน วางแผน 2.ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานที่หน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 3.รายงานผลการปฏิบัติงาน 4.ประสานงานและจัดการเอกสารกับลูกค้าและฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.ควบคุมดูแลทรัพย์สินแล...

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
  31 Positions      
Sort By 
Disability Jobs