JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,439 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (ประจำสำนักงานเมืองทองธานี)***ปฏิบ้ติงานจันทร์-ศุกร์**
1.ควบคุมจัดการงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ 2.จัดทำเอกสารด้านบัญชีการเงินและตรวจสอบเอกสารการจ่าย 3.บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าระบบ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
16 Jun 19
2 . Network Engineer 40,000 up(ประจำสำนักงานเมืองทอง) ***ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์***
- ลักษณะงานต้องทำงานร่วมกับทีมงานต่างประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย เนปาล และต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็น ครั้งคราว ต้องสามารถทำงานแบบเดี่ยวและแบบทีม มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ดี

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000up
16 Jun 19
3 . Audit ประจำสนง. 2 คน / โรงงาน 2 คน
1. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2. ปฎิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ 3. ปฎิบัติงานตรวจสอบตามที่ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบมอบหมาย 4. ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใ...

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
4 อัตรา
Salary 18,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการ์ณและความสามารถ)
16 Jun 19
4 . ลูกค้าสัมพันธ์
1.ดูแล และประสานงานกับหน่วยงาน 2.ต้อนรับลูกค้า ผู้เข้ามาติดต่อในสาขา 3.ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่มอบหมาย

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
1 อัตรา (สาขาแจ้งวัฒนะ)
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
16 Jun 19
5 . Project Engineer
- ดูแลติดตั้งเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์

AM Acoustic Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000-25,000
15 Jun 19
6 . Sale Engineer
• เปิดลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท • ติดต่อและประสานงานการขาย เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท • เป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่บริษัทในเรื่องต่างๆ • เดินทางติดต่อลูกค้า พร้อมทั้งการ...

SET Tech Innovation Co.,Ltd.
3 Position
Salary ตามประสบการณ์
15 Jun 19
7 . พนักงานขาย ประจำสาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะรับสมัครด่วน !
- ดูแลและให้บริการในการขายสินค้าแก่ลูกค้า - งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง สต๊อกสินค้า ดูแลความสะอาดร้าน - มีเงินเดือน + Incentive + มีเงินพิเศษตามเป้าขาย + ระบบ Food Hygiene + ค่าทำงานในพื้นที่พิเศษ(บางสาข...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
3 อัตรา (รับพนักงานประจำเท่านั้น)
Salary รายได้ขั้นต่ำ 14,000 บาทขึ้นไป
15 Jun 19
8 . Marketingรับสมัครด่วน !
1.กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดค...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 Position
Salary 18,000-30,000 บาท
15 Jun 19
9 . ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาที่ Showroom 2.แนะนำ Promotion ต่างๆ ให้กับลูกค้า 3.ทำสัญญาซื้อขายรถแท๊กซี่ 4.ส่งมอบรถให้ลูกค้า 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จำนวนมาก
Salary เงินเดือน + คอมมิชชั่น
15 Jun 19
10 . Front Office Managerรับสมัครด่วน !
1.ดูแลความเรียบร้อยในอาคาร เช่น ส่วนกลาง ห้องพัก 2.ดูแลความเรียบร้อยของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เช่น แม่บ้าน รปภ 3.ต้อนรับลูกค้าและดูแลเอกสารสัญญาการเช่าห้องพัก 4.ควบคุมดูแลอุปกรณ์ ต่างๆท...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี (คลังสินค้า)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของชุดเอกสารรับ-จ่าย - ดูแลจัดการและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่นทำใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบสำคัญรับ-จ่าย บันทึกข้อมูลรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท - ดูงบการเงิน...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง+incentive
15 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่บุคคล (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
1. ช่วยจัดทำแผนและเอกสารฝึกอบรม 2. ช่วยจัดทำสรุปงานประเมินผล 3. ช่วยจัดทำงานกิจกรรมสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 4. ช่วยจัดการเอกสารประสานงานราชการ 5. ช่วยเหลืองานอื่นๆของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสำนักงาน ...

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
13 . ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Thinkbeyond books)
- support งานของบรรณาธิการ - ติดต่อประสานงานกับ outsource - จัดทำเอกสารภายในองค์กร - ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
1 Position
15 Jun 19
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเรียบเรียงหนังสือเรียน (Thinkbeyond books)
- ตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหาในหนังสือ - เรียบเรียงต้นฉบับ

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
3 อัตรา
15 Jun 19
15 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- วางแผนการตลาดและแผนโปรโมชั่นให้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ - สามารถนำเสนอแผนการตลาดในกลุ่มธุรกิจหรือองค์กรได้ - ประสานงานเพื่อจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาด - เพิ่มช่องทางทางการตลาดในสื่อต่างๆ - รับผิดช...

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
1 อัตรา
15 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการ IT ธนาคารกสิกรไทยอาคารแจ้งวัฒนะ รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของทางธนาคาร - ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายงานให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล - Query ข้อมูลออกเป็น Report เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ติด...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
10 Position
Salary 13,000 ขึ้นไป (ผลตอบแทนตามความสามารถ)
15 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธนาคารกสิกรไทย อาคารแจ้งวัฒนะ (เมืองทอง)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบข้อมูล 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระบบ 5. งานธุรการอื่น ๆ

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
50 อัตรา
Salary ปวช. 10,000 ขึ้นไป / ปวส.10,500 ขึ้นไป / ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป
15 Jun 19
18 . ช่่างงานเฟอร์นิเจอร์งานไม้
จัดทำเฟอร์นิเจอร์ในโครงการ

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
2 Position
Salary แล้วแต่ตกลง
15 Jun 19
19 . พนักงานบัญชี
ทำหน้าที่ลงบัญชีภายใน บริษัท

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
15 Jun 19
20 . แม่บ้าน
ทำงานบ้านทั่วไป

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
Salary ไม่ระบุ
15 Jun 19
  1,439 Positions      
Sort By 
Disability Jobs