JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  47 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าบัญชี CN
1.ประสานงานกับเซลล์ 2.วางบิลค่าพื้นที่จัดงาน 3.ดูยอด SELL-IN และ SELL OUT 4.ดูต้นทุน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 25,000-30,000
24 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่สต็อก
1.รับสินค้าเข้า 2.โอนสินค้าไปยังสาขาต่างๆ 3.ส่งสต็อกให้พนักงานขาย 4.ตรวจนับสต็อกกลับจากงานEVENT 5.ตรวจนับสต็อกประจำปี 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary 11,000-13,000
24 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Financial Officer)
1. ออกใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ 2. จัดทำเงินสดย่อย 3. ติดตามทวงถามจัดเก็บเงินตามที่ได้มีการออกใบแจ้งหนี้ 4. จัดทำเอกสารการเงินรับ-การเงินจ่าย 5. จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายและนำส่งสรรพากร 6. เช...

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 12,000-15,000
24 Jul 19
4 . checker
1.ตรวจรับสินค้า 2.จ่ายสินค้า 3.จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 4.เช็คสินค้ากลับเมื่อมีงานEVENT

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 10,000-15,000
24 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี CN
1.ทำเอกสารวางบิลค่าพื้นที่ 2.ทำเอกสารวางบิลชดเชยค่าสินค้าต่างๆ 3.คีย์ข้อมูลใน EXCEL 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000-15,000
24 Jul 19
6 . พนักงานขาย / Sales Executive
นำเสนอขายสินค้า หินเทียม / หินสังเคราะห์ แบรนด์ "LUCRITE®" (ลูไคร้ท) นัดพบลูกค้าเดิมเพื่อ Update ตัวอย่างให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ ๆ เปิดตลาดหาลูกค้ารายใหม่ ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ : 8.30 - 17.00 น....

บริษัท พี วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
Salary 25,000 - 35,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
24 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1.วางแผนการดูแลระบบความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทงาน 2.ให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องด้านระเบียบวินัย กฏหมาย และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดูแลตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามน...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
8 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ และการเบิกจ่ายสินค้า 2. ควบคุมดูแลสินค้าในความดูแลให้ถูกต้องตรงตามจำนวน และรายงานตามกำหนด 3. ควบคุมการขนย้าย และจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง และตรงเวลา 4. ดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บส...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
9 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อจัดจ้างรับสมัครด่วน !
ด้านการบริหารจัดการ 1. ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สามารถลดต้นทุนองค์กร และตรงตามปฏิบัติของลูกค้าและบริษัทฯ 2. ควบคุมการดำเนินงานและขั้นตอนในด้านการจัดหา เพื่อให้บริษัทได้ร...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
10 . IT Engineerรับสมัครด่วน !
1. มีความรู้ในงานระบบสารสนเทศ การต่อยอดโดยใช้โปรแกรม/ออกแบบโปรแกรมมาสนับสนุนในการทำงาน เพื่อลดงาน Manual และ Human Error ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน สามารถแก้ไขปัญห...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ถอดปริมาณวัสดุงานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
- สามารถดูแบบด้าน interior และงานก่อสร้างได้ - สามารถถอดปริมาณวัสดุตกแต่งภายใน

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
12 . ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
1. บริหารงานโครงการ / การก่อสร้างโครงการ 2. ควบคุมงานตกแต่งภายใน 3. จัดทำ BOM

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
13 . QC Engineer รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดำเนินงานจัดการคุณภาพและมาตรฐานระบบคุณภาพให้บรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและระบบคุณภาพแบบบูรณาการ รวมทั้งนำเสนอแผนงานโครงการ เครื่องมือ กลยุทธ์ วิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนา...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานตกแต่งภายใน (Draftman)รับสมัครด่วน !
- สามารถดูแบบด้าน interior และงานก่อสร้างได้ - สามารถเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ - สามารถเขียน Shop Engineer ได้

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
16 . Sales Freelance (มีรถยนต์ส่วนตัว)
ติดต่อลูกค้าออกพื้นที่พบลูกค้าที่ทางบริษัทติดต่อหรือลูกค้ารายใหม่ ทำการเสนอตัวสินค้าและปิดการขายติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary 10,000 - 30,000 + ค่าน้ำมัน 5,000 + ค่าคอมมิชชั่น
24 Jul 19
17 . พนักงานขายกระเบื้องและห้องน้ำ (สาขาราชพฤกษ์)
- ปฏิบัติงานขายสินค้าที่รับผิดชอบ ให้ได้ตามเป้าหมายยอดขายที่กำหนด - จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า รวมทั้งการประสานงานการชำระสินค้า และการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า - ให้คำแนะนำ และบริการลูกค้าในส่วนของข้อมูลต...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
18 . แคชเชียร์ (สาขาราชพฤกษ์)
• รับชำระเงินประจำวัน • ตรวจสอบเงินตามรายงานการรับเงิน • นำส่งเงิน

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
24 Jul 19
19 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่างสีเฟอร์นิเจอร์
1.ผสมแม่สี 2.ทำการพ่นสีเฟอร์นิเจอร์ 3.ดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชา 4.รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
20 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ
-รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงาน ด้าน การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในด้านกายภาพของวัตถุดิบรับเข้าระหว่าง กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป -การส่งมอบให้เป็นไปต...

บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด
24 Jul 19
  47 Positions      
Sort By 
Disability Jobs