JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  48 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าบัญชี CN
1.ประสานงานกับเซลล์ 2.วางบิลค่าพื้นที่จัดงาน 3.ดูยอด SELL-IN และ SELL OUT 4.ดูต้นทุน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 25,000-30,000
20 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่สต็อก
1.รับสินค้าเข้า 2.โอนสินค้าไปยังสาขาต่างๆ 3.ส่งสต็อกให้พนักงานขาย 4.ตรวจนับสต็อกกลับจากงานEVENT 5.ตรวจนับสต็อกประจำปี 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary 11,000-13,000
20 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Financial Officer)
1. ออกใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ 2. จัดทำเงินสดย่อย 3. ติดตามทวงถามจัดเก็บเงินตามที่ได้มีการออกใบแจ้งหนี้ 4. จัดทำเอกสารการเงินรับ-การเงินจ่าย 5. จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายและนำส่งสรรพากร 6. เช...

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 12,000-15,000
20 Jul 19
4 . checker
1.ตรวจรับสินค้า 2.จ่ายสินค้า 3.จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 4.เช็คสินค้ากลับเมื่อมีงานEVENT

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 10,000-15,000
20 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี CN
1.ทำเอกสารวางบิลค่าพื้นที่ 2.ทำเอกสารวางบิลชดเชยค่าสินค้าต่างๆ 3.คีย์ข้อมูลใน EXCEL 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000-15,000
20 Jul 19
6 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ และการเบิกจ่ายสินค้า 2. ควบคุมดูแลสินค้าในความดูแลให้ถูกต้องตรงตามจำนวน และรายงานตามกำหนด 3. ควบคุมการขนย้าย และจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง และตรงเวลา 4. ดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บส...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
7 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อจัดจ้างรับสมัครด่วน !
ด้านการบริหารจัดการ 1. ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สามารถลดต้นทุนองค์กร และตรงตามปฏิบัติของลูกค้าและบริษัทฯ 2. ควบคุมการดำเนินงานและขั้นตอนในด้านการจัดหา เพื่อให้บริษัทได้ร...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
8 . IT Engineerรับสมัครด่วน !
1. มีความรู้ในงานระบบสารสนเทศ การต่อยอดโดยใช้โปรแกรม/ออกแบบโปรแกรมมาสนับสนุนในการทำงาน เพื่อลดงาน Manual และ Human Error ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน สามารถแก้ไขปัญห...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ถอดปริมาณวัสดุงานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
- สามารถดูแบบด้าน interior และงานก่อสร้างได้ - สามารถถอดปริมาณวัสดุตกแต่งภายใน

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
10 . ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
1. บริหารงานโครงการ / การก่อสร้างโครงการ 2. ควบคุมงานตกแต่งภายใน 3. จัดทำ BOM

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
11 . QC Engineer รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดำเนินงานจัดการคุณภาพและมาตรฐานระบบคุณภาพให้บรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและระบบคุณภาพแบบบูรณาการ รวมทั้งนำเสนอแผนงานโครงการ เครื่องมือ กลยุทธ์ วิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนา...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานตกแต่งภายใน (Draftman)รับสมัครด่วน !
- สามารถดูแบบด้าน interior และงานก่อสร้างได้ - สามารถเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ - สามารถเขียน Shop Engineer ได้

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
14 . พนักงานขายหน้าร้านผู้แทนจำหน่าย (SE) ประจำร้านแกรนด์โฮร์มมาร์ท สาขารัตนาธิเบศร์
• แนะนำและขายสินค้าสุขภัณฑ์ • ดูแลและบริการลูกค้า • ประสานงานกับลูกค้าและบริษัท • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการขาย • จัดส่งรายงานยอดการขายประจำวันให้กับบริษัท • ดูแลหน้าร้านเพื่อจัดดิสเ...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
20 Jul 19
15 . พนักงานขายหน้าร้านผู้แทนจำหน่าย (SE) ประจำร้านบุญถาวร สาขาราชพฤกษ์
• แนะนำและขายสินค้าสุขภัณฑ์ • ดูแลและบริการลูกค้า • ประสานงานกับลูกค้าและบริษัท • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการขาย • จัดส่งรายงานยอดการขายประจำวันให้กับบริษัท • ดูแลหน้าร้านเพื่อจัดดิสเ...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
20 Jul 19
16 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.วางแผนและควบคุมการทำงานฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.ตรวจสอบวัตถุดิบต่างๆของฝ่ายผลิตให้มีเพียงพอในการผลิต รวมถึงวิธีการที่ถูกต้องของการนำวัตถุดิบมาใช้ 3.ตรวจสอบการผลิตเพื่อให้เป็นไปตาม...

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
17 . พนักงานขาย / Sales Executive
นำเสนอขายสินค้า หินเทียม / หินสังเคราะห์ แบรนด์ "LUCRITE®" (ลูไคร้ท) นัดพบลูกค้าเดิมเพื่อ Update ตัวอย่างให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ ๆ เปิดตลาดหาลูกค้ารายใหม่ ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ : 8.30 - 17.00 น....

บริษัท พี วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
Salary 25,000 - 35,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
19 Jul 19
18 . ผู้จัดการขายฝึกหัด - ประจำเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
• วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ในการขายสินค้า เพื่อกระตุ้นการรับรู้ จูงใจ และปิดการขายสินค้าทั้งในบูธและนอกบูธ • บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด • ประเมินผลการทำงานของพนักงานขาย และปรับปรุง...

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) **ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นการขาย**
19 Jul 19
19 . พนักงานขาย - ประจำเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะรับสมัครด่วน !
• แนะนำสินค้า เชียร์ขายสินค้าภายในบูธ และรักษามาตราฐานการขาย ตามโครงสร้างของบริษัท ฯ • ติดต่อประสานกับลูกค้าภายในบูธ เพื่อสาธิตและจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า • ช่วยดูแลความเรียบร้อยภายในบูธ เพื่อภาพลั...

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 11,000 - 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) + คอมมิชชั่น
19 Jul 19
20 . พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน / PC แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะรับสมัครด่วน !
- แนะนำสินค้า - ขายสินค้า - นำสินค้าไปชำระเงินให้ลูกค้า - จัดวางสินค้า

บริษัท กี วี และคมคม โปรดักส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 400 บาทต่อวัน
19 Jul 19
  48 Positions      
Sort By 
Disability Jobs