JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  44 Positions      
Sort By 
1 . แคชเชียร์ (สาขาราชพฤกษ์)
• รับชำระเงินประจำวัน • ตรวจสอบเงินตามรายงานการรับเงิน • นำส่งเงิน

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
18 Jul 19
2 . พนักงานขายกระเบื้องและห้องน้ำ (สาขาราชพฤกษ์)
- ปฏิบัติงานขายสินค้าที่รับผิดชอบ ให้ได้ตามเป้าหมายยอดขายที่กำหนด - จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า รวมทั้งการประสานงานการชำระสินค้า และการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า - ให้คำแนะนำ และบริการลูกค้าในส่วนของข้อมูลต...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
3 . หัวหน้าบัญชี CN
1.ประสานงานกับเซลล์ 2.วางบิลค่าพื้นที่จัดงาน 3.ดูยอด SELL-IN และ SELL OUT 4.ดูต้นทุน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 25,000-30,000
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่สต็อก
1.รับสินค้าเข้า 2.โอนสินค้าไปยังสาขาต่างๆ 3.ส่งสต็อกให้พนักงานขาย 4.ตรวจนับสต็อกกลับจากงานEVENT 5.ตรวจนับสต็อกประจำปี 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary 11,000-13,000
18 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Financial Officer)
1. ออกใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ 2. จัดทำเงินสดย่อย 3. ติดตามทวงถามจัดเก็บเงินตามที่ได้มีการออกใบแจ้งหนี้ 4. จัดทำเอกสารการเงินรับ-การเงินจ่าย 5. จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายและนำส่งสรรพากร 6. เช...

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 12,000-15,000
18 Jul 19
6 . checker
1.ตรวจรับสินค้า 2.จ่ายสินค้า 3.จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 4.เช็คสินค้ากลับเมื่อมีงานEVENT

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 10,000-15,000
18 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี CN
1.ทำเอกสารวางบิลค่าพื้นที่ 2.ทำเอกสารวางบิลชดเชยค่าสินค้าต่างๆ 3.คีย์ข้อมูลใน EXCEL 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000-15,000
18 Jul 19
8 . ผจก.โครงการเก็บเงินภาคสนามเเละเร่งรัดหนี้สิน
-บริหาร, กำหนด , ดูเเล , ปรัปปรุงกลยุทธ์การติดตามหนี้ , การฟ้องคดี , บังคับคดี , ตลอดจนการยึดคืนสินค้าคืน - จัดทำรายงาน // ส่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
9 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. วางแผน พัฒนาระบบ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี 2. พัฒนา และควบคุมการจัดทำข้อมูลเพื่อ รายงานต่อผู้บริหาร 3. ติดตามดูแลก...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
จัดทำ รวบรวม ข้อมูลภายในบริษัท และดำเนินการประสานงานกับผู้ถือหุ้น, นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมกรรมการชุดต่างๆ ภายในบริษัท ทักษะด้านกฎห...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส
• ประสานงาน จัดทำแผนประเมินความเสี่ยงและกำหนดแผนควบคุมความเสี่ยงขององค์กร • ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร • ประสานงานและจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ SOC (Sales)
ติดต่อลูกค้าออกพื้นที่พบลูกค้าที่ทางบริษัทติดต่อหรือลูกค้ารายใหม่ ทำการเสนอตัวสินค้าและปิดการขายติดตั้งเครื่องกรองน้ำ รายได้รวม 20,000 - 30,000 ขึ้นไปตามความสามารถ

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary 10,000 + ค่าน้ำมัน 5,000 + ค่าคอมมิชชั่น
18 Jul 19
13 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
- รับผิดชอบข้อมูลด้านบัญชีต้นทุน - การปิดบัญชชีด้านสินค้าคงเหลือ - ตรวจสอบความถูกต้องของรายการต้นทุนทั้งระบบ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
14 . พนักงานคลังสินค้า (รายวัน)
- ตรวจรับสินค้าจาก Supplier - จัดเก็บสินค้าเข้าาพื้นที่ - จัดสินค้าตามรายการเบิก - จ่ายสินค้าและบันทึกข้อมูล - ตรวจสอบ ตรวจนับสต๊อก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
15 . พนง.แนะนำสินค้าภาคสนามรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการหาลูกค้ารายใหม่(ภาคสนาม) 2.ดูเเลลูกค้าเก่าในการขายสินค้าเเละการให้บริการ 3.สร้างยอดขายเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
16 . ช่างติดตั้งผลิตภัณฑ์(ช่างแอร์)
- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องวักผ้า น้ำอุ่น - ดำเนินการล้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
17 . Telesales/Tele Marketing
1.ดูแลฐานลูกค้าของบริษัทเเบบต่อเนื่อง 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ 3.เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ***หยุดวันอาทิตย์***

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary 12,000+++
18 Jul 19
18 . พนักงานขายหน้าร้านผู้แทนจำหน่าย (SE) ประจำร้านแกรนด์โฮร์มมาร์ท สาขารัตนาธิเบศร์
• แนะนำและขายสินค้าสุขภัณฑ์ • ดูแลและบริการลูกค้า • ประสานงานกับลูกค้าและบริษัท • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการขาย • จัดส่งรายงานยอดการขายประจำวันให้กับบริษัท • ดูแลหน้าร้านเพื่อจัดดิสเ...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
18 Jul 19
19 . พนักงานขายหน้าร้านผู้แทนจำหน่าย (SE) ประจำร้านบุญถาวร สาขาราชพฤกษ์
• แนะนำและขายสินค้าสุขภัณฑ์ • ดูแลและบริการลูกค้า • ประสานงานกับลูกค้าและบริษัท • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการขาย • จัดส่งรายงานยอดการขายประจำวันให้กับบริษัท • ดูแลหน้าร้านเพื่อจัดดิสเ...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
18 Jul 19
20 . พนักงานขาย PC ประจำสาขา เดอะคริสตัล SB ราชพฤกษ์รับสมัครด่วน !
ดูแลงานขายพรม ผ้าม่าน วอล์ลเปเปอร์ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในโชว์รูม

บริษัท เอ็คซเพรซคาร์เพ็ท จำกัด เราคือ ศูนย์รวม พรม ม่าน วอลล์ ที่คุณวางใจได้
1 อัตรา
Salary 10,000 บาท + คอมมิชชั่น
18 Jul 19
  44 Positions      
Sort By 
Disability Jobs