JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  38 Positions      
Sort By 
21 . Key Account Executive
1.บริหารเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินงานขายของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารช่องทางการจำหน่ายด้านค้าปลีกสมัยใหม่ ค้าส่ง ตัวแทนจำหน่ายให้เป็นไปตา...

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
22 Aug 19
22 . สัตวแพทย์ ส่วนกลาง
รักษาสัตว์เลี้ยง / งานอายุกรรม /ผ่าตัด และควบคมดูแลการทํางานของผู้ช่วยสัตวแพทย์ เช่น 1. ตรวจวินิจฉัยและตรวจทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ 2. ให้การรักษาสัตว์ ป่วยนอกและดูแลรักษาสัตว์ ป่วยในตามหลักท...

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
23 . Veterinary Technologist / Nurse (นักการพยาบาลสัตว์)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการตรวจร่างกาย วัดอุณหภูมิ วัดชีพจรและอัตราการหายใจของสุนัขและแมว - ลงบันทึกข้อมูลการรักษาในโรงพยาบาล - จัดยาตามใบสั่งแพทย์ - เฝ้าระวังในระหว่างการผ่าตัด และการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดของสุนัขแล...

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
4 Position
21 Aug 19
24 . พนักงานทรีทเมนท์
- เป็นผู้ช่วยแพทย์ในแต่ละเคส เช่น Filler Botox ฯลฯ - ทำทรีทเมนท์ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการตามโปรแกรมที่ทางคลินิกเปิดให้บริการ - จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ให้พร้อมใช้งานในแต่ละเคส - ดูแลคว...

Jirapat Clinic
1 Position
Salary ตามตกลง ขึ้นกับประสบการณ์
21 Aug 19
25 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
1.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ส่วนกิจการสาขาเพื่อกำหนดเป้าหมายการขาย 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเตรียมวัสดุอุปกรณ์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย...

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Aug 19
26 . พนักงานทำหน้า Therapist (เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์)
รายละเอียดของงาน •ให้บริการดูแลลูกค้าด้วยทรีเม้นท์ และโปรแกรมต่าง ๆ ของคลินิก •ช่วยงานแพทย์ในการทำหัตถการต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย •รับสมัครทั้ง 3 สาขา ชิดลม/เดอะ คริสตัล เรียนทางด่วยราม...

บริษัท เฮอร์ทิจูด จำกัด
2 Position
Salary เงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่น + ค่ามือทำทรีทเมนต์
21 Aug 19
27 . พนักงานต้อนรับรับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน 1. ดูแลความเรียบร้อยโดยรวมของศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง 2. บริหารจัดการลำดับคิวลูกค้าที่เข้ารับบริการในแต่ละวัน 3. สร้างทีมต้อนรับที่เข้มแข็ง และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า First Impre...

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
4 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่ตามประสบการณ์
21 Aug 19

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
29 . พยาบาลวิชาชีพ / ผู้ช่วยพยาบาล /NA Supplyรับสมัครด่วน !
- ดูแลผู้ป่วย(คนไข้) และเฝ้าเวร - งานด้านพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลทั้งหมด - สามารถเข้างานอยู่ OPD และ IPD ได้ - พนักงานผู้ช่วยพยาบาลงานด้าน supply รู้อุปกรณ์แพทย์พอสังเขป มีใจรักงาน ขยัน อดทด *ต้องกา...

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
2 อัตรา
21 Aug 19

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
5 อัตรา
21 Aug 19

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
2 อัตรา
21 Aug 19

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
33 . วิสัญญีพยาบาล/พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ในห้องผ่าตัดรับสมัครด่วน !
ดูแลผู้ป่วย(คนไข้) และเฝ้าเวร ผู้ช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัด (ศัลยกรรม) งานด้านพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลทั้งหมด

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามปรสบการณ์
21 Aug 19
34 . พนักงานจัดซื้อ จัดจ้างทั่วไป / หัวหน้างานธุรการรับสมัครด่วน !
พนักงานจัดซื้อ จัดจ้างทั่วไป - ทำเรื่องการจัดซื้อวัสดุต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับร้านค้า - ตรวจรับวัสดุ ควบคุมวัสดุ เบิก-จ่ายวัสดุต่างๆให้แก่หน่วยงานที่มาขอเบิกในแต่ละเดือน หัวหน้างานธุรการ - ...

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
35 . เจ้าหน้าที่ Programmer / เจ้าหน้าที่ IT Supportรับสมัครด่วน !
-ช่วย support ทางเทคนิค ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขององค์กร - ติดตั้งและกำหนดค่าระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ วินิฉัย ข้อบกพร่องของ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ -support งานทางเทคนิคอื่นๆ...

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง / ประสบการณ์
21 Aug 19
36 . เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (Video Editor)รับสมัครด่วน !
คิด Content ถ่ายทำตัดต่อวีดีโอ ผลิตรายการผ่านช่อง youtube ถ่าย VDO กิจกรรมต่างๆขององค์กร งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นกับประสบการณ์
21 Aug 19
37 . เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและวางแผนการบริหารเงินในบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน 2.ออกใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี และตรวจสอบเงินที่ลูกค้าชำระเข้ามา 3.การเบิก-จ่ายเงิน ในโรงพยาบาล 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้...

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 Aug 19
38 . ประชาสัมพันธ์คลินิกทันตกรรมรับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับและบริการคนไข้ 2.ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษา ราคาและโปรโมชันผ่านทางการสื่อสารช่องทางต่างๆ ของคลีนิค 3. จัดตารางนัดหมายคนไข้ 4. ติดต่อประสานงานกับ supplier ของทางคลีนิค 5. ดูแลงานเ...

บริษัท ออล อะเบาท์ ทีธ จำกัด
3 อัตรา
Salary 12,000-18,000บาท (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและเบี้ยขยัน)
19 Aug 19
  38 Positions      
Sort By 
Disability Jobs