JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  19 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.วางแผนและควบคุมการทำงานฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.ตรวจสอบวัตถุดิบต่างๆของฝ่ายผลิตให้มีเพียงพอในการผลิต รวมถึงวิธีการที่ถูกต้องของการนำวัตถุดิบมาใช้ 3.ตรวจสอบการผลิตเพื่อให้เป็นไปตาม...

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
2 . หัวหน้าแผนก Process Improvment
1.ทำการวางแผนงานและควบคุมการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการลดของเสียให้มีประสิทธิภาพ 2.ทำการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน,การลดขั้นตอน,การลดเวลาการผลิตและการเพิ่ม Productivty 3.ทำการออกแบบขั้นตอนการปฏิบั...

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ( Quality Control Manager)
1.วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ 3.กำหนดทบท...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
19 Jul 19
5 . หัวหน้าแผนกการผลิต
1.วางแผนงานในแผนกเพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์/เป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.ควบคุมผลผลิต ลดของเสียให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.ควบคุมการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพตามที่กำหนด 4.ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 up (ตามตกลง/ตามประสบการณ์)
19 Jul 19
6 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
- ควบคุมดูแลงานการผลิต ให้เป็นไปตามแผน - ตรวจสอบคุณภาพงาน ของฝ่ายผลิต - ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติขั้นตอนตามที่กำหนด

บริษัท ไทยโรโบติกส์ แอนด์ ออโตเมชั่น จำกัด THAI ROBOTICS AND AUTOMATION CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท ไม่รวมโอที
19 Jul 19
7 . ผู้จัดการโรงงาน
- ควบคุมดูแลการผลิต - ดูแลพนักงานให้ดำเนินงานได้ตามมาตรฐาน

S&P Formulator Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
8 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ
-รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงาน ด้าน การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในด้านกายภาพของวัตถุดิบรับเข้าระหว่าง กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป -การส่งมอบให้เป็นไปต...

บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด
19 Jul 19
9 . Factory Managerรับสมัครด่วน !
1) Overall factory/operations performance to ensure that operations are adequate to support all customers' needs 2) Performance measure base upon KPI 3) Support all activities to sales 4) Can "DO"...

บริษัท เทอร์มอลแพค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
10 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
- ทำ Data ส่งลูกค้า ตรวจสอบงานผู้ใต้บังคับบัญชา - รับรองเมื่อลูกค้าเข้าพบ - ประสานงานภายใน-ภายนอก - ประกันคุณภาพสินค้าให้ส่งถึงลูกค้าอย่างมีคุณภาพ - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ณัฐกิจ อุตสาหกรรม จำกัด
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
19 Jul 19
11 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.กำหนดนโยบายและแผนงานการผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายในการผลิต 2.ควบคุมดูแลคุณภาพสินค้า และการผลิตในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 4.พัฒนาคุณภาพบล็อก และปรับปรุงกระบวนกา...

บริษัท วีที อินโนเวทีฟ อะไลแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000 บาท
19 Jul 19
12 . Quality SupervisorUrgently Required !
- Supervise Quality Control Staff - oversee a team of quality control analysis (front line) staff. As the manager of these analysts, communicate expectations clearly and ensure the staff is appropri...

บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
1 Position
18 Jul 19
13 . หัวหน้างานแผนกเย็บ (Sewing Supervisor)
ประสานกับพนักงานเย็บและทีมสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อผลิตเสื้อผ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพ จำนวนตรงตามความต้องการของลูกค้า - มอบหมายงานให้พนักงานเย็บตามระดับทักษะและรายละเอียดขั้นตอนการเย็บ ระบุความต...

Thai Garment Export Co.Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary N/A
18 Jul 19
14 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. กำหนดนโยบายการบริหารงานฝ่ายผลิต ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท 2. วางแผนการทำงานระยะสั้น (1-2 ปี) และระยะยาว (3-5 ปี) ของฝ่ายผลิต 3. ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของฝ่ายผล...

บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
18 Jul 19
15 . หัวหน้าแผนก(การผลิตยา) -เภสัชฯ/วิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล
- วางแผนหรือมอบหมายการวางแผนและตรวจสอบแผน จัดอัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มงานที่รับผิดชอบ - กำกับ ดูแลงานให้เป็นไปตามแผน และตรวจสอบขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
5 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
1. การบริหารงานในฝ่ายโรงงาน 2. กำหนดแผนงานของฝ่ายโรงงาน เพื่อให้สอดกับนโยบาย และ เป้าหมาย 3. ทบทวนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายตามระบบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบคุณภาพที่กำหนดขึ้นถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่...

บริษัท เฟอร์นิสท์ อินดัสทรีส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลงของบริษัท
17 Jul 19
17 . สายตรวจแม่บ้าน รับสมัครด่วน !
- ออกตรวจพื้นที่ๆ บริษัทฯให้บริการด้านความสะอาด และการปฏิบัติงานของพนักงานแม่บ้าน-พ่อบ้านตามหน่วยงานในกรุงเทพฯ และปริมลฑล ที่ได้รับมอบหมาย - รวบรวมปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า และจากหัวหน้าหน่วยงานแจ้ง...

บริษัท นีมาไทย จำกัด
Salary 18,000 - 20,000 บาท ตามวุฒิการศึกษา
17 Jul 19
18 . ผู้จัดการแผนกผลิต
บริหารงานวางแผน / ควบคุม การผลิต และบริหารจัดการทั่วไป เกี่ยวกับสายงานการผลิต

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
19 . ผู้ตรวจคุณภาพ (Audit)
- จัดระเบียบร้านสาขา ให้อยู่ในมาตรฐานตามที่บริษัทตั้งไว - ควบคุมมาตรฐานสต๊อกสินค้าของแต่ละสาขา ให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบพนักงานให้มีความสามารถในการบริการหน้าร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 Position
Salary 25,000-40,000
13 Jul 19
  19 Positions      
Sort By 
Disability Jobs