JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  14 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการพิมพ์รับสมัครด่วน !
- Prepress, ตรวจสอบและตั้งค่าไฟล์ proved สี - Press, สั่งพิมพ์ ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ให้ตรงตามแบบ - QC ผลิตภัณฑ์ - เรียนรู้กระบวนการอุสาหกรรมการพิมพ์วัสดุก่อสร้าง - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - สาม...

บริษัท เอคโค โคท จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง(QC)
-ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ -ประสานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการควบคุมคุณภาพของสินค้า(สุ่มตัวอย่าง,ตรวจสอบเปรียบเทียบตัวอย่างมาตรฐาน,ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล,การควบคุมคุณภาพในเอ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ หรือ ตามตกลง
16 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่ QC ประจำร้าน
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าต่างๆ QC สินค้า,จัดเตรียมแพคสินค้าก่อนจัดส่งไปรษณีย์ให้กับทางร้าน - ทำงานมีไหวพริบ ทำงานละเอียด และสามารถพัฒนาตัวเองได้ดี - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ - เวลาทำงาน 9.00 - 18.00 - ไม่ต...

บริษัท โรมิออยล์ จำกัด
2 Position
Salary 13,000+เบี้ยขยัน+ท่องเที่ยวประจำปี
16 Sep 19
4 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า QC (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสินค้า - ควบคุมคุณภาพสินค้า *หยุดวันอาทิตย์ และวันเสาร์ทำงานครึ่งวัน 8.30น.-12.00น.

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 350 บาท/วัน + โอที
16 Sep 19
5 . QC Inspector (โรงงานปากเกร็ด)Urgently Required !
- สุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต - บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต

Thai Hospital Products Co., Ltd.
4 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 Sep 19
6 . ตรวจสอบคุณภาพ (QC)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ/ทดสอบ/ควบคุม ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพที่บริษัทฯกำหนด 2. จัดทำเอกสารการตรวจสอบ/ทดสอบ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 3. คัดแยกชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ/ทดสอบของผลิตภัณฑ์นั้นๆ(พร้อมจัดทำ...

บริษัท เจซีเจพลาส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
7 . QC Operator
ตรวจรับวัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องปรับอากาศ / ควบคุมคุณภาพในการผลิต จนได้สินค้าสำเร็จพร้อมส่งมอบให้ลูกค้า และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
16 Sep 19
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบ QC ในส่วนรับเข้าเคมี, บรรจุภัณฑ์, QC ระหว่างผลิตและบรรจุ, ชั่งตวงวัตถุดิบ, QC สินค้าสำเร็จรูป

บริษัท คงธนา เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 Sep 19
9 . QA Department Manager
Essential duties: 1. Responsible to conduct and prepare report for the internal quality audit (IQA) as part of IQA team member. 2. Daily GMP inspection of production lines and other supporting unit...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
2 อัตรา
Salary Depended on experiences
15 Sep 19
10 . นักวิเคราะห์ / QC Pharmacist
- ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดและดำเนินการทดสอบตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละหน่วยปฏิบัติการ - ทบทวน ทวนสอบความถูกต้องของระบบงานห้องปฏิบัติการ รวมถึงระบบการตรวจสอบทด...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
5 อัตรา
Salary N/A
15 Sep 19
11 . หัวหน้าแผนกวิศวกร QA (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 2.ตรวจสอบทบทวนหาข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น และหาแนวทางป้องกันแก้ไข 3.วางแผนและประสานง...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 20,000-25,000 (พิจารณาตามความสามารถ)
14 Sep 19
12 . หัวหน้าแผนกส่งเสริมคุณภาพ
1.นำแผนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพไปปฎิบัติให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร 2.ส่งเสริม,สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการปฎิบัติตามแผนระบบบริหารคุณภาพ 3.ควบคุม,กำกับ,ดูแล การปฎิบัติงาน...

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความรู้และประสบการณ์
13 Sep 19
13 . QC.
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามข้อกำหนด วิเคราะห์ หาสาเหตุ และ สรุปรายงานที่เกี่ยวข้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเอก
2อัตรา
Salary ตามตกลง
12 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่รับเข้าของบริษัทคู่ค้า และสินค้าคืนจากลูกค้า - จัดเก็บ จัดเรียง รวบรวมข้อมูลและสรุปการตรวจคุณภาพสินค้าและสินค้าที่รับคืนจากลูกค้า รวมถึงการตอบปัญหา Complain สินค้าจากลูกค้าด้...

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
3 Position
11 Sep 19
  14 Positions      
Sort By 
Disability Jobs