JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  105 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้บัญชีเงินสด ฯลฯ ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้ 2.ดูแลบัญชีการปิดบัญชีของบริษัทแต่ละงวดให้ถูกต้อง 3.ดูแลจัดทำงบการ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
26 May 19
2 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการลูกค้า
1.ต้อนรับลูกค้าและผู้ที่เข้าติดต่องานภายในบริษัทฯ 2.จัดตารางการพบลูกค้าฝ่ายขายตามคิวงาน 3.Inbound เชิญขวนลูกค้านัดหมายการเข้าพบฝ่ายขายเป็น 4.Outbound โทรสอบถามรายละเอียดความพึงพอใจลูกค้า สรุปสถิติค...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
26 May 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ( Quality Control Manager)
1.วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ 3.กำหนดทบท...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
26 May 19
4 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
1.ซ่อมเครื่องจักรตามรายละเอียดในใบแจ้งซ่อม 2.ทำการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี ตามข้อกำหนด 3.จัดทำรายงานการตรวจเช็ค และการซ่อมเครื่องจักรส่งให้ผู้บังคับบัญชา 4.ดูแลเครื่องมือใน...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
26 May 19
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง(QC)
-รับผิดชอบในงานด้านควบคุมคุณภาพ -ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ -ประสานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการควบคุมคุณภาพของสินค้า(สุ่มตัวอย่าง,ตรวจสอบเปรียบเทียบตัวอย่างมาตราฐาน,ตรวจสอบแ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
26 May 19
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
1. คิด Concept สินค้าใหม่ 2. ศึกษาตลาดและติดตาม Trend อาหารเสริมสูตรใหม่ 3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 4. ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่าย R&D เพื่...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
26 May 19
7 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถรับส่งผู้บริหาร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-เสาร์

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน+เบี้ยขยัน+ค่าล่วงเวลา+โบนัส+เงินพิเศษ
26 May 19
8 . Accounting Manager / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 2. จัดทำรายการกระทบยอดทางบัญชี 3. ปิดงบการเงิน 4. ควบคุมการทำงานทั้งระบบของบัญชี 5. ควมคุมดูแล บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ 6. ควบคุมดูแลบัญชีต้นทุน 7. จัดทำรายงานผลการดำเนิ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์/ความสามารถ/และข้อตกลง
26 May 19
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเอกสารการขายต่าง ๆ การสนับสนุนการขาย การประสานงานขาย ควบคุม ดูแลความต้องการ ตารางเวลา และระบบเอกสารของฝ่ายขายการบันทึกข้อมูล ค้นหาเอกสาร และข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 18,000-22,000 บาท หรือ ตามตกลง
26 May 19
10 . ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ทำงานอยู่ในฝ่ายผลิต แผนกบรรจุและคลังสินค้า - ตรวจนับ จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์เพื่อให้พร้อมสำหรับบรรจุสินค้า - ติดฉลากสินค้า - บรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์และลงกล่องเพื่อเตรียมส่งให้ลูกค้า - ทำงานในความด...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
10 อัตรา
26 May 19
11 . Sales Supervisor
1.รับนโยบายจากผู้จัดการแผนกขายเพื่อกระจายงานสู่พนักงานขายในทีม 2.กำหนดยอดขายให้พนักงานในทีมขาย และสร้างแรงจูงใจในการขาย 3.กำหนดพื้นที่และผลิตภัณฑ์สำหรับทีมขาย 4.วางแผนกการออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างค...

บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary N/A
25 May 19
12 . Sales & Applicationรับสมัครด่วน !
1.วางแผนเพือเข้านำเสนอขายสินค้าให้กับโรงพยาบาลและคลินิก โดยนำเสนอคุณสมบัติและสาธิตการใช้งานของสินค้าให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ 2.ควบคุมยอดขายของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3....

บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary N/A
25 May 19
13 . กราฟฟิคดีไซเนอร์ รับสมัครด่วน !
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม

บริษัท เวิลด์คลาสอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 May 19
14 . พนักงานคลังสินค้า(จัดสินค้า)
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - วันหยุดประจำปี

บริษัท เวิลด์คลาสอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 May 19

บริษัท เวิลด์คลาสอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถ
25 May 19
16 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนยา รับสมัครด่วน !
-ดำเนินการ ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนยา -ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารแก้ไขทะเบียนยา -ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เคมี เพื่องานขึ้นทะเบียนยา -ปฎิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19
17 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร,งานระบบไฟฟ้า,งานระบบแอร์ หากมีประสบการณ์ตรงจากโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ยา จะพิจารณาพิเศษ

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 May 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมจัดการงานด้านบัญชีลูกหนี้,เจ้าหนี้ 2.จัดทำเอกสารทางด้านบัญชีการเงิน 3.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชีลูกหนี้,เจ้าหนี้ 4.จัดทำเอกสารทางด้านภาษี รายเดือน และรายปี 5.สามารถดูงบการเ...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 May 19
19 . เภสัชกรฝ่ายผลิต, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ฝ่ายวิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1. ทำหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติงานตามสายงาน ให้เป็นไปตามหลัก GMP 2. จัดวางและรักษาระบบคุณภาพ GMP 3. กำหนดหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพของงานในแผนก และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4. อนุมัต...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 May 19
20 . นักวิทยาศาสตร์เคมี-ฟิสิกส์ - ประกันคุณภาพ
1.ควบคุมการรับตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพด้านเคมี-ฟิสิกส์ (Sampling advice Sheet) 2.วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพยาระหว่างกระบวนการผลิต 3.วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของยาสำเร็จรูป

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19
  105 Positions      
Sort By 
Disability Jobs