JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  89 Positions      
Sort By 
1 . Product Manager / Product Specialist
หน้าที่และความรับผิดชอบ • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา เวชสำอางและเครื่องมือแพทย์ • ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท • คิดกลยุทธ์ / แคมเปญการตลา...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
3 Position
Salary 25,000-60,000
26 Jun 19
2 . General Manager
-คิดกลยุทธ์ / แคมเปญการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ของproduct ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งในส่วนOnline และOffline - วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ / คู่แข่ง / เทรนด์ของตลาดในปัจจุบันเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงาน - นำเสนอbrie...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
1 อัตรา
Salary NA
26 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี / Accounting Officer
1.บันทึกรายการบัญชีแยกตามประเภท 2.จัดทำเอกสารด้านบัญชีต่างๆ ทั้งด้านรับ/ด้านจ่าย 3.ติดตามเอกสารทางบัญชีให้ครบถ้วน 4.จัดทำรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม/ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5.งานด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอ...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 25,000
26 Jun 19
4 . Creative / Graphic Designer
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอาหารเสริม - ออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ฉลากสินค้า สติกเกอร์ บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและตรงกับความต้องการของลูกค้า - ออกแบบAd โฆษณา และAdสื่อ -ออกแบบส...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
2 Position
26 Jun 19
5 . พนักงานขายช่องทางออนไลน์ (Online Marketing)
1. เสนอขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 2. ปิดการขาย 3. จำทำรายงานสรุปการขายเสนอผู้บังคับบัญชา **มีข้อมูลลูกค้าให้**

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
3 Position
Salary 12,000-15,000 (+คอมมิชชั่น)
26 Jun 19
6 . พนักงานธุรการ
คีย์ข้อมูล รับโทรศัพท์ประสานงานลูกค้า จัดทำข้อมูล Stock ประสานงาน Sale

บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (R&D Division Manager)
1.กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของลูกค้า 2.พัฒนาสินค้าใหม่ๆที่นำตลาดหรือตามกระแสในท้องตลาด 3.ควบคุมการวิเคราะห์และทดลอง เพื่อกำหนดสูตรผลิตภัณฑ์ พร้อมสรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4.พิจารณ...

บริษัท เมก้าคอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
8 . Sale Support - Moderntrade
รายละเอียดงาน 1. ประสานกับฝ่ายต่างๆ ภายใน และ ภายนอกบริษัท ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2. เปิดออเดอร์ ทำใบเสนอราคา ทำไฟล์สินค้าใหม่ อัพเดทข้อมูลสินค้า 3. จองคิวรอบการขนส่งห้างสรรพสินค้า 4. ดูแลช่องทา...

บริษัท เมก้าคอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
9 . Sale supervisor
รายละเอียดงาน 1. รับผิดชอบกำกับดูแลงานขาย ทุกจุดขายที่รับผิดชอบ 2. วางแผนการทำงาน ในส่วนการบริหารสต็อกสินค้า ,การตรวจจุดขาย และดำเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุยอดขายที่บริษัทกำหนด 3. ประสานงานกับห้า...

บริษัท เมก้าคอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการนำสินค้าเข้า-ออกและทำรายงานการตรวจสอบ 2. จัดทำสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่ายสินค้า เข้า-ออก สรุปการเข้าออกของสินค้า 3. ติดต่อประสานงานกับทางแผนกบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบสต๊อกสินค้า 4. จัดทำรา...

บริษัท เมก้าคอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 12,000
26 Jun 19
11 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการลงบัญชี - รายรับ/รายจ่าย 2. ตรวจสอบ Stock สินค้า 3. ดูแลงานทางด้านภาษี ภงด.1,3,53 และ ภพ. 30 4. ยื่นแบบประกันสังคม 5. วางแผนภาษี ,วางแผนงานบัญชี 6. เปิดบิลขายในแต่ละวัน

บริษัท เมก้าคอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ดูแล ควบคุมระบบการเบิกจ่ายวัตถุดิบ รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
26 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการทางด้านลูกหนี้
คอยติดต่อประสานงาน ติดตามทวงถามทางด้านลูกหนี้ สรุปทางด้านลูกหนี้ รายงานลูกหนี้

บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จำกัด
26 Jun 19
14 . ผู้แทนขาย กรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ผู้แทนขายในเขตกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นำเสนอขายสินค้าในโรงพยาบาลรัฐบาล-เอกชน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - คล่องแคล่ว พูดจาฉะฉานชัดเจน ไหวพริบดี - มีระบบระเบียบในการทำงาน แ...

บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จำกัด
Salary ตามแต่ประสบการณ์ (มีค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ)
26 Jun 19
15 . เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
1.ดูแลระบบอากาศและลมร่วมกับทางวิศวกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด GMP รวมทั้ง Monitoring ระบบอากาศ 2.ดูแลรับผิดชอบในเรื่อง Out of specification , Deviation และ Non-conforming report รวมทั้งยา OOS จากการศึกษ...

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
26 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
จัดทำบันทึกงานทางบัญชีตามหลักการบัญชี และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานในส่วนกรมสรรพากร

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 Position
26 Jun 19
17 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้บัญชีเงินสด ฯลฯ ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้ 2.ดูแลบัญชีการปิดบัญชีของบริษัทแต่ละงวดให้ถูกต้อง 3.ดูแลจัดทำงบการ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
26 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการลูกค้า
1.ต้อนรับลูกค้าและผู้ที่เข้าติดต่องานภายในบริษัทฯ 2.จัดตารางการพบลูกค้าฝ่ายขายตามคิวงาน 3.Inbound เชิญขวนลูกค้านัดหมายการเข้าพบฝ่ายขายเป็น 4.Outbound โทรสอบถามรายละเอียดความพึงพอใจลูกค้า สรุปสถิติค...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
26 Jun 19
19 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ( Quality Control Manager)
1.วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ 3.กำหนดทบท...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
26 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
1.ซ่อมเครื่องจักรตามรายละเอียดในใบแจ้งซ่อม 2.ทำการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี ตามข้อกำหนด 3.จัดทำรายงานการตรวจเช็ค และการซ่อมเครื่องจักรส่งให้ผู้บังคับบัญชา 4.ดูแลเครื่องมือใน...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
26 Jun 19
  89 Positions      
Sort By 
Disability Jobs