JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  91 Positions      
Sort By 
1 . General Manager
-คิดกลยุทธ์ / แคมเปญการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ของproduct ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งในส่วนOnline และOffline - วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ / คู่แข่ง / เทรนด์ของตลาดในปัจจุบันเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงาน - นำเสนอbrie...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
1 อัตรา
Salary NA
18 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี / Accounting Officer
1.บันทึกรายการบัญชีแยกตามประเภท 2.จัดทำเอกสารด้านบัญชีต่างๆ ทั้งด้านรับ/ด้านจ่าย 3.ติดตามเอกสารทางบัญชีให้ครบถ้วน 4.จัดทำรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม/ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5.งานด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอ...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 25,000
18 Jun 19
3 . Creative / Graphic Designer
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอาหารเสริม - ออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ฉลากสินค้า สติกเกอร์ บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและตรงกับความต้องการของลูกค้า - ออกแบบAd โฆษณา และAdสื่อ -ออกแบบส...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
2 Position
18 Jun 19
4 . พนักงานขาย (พื่นที่กรุงเทพ,ต่างจังหวัด)
- วางแผนช่องทางการขาย - นำเสนอสินค้าให้สามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ ติดต่อเข้า - เยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ วางแผนการจัดรายการสินค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย - เจรจาต่อรองภายใ...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000 - 18,000 +คอมมิชชั่น
18 Jun 19
5 . พนักงานขายช่องทางออนไลน์ (Online Marketing)
1. เสนอขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 2. ปิดการขาย 3. จำทำรายงานสรุปการขายเสนอผู้บังคับบัญชา **มีข้อมูลลูกค้าให้**

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
3 Position
Salary 12,000-15,000 (+คอมมิชชั่น)
18 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ดูแล ควบคุมระบบการเบิกจ่ายวัตถุดิบ รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
18 Jun 19
7 . กราฟฟิคดีไซเนอร์ รับสมัครด่วน !
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม

บริษัท เวิลด์คลาสอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
8 . พนักงานคลังสินค้า(จัดสินค้า)
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - วันหยุดประจำปี

บริษัท เวิลด์คลาสอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
9 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้บัญชีเงินสด ฯลฯ ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้ 2.ดูแลบัญชีการปิดบัญชีของบริษัทแต่ละงวดให้ถูกต้อง 3.ดูแลจัดทำงบการ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
18 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการลูกค้า
1.ต้อนรับลูกค้าและผู้ที่เข้าติดต่องานภายในบริษัทฯ 2.จัดตารางการพบลูกค้าฝ่ายขายตามคิวงาน 3.Inbound เชิญขวนลูกค้านัดหมายการเข้าพบฝ่ายขายเป็น 4.Outbound โทรสอบถามรายละเอียดความพึงพอใจลูกค้า สรุปสถิติค...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
18 Jun 19
11 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ( Quality Control Manager)
1.วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ 3.กำหนดทบท...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
18 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
1.ซ่อมเครื่องจักรตามรายละเอียดในใบแจ้งซ่อม 2.ทำการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี ตามข้อกำหนด 3.จัดทำรายงานการตรวจเช็ค และการซ่อมเครื่องจักรส่งให้ผู้บังคับบัญชา 4.ดูแลเครื่องมือใน...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
18 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง(QC)
-รับผิดชอบในงานด้านควบคุมคุณภาพ -ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ -ประสานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการควบคุมคุณภาพของสินค้า(สุ่มตัวอย่าง,ตรวจสอบเปรียบเทียบตัวอย่างมาตราฐาน,ตรวจสอบแ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
18 Jun 19
14 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
1. คิด Concept สินค้าใหม่ 2. ศึกษาตลาดและติดตาม Trend อาหารเสริมสูตรใหม่ 3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 4. ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่าย R&D เพื่...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
18 Jun 19
15 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถรับส่งผู้บริหาร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-เสาร์

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน+เบี้ยขยัน+ค่าล่วงเวลา+โบนัส+เงินพิเศษ
18 Jun 19
16 . Accounting Manager / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 2. จัดทำรายการกระทบยอดทางบัญชี 3. ปิดงบการเงิน 4. ควบคุมการทำงานทั้งระบบของบัญชี 5. ควมคุมดูแล บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ 6. ควบคุมดูแลบัญชีต้นทุน 7. จัดทำรายงานผลการดำเนิ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์/ความสามารถ/และข้อตกลง
18 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเอกสารการขายต่าง ๆ การสนับสนุนการขาย การประสานงานขาย ควบคุม ดูแลความต้องการ ตารางเวลา และระบบเอกสารของฝ่ายขายการบันทึกข้อมูล ค้นหาเอกสาร และข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 18,000-22,000 บาท หรือ ตามตกลง
18 Jun 19
18 . ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ทำงานอยู่ในฝ่ายผลิต แผนกบรรจุและคลังสินค้า - ตรวจนับ จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์เพื่อให้พร้อมสำหรับบรรจุสินค้า - ติดฉลากสินค้า - บรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์และลงกล่องเพื่อเตรียมส่งให้ลูกค้า - ทำงานในความด...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
10 อัตรา
18 Jun 19
19 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริหารด้าน HRM - ดูแลกำกับนโยบายด้านการสรรหาพนักงานให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ - บริหารทรัพยากรบุคคลด้าน HRM และ HRD ให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร - บริหารจัดการระเบียบวินัยพนักงาน ให้สอดคล้องกั...

บริษัท เอ แอนด์ ซี คอสเมติกส์ จำกัด
1 อัตรา
18 Jun 19
20 . พนักงานขายเครื่องสำอาง (Beauty Advisor : BA)
1. ต้อนรับและสังเกตประเภทสินค้าที่ลูกค้าสนใจ 2. ให้คำแนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า 3. แนะนำรายละเอียดการส่งเสริมการขาย (Promotion) 4. นำเสนอขายสินค้าและปิดการขาย 5. รับเงินและทอนเงิน...

บริษัท ซีไฟร์ โกลบอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา (สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ/ชลบุรี/ระยอง/อุดร/อุบล/โคราช/ขอนแก่น)
Salary รายได้รวม 15,000 - 30,000 บาท
18 Jun 19
  91 Positions      
Sort By 
Disability Jobs