JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  17 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานบรรจุสินค้าและตรวจสอบคุณภาพ
- รับออร์เดอร์ลูกค้า - บรรจุสินค้าและตรวจสอบคุณภาพของสินค้า - ออกบิลรับส่งสินค้า ให้ลูกค้า - ติดสติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า(ถ้ามี) - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ฮาร์เวสท์ เค กรุ๊ป จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามวุฒิ และประสบการณ์ความสามารถ
18 Jul 19
2 . Factory Managerรับสมัครด่วน !
1) Overall factory/operations performance to ensure that operations are adequate to support all customers' needs 2) Performance measure base upon KPI 3) Support all activities to sales 4) Can "DO"...

บริษัท เทอร์มอลแพค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
3 . ช่างเทคนิค, วิศวกรบริการ
- ดูแลงานติดตั้ง. บริการงานซ่อมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - ให้คำปรีกษา และแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เวลาทำการ : 5 วัน ต่อสัปดาห์

บริษัท ไวส์บิส (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
4 . พนักงานขับรถรับสมัครด่วน !
1.ขับรถส่งเอกสาร 2.ขับรถขนส่งสินค้า 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บราเธอร์ แอนด์ บราเธอร์ จำกัด
2 อัตรา
17 Jul 19
5 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค
1. ดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งบริษัท 2. ดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำประปาภายในบริษัท 3. ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในบริษัท 4. ดูแล เครื่องจักรกระหว่างผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. ดูแล วางแผนบำ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง/ตามวุฒิ/ตามประสบการณ์
17 Jul 19
6 . หัวหน้าแผนกการผลิต
1.วางแผนงานในแผนกเพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์/เป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.ควบคุมผลผลิต ลดของเสียให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.ควบคุมการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพตามที่กำหนด 4.ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 up (ตามตกลง/ตามประสบการณ์)
17 Jul 19
7 . ช่างแม่พิมพ์
1.เขียนแบบและปรับปรุงแก้ไขแบบ(Drawing)ให้ถูกต้อง และทันสมัยเสมอ 2.ซ่อมแม่พิมพ์ Test แม่พิมพ์ Set up แม่พิมพ์ 3.ทำการปรับแต่ง การฉีดพลาสติก ให้ได้ตามคุณภาพ มาตรฐาน ที่กำหนด 4.ตรวจสอบ ดูแล รักษา เครื...

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 19
8 . วิศวกรโรงงาน
1.วางแผนด้านงานวิศวกรรมในการพัฒนาและปรับปรุงรบบการผลิตในด้านเครื่องจักรและระบบวิศวกรรมต่างๆ อาทิ ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า 2.ควบคุมดูแลงานด้านการออกแบบ และทดสอบระบบวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3...

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 19
9 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ปะปา อาคารสำนักงาน 2. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภั...

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต 2.จัดทำราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ 3.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน 4.จัดทำรายงานของสินค้าไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 6 เดือน 5.ติดต่อแระสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง...

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายต่างประเทศ
- ทราบขั้นตอนและเอกสารการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นอย่างดี - ทำ Invoice, packing list, ติดต่อประสานงานกับ forwarder ในการนำสินค้าเข้า, ตรวจสอบใบขนขาเข้า, ทำรายงานขอคืออากร 19 ทวิส่งกรมศุลกากร, โอนเงินต่...

บริษัท เอส.เค.พี.อินเตอร์แพค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
13 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
-ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าฝ่าย -จัดฝึกอบรมตามแผนงานที่วางไว้ -เก็บประวัติการฝึกอบรม -จัดเก็บ/อัพเดทเอกสาร การจ้างงานแรงงานต่างด้าว -เก็บประวัติการขาดลามาสาย ฯลฯ

บริษัท ซิลเวอร์ 929 จำกัด
1 Position
Salary ตามที่ตกลงกัน
15 Jul 19
14 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตหลอด
-ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าฝ่ายผลิตหลอด -ควบคุมดูแลขั้นตอนการผลิตหลอดดูดน้ำ -จัดทำ/ควบคุมงานระบบ ISO 9001 ,CODEX GMP , HACCP ,ISO 14001 และ ISO 45001 ในฝ่ายผลิตหลอด -สรุปรายงานประจำวัน

บริษัท ซิลเวอร์ 929 จำกัด
1 Position
Salary ตามที่ตกลงกัน
15 Jul 19
15 . Adminรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานลูกค้า และเจ้าหน้าที่ Marketing 2.ให้ข้อมูลลูกค้า ทาง facebook / Line 4.ประสานงานขายลูกค้าของบริษัท เพื่อแจ้งเรื่องต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เวลท์ มีเดีย 360 จำกัด
5 อัตรา
Salary 13,000-16,000
15 Jul 19
16 . ช่างซ่อมบำรุง / ช่างเครื่องพิมพ์ / ช่างเครื่องลูกฟูก
1.ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภค แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่สนับสนุนการผลิตทั้งหมด 2.ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานการดำเนินงานซ่อมบำรุงตามเอกสารที่กำหนด 3.ดำเนินการติดตั้ง เคลื่อนย้าย ซ่อมแ...

บริษัท เอส เอ็น พี เปเปอร์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
11 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ IT Helpdesk /Support
1.ดูแลรายการอุปกรณ์ IT (Server,Network,PC,POS,Printer,CCTV) รวมทั้งSoftware ใช้งานที่เกี่ยวข้องในบริษัท 2.สำรวจปัญหาการใช้งานและความต้องการใช้งานอุปกรณ์ใหม่หรือทดแทนและจัดทำข้อกำหนดอุปกรณ์ที่ต้องการเ...

บริษัท เอส เอ็น พี เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
11 Jul 19
  17 Positions      
Sort By 
Disability Jobs