JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  30 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ติดต่อ ประสานงาน การสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ - สรุปรายงานการจัดซื้อต่างๆประจำเดือน - ติดต่อประสานกับฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับงานด้านจัดซื้อ ***โรงงานทำงา...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,500 - 17,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
16 Feb 19
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-ควบคุมระบบการจัดซื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานความต้องการของบริษัทฯ -ควบคุบงบประมาณการจัดซื้อให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด -จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของแผนกให้กับฝ่ายบริหาร -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
16 Feb 19
3 . พนักงานจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- จัดการวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง - สอบถามราคา เปรียบเทียบราคา - ทำรายงานสรุปการสั่งซื้อแต่ละโครงการ - ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ - ปฏบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท จี. เอ. เฮ้าส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามความเหมาะสม
16 Feb 19
4 . Purchasing Officer
-ทำเอกสาร PO PR -จัดเรียงเอกสาร -งานอื่นๆ ตามที๋มอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 13,000-15,000
16 Feb 19
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ให้ได้ตามสเป็ค และทันเวลา

กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย
3 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
16 Feb 19
6 . จัดซื้อต่างประเทศรับสมัครด่วน !
ติดต่อ สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ประสานงานกับชิปปิ้งในการนำสินค้าเข้ามาภายในประเทศ สรรหาสินค้าใหม่จากประเทศต่างๆ

บริษัท สุภากรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิ และประสบการณ์
16 Feb 19
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (โรงงานปากเกร็ด)Urgently Required !
Purchase & Sourcing the local material at the right quality, quantity, time & price. Coordinate with related in order to get the quality material and on time delivery.

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
16 Feb 19
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานระบบรับสมัครด่วน !
- จัดหา,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของงานระบบประกอบอาคาร - ตรวจสอบแบบและรายการคุณสมบัติของวัสดุ - คำนวณปริมาณงานและวัสดุที่ต้องสั่งซื้อและปริมาณราคางานระบบประกอบอาคารต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของบริ...

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์และตกลงกัน
15 Feb 19
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
- ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย - จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขาย - ป้อนข้อมูลลงระบบ SAP - รวบรวมเอกสารการซื้อให้ฝ่ายบัญชี

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Feb 19
10 . Food&Beverage Purchasing (Food)
1. รับผิดชอบเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอาหา เร ประเภท ผัก ผลไม้ ทุกชนิด และเนื้อสัตว์ ทุกประเภท 2. สรรหา Supplier ในการสั่งซื้อสินค้า 3. เจรจาต่อรองราคา (PR/PO) เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
15 Feb 19
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- สรรหาและคัดเลือกผู้ขายโดยเปรียบเทียบราคาพร้อมใบเสนอราคา - ติดต่อผู้ขาย เจรจาต่อรองเรื่องราคา เงื่อนไขการค้า และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า/บริการ -บันทึกรับเข้าสินค้าในระบบและประสานงานกับหน่วยงานที่...

บริษัท เซนต์เมด จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Feb 19
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน และสาขา 2. วางแผนการสั่งซื้อ และเจรจาต่อรอง 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. คีย์ข้อมูล และจัดเก็บเอกสาร

ลา กราซ คลินิก
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Feb 19
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-จัดซื้อ จัดหา สั่งทำ อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องเขียน วัตถุดิบ ฯลฯ -ติดต่อขอรายละเอียดสินค้า จากSupplier,เปรียบเทียบราคา,ประเมินผู้ขาย -ดำเนินการสั่งซื้อ สั่งทำ ประสานงานกับหน่วยงานที่ทำการสั่งซื้อ สั่งทำ...

บริษัท เซเว่น ไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000++
15 Feb 19
14 . Purchasing Officer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ)
จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รวมทั้งของพรีเมี่ยมให้กับต้นสังกัด และประสานงานเอกสารฝ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Feb 19
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ/(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
- หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - ขอเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย - ควบคุมคุณภาพของผู้ขายรายใหม่ - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
15 Feb 19
16 . พนักงานจัดซื้อ จัดจ้างทั่วไป / หัวหน้างานธุรการรับสมัครด่วน !
พนักงานจัดซื้อ จัดจ้างทั่วไป - ทำเรื่องการจัดซื้อวัสดุต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับร้านค้า - ตรวจรับวัสดุ ควบคุมวัสดุ เบิก-จ่ายวัสดุต่างๆให้แก่หน่วยงานที่มาขอเบิกในแต่ละเดือน หัวหน้างานธุรการ - ...

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
15 Feb 19
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (บริษัท ดร.โทบิ จำกัด)
- ติดตามสภาวะการเคลื่อนไหวของราคาผลิตภัณฑ์และค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอยู่เสมอ - สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อได้อย่างถูกต้อง - มีความรู้ด้านชิปปิ้ง - คัดเลือกและประ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000
14 Feb 19
18 . Buyer / Buyer Manager (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)รับสมัครด่วน !
1. สรรหา เจรจาต่อรองกับ Vendor และคัดเลือกสินค้าใหม่ๆ ตามเงื่อนไขและความต้องการของการตลาด รวมถึงการบริหารสินค้าใหม่ให้ทันต่อคู่แข่งขันในตลาด และจัดทำข้อมูลแนะนำสินค้าใหม่แก่สาขา เพื่อให้ยอดขาย ผลกำไร...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Feb 19
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.สรรหาผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ในการสั่งซื้อสินค้า 2.ติดต่อประสานงานภายใน/ภายนอกองค์กร 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
14 Feb 19
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ( สาขาไทรน้อย )รับสมัครด่วน !
ออกพื้นที่เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบ เช่น ถั่วเหลือง,ถั่วเขียว,ถั่วลิสง,งาดำ,งาขาว ฯลฯ

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Feb 19
  30 Positions      
Sort By 
Disability Jobs