JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  28 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/จัดซื้อต่างประเทศ
- ดูแลการจัดซื้อ-ต่อรองราคา

กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย
3 อัตรา
Salary ตามตกลง (วุฒิ+ประสบการณ์)
26 Jun 19
2 . จัดซื้อ
- ทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น. - งานจัดซื้อธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ บริหารจัดการการสั่งของให้ได้ของที่มีคุณภาพ ตรงตามกำหนดในต้นทุนที่เหมาะสม - ต่อรองราคาสินค้า บริการ ติดต่อหาร้านค้า sup...

บริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด
1-2 อัตรา
Salary 15,000-25,000
26 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ติดต่อ ประสานงาน การสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ - สรุปรายงานการจัดซื้อต่างๆประจำเดือน - ติดต่อประสานกับฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับงานด้านจัดซื้อ ***โรงงานทำงา...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,500 - 17,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
26 Jun 19
4 . พนักงานจัดซื้อ (บริษัทในเครือ)รับสมัครด่วน !
- จัดหา- จัดซื้อ -จัดจ้าง ให้ได้ตามมาตราฐานตามที่กำหนด - ดำเนินการตามเอกสารในระบบงานจัดซื้อตามนโยบาย - ติดต่อ Supplier ต่างๆได้ / มีความสามารถเจรจาต่อรองได้ดี - รายงานการเปรียบเทียบแต่ละที่ - อื่น...

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์ความสามารถ
26 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้่อ
จัดซื้อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ภายในองค์กร และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำสิ่งพิมพ์ไปใช้ในการบรรจุสินค้า ตลอดจนร่วมหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการออกแบบสิ่งพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า

บริษัท เลเธอร์มายน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานระบบรับสมัครด่วน !
- จัดหา,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของงานระบบประกอบอาคาร - ตรวจสอบแบบและรายการคุณสมบัติของวัสดุ - คำนวณปริมาณงานและวัสดุที่ต้องสั่งซื้อและปริมาณราคางานระบบประกอบอาคารต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของบริ...

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์และตกลงกัน
26 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ - จัดซื้อ จัดหา สินค้าบริการ สำหรับใช้ในหน่วยงานตามที่บริษัทฯกำหนด - จัดทำข้อมูลการจัดซื้อ เจรจาต่อรอง เทียบราคา - ตรวจสอบสต็อกวัสดุสิ้นเปลือง และวางแผนให้เพียงพอต่อการใช้งา...

บริษัท นีมาไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Supervisor)
- สามารถเปิด PO&PR และเข้าใจลักษณะงานของจัดซื้อได้เป็นอย่างดี - จัดทำรายงานสรุปการสั่งซื้อ - เป็นตัวแทนของแผนกจัดซื้อในการประสานงานกับแผนกต่าง ๆ - มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ผ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (โรงงานปากเกร็ด)Urgently Required !
Purchase & Sourcing the local material at the right quality, quantity, time & price. Coordinate with related in order to get the quality material and on time delivery.

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
26 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. วางระเบียบการจัดซื้อและปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ 2. สำรวจ เปรียบเทียบราคาสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 3. จัดซื้อ...

บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- เทียบรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อสิ้นค้าในรายการต่างๆ ให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด - เรียบรวมรายละเอียดข้อมูลการในการซื้อสินค้า และประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ถูกต้องและเพียงพอ

บริษัท ลัคกี้สตาร์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อันตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อและวางแผนรับสมัครด่วน !
- วางแผนและควบคุม Minimum Stock สินค้า จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าให้สอดคล้องกับงานขาย - วางแผนการสั่งซื้อ ตรวจสอบแผนสินค้าเข้า และวางแผนการ รับ จ่าย สินค้าและอะไหล่ ให้เพียงพอกับการ...

บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Jun 19
13 . Buyer / Buyer Manager (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ บริหารยอดขาย ผลกำไรราย MC และ Inventory ที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี และติดตามให้เป็นไปตามแผนงานที่จัดทำขึ้น 3. ดูแลการบริหารสินค้า, เจรจาต่อรอง ...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
8 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
14 . วิศวกรจัดจ้าง
ดูแลงานจัดซื้อจัดจ้าง ประสานงานผู้รับเหมา

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
2 Position
25 Jun 19
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายต่างประเทศ
- ทราบขั้นตอนและเอกสารการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นอย่างดี - ทำ Invoice, packing list, ติดต่อประสานงานกับ forwarder ในการนำสินค้าเข้า, ตรวจสอบใบขนขาเข้า, ทำรายงานขอคืออากร 19 ทวิส่งกรมศุลกากร, โอนเงินต่...

บริษัท เอส.เค.พี.อินเตอร์แพค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
16 . พนักงานจัดซื้อ
ติดต่อสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบ,งานธุรการในโงงาน

บริษัท ส.ศิลป(2521) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
25 Jun 19
17 . Buyer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อด้านเครื่องดื่ม
**Buyer** ลักษณะงาน - ติดต่อประสานงานกับ Supplier - เจรจาต่อรองผลกำไรให้กับบริษัท - ดูแล Promotion สินค้า และ OI (การหารายได้อื่นๆ) - ดูแลยอดขายของสินค้าตาม Category ที่รับผิ...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
1 อัตรา
Salary Negotiate
25 Jun 19
18 . Buyer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อด้าน เหล้า 1 อัตรา/เบียร์ 1 อัตรา/ไวน์ 1 อัตรา))รับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน -รับเสนอสินค้า สรรหาสินค้าใหม่ -จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับ Supplier -ดูแลยอดขาย และ GP+OI ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท -แก้ไขปัญหาให้ทางสาขา และ Supplier สวัสดิการ ประกันช...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
25 Jun 19
19 . เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก (แผนกจัดซื้อ)
1. ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบ/วัสดุการบรรจุที่ใช้ในการผลิตสินค้า 2. ทำการสั่งซื้ออุปกรณ์/ของใช้สิ้นเปลื่อง ที่ใช้ภายในบริษัทและส่งออกไปต่างประเทศ 3. ติดต่อประสานงานและทำการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายทั้งภาย...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
25 Jun 19
20 . ธุรการ Supply Chain (ประจำสำนักงานใหญ่บางบัวทอง)
- ตรวจสอบ รายงาน ความถูกต้องของการสั่งซื้อสินค้า MRP งานคลังสินค้า งานจัดส่ง นำเข้าสินค้าของบริษัท - งานอื่นๆๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jun 19
  28 Positions      
Sort By 
Disability Jobs