JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  6 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนยา รับสมัครด่วน !
-ดำเนินการ ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนยา -ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารแก้ไขทะเบียนยา -ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เคมี เพื่องานขึ้นทะเบียนยา -ปฎิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (R&D Division Manager)
1.กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของลูกค้า 2.พัฒนาสินค้าใหม่ๆที่นำตลาดหรือตามกระแสในท้องตลาด 3.ควบคุมการวิเคราะห์และทดลอง เพื่อกำหนดสูตรผลิตภัณฑ์ พร้อมสรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4.พิจารณ...

บริษัท เมก้าคอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
3 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดื่มของทางบริษัท

บริษัท เซาท์เทิร์นคอฟฟี่ 1979 (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
4 . Head of R&D (Meat Pessing or Ready Meal)
1. วางแผนคิดวิเคราะห์ ออกแบบ และดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และตรงความต้องการของลูกค้า 2. ศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภ...

Royal Natural Food Products
1 Position
10 Sep 19
5 . R&D
- รับผิดชอบการตรวจสอบ - ตรวจวัดส่วนผสมและบรรจุภัณฑ์ก่อนนำมาใช้ในกระบวนการผลิต - วิเคราะห์ทดลอง ทอสอบผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม)

บริษัท ซี-คอน ซิตี้ กรุ๊ป จำกัด
5 Position
Salary ตามนโยบายบริษัท
9 Sep 19
6 . วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและเป็นตาม KPIกำหนด 2.วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้นและลดต้นทุน 3.แก้ไขปัญหาหรือให้คำปรึกษากับฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย บุคคลทั่วไปได้ดี 4.ติ...

บริษัท วิน อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติก จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
9 Sep 19
  6 Positions      
Sort By 
Disability Jobs