JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  35 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานเขียนแบบ
- เขียนแบบงานประกอบโลหะแผ่น

บริษัท ไมตรี เมทัล เวิร์ค จำกัด
3 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 Mar 18
2 . ธุรการฝ่ายโลจิสติกส์รับสมัครด่วน !
1.ดูแลเอกสารและประสานงานด้านการขนส่ง 2.ดูแลการตรวจเช็ค การซ่อมบำรุง ของรถที่ใช้ในการขนส่ง

บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
20 Mar 18
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า 2.การเบิกจ่าย - วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หรือสินค้าออกจากคลัง ตามใบเบิกที่ได้รับการอนุมัติ 3.ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและวัสดุ ที่ทำการเบิกจ่าย 4.บันทึก...

บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
20 Mar 18
4 . Engineer (เจ้าหน้าที่เขียนแบบ)รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 2.ประสานงานระหว่างแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิต 3.จัดทำแผนการผลิตเบื้องต้น 4.จัดทำ Shop Drawing ที่ใช้ในการผลิต 5.ควบคุม ดูแลการผลิต 6.แก้...

บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ประสบการณ์
20 Mar 18
5 . พนักงานขายต่างประเทศ (International Sales )
1.หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศ 2.ดูแล ติดตามลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศ 3.ติดตามและรายงานสถานการณ์ของตลาด 4.ออกบูลต่างประเทศ 5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ...

บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
6 . ช่างเชื่อม / ช่างกลึง/ ช่าง CNC / ช่างมิลลิ่ง / ช่างทั่วไป / ช่างตัดพับรับสมัครด่วน !
- ช่างเชื่อม ปฎิบัติงานเชื่อม/ประกอบชิ้นงานให้ทันตามแผนการผลิตที่กำหนด - ช่างกลึง/ ช่าง CNC / ช่างมิลลิ่ง ใช้เครื่อง milling หรือ CNC milling ผลิตชิ้นงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย - ช่างทั่วไป/...

บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กรหรือตามความสามารถและประสบการณ์
20 Mar 18
7 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา(R&D Manager)
- รับนโยบายผู้บริหารเพื่อวางแผนงาน พร้อมดำเนินการตรวจสอบ และรายงานผู้บริหาร - วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า - ออกตลาดเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบสินค้าของบริษัทก...

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary 50,000 - 100,000
19 Mar 18
8 . ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์(CRM Manager) และเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
*ผู้จัดการ - รับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อวางแผนงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว - วิเคราะห์ยอดขายของลูกค้าเพื่อจัดทำแผนงานกิจกรรมตามความต้องการของลูกค้า - รับผิดชอบช่องทางสื่อสารกับลูกค้าทางโซเชียลOnlin...

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 Position
Salary 50,000 - 100,000
19 Mar 18
9 . ผู้จัดการฝ่ายขาย(Sale Manager)
-วางแผนกลยุทธ์ทางการขาย ระยะสั้น และระยะยาว โดยวิเคราะห์จากข้อมูลความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ขยายฐานธุรกิจในกลุ่มลูกค้าในประเทศ บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย -รับนโยบายการทำงานข...

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary 50,000 - 100,000
19 Mar 18
10 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(Marketing Manager) และเจ้าหน้าที่การตลาด
*ผู้จัดการฝ่าย - กำหนดกลยุทธ์สื่อสารการตลาด แลช่องทางการสื่อสาร เพื่อทำให้แบรนด์ออกไปสู่ตลาด - วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระยะสั้น และระยะยาว โดยวิเคราะห์จากข้อมูลความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าอย...

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 Position
Salary 50,000-100,000
19 Mar 18
11 . พนักงานยกสินค้า/ พนักงานขับรถส่งของ ประจำสาขาบางบัวทอง
• ขับรถรับ-ส่งสินค้า (รถกระบะ) ตามสถานที่กำหนด • ดูแลตรวจสอบการขึ้นและลงสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของบิลส่งสินค้า • สามารถจัดเรียงสินค้าได้ และรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี • ดูแลรถให้มีสภาพพร้...

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 Position
Salary 12,000-15,000
19 Mar 18
12 . Graphic design
•เขียนและออกแบบงานต่างๆ •ออกแบบงานกราฟฟิตต่าง ๆ (web, Marketing Communications ,สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ) •ออกแบบชิ้นงานต่างๆ ตามที่ทีม Business Development ต้องการ •ดูแลและปฎิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจ...

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary 25,000-50,000
19 Mar 18
13 . ผู้จัดการสาขาสุราษฎร์ธานี 1 ตำแหน่ง และ สาขาลพบุรี 1 ตำแหน่งรับสมัครด่วน !
-บริการจัดการหน้าร้านตามนโยบายบริษัท -ดูแลลูกค้าและยอดขายของสาขา -ดูแลควบคุมสต็อกของสาขา -ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ -ปฏิบัติงานวันจันทร์ - เสาร์ (8.00 - 17.00 น.)**

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary รายได้รวม 30,000 บาทขึ้นไป
19 Mar 18
14 . Sales (ต่างจังหวัด 5 ตำแหน่ง ,กรุงเทพ 10 ตำแหน่ง)
- นำเสนอสินค้าและขายสินค้าให้กับลูกค้าในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบและผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ - ดูแลและให้บริการแก่ตัวแทนจำหน่าย รวบรวมข้อมูลในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการ...

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
15 Position
Salary รายได้รวม 25,000 - 50,000 บาท / เดือน
19 Mar 18
15 . ธุรการประสานงานฝ่ายขาย
• ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก • ติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆ ด้านการขาย • จดบันทึกและสรุปรายงานการประชุม และติดตามผลการดำเนินงานจากฝ่ายขาย

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 Position
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
19 Mar 18
16 . CNC operator
ตั้งเครื่อง จับงานเข้าเครื่อง CNC machining center วัดงานที่ทำเสร็จ ปรับแต่งแก้ไขให้งานได้ตามแบบ

บริษัท ไฮ-เทค เวิลร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 Position
Salary 13,000-23,000 บาท
19 Mar 18
17 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ - ประสานงานกับฝ่ายผลิต - กำหนดตารางการตรวจสอบ - แก้ไข้ปัญหาในการตวจสอบ - สรุปจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานถายในและภายนอก

บริษัท ไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Mar 18
18 . วิศวกรประเมินราคา/วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรวางแผนติดตามงาน
1. ควบคุมดูแลด้านประมาณราคาเพื่อประมูลงาน และจัดทำเอกสาร ประมูลงานที่ถูกต้อง ภายในเวลาที่กำหนด 2. รับผิดชอบการถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ ตามเอกสาร 3. ประสานงานขอราคาและเปรียบเทียบรายละเอียดวัสดุ 4...

บริษัท คุนหมิง ไลท์ อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้าง
16 Mar 18

บริษัท คุนหมิง ไลท์ อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้าง
16 Mar 18
20 . วิศวกรขาย
1. ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์กับลูกค้า 2. ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อเพื่อให้สินค้าส่งสินค้าได้ทันเวลา 3. วางแผนเข้าพบลูกค้า 4. สำรวจความพึงพอใจและรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า 5. จัดทำใบเสนอราคา 6. จั...

บริษัท คุนหมิง ไลท์ อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
3 Position
Salary ืN/A
16 Mar 18
  35 Positions      
Sort By 
Disability Jobs