JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  35 Positions      
Sort By 
1 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำโรงแป้งปทุมธานี (ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมแซมเครื่องจักร ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาชิ้นส่วนทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในแผนกซ่อมบำรุง - จ...

บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Sep 19
2 . ช่างซ่อมตัวถังและสี (ช่างพ่น ช่างโป๊ว ช่างขัด ช่างเคาะ ช่างประกอบ) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมตัวถังและสี - งานขัดพื้น เคลือบสี - งานพ่น - งานเตรียมพื้นผิว - งานเคาะตัวถัง - เรียนรู้งาน ฝึกอบรม กับครูฝึกประจำศูนย์บริการ

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
20 อัตรา (สาขาแจ้งวัฒนะ ,สาขาปากเกร็ด-เมืองทอง , สาขาหนองแขม ,สาขาบางกอกน้อย)
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ประจำโลตัส พลัสมอลล์บางใหญ่ จ.นนทบุรีรับสมัครด่วน !
- ซ่อมงานตู้เกมส์ ตู้หยอดเหรียญ ตู้เกมส์ประจำสาขา - ซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น - ซ่อมงานไฟฟ้าเบื้องต้น - วางแผนงานซ่อม - ตรวจเช็คเครื่องเกมส์ในสาขา

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 19
4 . ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานบางบัวทอง)รับสมัครด่วน !
1. ทำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันได้(PM.Perventive Maintenance) 2. รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงานกรณีเครื่องเสีย 3. บำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ และ...

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ปจำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
5 . ช่างรับสมัครด่วน !
1.ดูแลแก้ไขความเรียบร้อยสายไฟฟ้าในอาคาร โทรศัพท์ ประปา ซ่อมบำรุงแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปาให้พร้อมใช้งาน (ไม่ต้องมีประสบการณ์)

บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ/Technician Service
- ปฏิบัติงานควบคุมงานซ่อมและงานบริการทั้งหมด พร้อมทั้งรับผิดชอบงานซ่อมต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายอย่างเคร่งครัด - แก้ไขปัญหางานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - เสนอราคา และติ...

บริษัท เช็งเค่น จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
19 Sep 19
7 . พนักงานซ่อมบำรุง (Maintenance Staff)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานด้านการซ่อมบำรุง 2.ควบคุม สต็อกอะไหล่เพื่อสนับสนุนการทำงานในหน่วยผลิต 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกซ่อมสีและตัวถังรับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการทีมงานบริการให้บรรลุเป้าหมาย และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. บริหารจัดการ ติดตาม และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

บริษัท 555 ยานยนต์ จำกัด (มาสด้าวงเวียนพระราม 5)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท/ตามประสบการณ์
19 Sep 19
9 . ช่างเทคนิค (เครื่องจักร) โรงงานปากเกร็ด
- ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบการทำงานของเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุง - ซ่อมบำรุงรักษาเตรื่องจักรให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย

Thai Hospital Products Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 Sep 19
10 . ช่างซ่อมบำรุง / ช่างเทคนิค
- ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องจักรในการผลิตตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - Operate เครื่องจักรแต่ละระบบตามแผนงานที่กำหนดให้เพียงพอต่อการใช้งาน และสอดคล้องกับแผนการผลิต พร้อมบันทึกผลการทำงานข...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ซ่อมแซม บำรุงอาคารสถานที่ทั่วไป 2.ซ่อมแซม บำรุงเครื่องยนต์ 3.ดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **โรงงานทำงานวันจันทร์...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary 13,500 - 16,000 บาท (ตามประสบการณ์)
19 Sep 19
12 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่ เช่น โต๊ะ, เก้าอี้ ให้เสร็จทันเวลาตามแผนงานที่วางไว้ 2. ตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานให้มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจสอ...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 Position
19 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่แผนกงานระบบ (ไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาล)
- ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาลเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมตรวจสอบการใช้พลังงานในศูนย์ฯ - ควบคุมการจดมิเตอร์ไฟฟ้าในเดือน - ตรวจสอบควบคุมการตกเเต่งร้านค้า - ปฏิบั...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 Position
19 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาล (สาขาแจ้งวัฒนะ)รับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ/ ไฟฟ้า/ ประปาสุขาภิบาล 2.บริการรับแจ้งซ่อมระบบให้แก่ลูกค้า/ร้านค้า พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย 3.คีย์ใบงานปิด Job Order ทุกวัน 4.ตรวจสอบอุปกรณ์ อะ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่อาคาร (สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ /สาขาพระราม9 / สาขาเวสต์เกต / สาขาพระราม 3)
1.ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เช่น กั่น Partition, ซ่อมแซมฝ้าเพดาน, ทาสีผนังหรือฉากกั่นห้อง, ปูกระเบื้อง, อ่านแบบแปลนต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพดีเสมอ 2.ตรวจสอบการตกแต่งของร้านค้าให้เป็นไปตา...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
10 Position
19 Sep 19
16 . ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
- ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลงในวันสัมภาษณ์งาน
19 Sep 19
17 . วิศวกรซ่อมบำรุง
1. ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงาน 2. เทียบสเปคอะไหล่เครื่องจักร ในกรณีไม่มีอะไหล่ทดแทน 3. ปรับปรุงเครื่องจักรเก่าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 4. จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ ประจำ...

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
18 . Technical Messenger
-ซ่อมเครื่องสำรองไฟ ตามไซต์งาน กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Sep 19
19 . ช่างประจำอาคาร (พนักงานประจำ)
-ซ่อมบำรุงแก้เหตุเสียระบบต่างๆตามใบแจ้งของผู้ใช้อาคาร -ดูแลระบบส่วนกลางของอาคาร เช่น ไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,สุขาภิบาล ลิฟต์ บันได้เลื่อน -ประสาน ควบคุม ตรวจสอบ ผู้รับเหมาในงานต่างๆ -ดูแลระบบเครื่อ...

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
19 Sep 19
20 . ช่างประจำอาคาร
- ตรวจสอบและซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา ให้อยู่ในสภาพปกติ และพร้อมใช้งานตลอดเวลา - ตรวจสอบระบบสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต กล้องวงจรปิด ให้ทำ...

บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Sep 19
  35 Positions      
Sort By 
Disability Jobs