JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  40 Positions      
Sort By 
1 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค
1. ดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งบริษัท 2. ดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำประปาภายในบริษัท 3. ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในบริษัท 4. ดูแล เครื่องจักรกระหว่างผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. ดูแล วางแผนบำ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง/ตามวุฒิ/ตามประสบการณ์
26 Jun 19
2 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนที่วางไว้ 2.ตรวจเช็คอาการความผิดปกติเบื้องต้น 3.อื่นๆตามมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย
10 อัตรา
Salary ตามตกลง (วุฒิ+ประสบการณ์)
26 Jun 19
3 . ช่างซ่อมบำรุงรถยกไฟฟ้าโซน วังน้อย / โซนสมุทรปราการ /พระราม 2 /อ่อนนุช74/2รับสมัครด่วน !
งานซ่อมบำรุงรถยกไฟฟ้า ประจำหน้างานลูกค้า -Lotus BBTDC -วังน้อย -พระราม 2 -สำนักงานใหญ่อ่อนนุช 74/2

บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ/Technician Service
- ปฏิบัติงานควบคุมงานซ่อมและงานบริการทั้งหมด พร้อมทั้งรับผิดชอบงานซ่อมต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายอย่างเคร่งครัด - แก้ไขปัญหางานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - เสนอราคา และติ...

บริษัท เช็งเค่น จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
26 Jun 19
5 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายใน และภายนอกให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา รวมถึงระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ (ซิลเลอร์แอร์) 2.จัดทำรายงานและบันทึก การตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา...

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
1 อัตรา
Salary ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ซ่อมแซม บำรุงอาคารสถานที่ทั่วไป 2.ซ่อมแซม บำรุงเครื่องยนต์ 3.ดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **โรงงานทำงานวันจันทร์...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary 13,500 - 16,000 บาท (ตามประสบการณ์)
26 Jun 19
7 . ช่างซ่อมบำรุง ( โยธา , ก่อสร้าง )
งานก่อสร้าง , ซ่อมแซม อาคาร ต่างๆ

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
8 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำ The Key แจ้งวัฒนะ)
1.ซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภคภายใน และภายนอกอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบความเย็น สระว่ายน้ำ เป็นต้น 2.ตรวจสอบ รายงานการปฏิบัติงาน , รายงานปัญหาให้หัวหน้างานตามระเบียบ 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เ...

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co.,Ltd.
2 Position
Salary 15,000 บาท หรือตามประสบการณ์
26 Jun 19
9 . ช่างอาคาร (ตึกจัสมิน แจ้งวัฒนะ)
-ซ่อมบำรุงแก้เหตุเสียระบบต่างๆตามใบแจ้งของผู้ใช้อาคาร -ดูแลระบบส่วนกลางของอาคาร เช่น ไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,สุขาภิบาล ลิฟต์ บันได้เลื่อน -ประสาน ควบคุม ตรวจสอบ ผู้รับเหมาในงานต่างๆ -ดูแลระบบเครื่อ...

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
4 อัตรา
26 Jun 19
10 . ช่างประจำอาคาร (Technician) พระราม 5รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบดูแล ระบบไฟฟ้า ปะปา, แอร์ ในอาคารสูง ฯลฯ - ทำการซ่อมบำรุง ตาม แผน PM - ซ่อมแซมแก้ไข ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ได้รับแจ้ง

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
1.ซ่อมเครื่องจักรตามรายละเอียดในใบแจ้งซ่อม 2.ทำการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี ตามข้อกำหนด 3.จัดทำรายงานการตรวจเช็ค และการซ่อมเครื่องจักรส่งให้ผู้บังคับบัญชา 4.ดูแลเครื่องมือใน...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
26 Jun 19
12 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุง ปรับปรุง เครื่องจักรในโรงงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ - ลดการ breakdown ของเครื่องจักร - ควบคุมการสต็อกอะไหล่

บริษัท โรงงานสมุดแสงรุ้ง จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
26 Jun 19
13 . ช่างอิเลคทรอนิคส์/ช่างไฟฟ้า/ช่างแอร์
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ(UPS)/ ซ่อมแอร์ขนาดใหญ่สำหรับอาคาร (สำหรับช่างแอร์)

บริษัท ซินเนอร์ไจซ์ โปรไวด์ เซอร์วิส
4 Position
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
14 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่ เช่น โต๊ะ, เก้าอี้ ให้เสร็จทันเวลาตามแผนงานที่วางไว้ 2. ตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานให้มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจสอ...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 Position
26 Jun 19
15 . ช่างแอร์
ปฏิบัติงานติดตั้ง ซ่อมบำรุง ล้างเครื่องปรับอากาศ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แมทเคม ซิสเทม ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
16 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ปะปา อาคารสำนักงาน 2. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Jun 19
17 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (สาขารัตนาธิเบศร์/บางบัวทอง/รามอินทรา/บางนา)
- ดูแลงานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค อาคาร สถานที่ (ประปา,ไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ) - ออกนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว สำหรับงานซ่อมบำรุงให้กับสาขาอื่นๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
18 . ช่างเทคนิค (เครื่องจักร) โรงงานปากเกร็ด
- ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบการทำงานของเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุง - ซ่อมบำรุงรักษาเตรื่องจักรให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย

Thai Hospital Products Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 Jun 19
19 . ช่างเหล็ก(ไม่จำเป็นเป็นต้องมีประสบการณ์ )รับสมัครด่วน !
- ติดตั้งโครงสร้างสื่อโฆษณา - จัดทำโครงสร้างเหล็ก ภายใน และนอกโรงงาน

บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
จำนวนมาก
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
20 . ช่างรับสมัครด่วน !
1.ดูแลแก้ไขความเรียบร้อยสายไฟฟ้าในอาคาร โทรศัพท์ ประปา ซ่อมบำรุงแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปาให้พร้อมใช้งาน (ไม่ต้องมีประสบการณ์)

บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
  40 Positions      
Sort By 
Disability Jobs