JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  35 Positions      
Sort By 
1 . ช่างซ่อมบำรุงอาคารรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงอาคาร - ดูแลระบบปรับอากาศ - ซ่อมแอร์แบบแยกส่วน - ซ่อมปั้มน้ำ ห้องน้ำ - ซ่อมระบบไฟฟ้าอาคาร สถานที่ - Building maintenance  - Maintain air conditioning system  - Split air cond...

CCS GROUPS
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
2 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์)

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
2 Position
17 Aug 19
3 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (สาขารัตนาธิเบศร์/บางบัวทอง/รามอินทรา/บางนา)
- ดูแลงานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค อาคาร สถานที่ (ประปา,ไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ) - ออกนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว สำหรับงานซ่อมบำรุงให้กับสาขาอื่นๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
4 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ปะปา อาคารสำนักงาน 2. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ประจำโลตัสบางใหญ่ จ.นนทบุรีรับสมัครด่วน !
- ซ่อมงานตู้เกมส์ ตู้หยอดเหรียญ ตู้เกมส์ประจำสาขา - ซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น - ซ่อมงานไฟฟ้าเบื้องต้น - วางแผนงานซ่อม - ตรวจเช็คเครื่องเกมส์ในสาขา

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
6 . ช่างประจำอาคาร
- ตรวจสอบและซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา ให้อยู่ในสภาพปกติ และพร้อมใช้งานตลอดเวลา - ตรวจสอบระบบสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต กล้องวงจรปิด ให้ทำ...

บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
7 . หัวหน้าช่าง
1. กำกับและควบคุมดูแลแผนกช่าง,พนักงานช่าง,เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 2. กำกับและควบคุมดูแลงานระบบอาคาร เครื่องจักร ตัวอาคารและห้องชุด 2.1 ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบายอากาศ 2.2 ระบบไฟฟ้า ...

Garden View Tower Co.,Ltd.
1 Position
Salary 25,000.00
16 Aug 19
8 . Technician (ช่างซ่อมบำรุงอาคาร)
1 ดูแลอุปกรณ์ต่างๆภายในบริษัทให้พร้อมใช้งานเสมอ 2 ดูแลระบบไฟฟ้า ปะปา วงจรภายในอาคาร 3 รายงานการปฎิบัติงาน รายงานปัญหาให้หัวหน้างานตามระเบียบ 4 อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานอาคาร

บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด
1 Position
Salary ไม่ระบุ
16 Aug 19
9 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ประจำโรงงานนนทบุรี

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Aug 19
10 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่ เช่น โต๊ะ, เก้าอี้ ให้เสร็จทันเวลาตามแผนงานที่วางไว้ 2. ตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานให้มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจสอ...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 Position
16 Aug 19
11 . ช่างซ่อมตัวถังและสี (ช่างพ่น ช่างโป๊ว ช่างขัด ช่างเคาะ ช่างประกอบ) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมตัวถังและสี - งานขัดพื้น เคลือบสี - งานพ่น - งานเตรียมพื้นผิว - งานเคาะตัวถัง - เรียนรู้งาน ฝึกอบรม กับครูฝึกประจำศูนย์บริการ

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
20 อัตรา (สาขาแจ้งวัฒนะ ,สาขาปากเกร็ด-เมืองทอง , สาขาหนองแขม ,สาขาบางกอกน้อย)
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
16 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่แผนกงานระบบ (ไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาล)
- ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาลเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมตรวจสอบการใช้พลังงานในศูนย์ฯ - ควบคุมการจดมิเตอร์ไฟฟ้าในเดือน - ตรวจสอบควบคุมการตกเเต่งร้านค้า - ปฏิบั...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 Position
16 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาล (สาขาแจ้งวัฒนะ)รับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ/ ไฟฟ้า/ ประปาสุขาภิบาล 2.บริการรับแจ้งซ่อมระบบให้แก่ลูกค้า/ร้านค้า พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย 3.คีย์ใบงานปิด Job Order ทุกวัน 4.ตรวจสอบอุปกรณ์ อะ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่อาคาร (สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ /สาขาพระราม9 / สาขาเวสต์เกต / สาขาพระราม 3)
1.ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เช่น กั่น Partition, ซ่อมแซมฝ้าเพดาน, ทาสีผนังหรือฉากกั่นห้อง, ปูกระเบื้อง, อ่านแบบแปลนต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพดีเสมอ 2.ตรวจสอบการตกแต่งของร้านค้าให้เป็นไปตา...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
10 Position
16 Aug 19
15 . ช่างซ่อมบำรุง (ร้านอาหาร)รับสมัครด่วน !
-ดูแลซ่อมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ให้สภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ -จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จำกัด (ร้าน BonChon Chicken)
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
16 Aug 19
16 . ช่างเทคนิค (เครื่องจักร) โรงงานปากเกร็ด
- ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบการทำงานของเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุง - ซ่อมบำรุงรักษาเตรื่องจักรให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย

Thai Hospital Products Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 Aug 19
17 . ช่างเหล็ก(ไม่จำเป็นเป็นต้องมีประสบการณ์ )รับสมัครด่วน !
- ติดตั้งโครงสร้างสื่อโฆษณา - จัดทำโครงสร้างเหล็ก ภายใน และนอกโรงงาน

บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
จำนวนมาก
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Aug 19
18 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนที่วางไว้ 2.ตรวจเช็คอาการความผิดปกติเบื้องต้น 3.อื่นๆตามมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย
10 อัตรา
Salary ตามตกลง (วุฒิ+ประสบการณ์)
15 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ/Technician Service
- ปฏิบัติงานควบคุมงานซ่อมและงานบริการทั้งหมด พร้อมทั้งรับผิดชอบงานซ่อมต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายอย่างเคร่งครัด - แก้ไขปัญหางานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - เสนอราคา และติ...

บริษัท เช็งเค่น จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
15 Aug 19
20 . ผู้ช่วยช่าง Lotus บางบัวทองรับสมัครด่วน !
ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง และ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary 350 บาท / วัน + เบี้ยขยัน 22 บาท/วัน + ค่ากะ
15 Aug 19
  35 Positions      
Sort By 
Disability Jobs