JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  26 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ระบบบัญชีลูกหนี้ - จัดทำใบกำกับภาษีขาย - จัดทำรายงานภาษีขาย - ตัดชำระลูกหนี้การค้า บัญชีทรัพย์สินถาวร - บันทึกทรัพย์สินถาวร - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ตรวจนับสินทรัพย์ถาวร - จัดทำรายงานกระทบยอดง...

บริษัท ไอ ทเวนตี้ วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
18 Sep 19
2 . ด่วน!!! รับสมัคร Part Time ทำงานวันละ 500+++ สัมภาษณ์ทราบผลทันทีรับสมัครด่วน !
- ประจำจุด(Booth) ตามแหล่งชุมชน,หมู่บ้าน,คอนโดให้บริการ ตอบข้อซักถามลูกค้า - Upgrade สินค้าและบริการให้กับลูกค้า - นำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้า อาทิ อินเตอร์เน็ตบ้าน,ซิม,ทรูวิชชั่นและโทรศัพท์ เ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.
จำนวนมาก
Salary 500+++บาท
18 Sep 19
3 . ด่วน!21-22Sep19Walkinterview@สนามบินน้ำมาร์เก็ตพาร์คสนใจติดต่อพี่บิว 0917450204รับสมัครด่วน !
- ประจำจุด (Booth)ตามแหล่งชุมชน,หมู่บ้าน,คอนโดให้บริการ ตอบข้อซักถามลูกค้า - Upgrade สินค้าและบริการให้กับลูกค้า - นำเสนอสินค้าและบริการจากทรูให้กับลูกค้า อาทิ อินเตอร์เน็ตบ้าน,ซิม,ทรูวิชชั่นและโทรศ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.
จำนวนมาก
Salary 10,000-25,000 บาท
18 Sep 19
4 . ช่างประจำอาคาร (พนักงานประจำ)
-ซ่อมบำรุงแก้เหตุเสียระบบต่างๆตามใบแจ้งของผู้ใช้อาคาร -ดูแลระบบส่วนกลางของอาคาร เช่น ไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,สุขาภิบาล ลิฟต์ บันได้เลื่อน -ประสาน ควบคุม ตรวจสอบ ผู้รับเหมาในงานต่างๆ -ดูแลระบบเครื่อ...

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
18 Sep 19
5 . Programmer (Java หรือ PHP หรือ Python) รับสมัครด่วน !
- พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JAVA, PHP web application Development, OOP Programming และ SQL - มีความรู้สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้ (Oracle, MySQL, Microsoft SQL) - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ค้นคว้าหาข้อ...

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
หลายอัตรา
18 Sep 19
6 . Call Center 3BB สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันทีรับสมัครด่วน !
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า - ประสานงานรับเรื่อง และส่งเรื่องต่อเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า ผู้ที่เข้าเป็นพนักงานจะได้รับสวัสดิการดังนี้ 1. เวลาทำงานปกติ 5 วัน/สัปดาห์(ไม่ได้หยุ...

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
หลายอัตรา
Salary รายได้รวม 15,000 บาท
18 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับธนาคารในเรื่องต่างๆ 2. รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการจ่ายและการรับ 3. ตรวจสอบเอกสารทางการเงินต่างๆทั้งการจ่ายและการรับ 4. จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักบัญชี 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
8 . Mobile Application Developer/ โปรแกรมเมอร์แอพลิเคชั่น
- พัฒนา Mobile Application ขององค์กร - เขียนโปรแกรมติดต่อกับ API - วางแผนและแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Mobile Application - อื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท บอสตันเทค จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
9 . Logistic Officer / Senior Officer ประจำคลังสินค้า ซ.สามัคคี จ.นนทบุรี
- ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้าสำเร็จรูปที่มาจากหน่ายงานภายในคลังฯ - ควบคุมการจัดเรียงสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายและสะดวกรวดเร็วในการจ่าย ตาม ระบบ FIFO - จัดการและควบคุมการเติมสินค้าให้ถูกต้องตรง...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
17 Sep 19
10 . พนักงานรายวันประจำคลังสินค้า
จัดหา และจัดเรียงรายการสินค้า ตามรายการสั่งซื้อแต่ละปะเภท เพื่อให้สามารถส่งได้ตามกำหนด

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
20 Position
Salary 330 บาท / วัน
17 Sep 19
11 . ธุรการฝ่ายช่าง
Support งานด้านเอกสารธุรการ เอกสารด้านเทคนิค , ติดตาม Quotation กับ Supplier จัดทำเอกสารประมูลงาน และงานเอกสารทั่วไปตามรับมอบหมาย

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 13,000-16,000
17 Sep 19
12 . IT Support ประจำกรมที่ดิน (เมืองทองธานี)
- ดูแลงานด้าน IT Support - ดูแลระบบ บำรุงรักษา แก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Network และ Hardware ต่าง ๆ ด้าน IT เป็นต้น - จัดทำรายงานและเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - วิเคราะห...

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary 15,000-18,000
17 Sep 19
13 . วิศวกรไฟฟ้า (ทดสอบระบบ)
- งานทดสอบระบบ Protection relay & Commissioning และติดต่อประสานงานกับผู้คุมงาน

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary N/A
17 Sep 19
14 . พนักงานขาย sales งานโปรเจค
- เสนอขายงาน กับหน่วยงานภาครัฐ - หาฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม - ทำใบเสนอราคา - ทำ Presentation ** การทำงานจะออกนอกและในสถานที่ เพื่อหาฐานลูกค้า

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 Position
17 Sep 19
15 . Programmer ( Windows Application )
- พัฒนา ออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข โปรแกรมตามที่ผู้ใช้ต้องการ - พัฒนาปรับปรุงคู่มือการใช้งานระบบ - ออกแบบและพัฒนาโดยใช้ .NET หรือ Java Application - ดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน CMMI

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 25,000+
17 Sep 19
16 . ช่างเทคนิค ( อิเลคทรอนิกส์ ซ่อมเครื่อง Posnet )รับสมัครด่วน !
-งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบบัตร ,ซ่อมบำรุงเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ -ทดสอบเครื่องและอุปกรณ์สำหรับระบบงานบัตร -จัดหาและประกอบอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบงานบัตร -จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานซ่อมเครื่องรูดบ...

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา + ประสบการณ์ตรง +OT
17 Sep 19
17 . SAP Support ABAP - 1 ตำแหน่ง / BASIS - 1 ตำแหน่ง
Responsibilities: - Support and handles the problems to SAP-MM Module - Support and handles the problems to SAP- BASIS

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 Position
17 Sep 19
18 . นิติกร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
- งานคดี/ว่าความ/เป็นตัวแทนของบริษัทในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา - งานนิติกรรมสัญญา - งานอื่นๆ ด้านกฎหมาย

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary N/A
17 Sep 19
19 . Project Admin (Site พระราม 3 )
- จัดทำเอกสาร,ดำเนินงานเอกสาร งานโครงการ - ประสานกับหน่วยงานภายใน ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 13,000 -15,000
17 Sep 19
20 . Project Engineer (ไฟฟ้า)รับสมัครด่วน !
วางแผนควบคุมงานโครงการ ประสานงานกับลูกค้า Suppliers & Contractors และดำเนินการจัดการเรื่องเอกสารและแบบเพื่ออนุมัติ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
17 Sep 19
  26 Positions      
Sort By 
Disability Jobs