JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  6 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าคลังสินค้า
- จัดเตรียมแผนการรับ - จ่ายสินค้า - ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า - ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายและเอกสาร - วางแผนแจกจ่ายงานภายในทีมคลังสินค้า - บริหารจัดการงานทั่วไปภายในคลังสินค้า

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 -30,000
17 Dec 18
2 . หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง
- จัดทำเอกสารการเปิด PR การสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องใช้สำนักงาน - จัดทำเอกสารการวางบิล (ใบกำกับภาษี) เพื่อส่งวางบิลกับแฟรนไชส์ - จัดทำข้อมูลการ รับเข้า จ่ายออกในระบบ B plus - ตรวจนับ ...

บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง / ตามประสบการณ์
17 Dec 18
3 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า - Warehouse Managerรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลบริหารการรับ-จ่ายสินค้า และ ตรวจสอบการปฏิบัติงานในการส่ง-รับคืนสินค้าให้เรียบร้อยและเป็นไปตามระบบจนถึงมือลูกค้า - ควบคุมดูแลบริหาร สินค้าที่คงเหลือในคลัง และ พื้นที่จัดเก็บ - ประสานงานกั...

กลุ่มบริษัท C.A.P.
หลายอัตรา
Salary 23,000 - 30,000 บาท
17 Dec 18
4 . ผู้ช่วยหัวหน้าประจำศูนย์กระจายสินค้า Courier Leader (สาขาบางกรวย)
- ดูแลจัดการเรื่องการส่งสิ่งค้า - ประสานงานทั่วไปให้กับศูนย์กระจายสินค้า - จัดระเบียบการขนส่งสินค้า - ควบคุมดูแลพนักงานขนส่งสินค้า - ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า - อาจต้องไปจัดส่งสินค้าด้วยตัว...

DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000++
17 Dec 18
5 . หัวหน้าคลังสินค้า
1.ควบคุมดูแล Stock การจัดเก็บสินค้า ให้เป็นระบบ 2.ควบคุมดูแลการ เบิก-จ่าย และการบันทึกข้อมูลในระบบ 3.ตรวจสอบการเช็ค Stock สินค้าทุกเดือน และสรุปรายงานส่งผู้บริหาร 4.วางแผนการสั่งซื้อ และบริหารสินค้...

ลา กราซ คลินิก
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
6 . หัวหน้าคลังสินค้าและขนส่ง
1.บริหารจัดการคลังสินค้า 2.วางแผนการขนส่งสินค้า 3.บริหารทีมงานคลังสินค้าและขนส่ง 4.จัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน 5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และตามตกลง
13 Dec 18
  6 Positions      
Sort By 
Disability Jobs