JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker

> 100 Job(s)
51 - 100 Job(s)
21 - 50 Job(s)
6 - 20 Job(s)
0 - 5 Job(s)
  894 Positions      
Sort By 
1 . Senior Art Director (สำนักงานปากช่อง)
-วางแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและเอกลักษณ์ของให้สอดคล้องกับองค์กร -สร้างแบรนด์ด้านการตลาดและกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ขององค์กร -จัดหา Supplier ด้านการสร้างแบบผลิตภัณฑ์และกิจกรรมด้านการตลาด

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jan 19
2 . หัวหน้าแผนกผลิต
- จัดการและบริหารงานทางด้านการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและปริมาณ - ควบคุม ดูแลเครื่องจักร / อุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อม ใช้งานตลอดเ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
20 Jan 19
3 . วิศวกรโยธา
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามแบบอย่างเหมาะสม - คำนวณประมาณงานงางแผนการก่อสร้าง การจัดการแรงงาน และวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ ในองค์กร

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 บาท ขึ้นไป
20 Jan 19
4 . ช่างไฟฟ้า
• ซ่อมบำรงุเครื่องผลิตด้านไฟฟ้า , มอเตอร์ , HOT OIL , ตู้คอนโทรล ในส่วนไฟฟ้า และปฏิบัติตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานตลอดเวลา และดูแลด้านเครื่องป...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา (ขอนแก่น , ราชบุรี)
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
20 Jan 19
5 . ผู้จัดการโรงงาน
นำนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายที่ได้รับ ไปปฏิบัติ ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคุม ดูแล ฝ่ายงานต่างๆ ให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบาย ที่กำหนดไว้

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 50,000 บาท ขึ้นไป
20 Jan 19
6 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม •วางแผน ควบคุม และบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิต •จัดทำข้อมูลเครื่องจักรกลในงานผลิต วิธีการบำรุงรักษา และการซ่อม เครื่องจักร •สรุปผล และวิเคราะห์การทำงา...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา ราชบุรี , ขอนแก่น
Salary หัวหน้าแผนก 20,000 บาท ขึ้นไป
20 Jan 19
7 . ครูผู้สอน(วิชาเอก ภาษาอังกฤษ, ปฐมวัย, ประถมศึกษา)
ครูผู้สอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

โรงเรียนภัทรดล
6 Position
Salary ตามอัตราของโรงเรียน
20 Jan 19
8 . Maintenance ขอนแก่น เงินเดือน 21,000 ติดต่อ081-809-3405 คุณอภิวัฒน์
หน้าที่ -งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภคและเครื่องจักร กรณี ชำรุดหรือ Break down ระหว่างทำการผลิต -งานซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยและช่วยชีวิต เช่น ถังดับเพลิง ปั้มน้ำดับเพลิง และ อุปกรณ์ตร...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
2 Position
Salary 20,000 -21,000
20 Jan 19
9 . พนักงานปฏิบัติการ ที่สาขานามะเฟือง จ.หนองบัวลำภู
New Store Express สาขานามะเฟือง จ.หนองบัวลำภู รับสมัครและสัมภาษณ์ วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
20 Jan 19
10 . พัฒนาธุรกิจ (Relationship Manager) สาขานครราชสีมา
- ประชาสัมพันธ์และนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร เช่น หาลูกค้าเงินฝาก ขายประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคาร,บริหารและวางแผนการตลาด

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jan 19
11 . พัฒนาธุรกิจ สาขาอุบลราชธานี (มีเงินเดือน+โบนัส)
- มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในกา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
20 Jan 19
12 . พนักงาน(Part-time) ประจำร้านยูนิโคล่ สาขาเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา
ช่องทางการสมัคร 1.ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครงานที่ https://goo.gl/6XAfwk 2. Walk-in สมัครที่สาขาโดยตรง โปรดติดต่อสอบถามกับทางสาขาก่อนWalk-in โทร 044-003-710 3. ส่งใบสมัครผ่านทาง website ...

UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jan 19
13 . พนักงานยูนิโคล่ (Part-Time) สาขาเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น
***** วิธีการสมัคร 1. กรอกประวัติสมัครงานได้ที่ https://goo.gl/6XAfwk 2. ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครงาน ที่ร้านยูนิโคล่ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น โทร. 043-288-416 3. ส่ง Resume สมัครงาน...

UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jan 19
14 . พนักงานยูนิโคล่(Part-Time) สาขาเดอะมอลล์โคราช
ช่องทางการสมัคร 1.ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครงานที่ https://goo.gl/6XAfwk 2. Walk-in สมัครที่สาขาโดยตรง โปรดติดต่อสอบถามกับทางสาขาก่อนWalk-in โทร 044-439-0491 3. ส่งใบสมัครผ่านทาง website ...

UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jan 19
15 . AIS Contact Center (AIS Contact Center Development & Training Arena นครราชสีมา)
- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า โปรโมชั่น แพคเกจ และบริการของ AIS รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ - แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้า ในด้านสินค้าและบริการ - การสร้างความสั...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
100 Position
Salary 15,000++
20 Jan 19
16 . Training Officer ประจำจังหวัดนครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibility ) • ออกแบบหลักสูตรและแผนการเรียนการสอนให้กับพนักงาน New Staff / Existing • เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Product & Service Knowledge , IP Competency และ...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
20 Jan 19
17 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและธุรการ ประจำแม็คโคร สาขายโสธร
ลักษณะงาน - จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง - เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน - ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และงานเปิด PR,PO งานต...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary 25,000 - 30,000
20 Jan 19
18 . ผู้จัดการแผนกบุคคล (Section Manager-Human Resource) ประจำสาขาปากช่อง
บริหารงานในแผนก HR ประจำสาขา ในด้าน Recruit,Training,ปฐมนิเทศ,Payroll,สวัสดิการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jan 19
19 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) สาขาศรีสะเกษ
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
20 Jan 19
20 . ผู้จัดการส่วนเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขาร้อยเอ็ด
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
20 Jan 19
  894 Positions      
Sort By 
Disability Jobs