JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer

> 100 Job(s)
51 - 100 Job(s)
21 - 50 Job(s)
6 - 20 Job(s)
0 - 5 Job(s)
  819 Positions      
Sort By 
1 . เทเลเซลล์
1.เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายพร้อมแจ้งโปรโมชั่นในการส่งเสริมการขาย 2.ทำการติดตามหนี้จากลูกค้าและทำการตัดชำระหนี้ 3.สรุปรายงานการขายสินค้าและรายงานการรับชำระหนี้ประจำวัน

บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1 Position
27 Jun 19
2 . พนักงานขายส่งหน่วยรถ
1. เสนอขายสินค้า Rom/บัตรเงินสด/Sim/เครื่อง ให้กับลูกค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 2. ตัดบิลขาย Rom/บัตรเงินสด/Sim/เครื่อง ในระบบ GI 3. ตัดรับชำระหนี้ให้ลูกค้า 4. รับ-ส่ง เครื่องซ่อมและเครื่องเคลม...

บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1 Position
27 Jun 19
3 . ผู้จัดการ / หัวหน้าแผนกบัญชี
1.กำหนดนโยบายและแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงกำหนดระบบบัญชีการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆให้ถูกต้องต...

บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1 Position
27 Jun 19
4 . หัวหน้าแผนกบุคคล
1. วางแผนการบริหารบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท พร้อมทั้งทำ Organization Chart 2. กำหนดควบคุมการปฎิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายของบริษัทฯ และจัดทำ JD ในทุกตำแหน่งงาน 3. สรรหาบุคล...

บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1 Position
27 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด (EVENT)
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ

บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขานครราชสีมารับสมัครด่วน !
**เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น
26 Jun 19
7 . Purchasing Officer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ)
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ 2. ติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรอง กับผู้ขายโดยเฉพาะต่างประเทศอาจจะเป็นการซื้อภายในประเทศและกา...

บริษัท แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด
Suranari Industrial Zone Nakhon Ratchasima
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 Jun 19

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
27 Jun 19

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
27 Jun 19

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
27 Jun 19

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 Jun 19

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
27 Jun 19
13 . วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการบริหารควบคุมงานก่อสร้าง ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ 2. ดูแลและตรวจสอบงาน Shop Drawing, As Built Drawing, Material, ความปลอดภัย, งานเพิ่ม-ลด 3. ตรวจสอบ และติดตามรายง...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
27 Jun 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี / Accounting Staff
ดูแลงานด้านบัญชี 1.ดูแลงานบัญชีต้นทุน และทรัพย์สินของบริษัทฯ 2.ตรวจสอบรายละเอียดและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆประจำเดือน 3.ทำเช็คจ่ายประจำเดือน และเช็คเอกสารการจ่ายเงินต่างๆ 4.ตรวจสอบและบันทึกเงินสดย่อย...

บริษัท ตะวันฉาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 Position
Salary 13,000 - 17,000
27 Jun 19
15 . BMET - Bio Medical Equipment Technician I,II,III ประจำสาขาจังหวัดนครราชสีมารับสมัครด่วน !
BMET I,II •Knowledge of electronic theory, technology, and test equipment. •Knowledge of principles of electrical safety, fire safety, and universal precautions related to infectious materials and b...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมข้อมูลจัดซื้อและเอกสารให้ผู้บังคับบัญชา รวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของเอกสารเพื่อนำเสนอ ผู้จัดการโครงการ ตามลำดับขั้น ติดตามงานที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการมอบหมาย เปิดPR PO ในระบบจัดซื้อของทา...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
17 . Foreman Solar Cell (โฟร์แมน สาขาไฟฟ้า) รับสมัครด่วน !
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) - ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - จัดทำข้อมูลเอกสารรายงานความคืบหน้า ปัญหาที่เกิดขึ้นของการก่อสร้าง - ประสา...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
27 Jun 19
18 . วิศวกรประจำโรงงานรับสมัครด่วน !
1. ติดตามรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานประจำวันต่างๆได้แก่ ผลผลิต คุณภาพ ปริมาณการใช้วัตถุดิบ ไฟฟ้า ไอน้ำ และอื่นๆ จาก Shift mgr, shift eng, shift sup เพื่อเก็บเป็นข้อมูล และสรุปผลประจำเดือนและรายงานต่อ p...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
5 Position
Salary 20,000 บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
27 Jun 19
19 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
1.ผลักดันสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่พนักงาน 2.ตรวจสอบและกำกับดูแลการทำจ่ายเงินเดือน 3.ผลักดันการสรรหาผู้สมัครเข้ามาภายในบริษัท 4.จัดประชุม Training Need แต่ละแผนกพร้อมจัดทำหลักสูตรและแผนการฝึกอบรม ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาท ขึ้นไป
27 Jun 19
20 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร Operaterรับสมัครด่วน !
1.รับสมุดบันทึกการทำงานของพนักงานกะที่ผ่านมาและส่งมอบสมุดบันทึกการทำงาน 2.จัดเตรียมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อทำการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุด และต้องทำการปรับเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน 3.จัดเก็บอ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
10 Position
Salary 10,000บาทขึ้นไปตามแต่ประสบการณ์
27 Jun 19
  819 Positions      
Sort By 
Disability Jobs