JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer

> 100 Job(s)
51 - 100 Job(s)
21 - 50 Job(s)
6 - 20 Job(s)
0 - 5 Job(s)
  434 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (อ.เมือง อ.เชียงดาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยน...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 Position
27 Jun 19
2 . ช่างซ่อมมือถือประจำสาขาเชียงรายรับสมัครด่วน !
- ซ่อมสินค้าในการรับประกันที่จำหน่ายโดยบริษัทCSC - ทดสอบสินค้าหลังการซ่อมและก่อนซ่อม

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
27 Jun 19
3 . เลขานุการ
1. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2. จัดทำตารางนัดหมายและแจ้งเตือนผู้บังคับบัญชา 3. ประสานงานกับบุคคลภายนอกแทนผู้บังคับบัญชา 4. ตรวจสอบงาน ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา 5. จดบันทึก และจัดทำราย...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
27 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ประจำเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่)
1.บริการธุรกรรมประกันชีวิตและบริการข้อมูลต่างๆ ผ่านเคาน์เตอร์(บริการรับ -จ่ายเงินลูกค้า) 2.บริการด้านการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามในสาขา 3. งานด้านธุรการสาขาทำรายงานด้านการเงินประจำวันและประจ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 16,000+
27 Jun 19
5 . หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.วางแผน ควบคุม งานด้านความปลอดภัย ภายในบริษัท ให้มีความสอดคล้อง สัมพันธ์กับการทำงานของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัท 2.วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย ให้กับบุคลากรประจำแผนก และบุคลากรภายใ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
27 Jun 19
6 . Web Programmer
- พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย ASP.NET C# แบบ MVC - วิเคราะหืและวางแผนร่วมกับ SA ในการออกแบบ UX ทีเ่หมาะสม - จัดทำ Report ด้วย DevExpress (มีการสอนงานให้กรณีไม่เคยใช้)

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
27 Jun 19
7 . Android Programmer
- พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Android studio (native) - ทำ API ด้วย PHP,NodeJS หรือภาษาอื่นๆ ได้ เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล - มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียน Website

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
27 Jun 19
8 . วิศวกรชลประทาน
1.ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 2.จัดหาแหล่งน้ำ งานเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรให้กับชาวไร่ (อ้อย) 3.ศึกษาและออกแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบส่งน้ำ กระจายน้ำ 4.วางแผน ประสานงาน และควบคุมโครงการจัดหาแ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 Jun 19
9 . Management Trainee
โครงการพัฒนาและสร้างกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อพัฒนาระบบงาน และประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น Innovation , Knowledge Management , Process Improvement , System Development และโครงการอื่นใน Organiza...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 Jun 19
10 . วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเคมี วิศวกรเครื่องกล วิศวกรอุตสาหการ
-การรับผิดชอบด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตามสายวิชาชีพ ++ วิศวกรไฟฟ้า ++ วิศวกรเคมี ++ วิศวกรเครื่องกล ++ วิศวกรอุตสาหการ -การปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิศวกรรมตามสายอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น -การควบคุ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
4 Position
27 Jun 19
11 . Business Developer - นักพัฒนาธุรกิจ สาขา แม่กลอง หนองคาย
- เข้าเยี่ยมร้านค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า - ตรวจเช็คสต๊อคสินค้าของร้านค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมทั้งตรวจนับจำนวนของสินค้าด้วย - เสนอขายสินค้าของบ...

ThaiNamthip Commercial (บริษัทไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
12 . พนักงานพัฒนาร้านค้า (MIT) สาขานครสวรรค์
1. ร่วมกับทีมงานเพื่อพัฒนาร้านค้า โดยการจัดการสินค้า (จัดเรียงสินค้า ทำความสะอาดอุปกรณ์ส่งเสริมการขายเช่นตู้เย็น ชั้นวางสินค้า ติดป้าย)ให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท 2. เปิดตลาดกับลูกค้าใหม่ หรือร้านค้าท...

ThaiNamthip Commercial (บริษัทไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
13 . Sales Representative/ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านวัสดุก่อสร้าง/จ.พิจิตร.กำแพงเพชรรับสมัครด่วน !
-ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านฮาร์ดแวร์และเคมีภัณฑ์ ในพื้นที่และ นำเสนอ-จำหน่าย สินค้ากลุ่มวัสดุ เครื่องก่อสร้าง ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ -เก็บบิล ตามกำหนด นำส่งเงินกับบริษัทฯ -ทำรายงานการขายประจำวันส่ง ห...

Wuerth Co.,Ltd.
1 Position
Salary 11,500 + 9,300 (ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ)
27 Jun 19
14 . Sales Executive (ตาก)
- พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างลูกค้าและบริษัทเพื่ออัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของ Scania - ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของ Scania ให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบ...

บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด
Tak
1 Position
Salary เงินเดือน + คอมมิสชั่น + ค่าเช่ารถ + fleet card
27 Jun 19
15 . Sales Executive (นครสวรรค์)
- พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างลูกค้าและบริษัทเพื่ออัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของ Scania - ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของ Scania ให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบ...

บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด
1 Position
Salary เงินเดือน + คอมมิสชั่น + ค่าเช่ารถ + fleet card
27 Jun 19
16 . กุ๊ก ประจำร้าน Arabitia ถนน สุริยพงษ์ จ.น่าน
- ทำอาหารในภายร้าน Arabitia - ทำอาหารตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
Nan
1 Position
Salary 14,000 - 16,000
27 Jun 19
17 . กัปตัน ประจำร้าน Arabitia ถนน สุริยพงษ์ จ.น่าน
ดูแลงานและรับผิดชอบภายในร้าน **สัมภาษณ์ทราบผลทันที**

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
Nan
1 Position
Salary 19,000 - 25,000
27 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า (ประจำศูนย์เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับสินค้าให้ครบตามจำนวนจากรถบรรทุก 10 ล้อ หรือรถลูกค้า 2. คัดแยกสินค้า ตามจังหวัดที่กำหนด 3. จัดส่งสินค้าตามอำเภอ จังหวัดที่กำหนด 4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
10 อัตรา
Salary 10,000 - 12,000
27 Jun 19
19 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม อ.ศรีเทพ)
- วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร - แก้ไขข้อมูลจัดส่งข้อมูลตามเขตร้องขอ - เช็คข้อมูล Shape File กับข้อมูลพื้นฐานให้ถูกต้องเท่ากัน และ ไม่ทับซ้อนกัน - จัดเก็บข้อมูลช่วง ฤดูกาลผลิต,ฤดูซ่อมแซม ...

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 Jun 19
20 . ผู้จัดการขาย ประจำสาขาเชียงใหม่รับสมัครด่วน !
- บริหารยอดขาย - ดูแลยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย - วางแผนและกำหนดพื้นที่เขตการขายพร้อมช่องทางการขายให้ Sales

บริษัท ไทยไวนิล จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000
27 Jun 19
  434 Positions      
Sort By 
Disability Jobs