JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  61 Positions      
Sort By 
1 . ดูแลผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น
- ให้การดูแล ซึ่งได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับความสุขสบาย - ให้การช่วยเหลือ ได้แก่ การช่วยเหลือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ - ให้การประคับประคอง เช่น การประคับประคองทางด้านร่างกาย และจิตใจ - ให้การสนับ...

โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา
9 อัตรา
Salary เริ่มต้น 40,382.55 บาท ไม่รวม OT ผู้สมัครสามารถเลือกนายจ้างได้
15 Nov 18
2 . Developer/Programmer
ประจำสาขาที่ประเทศญี่ปุ่น ประภทงาน - Development engineer (programmer) - Software development - Business system development - Control system development program...

Human Digicraft Manpower (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
Salary ได้รับเงินเดือนในปีแรก 60,000-80,000 บาท / ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน (พิจารณาจากประสบการณ์)
15 Nov 18
3 . Managing Director (Precast Concrete)
- ควบคุมดูแลการบริหารและระบบคุณภาพตามนโยบายของบริษัท - ประจำการที่ประเทศกัมพูชา เมืองพนมเปญ

Vong Chai CO., LTD.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Nov 18

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Nov 18
5 . Logistic Supervisor (ประจำเวียดนาม) รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ 1 อัตรา - ควบคุมดูแลการส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมต้นทุนการขนส่งให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด - ควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน KPI - ควบคุมกำกั...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Nov 18
6 . Warehouse Supervisor (Inventory) ประจำเวียดนามรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานคลังสินค้า(รับ-จ่าย-คืน) - ตวรจนับสินค้า Hold - ควบคุมสต๊อค On Hand ทั้งหมด - ควบคุมระบบงานต่างๆ ในคลังสินค้า

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
15 Nov 18
7 . Production Supervisor (ประจำเวียดนาม,อินโดนีเซีย)
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีความถูกต้องตามข้อกำหนด มีคุณภาพ และความปลอดภัย สอดคล้องกับแผนการผลิตประจำวัน และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 9001, GMP, HACCP,BRC รวบรวมและวิเคราะห์...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Nov 18
8 . QMR (ประจำอินโดนีเซีย,เวียดนาม)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารตามระบบคุณภาพISO-9001/GMP/HACCP/BRC-Issue 7 2.ควบคุมระบบเอกสารคุณภาพและจัดทำ Document Control 3.ติดตามประสานงาน ตรวจสอบการปฏิบัติของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามาตรฐานระบบคุณภาพ 4.ติดตามupda...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Nov 18
9 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-ปิดงบการเงิน (กรุงเทพ/อินโดนีเซีย)รับสมัครด่วน !
1. ออก IW 2. ทำ+ตรวจเช็ครายงานภาษีขาย 3. บันทึกรับ 4. กระทบยอดลูกหนี้ 5. กระทบยอด Bank 6. รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Nov 18
10 . Area Sale Manager ประจำที่พนมเปญ(ด่วนมาก)
- บริหารยอดขายทั้งระบบ ทั้งในส่วนงานปฏิบัติสาขาและออนไลท์ - บริหารงานรวมของสาขา วางแผนกำหนดกลยุทธการขาย ให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทที่กำหนด - แก้ไขปัญหาและตัดสินใจสถานณ์ที่เกิดขึ้นภายในสาขา - มีประส...

บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary ตามโครสร้างบริษัท
15 Nov 18
11 . Digital Marketing Supervisor (ประจำที่พนมเปญ) ด่วนมากรับสมัครด่วน !
1. กำหนดขอบการทำงานของทีม Digital Marketing ในการวางแผนผลิตคอนแทนต์ให้เป้นไปตามเป้าหมายของฝ่ายการตลาด 2.ทำงานร่วมกับ Outsource เพื่อดำเนินการผลิตโฆษณาทางสื่อออนไลท์ทุกประเภทให้สัมฤิทธิ์ผลตามเป้าหมายข...

บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Nov 18
12 . พนักงานขายสินค้า Duty free ไปทำงานที่ญี่ปุ่นJAPAN พูดเขียนภาษาจีนไทย
ขายสินค้าDuty freeชายหญิงพูดฟังอ่านเขียนภาษาจีนได้ Chinese Speakerทำงานที่ญี่ปุ่น JAPAN 中文聽說寫流利 HSK5 ขึ้นไป เงินเดือน55000~65000 บาท มีโบนัสปีละ2 เดือน เน้นการขายของให้ทัวร์จีน ไทย หรือประเทศอื่...

บริษัท จัดหางาน ลิ้งค์โปร อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
10 อัตรา
Salary 55,000-65,000 บาท
15 Nov 18
13 . รับสมัครพนักงานก่อสร้างทำถนนชาย ทำที่ญี่ปุ่นJAPAN ระบบJITCO
- ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นจำนวน3-5คนชาย เดินทางถูกกฎหมายผ่านกรมแรงงานระบบ JITCO เงินเดือนเฉลี่ย 200000 เยน++ (ประมาณ 60,000 บาท++) กะกลางวัน ให้วันละ 10000 เยน กะกลางคืนคิดโอทีต่างหาก - มีค่าใช้...

บริษัท จัดหางาน ลิ้งค์โปร อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
ชาย 5 อัตรา
Salary 60,000 บาท++โอทีต่างหาก
15 Nov 18
14 . ผู้ฝึกงานปฏิบัติด้านเทคนิค
- ใบอนุญาตจัดหางานเลขที่ ต1204/2560รับสมัครผู้ฝึกปฏิบัตงานด้านเทคนิคประเทคญี่ปุ่น - เลขที่ จต.2ข/99996,จต2ข/99997,จต2ข/99818มจต2ข/99822,จต.2ข/99823 -พนักงานเกษตรปลูกคาบุ ชาย - พนักงานเกษตรกรรม เลี...

บริษัท จัดหางานไทยกรุ๊ปกรีน จำกัด
หลายอัตรา
Salary 133,534 เยน(เมืองอิบารากิ) ,150,454 เยน(เมืองชิบะ)/เดือน / ไม่รวมโอที
15 Nov 18
15 . จนท.คลังสินค้าต่างประเทศ (ทำงานที่เมียร์ม่า)
1.ดูแลรับผิดชอบ การรับ - เบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้องตามเอกสาร 2.ตรวจนับสต๊อคสินค้าและจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
15 Nov 18

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary N/A
15 Nov 18
17 . PURCHASING SUPERVISOR (China, Qingdao)
- เปรียบเทียบราคา/คุณภาพ - หา suppliers ใหม่ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานส่วนอื่นๆ - งานด้านเอกสารระบบคุณภาพ - งานแปลเอกสาร จีน-ไทย

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
1 Position
Salary + มีสวัสดิการที่พักในโรงงานและอาหารฟรี
15 Nov 18
18 . HR Manager (ปอยเปต)**ประเทศกัมพูชา**
- วางแผนอัตรากำลังคนและสรรหาว่าจ้าง - พัฒนาและฝึกอบรม - บริหารผลตอบแทนและค่าจ้าง - บริหารพนักงานสัมพันธ์ - บริหารความปลอดภัยในการทำงาน - บริหารงานฝ่ายในบุคคลและธุรการ - ควบคุมกฎระเบียบข้อบังคับแ...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 50,000-100,000 THB.
15 Nov 18
19 . วิศวกรไฟฟ้า
- ติดตาม พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต - วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีกาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ - สนับสนนุนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนของ Automation - จัดเตรียมการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บริษัท ไอ เอ็ม อี (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Nov 18
20 . แอดมิน ภาษามาเลเซีย / จีน / อินโดนีเซีย / มาเลเซียรับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ต่างชาติ ให้คำแนะนำการใช้บริการผลิตภัณฑ์ของเรา -ช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้า -จัดทำรายงานประจำวัน - 1 เดือน หยุด 4 วัน สามารถหยุดติดต่อกันได้ - 1 วันทำงาน 10 ซม. -...

PASUGA STUDIO CO., LTD
10 Position
Salary เริ่มต้น 16,000 + ค่าทักษะภาษา 2,000 + เบี่้ยเลี้ยง 1,000 ค่ากะ 500 บาท + เบี้ยขยัน 500 บาท
15 Nov 18
  61 Positions      
Sort By 
Disability Jobs