JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  31,283 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- วางแผนและพัฒนาสื่อโฆษณาของทางบริษัทในส่วนที่รับผิดชอบ - นำเสนอแคมเปญสำหรับการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการสื่อโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Dec 18
2 . วิศวกรไฟฟ้าเครื่องมือวัด
1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในแผนก 2. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการทำงาน รวมทั้งปฏิบัติการแก้ไข 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ...

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Dec 18
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ลงบัญชีรับ/จ่ายและงานอื่นๆในแผนกบัญชี - ตรวจสอบข้อมูล และนำเสนอข้อมูลได้ตามเวลาที่กำหนด - ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Dec 18
4 . นักโภชนาการ ควบคุมการผลิต ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
1.ควบคุมการผลิต 2.ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 3.สามารถทดสอบค่าต่างๆได้ 4.มีความรู้ในการใช้เครื่องมือทดสอบ เช่น การวัดค่าความหวาน-ความเค็ม 5.สามารถคำนวณอัตราส่วนของส่วนประกอบในอาหารได้

บริษัท ทำบุญ จำกัด
1 Position
Salary 14,000-15,000
13 Dec 18

บริษัท ขาบสไตล์ จำกัด
Salary 16,000 บาท
13 Dec 18
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้(หยุดเสาร์-อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
- ตรวจรายละเอียดของใบกำกับซื้อภาษี - กระทบยอดใบกำกับภาษีซื้อกับ บัญชีแยกประเภท - ตรวจสอบผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม ในใบกำกับภาษี - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร - ตรวจสอบจำนวนเงิน - ตรวจรายละเอี...

บริษัท เคซี ออโต้โมทีฟ แพสชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
13 Dec 18
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
-ประสานงานขาย ในการรับคำสั่งซื้อสินค้าและการจัดทำเอกสารประกอบการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า -ประสานงานกับทีมขายในการตรวจสอบ order สินค้าและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเอกสารการสั่งซื้อของลูกค้า -ประสานงานกับท...

บริษัท เคซี ออโต้โมทีฟ แพสชั่น กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary 11,000-12,000
13 Dec 18
8 . SALE อะไหล่ (ผู้แทนขาย)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบเป้าหมายการขายตามที่ได้รับหมอบหมาย - ออกพบลูกค้า - จัดทำรายงานการขายและสถานะการณ์การแข่งขันได้ - กำหนดแผนงานขาย

บริษัท เคซี ออโต้โมทีฟ แพสชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000
13 Dec 18
9 . Sales ต่างจังหวัด (ออกทริป) และ กรุงเทพปริมณฑลรับสมัครด่วน !
- เสนอขายอะไหล่แอร์รถยนต์ให้กับลูกค้าร้านอะไหล่แอร์รถยนต์และร้านซ่อมแอร์รถยนต์ (บริษัทฯ มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว) **ไม่รับเซลล์ไซด์ไลน์**

บริษัท เอ็มเทคออโตแอร์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary รายได้ 30,000 - 50,000 บาท ต่อเดือน
13 Dec 18
10 . คนงานฝ่ายผลิต
1.ตัดเหล็ก 2.คัดแยกงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท อาร์แอลซี รีไซคลิ่ง จำกัด
2 Position
Salary 15,000
13 Dec 18
11 . พนักงานฝ่ายผลิต
1) ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท คีย์ล็อค แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
20 อัตรา
Salary 325บาท ต่อวัน
13 Dec 18
12 . Sale Support
- ทำเอกสารSupportงานSale - ประสานงานระหว่างแผนก - ส่ง Email ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ - ทำงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 อัตรา
Salary 10,500-13,500
13 Dec 18
13 . ช่างเทคนิคแผนกขึ้นรูป (ปวช.หรือปวส.)
- ควบคุมเครื่องจักร MACHINING CENTER ในการขึ้นรูปตาม DWG. ที่ได้รับมอบหมาย - บำรุงรักษาเครื่องจักรตามตารางการตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
4 อัตรา
Salary 9,500-10,500 บาท
13 Dec 18
14 . พนักงานขับรถส่งเอกสาร/ส่งสินค้า
1.ขับรถส่งเอกสาร วางบิล-เก็บเช็ค 2.ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้า 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ACOUSTIC & LIGHTING SYSTEM (THAILAND)CO.,LTD.
1 อัตรา
13 Dec 18
15 . Creative for Videos
เพื่อผลิตสื่อวีดีโอสินค้าต่างๆ ของบริษัท สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลทางการตลาดและนำไปปรับใช้ในการทำ Storyboard สามารถจัดทำ Storyboard สำหรับการผลิตสื่อวีดีโอได้ ออกแบบพรีเซนต์เทชั่น และพรีเซนต์เพื่อนำเส...

Ethnophere Co.,Ltd.
1 Position
Salary 20,000-25,000
13 Dec 18
16 . Accountingรับสมัครด่วน !
1.จัดเก็บเอกสารตามระบบบัญชี 2.ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินสด/เช็ค 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย พร้อมนำส่งกรมสรรพากร 4.ทำการโอนเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 5.ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย จัดทำ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.5...

Ikegami Mold (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
13 Dec 18
17 . Finishing & Welding
1.เคยใช้เครื่องเชื่อมเลเซอร์มาก่อน(Welding Laser) 2.สามารถคิดวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางที่จะแก้ไขงานได้ 3.ดูแลรักษาเครื่องเชื่อมเลเซอร์ ให้มีสภาพสมบรูณ์ พร้อมต่อการใช้งาน

Ikegami Mold (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
13 Dec 18
18 . Machining Staffรับสมัครด่วน !
1.Machining Center/CNC/Surface Griding/EDM(Sodick AQ552)/Wire Cut (Sodick AQ300, AQ537L) 2.มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องจักรดังกล่าวได้ 3.สามารถใช้เครื่องกลึง เครื่องเจียร เครื่องเชื่อมได้ 4....

Ikegami Mold (Thailand) Co., Ltd.
4 Position
Salary ตามประสบการณ์
13 Dec 18
19 . Office Staff
1.ออกเอกสาร จัดทำเอกสารด้านสำนักงาน โรงงาน รวบรวมส่งสำนักงานใหญ๋ 2.จัดทำเอกสารบัญชีพื้นฐาน 3.สรุปงานซื้องานขาย เอกสารสำคัญต่างๆ ของสำนักงานสาขา 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Ikegami Mold (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
13 Dec 18
20 . Inspection & Finishing Staff
1.สามารถใช้เครื่องมือวัดได้ เช่น เวอร์เนีย CMM Check เครื่องมือวัดพื้นฐานอื่นๆ เป็นต้น 2.เคยใช้เครื่อง CMM Check มาก่อน (Mitutoyo) 3.สามารถอ่านค่างานที่วัด และรายงานผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 4.มีประส...

Ikegami Mold (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
13 Dec 18
  31,283 Positions      
Sort By 
Disability Jobs