JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  658 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรวัดคุม , วิศวกรแมคคาทรอนิค
1.ออกแบบวงจรไฟฟ้า ตู้ Control สำหรับควบคุมเครื่องจักร 2.จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้่าสำหรับควบคุมเครื่องจักร 3.เขียนโปรแกรม PLC ควบคุมเครื่องจักรให้ได้ตาม Function 4.ทดลองการทำงานและปรับให้เครื่...

บริษัท เกรทเตอร์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4 ตำแหน่ง
Salary ตามคุณสมบัติ และ ประสบการณ์ (N/A)
19 Jun 19
2 . ช่างไฟฟ้า
1.ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร 2.ซ่อม/แก้ปัญหาเบื้องต้น ในระบบที่รับผิดชอบ 3.ให้ความร่วมมือ/ช่วยเหลืองานในแผนกในระบบอื่น 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

United Creation Packaging Solutions (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
19 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
1. คีย์ข้อมูลเข้าระบบ 2. งานเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

United Creation Packaging Solutions (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
4 . Electrical Engineer (PLC)
2.1 Prepare Preventive Maintenance Plan (PM) 2.2 Workforce planning to support production process. 2.3 Explore, record the use, issue and solution from machine usage in Utility system. 2.4 Prepare ...

United Creation Packaging Solutions (Thailand) Co.,Ltd.
1 position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
5 . พนักงานขายประจำออฟฟิศรับสมัครด่วน !
- แนะนำสินค้า, ขายสินค้า, บริการหลังการขาย - สำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทางบริษัทยินดีจัดสอนเกี่ยวกับสินค้าและอบรมให้ - รายได้และสวัสดิการดี

บริษัท เอส.พี.ที. แพคเกจจิ้ง โปรดักส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
6 . พนักงานออกแบบ
วาดแบบงานพิมพ์ / ออกแบบโครงสร้างกล่อง / ทำ DRAWING / สั่งทำแบบมีดไดคัทและแม่พิมพ์

บริษัท โทอิทสึ แพคเกจ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- งานบัญชีทั่วไป - ดำเนินเอกสารทางบัญชี - บันทึกข้อมูลโปรแกรม Express และ run report บัญชีต้นทุน - ตรวจสอบข้อมูล stock ในโปรแกรมโดยเปรียบเทียบของจริงว่าถูกต้องตรงกัน

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
8 . Production Engineer
- Planning machine capacity - Match the product capacity with material for efficiency - Reporting process from each department in production - Making and control document according to document cont...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 Position
Salary Salary negotiable
19 Jun 19
9 . เจ้าหน้า QC incoming & lABรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลต่าง ๆ - ควบคุมตรวจสอบคุณภาพและตรวจรับวัตถุดิบเข้า - ประสานงานแผนกต่าง ๆ ในการตัดสินใจ - วิเคราะห์ระดับของ defect ในแต่ละผลิตภัณฑ์

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์/ สินค้าในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของลูกค้า - ตรวจสอบวัดค่าความเหมือนของเฉดสี ที่ผลิต เทียบกับ STD ตามที่ลูกค้ากำหนด และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ร่วมวางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเครา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
12 . วิศวกร ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร -จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำเดือน./ไตรมาส -วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และหาแนวทางซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ -ประสานงา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงกา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 Jun 19
15 . R&D Specialist
1. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีในปัจจุบันให้ดีขึ้น 2. ดูแลปัญหาคุณภาพและให้ความรู้ทางเทคนิคแก่ลูกค้า 3. ให้บริการทดสอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แก่หน่วยงานภายในบริษัทและลูกค้า

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 Jun 19

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 Jun 19

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 Jun 19

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 Jun 19

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ประจำบางปะกง)
1.รับผิดชอบดูแลและประสานงานในการดูแลผลิตภัณฑ์ ของบริษัท 2.ช่วยดูแลงานด้านงานเอกสารต่างๆ ของแผนก เช่น จัดทำใบเสนอราคาแทนพนักงานขาย (ในบางกรณี),เอกสารสัญญา หรือเอกสารอื่น ๆ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า 3.เ...

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 Jun 19
  658 Positions      
Sort By 
Disability Jobs