JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  103 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าพระประแดง และ จังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานและตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณต้นทุนและปรับปรุงต้นทุนสินค้าให้เป็นปัจจุบัน 2.ดำเนินการรวบรวม จัดเก็บ และติดตามพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารในกระบวนการผลิตสินค้า เอกสารสรุปการจ้างผลิต พร้อมทั้...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทปฏิบัติงานที่คลังสินค้าพระประแดง และ สิงห์บุรี
17 Jul 19
2 . ++รับสมัครด่วน++ผจก.แผนก ขนส่ง , แผนกผลิต,แผนกคลังสินค้า++ ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร
++ ผู้จัดการแผนกขนส่ง++ ลักษณะงานพอสังเขปมีดังนี้ กำหนดแผนงาน , กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายและจัดส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีตลอดจนร่วมจ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา ( ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์) 08.30-17.30 น.
Salary ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
17 Jul 19
3 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และเจ้าหน้าที่คลังสินค้า / พนักงานขับรถ 6 ล้อรับสมัครด่วน !
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และพนักงานคลังสินค้า 1.รับผิดชอบการจัดการคลังสินค้า ตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าที่ผลิตแล้วเข้าคลังสินค้าตามรอบที่กำหนด 3.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
10 อัตรา ( ปฏิบัติงานที่คลังสินค้านิคมสินสาคร) ใกล้วัดโคกขาม
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + สวัสดิการดีมาก + ค่าทักษะ
17 Jul 19
4 . พนักงานติดรถส่งสินค้า ประจำคลังสินค้าพระสมุทรเจดีย์​และนิคมสินสาครรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการขนส่งสินค้าประเภทน้ำยากระดาษและล้างจานให้ได้ตามใบแจ้งการขนส่งที่กำหนด 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าที่ผลิตแล้วเข้าคลังสินค้าตามรอบที่กำหนด 3.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.ตรวจนับ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา ++ Full Time
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ
17 Jul 19
5 . Sale coordinator (ส่วนงานกระดาษสำนักงาน)เริ่มงานได้ทันที ++ลงทะเบียนจองคิวด่วน++รับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมเอกสาร และรวบรวมเอกสารต่างๆ ให้พนักงานขาย 2.จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างและจัดส่งเอกสารทั้งภายใน-ภายนอกบริษัท 3.จัดทำใบเสนอราคาและสรุปรายงานการขาย 4.รับโทรศัพท์ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภาย...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา ( ปฏิบัติงานเสาร์เว้นเสาร์) สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที 18-20 มิย 62
Salary ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
17 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่นิติบุคคล (โครงการบ้าน)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ - ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยของโครงการ - ดูแลรับผิดชอบงานระบบแสงสว่างส่วนกลาง - ดูแลรับผิดชอบงานดูแลบ้านเช่าและบ้านรอการขายของโครงการ - จัดเก็บค่าส...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
7 . ช่างซ่อมบำรุงอาคาร
- ดูแลไฟฟ้า-ประปา ทาสี ปูกระเบื้อง - ดูแลบำรุงรักษาอาคารทั่วไป

จิตราภาแมนชั่น​
2 Position
Salary 15,000
17 Jul 19
8 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล(โรงงาน)
งานด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ - วางแผนความปลอดภัยประจำปี - ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำรายงาน จป.ว ส่งตามไตรมาส - ฯลฯ งานด้านบุคคล - วางแผนอัตรากำลังคน สรรหาว่าจ้างบุคล...

บริษัท กรุงเทพวิทยา(1988) จำกัด
1 Position
17 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ลูกหนี้)
ทำเอกสารวางบิล รับเช็ค คัดแยกเอกสาร จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ บันทึกเช็คลงในระบบ รายงานเช็ครับ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรุงเทพวิทยา(1988) จำกัด
1 Position
Salary 10,000 บาทขึ้นไป
17 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
- คีย์ใบรับออเดอร์ - คีย์ใบสั่งขาย - รับโทรศัพท์ และ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายขาย - ประสานงานเรื่องการส่งสินค้า , การรับสินค้า , การเปลี่ยนสินค้า , การคืนสินค้า - ดูแลลูกค...

บริษัท กรุงเทพวิทยา(1988) จำกัด
1 Position
17 Jul 19

บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ดำเนินการเอกสารขอซื้อ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. วางแผนและควบคุม Stock 3. ควบคุมและดูแลการสั่งซื้อภายในฝ่าย 4. ลงบันทึก จัดเก็บเอกสารและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19

บริษัท นานมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3 อัตรา
17 Jul 19
14 . Technician ช่างซ่อมบำรุง เครื่องกล/ไฟฟ้า
- ช่างซ่อมบำรุง (ดูแลเครื่องจักรในไลน์ผลิต - Machine Maintenance) - ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักร - เปลี่ยนรุ่นหรือขนาดของเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนของการผลิต - บำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

Elleair International (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jul 19
15 . หัวหน้าฝ่ายขาย /Sales Supervisorรับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการทีมให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 2.สร้างทีม และพัฒนาทีม สร้างแรงบันดาลใจให้ทีม 3.วางแผน/ปรับปรุง/แก้ไขแผนการขายให้บรรลุเป้าหมาย 3.ควบคุม ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทีม 4.งานอื่นๆ ที่ได้รั...

บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- เปิดบิลขาย - จัดทำใบวางบิลกับลูกค้า - ติดตามการรับชำระหนี้กับลูกค้า - ตัดรับชำระหนี้ในระบบ - บันทึกบัญชีขาย,บัญชีรับเงิน, - สรุปรายงานภาษีขาย - รายงานประมาณการรับเงินประจำเดือน

บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด | Fiber Pattana Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
17 . ช่างไฟฟ้า(electrician)
1.ดูแล บำรุง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในโรงงาน 2.ดูแล บำรุง ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบไฮดรอลิคด้วย 3.ดูแลเเละบันทึกข้อมูลเอกสารต่างๆในแผนกซ่อมบำรุง,ตรวจเช็ค/...

บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด | Fiber Pattana Co., Ltd.
1 Position
Salary โครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
18 . เซลล์ขายปุ๋ยคู่ดิน (พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ) ภาคตะวันตกรับสมัครด่วน !
- สัญญาจ้างพิเศษ ไม่ผ่านบริษัทซัพฯ มีโอกาสพิจารณาเป็นพนักงานประจำ - นำเสนอสินค้า ปุ๋ยตราคู่ดิน - ติดต่อพบลูกค้าใหม่ตามกลุ่มเป้าหมาย ร้านค้าปลีก-ส่ง - รับออเดอร์ ประสานงาน ส่งต่อให้กับฝ่ายจัดส่ง - ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary รายได้เริ่มต้น 13,800 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นขาย
17 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC, QAรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำไปใช้ในการผลิต 2. ตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ก่อนส่งถุงมือลูกค้า 3. ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนต้องมีบันทึกผลการตรวจสอบนั้นๆ เพื่อการทวนสอบ 4. ยับยั้งไม...

บริษัท แพลนโก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. รับเอกสาร Invoice ตรวจสอบและติดตามลูกหนี้ สรุปงานด้านลูกหนี้ 2. รับเอกสารเจ้าหนี้จากจัดซื้อ จัดทำการชำระ จัดทำระบบการเงิน 3. จัดทำเงินสดย่อย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 4. รับชำระหนี้จา...

บริษัท แพลนโก จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
  103 Positions      
Sort By 
Disability Jobs