JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  117 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ประจำคลังสินค้า พระสมุทรเจดีย์รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงาน 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าที่ผลิต และรับเข้าคลังสินค้า 3.ควบคุม ดูแลการซ่อมบำรุงรถ Forklift 4.ตรวจนับสินค้าตามรอบที่กำหนด 5.อื่นๆ ตามท...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ
18 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานกฏหมายและเจ้าหน้าที่บังคับคดี ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่สาทร รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบในการจัดทำเอกสาร/ร่างสัญญาฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม/ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญาต่างๆของบริษัทฯ 2.ดูแลและจัดทำเอกสารสำคัญของบริษัทรวมถึงการขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำเอกสารท้ายฟ้องแ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
2อัตรา ( หยุดเสาร์-อาทิตย์)
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
3 . Sale coordinator ฝ่ายกระดาษม้วน เริ่มงานได้ทันที ++ลงทะเบียนจองคิวด่วน++รับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียมเอกสาร และรวบรวมเอกสารต่างๆ ให้พนักงานขาย 2. จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างและจัดส่งเอกสารทั้งภายใน-ภายนอกบริษัท 3. จัดทำใบเสนอราคาและสรุปรายงานการขาย 4. รับโทรศัพท์ติดต่อประสานงานทั้งภายในแล...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา ด่วนมาก
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (รับผิดชอบงานด้านบัญชี​ต้นทุน) ปฎิบัติงานที่นิคมสินสาครรับสมัครด่วน !
1. จัดทำรายงานและตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณต้นทุนและปรับปรุงต้นทุนสินค้าให้เป็นปัจจุบัน 2. ดำเนินการรวบรวม จัดเก็บ และติดตามพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารในกระบวนการผลิตสินค้า เอกสารสรุปการจ้างผลิต พร้อมท...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา ( หยุดเสาร์-อาทิตย์)
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ
18 Sep 19
5 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และเจ้าหน้าที่คลังสินค้า / พนักงานขับรถ 6 ล้อรับสมัครด่วน !
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และพนักงานคลังสินค้า 1.รับผิดชอบการจัดการคลังสินค้า ตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าที่ผลิตแล้วเข้าคลังสินค้าตามรอบที่กำหนด 3.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
10 อัตรา ( ปฏิบัติงานที่คลังสินค้านิคมสินสาคร) ใกล้วัดโคกขาม
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + สวัสดิการดีมาก + ค่าทักษะ
18 Sep 19
6 . พนักงานขาย (Sales)
1.ดำเนินกิจกรรมการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 2.พัฒนาและผลักดันการเติบโตของยอดขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3.ออกพบลูกค้าตามแผนงาน เพื่อทราบสถานการณ์ด้านลูกค้าในเชิงการตลาด 4.ดำเนินตามแผนปรับปรุงกิจกร...

บริษัท ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุดรธานี จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000+ค่าคอมมิสชั่น+ค่า Incentive
18 Sep 19
7 . หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า
- ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า - ตรวจตราดูแลทุกส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าให้เข้าระบ - จัดวางจุดวางสินค้า วางแผนการจัดเรียงและจัดเก็บสินค้า ให้เป็นระบบแล...

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
8 . Engineer Officer or Supervisor
1. ออกแบบกระบวนการผลิตและประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ 2. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 3. ปรับปรุงสูตรการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 4. แก้ปัญหาและตัดสินใจดำเนินงานเฉ...

Pentel (Thailand) Co., Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary 18,000-25,000
18 Sep 19
9 . Logistics Staff
1) Manage logistics function both domestic, import and export 2) Coordinate with sales, Planning for delivery on time to customers 3) Book the vessel space or air freight with the shipping a gent 4...

Elleair International (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
18 Sep 19
10 . Sales & Marketing Executive
- Service existing accounts,obtains order,and establishes new accounts by planning and organizing daily work schedule to call on existing or potential sales outlets and other trade factors. - Adjust ...

Laris Global (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
11 . เซลล์ขายปุ๋ยคู่ดิน (พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ) ภาคตะวันตกรับสมัครด่วน !
- สัญญาจ้างพิเศษ ไม่ผ่านบริษัทซัพฯ มีโอกาสพิจารณาเป็นพนักงานประจำ - นำเสนอสินค้า ปุ๋ยตราคู่ดิน - ติดต่อพบลูกค้าใหม่ตามกลุ่มเป้าหมาย ร้านค้าปลีก-ส่ง - รับออเดอร์ ประสานงาน ส่งต่อให้กับฝ่ายจัดส่ง - ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary รายได้เริ่มต้น 13,800 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นขาย
18 Sep 19
12 . เซลล์ขาย ภาคอีสาน-อุดรธานี (Food Packaging) สัมภาษณ์ ต.ค. 62
พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ต่อสัญญารายปี 1.เสนอขายสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย และร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในการเสนอขายสินค้า Food Packaging ให้กับร้านค้าและผู้ใช้งานปลายทาง 2.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่...

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
1 Position
Salary 11,000 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นขาย บริษัทจัดรถยนต์/ค่าน้ำมันให้
18 Sep 19
13 . เซลล์ขายภาคอีสาน-บุรีรัมย์ (Food Packaging) สัมภาษณ์ 27 ก.ย.62
พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ต่อสัญญารายปี 1.เสนอขายสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย และร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในการเสนอขายสินค้า Food Packaging ให้กับร้านค้าและผู้ใช้งานปลายทาง 2.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่...

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
1 Position
Salary 11,000 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นขาย บริษัทจัดรถยนต์/ค่าน้ำมันให้
18 Sep 19
14 . ช่าง-หัวหน้าแผนกผลิต/ ช่าง-หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง/ หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
1. ช่างผลิต (ประจำโรงงาน ที่นิคมสินสาคร จ.สมุทรสาคร) - ควบคุมเครื่องจักรในการตัดกระดาษ - มีความมุ่งมั่น ชอบเรียนรู้ในงาน และเทคนิคการผลิตใหม่ 2.ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน ที่นิคมสินสาคร จ.สมุทร...

บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1. ค้นหา Supplier จากต่างประเทศ ให้ได้สเปคตามที่กำหนด ทั้งเรื่องคุณภาพและราคา 2. เจรจาต่อรองราคา เปรียบเทียบราคากับ Supplier ต่างประเทศ 3. สรุปรายงานการสั่งซื้อสินค้าเพื่อเสนอผู้บริหาร 4. ประสานงาน...

บริษัท สยามอาร์มสตรองค์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ
- จัดทำและดูแลงานระบบคุณภาพ - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ - รับโทรศัพท์ลูกค้า มีทักษะในการเจรจา - ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ - ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

บริษัท สยามอาร์มสตรองค์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
17 . พนักงานขายโรงพิมพ์
- รับผิดชอบลูกค้าโรงพิมพ์เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล - ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - เปิดตลาดลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่าในเขตการขายที่รับผิดชอบ - มีความรับผิดชอบและบริหารงานขายให้ได้ตามเป้าห...

บริษัท กรุงเทพวิทยา(1988) จำกัด
2 Position
Salary 10,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
- เปิดบิลใบกำกับภาษีขายจากใบสั่งขาย - ตรวจเอกสารการรับสินค้า - ตรวจสมุดรายวันซื้อ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย - จัดทำภาษี หัก ณที่จ่าย ภงด.3 , 53 - ตรวจสต็อก ทำรายงานสินค้าคงเหลือ

บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด | Fiber Pattana Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
19 . ช่างไฟฟ้า(electrician)
1.ดูแล บำรุง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในโรงงาน 2.ดูแล บำรุง ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบไฮดรอลิคด้วย 3.ดูแลเเละบันทึกข้อมูลเอกสารต่างๆในแผนกซ่อมบำรุง,ตรวจเช็ค/...

บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด | Fiber Pattana Co., Ltd.
1 Position
Salary โครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
20 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนงานให้กับพนักงานในแผนก 2.ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก 3. อื่นๆ

บริษัท ซันเรน กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
  117 Positions      
Sort By 
Disability Jobs