JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  52 Positions      
Sort By 

บริษัท ฐานดำรงค์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
2 . วิศวกรโยธา
-รับผิดชอบงานโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ -เขียนแบบ ถอดแบบ ประมาณราคา -ควบคุมคนงาน ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานได้ตามแผนเวลาที่กำหนด

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
หลายอัตรา
Salary 16,000 ขึ้นไป
18 Jul 19
3 . Foreman Interiors
ควบคุมงานตกแต่ง Interior สามารถอ่านแบบได้ เคลียร์แบบกับช่าง แก้ไขปัญหาหน้างานได้ สามารถพูดคุยสื่อสารได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ขอให้...

บริษัท ดีไซน์ 63 จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. วางแผนงานภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท และแผนธุรกิจ 2. บริหารงานด้านออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ shop drawing รวมทั้งแก้ไขปัญหา เพื...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
5 . วิศวกรออกแบบและประมาณราคา (มีใบ กว.)
1.งานออกแบบงานวิศวกรรม คำนวนโครงสร้าง,เขียนแบบโครงสร้าง 2.ประมาณการตามแบบข้อกำหนดวัสดุงานก่อสร้าง - จัดทำBOQ ราคาค่าก่อสร้างบ้าน สาธารณูปโภคต่างๆ - จัดทำงาน เพิ่ม-ลด ส่วนต่างๆ - ทำ...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
6 . วิศวกรสำนักงาน รับสมัครด่วน !
1.ศึกษาทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ บัญชีปริมาณงาน งบประมาณ เพื่อจัดตั้งรหัสงานด้านต้นทุน ตามหมวดหมู่และรายละเอียดของงาน นำเสนอต่อ Senior Cost Analysis Engineer เพื่อใช้ควบคุมงบประมาณโครงการ 2.ตรวจ...

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบหน้างานและวัดพื้นที่หน้างาน - จัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ของงานติดตั้ง - ควบุคม ดูแล และตรวจสอบงานติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานงานติดตั้ง

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
8 . Foreman (โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
9 . Estimate Engineer
1.เขียนแบบ ออกแบบงาน เช่น เครื่องจักรกล แบบงานก่อสร้าง เป็นต้น 2.กำกับดูแลงานติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Jul 19
10 . โฟร์แมน (งานก่อสร้าง)
1.ควบคุมงานก่อสร้าง งานติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง 2.วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา รวมถึงการแก้ไขปัญหาหน้างาน ...

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Jul 19
11 . สถาปนิก
-ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า -เสนอขาย Raw Material ของบริษัทให้กับลูกค้า

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง/โฟร์แมน (QC)
- ควบคุมการก่อสร้างบ้านพักอาศัย, ประเมินราคา, งานต่อเติม และงานสถาปัตย์ - รับและตรวจผลงานผู้รับเหมาให้ถูกต้องก่อนส่งเบิกงวดงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แซดไซน์ แอสเซ็ท แมนเนจเมนท์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000-23,000
18 Jul 19
13 . โฟร์แมน (ผลิต_QC Precast Wall)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบMOULDก่อนการผลิตให้เป็นไปตามแบบที่ลูกค้าต้องการตามหลักวิธี 2"ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป รวมถึง การตรวจสอบกำลังประเภทต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน 3.จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบ แ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
14 . QC หลังการขาย ประจำโซนรังสิตคลอง 4
1. ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปมาตรฐาน 2. ประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อแนะนำเทคนิคงานก่อสร้างเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และ ความสามารถของผู้สมัคร
18 Jul 19
15 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง ( ประจำโซน ราชพฤกษ์ - กาญจนา)
- ควบคุมตรวจสอบงานดูแลความเรียบร้อยงานก่อสร้างให้เป็นไปทำแบบแผนของบริษัท - ควบคุมการใช้วัสดุสิ่งก่อสร้างของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่บริษัทกำหนด - ประสานงานภายในองค์กรระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เพื...

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และ ความสามารถของผู้สมัคร
18 Jul 19
16 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
1. วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา 2. ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขาย และการตลาด 3. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. ...

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
2 Position
Salary พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
18 Jul 19
17 . ช่างติดตั้งงานไม้ (ทุกภาค)รับสมัครด่วน !
- ติดตั้งงานไม้ตามแบบแปลนที่กำหนด - ดูแลแนะนำงานติดตั้ง ทั้งกรรมกร และผู้รับเหมาช่วงงาน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่ม ทำงานจันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
20 อัตรา
Salary 400 บาท/วัน ++ (ตามประสบการณ์) และผลตอบแทนอื่น
18 Jul 19
18 . โฟร์แมน / หัวหน้าช่างงานปูพื้นไม้ รับสมัครด่วน !
-บริหาร ทีมงานช่าง ในการติดตั้ง งานปูพื้นไม้ตามไซท์งานที่รับผิดชอบ -จัดทำรายงาน ตรวจสอบงาน ที่ได้รับมอบหมาย และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
2 อัตรา
Salary 18,000 -25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
18 Jul 19
19 . วิศวกรโยธา
1.เขียนแบบงานก่อสร้าง ใช้โปรแกรม Auto cad 2.ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามวิศวกรและแผนการทำงาน 3.ควบคุมคนงานและผู้รับเหมา

บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 - 30,000
18 Jul 19
20 . โฟร์แมน
- ควบคุมงาน ประสานงาน กับหน้างานและทีมงานช่างติดตั้ง เพื่อให้งานติด ตั้งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพที่สุด - แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เกี่ยวกับงานที่รับมอบหมาย - ควบคุม/จัดทำ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ...

บริษัท ชัยดำรง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary สามารถเจรจาต่อรองได้
18 Jul 19
  52 Positions      
Sort By 
Disability Jobs