JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  145 Positions      
Sort By 
1 . Programmer รับสมัครด่วน !
- ทำงานร่วมกับนักพัฒนา เพื่อออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่น ตามความต้องการของลูกค้าและบริษัท - มีความรู้และความชำนาญ ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์ม IOS / Android สำหรับโท...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
26 May 19
2 . ONLINE MARKETER
• ควบคุมดูแลช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัทร่วมกับทีมการตลาดเพื่อ Update ข้อมูลและพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพ • วิเคราะห์และวางแผนงานสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างแนวทางด้านการตลาดให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆ ขององค์...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
26 May 19
3 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานภายในองค์กร - ดูแล งานด้านการบริหารงานบุคคล(ขาด,ลา,มาสาย) - การรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน - นัดสัมภาษณ์, สัมภาษณ์เบื้องต้น - สัญญาจ้าง...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
26 May 19
4 . ผู้จัดการโรงงาน/Plant manager
รายละเอียดของงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทให้ดำเนินงาน ไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่วางไว้ ...

Dr. Faucet Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
26 May 19
5 . ฝ่ายวางแผนผลิต
- วางแผนการผลิตและวางแผนสั่งซื้อชิ้นส่วนสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้าตามกำหนดส่งสินค้า - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนอกองค์กรและในองค์กรเพื่อควบคุมแผนงานที่ตั้งเอาไว้ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Dr. Faucet Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
Salary >18,000 หรือ ตามประสบการณ์
26 May 19
6 . ผู้จัดการแผนกเครื่องใช้ภายในบ้าน (ประจำสาขารังสิต)
1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลงานในแผนกเครื่องใช้ภายในบ้าน และดูแลยอดขาย ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล 3. ให้บ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 May 19
7 . ผู้เเทนขายกระเบื้องและสุขภัณฑ์ ประจำทุกสาขา
1.หาลูกค้า แนะนำสินค้าและการบริการของบริษัท 2.นำเสนอสิทธิประโยชน์และเชิญชวนลูกค้า 3.งานติดตามหลังการขาย 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 May 19
8 . QA ตรวจสอบงานผลิตแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป Pecast รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบกระบวนการประกันคุณภาพ - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป - QC Inspector

บริษัท ซี-โพส จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 May 19
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1.ตรวจสอบเสนอแนะนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 2.วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย 3.ประเมินความเสี่ยง 4.ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 5.แนะนำลูกจ้างให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ 6.อบรมลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานอย่างปล...

บริษัท ซี-โพส จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นกับประสบการณ์
26 May 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1. งานด้านรับ-จ่าย 2. ทำใบกำกับภาษี และหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 3. ลงข้อมูลโปรแกรม Express 4. งานทำรายงานเงินสดย่อย รายงานจ่ายเช็ค รายงานเจ้าหนี้ 5. งานบันทึกบัญชี ุ6. ติดต่อประสานงานกับหน่อยงา...

บริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท (ปทุมธานี)
1 Position
Salary 23,000 ขึ้นไป
26 May 19
11 . พนักงานฝ่ายผลิต และฝ่ายเทคนิค
1. ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรภายในโรงงาน 2. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 3. ดูแลและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในความปลอดภัย 4. ตรวจสอบและเดินเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 5. งานที่ได้รับมอบหมายด้า...

บริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท (ปทุมธานี)
4 Position
Salary 12,000 บาทขึ้นไป
26 May 19
12 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- คีย์ข้อมูลงานผลิตและประสานงานกับทีมงานผลิต - สนับสนุนการทำงานของพนักงานในฝ่ายต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท (ปทุมธานี)
2 Position
Salary 12,000 บาทขึ้นไป
26 May 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. งานด้านรับ-จ่าย 2. ทำใบกำกับภาษี และหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 3. ลงข้อมูลโปรแกรม Express 4. งานทำรายงานเงินสดย่อย รายงานจ่ายเช็ค รายงานเจ้าหนี้ 5. งานบันทึกบัญชี ุ6. ติดต่อประสานงานกับหน่อยงา...

บริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท (ปทุมธานี)
2 อัตรา
Salary 16,000 บาทขึ้นไป
26 May 19
14 . วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer)รับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ 2.สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน พร้อมทำรายงานการสั่งซื้อวัสดุ เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้จริง กับปริมาณตามแผนงาน 3.จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อ...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
1 อัตรา (ประจำไซท์งานนวนคร)
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
25 May 19
15 . วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer)รับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมแบบก่อสร้าง, Update แบบ 2.สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน พร้อมทำรายงานการสั่งซื้อวัสดุ เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้จริง กับปริมาณตามแผนงาน 3.จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
1 อัตรา (ประจำไซต์งานปทุมธานี)
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 May 19
16 . ธุรการขายและประสานงาน (ประจำสาขารังสิต)
- แนะนำการใช้งานสินค้า ให้คำปรึกษา และดูแลหลังการขาย - สรุปยอดขายประจำวัน - สามารถทำคลิปแนะนำสินค้าสั้นๆ ได้ - ประสานงานการ รับ-ส่ง สินค้ากับทาง kerry

บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000
25 May 19
17 . Draftman
- เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto Cad - เขียนแบบ 3D

บริษัท สยามดูร่าสโตน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 19
18 . ช่างไฟฟ้า
1.ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และแก้ไขระบบไฟฟ้า ทั้งในส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์ และบริเวณอาคารสถานที่ของโรงงานรวมถึงสถานที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และแก้ไขอุปกรณ์ ระบบโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ แ...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19
19 . หัวหน้าแผนกเครื่องผลิต
-รับรายละเอียดผลิตแผ่นฉนวนจากผู้จัดการฝ่ายผลิต -จัดทำสรุปรายการผลิตแผ่นฉนวนประจำวัน และรายงานปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดระหว่างกระบวนการผลิต เป็นประจำทุกวัน -จัดทำรายละเอียดและเตรียมชิ้นงานตัวอย่างเสนอผู...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19
20 . ช่างซ่อมบำรุง
1. งานขึ้นรูปชิ้นงานต่างๆ ตามคำร้องขอ รวมถึงงานทำเกลียว งานเจาะ งานกลึง ฯลฯ 2. ติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข ระบบประปา ระบบสาธารณูปโภค ภายในบริษัทฯ และสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. บำรุงรักษา และซ่อมแซม สิ่งบร...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 May 19
  145 Positions      
Sort By 
Disability Jobs