JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  164 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานฝ่ายจัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- จัดซื้อ จัดหาสินค้ากับ Supplier - เจรจาต่อรองราคา เปร่ียบเทียบราคา คุณภาพสินค้า - จัดทำและติดตามเอกสารสั่งซื้อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์จัดซื้อเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องจักร - อื่...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
26 Apr 19
2 . Programmer รับสมัครด่วน !
- ทำงานร่วมกับนักพัฒนา เพื่อออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่น ตามความต้องการของลูกค้าและบริษัท - มีความรู้และความชำนาญ ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์ม IOS / Android สำหรับโท...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
26 Apr 19
3 . ONLINE MARKETER
• ควบคุมดูแลช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัทร่วมกับทีมการตลาดเพื่อ Update ข้อมูลและพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพ • วิเคราะห์และวางแผนงานสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างแนวทางด้านการตลาดให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆ ขององค์...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
26 Apr 19
4 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานภายในองค์กร - ดูแล งานด้านการบริหารงานบุคคล(ขาด,ลา,มาสาย) - การรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน - นัดสัมภาษณ์, สัมภาษณ์เบื้องต้น - สัญญาจ้าง...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
26 Apr 19
5 . พนักงานขายไม้แบบก่อสร้าง (ประจำกรุงเทพฯและต่างจังหวัด)รับสมัครด่วน !
-นำเสนอสินค้าของบริษัทฯให้กับลูกค้ารายใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า -ดำเนินการขายและดำเนินการจนปิดการขาย -รับผิดชอบงานขายตามที่ได้รับมอบหมาย -รายงานผลการขาย

บริษัท สิริวัน พลาสติก จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน
26 Apr 19
6 . ธุรการขายและประสานงาน (ประจำสาขารังสิต)
- แนะนำการใช้งานสินค้า ให้คำปรึกษา และดูแลหลังการขาย - สรุปยอดขายประจำวัน - สามารถทำคลิปแนะนำสินค้าสั้นๆ ได้ - ประสานงานการ รับ-ส่ง สินค้ากับทาง kerry

บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000
26 Apr 19
7 . โฟร์แมน (ผลิต_ต้นแบบโมลด์)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลและรับผิดชอบในการวางแผนการผลิตชิ้นงานให้เป็นไปตามแบบที่ลูกค้าต้องการอย่างถูกต้องตามหลักวิธี โดยเกิดความเสียหายน้อยที่สุด 2.กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ในส่วนการผลิตให้เป็นไปอย...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
26 Apr 19
8 . วิศวกรออกแบบ (Precast Wall)รับสมัครด่วน !
1 ติดต่อประสานงานทางลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดของแบบ 2.ควบคุมความถูกต้องของแบบให้เป็นไปตามหลักวิธีและมาตรฐาน 3.ประสานงานกับฝ่ายผลิต เพื่อจัดทำแผนงานการส่งแบบผลิต แล...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
26 Apr 19
9 . พนักงานเขียนแบบ (Precast Wall)รับสมัครด่วน !
- เขียนแบบ-ถอดแบบ ผลิตภัณฑ์ Precast Wall ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ - ดำเนินการตรวจแบบให้ถูกต้อง - ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาวิธีการเขียนแบบอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดเวลาและค่...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
26 Apr 19
10 . ธุรการขาย (เสาเข็ม Spun) รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานขายต่าง ๆ 2.ติดต่อกลุ่มลูกค้า รวมทั้งประสาานงานด้านนเอกสารต่าง ๆ 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รบมอบหมาย

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
26 Apr 19
11 . โฟร์แมน (ผลิต_QC Precast Wall)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบMOULDก่อนการผลิตให้เป็นไปตามแบบที่ลูกค้าต้องการตามหลักวิธี 2"ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป รวมถึง การตรวจสอบกำลังประเภทต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน 3.จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบ แ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
12 . เจ้าหน้าที่ QC เสาเข็ม Spun (บริษัทฯ ในเครือ ทำงานที่ เชียงรากน้อย)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคุณภาพของเสาเข็ม Spun ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ปฎิบัติตามคู่มือระบบคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO และ มอก. 3.ตรวจ ทดสอบ และ จดบันทึก ผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง และ ติดตามผลการผลิต ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
หลายอัตรา ( ทำงานที่ ต.เชียงรากน้อย)
Salary ตามประสบการณ์
26 Apr 19
13 . วิศวกรโยธา (ติดต้้ง Precast Wall)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและดูแลการติดตั้ง Precast Wall และการทำงานของโฟร์แมน 2. ดำเนินงานประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อทราบเกี่ยวกับความเสียหาย ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ 3. ดำเนินการตรวจสอบ Payment ผู...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
26 Apr 19
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการ(ผลิตเสาเข็ม)รับสมัครด่วน !
1.  ควบคุม ตรวจสอบแผนงาน การปฏิบัติงานในสายการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2.  ควบคุม ค่าใช้จ่ายในการผลิตให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.  ควบคุมดูแ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
26 Apr 19
15 . Office Engineerรับสมัครด่วน !
1. จัดทำแผนงาน 2. ควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย 3. คุม stock วัสดุ การเบิกจ่าย 3. ควบคุมและดูแลสำนักงาน

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
26 Apr 19
16 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า และ ต่อโมลด์รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมบำรุงดูแลเครื่องจักร 2.บันทึกแผนการซ่อม และ รายงานผล 3.ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 4.ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (08.00 - 17.00)

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
หลายอัตรา (บริษัทฯ ในเครือ ทำงานที่ ต.เชียงรากน้อย)
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบและวิศวกรรมรับสมัครด่วน !
เขียนแบบ-ถอดแบบ สำหรับให้ฝ่ายผลิตไปดำเนินการ รวมถึง ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Apr 19
18 . โฟร์แมนก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ตามลำดับของงานโครงสร้าง - ควบคุมการใช้วัสดุให้เป้นไปตามปริมาณที่กำหนด -ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย - ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่...

บริษัท พี คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
26 Apr 19
19 . วิศวกรโครงการ / โฟร์แมนก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้างตามแผนและหลักวศวกรรมข้อกำหนดของโครงการฯ - จัดการ/ควบคุม/ตรวจสอบ/วางแผนหน้างานให้เป้นไปตามที่กำหนด - ถอดแบบ สั่งวัสดุ ควบคุมต้นทุนวัสดุ แรงงานตามต้นทุนของโครงการฯ - ประสานงานกับผู...

บริษัท พี คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
26 Apr 19
20 . Sales Dealer ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ภาคกลาง/อีสาน/ใต้) รับสมัครด่วน !
1 เสนอสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย 2 ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ 3 วางบิลเก็บเช็ค 4 รายงานการขาย สวัสดิการ - ค่าน้ำมัน - ค่าเสื่อม - ค่าโทรศัพท์ - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าที่พัก

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
4 อัตรา
Salary 14,000-16,000 บาท/ เดือน + ค่าคอมมิชชั่น
26 Apr 19
  164 Positions      
Sort By 
Disability Jobs