JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  160 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าส่วนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต
-ควบคุมดูแลประสานงานระบบขนส่งภายในโรงงาน -ดูแล ลาน stock ของผลิตภัณฑ์คอนกรีตในที่กลางแจ้ง -ประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายขนส่งเรื่องคิวรถ -จัดทำใบรายงานขนส่งถึงผู้จัดการ

Vong Chai CO., LTD.
1 Position
Salary 13,000-25,000
16 Jul 19
2 . ธุรการ
รับผิดชอบด้านข้อมูลเอกสารและบัญชีของบริษัท สามารถประสานงานระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กรได้เป็นอย่างดี ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ คอยดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานข...

บริษัท เซ็นทรัลคอนกรีต จำกัด
3 Position
Salary 13,000-15,000
16 Jul 19
3 . พนักงานขาย
- เสนอขายสินค้าของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ประเมินและหากลยุทธ์ในการขยายตลาดสินค้าของบริษัท - ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายในเขตที่รับผิดชอบ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเชีย โพลีเคมิคอล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
4 . โฟร์แมน
-ควบคุมดูแลหน้าไซร์งาน สั่งของ/ติดต่อประสานงาน -ถอดปริมาณงาน ,เขียนแบบ Autocad ทำ Shop drawing , ประสานงานกับผู้รับเหมาและวิศวกรหน้างาน,เบิกงวดงาน ,payment ผู้รับเหมา,อนุมัติวัสดุ,รายงานความก้าวหน้า

บริษัท นวณัฐภัทร จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
รับผิดชอบงานด้านการตลาดโครงการ เช่น สำรวจโครงการ การเตรียมความพร้อมด้านการตลาดเพื่อเปิดขายโครงการ การจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการขายสำหรับโครงการต่าง ๆ และเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า วางสเปค เ...

บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด (THAI CON)
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง + ประสบการณ์
16 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง
ดูแลและวางแผนงานจัดส่งสินค้า การจ่ายตั๋ว

บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด (THAI CON)
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง + ประสบการณ์
16 Jul 19

บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด (THAI CON)
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง + ประสบการณ์
16 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อสินค้า - ตรวจสอบราคา

บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด (THAI CON)
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง + ประสบการณ์
16 Jul 19

บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด (THAI CON)
1 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
16 Jul 19
10 . พนักงานขับรถรับสมัครด่วน !
ส่งสินค้า วางบิล เก็บเช็ค และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ผึ้งหลวง ไม้อัดไทย จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
11 . ผู้เเทนขายกระเบื้องและสุขภัณฑ์ ประจำทุกสาขา
1.หาลูกค้า แนะนำสินค้าและการบริการของบริษัท 2.นำเสนอสิทธิประโยชน์และเชิญชวนลูกค้า 3.งานติดตามหลังการขาย 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19

บริษัท ฐานดำรงค์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
16 Jul 19
13 . หัวหน้าแผนกเครื่องผลิต
-รับรายละเอียดผลิตแผ่นฉนวนจากผู้จัดการฝ่ายผลิต -จัดทำสรุปรายการผลิตแผ่นฉนวนประจำวัน และรายงานปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดระหว่างกระบวนการผลิต เป็นประจำทุกวัน -จัดทำรายละเอียดและเตรียมชิ้นงานตัวอย่างเสนอผู...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
14 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตแผ่นฉนวน
- วางแผนและจัดทำแผนการผลิตแผ่นฉนวน - ควบคุมและติดตามผลการดำเนินการของฝ่ายผลิตแผ่นฉนวน - ควบคุมดูแลการปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเครื่องจักรในฝ่า...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 Position
Salary N/A / ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบหน้างานและวัดพื้นที่หน้างาน - จัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ของงานติดตั้ง - ควบุคม ดูแล และตรวจสอบงานติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานงานติดตั้ง

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
16 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิตแผ่นฉนวน
1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแผ่นฉนวน 2. จัดทำประมาณการ และจัดเก็บสถิติความต้องการใช้เหล็ก โฟม กาว ประจำวัน,ประจำสัปดาห์,และประจำเดือน รวมทั้งควบคุม ดูแลให้เพีย...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบงานโดยใช้ Auto Cad ตามรายละเอียดที่ลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องต้องการ - วัดหน้างานกับผู้ควบคุมงาน - ช่วยถอดแบบเพื่อเตรียมเสนอราคาตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
18 . โฟร์แมนก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามแบบแปลน และทันกำหนดตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ถอดแบบงานก่อสร้าง เช็ควัสดุ สั่งของ ที่ใช้ในการทำงานภายในโครงการ - ควบคุมและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์รวมถึงงานติดตั้งต่า...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000+++
16 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา(งานรับเหมาต่อเติม/รีโนเวท)รับสมัครด่วน !
- ประเมินราคาค่าซ่อมแซมบ้าน/ต่อเติมบ้าน/รีโนเวทบ้าน - ประสานงานกับทีมช่างที่ต้องเข้าไปทำ - ถอดรายการวัสดุหลังจากที่ลูกค้าตกลงทำ - ประงานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ** มีโบนัสทุก 3 เดือน ( ตามผล...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-30,000 บาท
16 Jul 19
20 . หัวหน้าช่าง/โฟร์แมน (งานรับเหมาต่อเติม/รีโนเวท)
- คุมควบทีมงานช่างซ่อมบ้าน ให้ทำงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบรายการวัสดุที่จะต้องใช้ในงานซ่อมบ้าน ต่อเติมบ้าน รีโนเวทบ้าน - ประสานงานเพิ่ม/ลด ในงาน ** พิเศษ โบนัสทุก 3 เดือน (ตามความส...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-30,000 บาท
16 Jul 19
  160 Positions      
Sort By 
Disability Jobs