JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  8 Positions      
Sort By 
1 . ผู้เชี่ยวชาญสินค้า (Product Specialist)
* วิเคราะห์ข้อมูล จำนวนและการสั่งซื้อ MRP/BOQ ในหมวดสินค้าที่ดูแล * วางแผนร่วมกับฝ่ายขายในการกำหนดแผนการขาย * ศึกษาข้อมูลสินค้า และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเชิงลึก * ให้คำปรึกษาและความรู้แก่พนักงานข...

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
17 Jul 19
2 . Cost Engineerรับสมัครด่วน !
- จัดทำใบเสนอราคา - โครงสร้างผลิตภัณฑ์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Thai Kakinuma Co., Ltd.
Bangkadi Industrial Park Pathum Thani
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Jul 19
3 . วิศวกรไฟฟ้า
- ออกแบบระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กับส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ถอดแบบและประมาณราคา ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กับส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ความคุมแผนงานด้...

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
5 อัตรา
Salary 15,000+โทร 1,000+ค่าเช่าบ้าน 2,000+ค่าวิชาชีพ1,500-3,000
17 Jul 19
4 . Product Design Engineer
1. Design, equipment and parts. Products for use in the assembly has been redesigned. 2. Process of product design. and installation of equipment in the area of Assembly. 3. Production testin...

DDK (THAILAND) Ltd.
2 Position
Salary N/A
17 Jul 19
5 . Customer Service Engineer
รับผิดชอบงานบริการก่อนและหลังการขายตามรายละเอียดตามนี้ -ตรวจเช็คเครื่องมืออุปกรณ์ที่บริษัทนำเข้าให้พร้อมก่อนส่งมอบให้ลุกค้าและสอนการใช้งาน -ซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือที่บริษัทจำหน่ายทั้งในและนอกสถานที่ ...

บริษัท เอพีแอล เอเซีย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
6 . Software mastercam trainer
-อบรมการใช้งานซอฟแวร์ให้กับลูกค้า -บริการและแก้ไขปัญหาซอฟแวร์นอกสถานที่

JBM SA (THAILAND) CO,.LTD.
หลายอัตรา
Salary 18,000 - 25,000 บาท
12 Jul 19
7 . วิศวกรแหล่งน้ำ
รับผิดชอบงานด้านติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานโครงการ รวบรวมข้อมูล รวมถึงเขียนรายงานโครงการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
12 Jul 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างพลังงานทดแทน
- วางแผนและติดตามงานโครงการของฝ่ายรวมถึงช่วยแก้ปัญหาให้โครงการดำเนินการได้อย่างดี และจัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - วางแผน,จัดหาและพัฒนา รวมไปถึงการควบคุมดูแลบุคลากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุ...

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
12 Jul 19
  8 Positions      
Sort By 
Disability Jobs