JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  4 Positions      
Sort By 
1 . Chef de partie / Chef Rotisseur
1. ดูแลการทำงานของพนักงานครัว, อุปกรณ์ต่างๆ, วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายในครัวที่รับผิดชอบ 2. การควบคุมคุณภาพของการผลิต ความสะอาด สุขอนามัย 3. สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 4....

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ+Service Charge
19 Jul 19
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต)Urgently Required !
- ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านอาหาร ทั้งด้านการแต่งกาย และการบริการ - ทำความสะอาดร้านและปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท - ทำหน้าที่ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อม และความสะอาดก่อนร้านอาหารเปิดหรือปิด

บริษัท เซนโช (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 25,000
19 Jul 19
3 . ผู้จัดการร้านโชคชัยสเต็คเฮ้าส์
- รับผิดชอบต่อแผนงานและยอดขาย - แปลงนโยบายไปสู่การปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริง - สร้างระบบ ควบคุมการทำงานของพนักงานในแต่ละแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถตรวจสอบได้ - แก้ไขปัญหาต่างๆ...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 Jul 19
4 . หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งเก่าและใหม่ 2. กำหนดสเปคของผลิตภัณฑ์/รูปแบบ 3. คิดค้น กำหหนดสูตรผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผสม จัดทำข้อกำหนดคุณภาพผลิตภัณ์ กำหนดคุณภาพวัตถุดิบ 4. วิเคราะห์หาสาเหตุ การเกิด...

บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs