JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  20 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Food & Beverage)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2. สำรวจและเรียกเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้ทันเวลา 3. สำรวจความต้องการของลุกค้า และจัดทำแผนการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา 4. ตรวจสอบรายงานจำนวน...

บริษัท เบญจพันธ์พงศ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
2 . ช่างเทคนิคผลิต (ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป คลอง10 อ.ลำลูกกา)
หน้าที่หลัก 1.ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 2.ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
18 Jun 19
3 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต โรงงานจิตมาสแคเทอริ่ง (Food Planing Supervisor)
-วิเคราะห์และวางแผนการผลิตสินค้าด้านอาหาร / อาหารแช่แข็ง ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ในกระบวนการ การผลิต - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก - บริหารจัดการและดูแลผู้ใต...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jun 19
4 . Production ForemanUrgently Required !
ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและวางแผนในส่วนของการผลิต

บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
Bangkadi Industrial Park Pathum Thani
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jun 19
5 . Production Control Assistant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต)
• รับข้อมูลพยากรณ์การขายจากฝ่ายขาย • วิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องจักร และแม่พิมพ์ • ตรวจสอบวัตถุดิบและกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อแผนการผลิต • ตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า • จัดทำแผนการผลิต ...

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
18 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตประจำวัน - อัพเดทงานวางแผนการผลิตประจำวัน - รายงานผลผลิตและปัญหาต่างๆให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 16,000
18 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1. การวางแผนการผลิต (Planning) 2. จัดตารางการผลิต (Scheduling) 3. ควบคุมการผลิตn(Material Control) 4. งานสนับสนุนการผลิต **มีรถรับส่ง สายนนทบุรี**

บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จำกัด / บริษัท วิเชียรโปรเกรสซีฟพาร์ท จำกัด/บริษัท พีเอสจี อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
18 Jun 19
8 . Planning Officer ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี
วางแผนและควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ตามแผนผลิตตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังของโรงงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้มีวัตถุดิ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jun 19

Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
Salary Negotiable
17 Jun 19
10 . Production Die Casting Ass.Manager
- วางแผนและควบคุมการผลิตและติดตามผลการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย - จัดทำเอกสาร และทำรายงานแต่ละวันและสรุปรายงานทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง - วางแผนกำลังคน ปรับปรุงกระบวนการผลิต - คว...

บริษัท ซาคุ พรีซิชั่น ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามตกลงกับบริษัทฯ
17 Jun 19
11 . Planning Engineer รับสมัครด่วน !
-ออกแบบ และสร้างสายการผลิต -วางแผน ควบคุมการผลิต -พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยTPS

Solar D Corporation Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
17 Jun 19
12 . Production control / Spervisor (Leader Level)
●Production control - Promote Safety activity - Promote 5S Activity - Production management Job Order for the technicians Check schedule for production Preparation delivery ...

บริษัท ซีวาย ฮาร์ดโครม (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary 15,000~ B/Month (ตามประสบการณ์)
17 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่วางแผนอาวุโส (Senior Operation Planner)
1. จัดทำแผนการผลิตและส่งมอบสินค้า 2. จัดทำแผนการใช้และเรียกเข้าวัตถุดิบ 3. สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
Rangsit Prosper Estate Pathum Thani
1 Position
14 Jun 19
14 . Trainee Engineer/Technician
1. เรียนรู้ ควบคุม ดูแลงานในไลน์ผลิต 2. กำหนดแผนการผลิตประจำวัน ประจำสัปดาห์ 3. ควบคุมตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดในแต่ละวัน 4. Support คำนวณแบบหลังคา ***กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครต...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก เม็ททอลชีท
3 Position
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
15 . Production Planning Staff (Pathumthani Factory)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Responsibility Authority) 1.ตรวจสอบความถูกต้องของ Job Order ในระบบ 2.จัดเตรียม Job Order จากระบบ ลงสู่ Line การผลิต 3.จัดทำเอกสารยอมรับให้ผลิตได้ (ในกรณีที่พบความผิดพลา...

Bangkok coil center limited
1 อัตรา
13 Jun 19
16 . พนักงานวางแผนการผลิต
-รับ Order จากฝ่ายขาย -ทำ Inventory ร่วมกับแผนกคลังสินค้า -เปิด PR เพื่อทำการสั่งซื้อวัตถุดิบ -ติดตามให้วัตถุดิบให้เข้าตาม Due ที่กำหนด -วางแผน และ ออกใบสั่งผลิต -ติดตามงาน เพื่อให้ส่งสินค้าได้ต...

บริษัท ซี.อี. คราฟท์แมน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Jun 19
17 . Senior Assistant - Production Planning
• To handle import RM/PM purchasing. Inventory planning and control. Materials Planning (Report and Process). • To interface and respond customers' need within IDS direction. • To pla...

บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
หลยตำแหน่ง
Salary Negotiate
12 Jun 19
18 . Assistant Production Control Manager(Planning) โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ปทุมธานีUrgently Required !
Our client is a manufacture of Production of metal production. Responsibilities: 1.ในกรณีวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตให้ทำการออก PR สั่งซื้อวัตถุดิบให้กับฝายจัดซื้อ 2.ในกรณีไม่สามารถทำการผลิตและจัด...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
1 Position
Salary 35,000 - 45,000
11 Jun 19
19 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- GATING MATERIAL AVAILABLE FOR SUPPORT - WORK ORDER AND ASSIGNING WORK ORDER RELEASE TO FLOOR/ SHIPMENT DONE - AS PER COMMITMENT/ WORK ORDER CLOSE WITH TARGET

SANMINA-SCI SYSTEMS (THAILAND) LTD.
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
11 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- คีย์ข้อมูลงานผลิตและประสานงานกับทีมงานผลิต - สนับสนุนการทำงานของพนักงานในฝ่ายต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท (ปทุมธานี)
2 Position
Salary 12,000 บาทขึ้นไป
11 Jun 19
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs