JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  43 Positions      
Sort By 
1 . QC line
-ควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต -ตรวจสอบชิ้นงานตามข้อกำหนด -แก้ไขปัญหาหน้างานได้ -จัดทำรายงาน และบันทึกปัญหาคุณภาพ

บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามความสามรถและประสบการณ์
26 Aug 19
2 . นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (QC)
1.รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี น้ำกลั่น, น้ำยา ทั้งในระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และจัดทำบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งการตรวจสอบผลวิเคราะห์เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและมาตรฐานด้าน...

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
1. เก็บข้อมูลงานเสียหายระหว่างการผลิต เช่น สีพิมพ์ไม่เหมือนปรู๊ฟ 2. ตรวจสอบคุณภาพงานภายในองค์กร 3. บันทึกเอกสารผลการทวนสอบและประวัติสอบเทียบ-ทวนสอบอุปกรณ์เครื่องมือวัด 4. ส่งผลการตรวจสอบและบันทึกให...

Smile Siam Printing Service Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
26 Aug 19
4 . หัวหน้า QC
QC 1.ดูแลควบคุมประสิทธิภาพของสินค้า โดยตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต 2.ควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.รายงานและสรุปผล 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
5 . Quality Control & QA Team
1.ตรวจสอบคุณภาพและร่วมควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพความต้องการสินค้าที่ได้จากลูกค้าและฝ่ายขาย 2.ร่วมวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตและงานควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ร่วมวางแผนควบคุมการตั้งค...

Fruita Natural Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
6 . พนักงานเทคนิค QC (โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป คลอง10 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี)
1.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตให้ได้ตามแบบ พร้อมสุ่มตรวจชิ้นงานก่อนเทคอนกรีต และประสานงานไปทางผู้รับผิดชอบ(ในกรณีที่มีการแก้ไข) 2.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตให้ได้ตามแบบ ตรวจขนาดชิ้นงาน,วัสดุฝังต่างต่...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
26 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
รายละเอียดของงาน 1. รับผิดชอบควบคุม-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพของบริษัท ISO 22000, HACCP, GMP 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านเอกสารในระบบ, ข้อมูลการประชุม เป็นต้น 3. จัดเตรียม บัน...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ
1.ควบคุมดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2.ควบคุมดูแลการตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 3.ควบคุมดูแลการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรู...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
9 . QC officer
ควบคุมคุณภาพ PROCESS การผลิตหมอนยางพารา

บริษัท เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรส แอนด์ พิลโล จำกัด
2 Position
Salary 10,000 บาทขึ้นไป
26 Aug 19
10 . Quality Control (พนักงานประกันคุณภาพ QA)
- ดูแลและตรวจสอบระบบการจัดการคุณภาพตาม ISO 9001 - มีความรู้ความสามารถในการนำเครื่องมือวัดมาใช้ตรวจสอบด้านคุณภาพได้อย่างถูกวิธี - ให้การสนับสนุนและดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพต่างๆที่เกิดขึ้น - ดำเ...

บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
2 Position
26 Aug 19
11 . QA Supervisor *Pathumthani*
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายเทปพลาสติก(สำหรับบรรจุไมโครชิพ) ,แพลเลตเหล็ก และแพลเลตพลาสติก วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. สถานที่ทำงาน : ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง ปทุมธานี รายละเ...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 Position
Salary 25,000-35,000 THB (Base Salary)
26 Aug 19
12 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (ประจำสาขาปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานควบคุมคุณภาพในการผลิต - ควบคุม, ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน - วางแผนงาน , กำกับ ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
13 . พนักงานประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพแบบ 3 ขั้นตอน -ควบคุมและรักษามาตรฐานของงานตรวจสอบชิ้นงาน -ติดตามงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

A.I INDUSTRY Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Aug 19
14 . QA Inspector
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า พร้อมจัดทำรายงานประจำวัน

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่ QC (โรงงานเฟอร์นิเจอร์)
- ตรวจสอบคุณภาพงานเฟอร์นิเจอร์ - ตรวจสอบความสม่ำเสมอของระบบและระเบียบ ที่แต่ละฝ่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอน - ตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตราฐานตามที่ได้รับแจ้ง - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งงานเฟอร์นิเจอร์ใ...

Trust Development Co., Ltd. (บริษัท มุ่งมั่นวัฒนา จำกัด)
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
26 Aug 19
16 . QMR
1.เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบายบริหารงานคุณภาพขององค์กร การรับการตรวจติดตาม ตรวจประเมิน และตรวจรับรองด้านคุณภาพและความเสี่ยง 2.รับผิดชอบในการขอรับรองระบบมาตรฐานต่างๆทั้งองค์กรในปัจจุบัน และระบ...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 Position
Salary ตามแต่ตกลง
26 Aug 19
17 . QA Inspector รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพงาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Colibri Automation (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่ QC
- ควบคุมงานควบคุมคุณภาพในการผลิตซอส, การผลิตพริกแกง - ควบคุม, ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน - วางแผนงาน, กำกับ ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2-3 อัตรา
25 Aug 19
19 . QA Engineerรับสมัครด่วน !
- Manage & Control system ISO 14001, IATF16949 PPAP, FMEA and Contral Internal Audit system - Control PPAP, Quality document for New model and process change. - Prepare New model project for Product...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคณภาพ QCรับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คงาน ส่งมอบลูกค้า 2. มีความรับผิดชอบในการส่งมอบงานลูกค้าให้ได้ประสิทธิภาพ 3 .ดูแลเรื่อง งานส่งมอบ 4. ติดต่อประสานงานลูกค้า 5. ทำงานด้านเอกสารต่างๆ ในแผนก

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Aug 19
  43 Positions      
Sort By 
Disability Jobs