JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  48 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
1. เก็บข้อมูลงานเสียหายระหว่างการผลิต เช่น สีพิมพ์ไม่เหมือนปรู๊ฟ 2. ตรวจสอบคุณภาพงานภายในองค์กร 3. บันทึกเอกสารผลการทวนสอบและประวัติสอบเทียบ-ทวนสอบอุปกรณ์เครื่องมือวัด 4. ส่งผลการตรวจสอบและบันทึกให...

Smile Siam Printing Service Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
21 Aug 19

NDB Recruitment & Business Co.,Ltd.
Bangkadi Industrial Park Pathum Thani
Salary 30,000 - 35,000 Bath
21 Aug 19
3 . หัวหน้าแผนก QC/QA
1.บริหารควบคุม และอนุมัติการพัฒนาระบบเอกสารที่สนองตอบระบบประกันคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพ 2.เตรียมความพร้อม ของระบบคุณภาพของหน่วยงานในการรับการตรวจฯ ในแง่ต่างๆ เช่น บุคคล พื้นที่ ตรวจระบบงาน ระบบเอกส...

บริษัท สยาม เอ็ม ซี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
4 . พนักงานประกันคุณภาพ
- ตรวจสอบวัตถุดิบ - ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป - ตรววจสอบระหว่างการผลิต - จัดทำ COA

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
5 . พนักงานเทคนิค QC (โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป คลอง10 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี)
1.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตให้ได้ตามแบบ พร้อมสุ่มตรวจชิ้นงานก่อนเทคอนกรีต และประสานงานไปทางผู้รับผิดชอบ(ในกรณีที่มีการแก้ไข) 2.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตให้ได้ตามแบบ ตรวจขนาดชิ้นงาน,วัสดุฝังต่างต่...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
21 Aug 19

Engineer Plastic Products Co., Ltd
3 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
7 . QMR
1.เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบายบริหารงานคุณภาพขององค์กร การรับการตรวจติดตาม ตรวจประเมิน และตรวจรับรองด้านคุณภาพและความเสี่ยง 2.รับผิดชอบในการขอรับรองระบบมาตรฐานต่างๆทั้งองค์กรในปัจจุบัน และระบ...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 Position
Salary ตามแต่ตกลง
21 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ QC/QA
- ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าในระหว่างการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป - จัดทำและทวนสอบมาตรฐานวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด - แก้ไขปัญหาและวิเคร...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
9 . ISO & QA (รับเฉพาะผุ้ที่มีประสบการณ์ ISO & QA เท่านั้น)รับสมัครด่วน !
- จัดทำระบบ ISO - บริหารจัดการ ควบคุมดูแล การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ TS 16949,ISO 14000 - ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา (รับเฉพาะผุ้ที่มีประสบการณ์ ISO & QA เท่านั้น)
Salary 40,000+ประสบการณ์
21 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคณภาพ QCรับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คงาน ส่งมอบลูกค้า 2. มีความรับผิดชอบในการส่งมอบงานลูกค้าให้ได้ประสิทธิภาพ 3 .ดูแลเรื่อง งานส่งมอบ 4. ติดต่อประสานงานลูกค้า 5. ทำงานด้านเอกสารต่างๆ ในแผนก

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
11 . QC / QA Supervisor
QC 2 อัตรา - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบในกระบวนการผลิต - วิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต - ติดตามผลการแก้ไขเกี่ยวกับคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง QA 1 อัตรา - ว...

บริษัท ฟูดเบลสซิ่ง (1988) จำกัด
3 Position
21 Aug 19
12 . QC Staff
【QC / QA work】 - In Process Inspection - Record - Issuing certificate - Document control - Arrangement for hardness test to the suppliers

บริษัท ซีวาย ฮาร์ดโครม (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000B++ Allowance
21 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
รายละเอียดของงาน 1. รับผิดชอบควบคุม-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพของบริษัท ISO 22000, HACCP, GMP 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านเอกสารในระบบ, ข้อมูลการประชุม เป็นต้น 3. จัดเตรียม บัน...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ
1.ควบคุมดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2.ควบคุมดูแลการตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 3.ควบคุมดูแลการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรู...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
15 . (QA) Quality Assurance
- ตรวจสอบคุณภาพ - Support งานด้านคุณภาพต่างๆ - จัดทำเอกสารรายงานการตอบข้อร้องเรียนจากปัญหาคุณภาพ - ปรับปรุงพัฒนาระบบเอกสารให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค.ที แพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
Salary 18,000
21 Aug 19
16 . QA Inspector
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า พร้อมจัดทำรายงานประจำวัน

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่ QC (โรงงานเฟอร์นิเจอร์)
- ตรวจสอบคุณภาพงานเฟอร์นิเจอร์ - ตรวจสอบความสม่ำเสมอของระบบและระเบียบ ที่แต่ละฝ่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอน - ตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตราฐานตามที่ได้รับแจ้ง - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งงานเฟอร์นิเจอร์ใ...

Trust Development Co., Ltd. (บริษัท มุ่งมั่นวัฒนา จำกัด)
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
18 . QC line
-ควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต -ตรวจสอบชิ้นงานตามข้อกำหนด -แก้ไขปัญหาหน้างานได้ -จัดทำรายงาน และบันทึกปัญหาคุณภาพ

บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามความสามรถและประสบการณ์
21 Aug 19
19 . หัวหน้า QC
QC 1.ดูแลควบคุมประสิทธิภาพของสินค้า โดยตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต 2.ควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.รายงานและสรุปผล 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่ผลิต (ประจำโรงงานนวนคร)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบวางแผนการผลิตสินค้า ผลิตสินค้า -ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ ได้ปริมาณตามที่กำหนด ทันเวลาที่กำหนด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
21 Aug 19
  48 Positions      
Sort By 
Disability Jobs