JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  55 Positions      
Sort By 
1 . QC Lab Technicianรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบวิเคราะห์ Lab ด้านคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 1.ตรวจสอบวัตถุดิบใน Lab เพื่อเปรียบเทียบและได้มาตรฐาน 2.ติดตามและบันทึกผล เพื่อนำไปวิเคราะห์ หากมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน โปรดระบุในใบสมัครให...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
2 Position
Salary 11,000 - 13,500 บาท + ค่าอาหาร 500 บาท/ เดือน
18 Nov 18
2 . เจ้าหน้าที่ประกันและควบคุมคุณภาพ
1. จัดทำและพัฒนาระบบการทำงานของผู้ประกอบการภายในศูนย์อาหารฯ/ร้านอาหาร 2. จัดทำแผนการอบรมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำหรับผู้ประกอบอาหารและหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท 3. จัดทำการตรวจสอบคุณภาพและสรุปราย...

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
1 Position
Salary n/a
18 Nov 18
3 . Checker (จ่าย-รับ) รับสมัครด่วน !
checker จัดส่ง หน้าที่ทำการเช็คสินค้าให้ตรงกับใบจัดส่ง ให้ตรงรายการไม้สินค้าที่จัดไว้ รับและจ่ายสินค้าเข้าโกดังตามระบบ fifo วางแผนในการจัดเก็บสินค้า

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
2 อัตรา
Salary 12,000 -15,000 มี ot แล้วแต่ตกลง/ เฉลี่ยวันละ 500 บาท
18 Nov 18
4 . QC
QC 1.ดูแลควบคุมประสิทธิภาพของสินค้า โดยตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต 2.ควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.รายงานและสรุปผล 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Nov 18
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการผลิต (เครื่องสำอาง) ด่วน
1. ดูแล จัดการ และควบคุมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องสำอางได้ 2. ทำงานเอกสารเครื่องสำอาง ขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง 3. สามารถสั่งซื้อ/ติดต่อ Supplier เรื่องวัสดุบรรจุ วัสถุดิบ 4. ไปดูงานข้างนอกเกี่ยว...

Amazing Grace Health Products Limited Partnership
2 ตำแหน่ง
Salary 15,000++ (ขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน)
17 Nov 18
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
1. วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต 2. ดูแลควบคุมพนักงานในสายบังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 4. จัดทำเอกสารควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 5. อื...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Nov 18

บริษัท แปซิฟิค แคท แค็พ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Nov 18
8 . New Model / CQE Engineer (วิศวกรควบคุมคุณภาพ)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสาร New Model / PPAP / APQP 2. Co-Check Part กับลูกค้า 3. รับ Audit จากลูกค้า และแก้ไขปัญาหาที่ลูกค้าร้องเรียน 4. Up load เอกสาร IMDS ในระบบ 5. จัดทำ Report ต่างๆ เพื่อ Support ลูกค้...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial, Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา ด่วนมาก!!
Salary N/A
17 Nov 18
9 . PQA Staff
- ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต - ตรวจเช็คคุณภาพสินค้าให้ถูกต้อง - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบประจำวันส่งให้กับหัวหน้างาน - ร่วมกับฝ่ายผลิตในการวิเคราะห์หาสาเหตุและมาตรการป้องกันปัญหาเกิดซ้ำ - เข้าร่วมก...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial, Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary N / A
17 Nov 18
10 . Production Supervisor (Molding หัวหน้างานฉีดขึ้นรูปโฟม)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแล กระบวนการ Impregnation ,Molding Machine ,Drying Room ให้บุรรลุเป้าหมาย - การบริหารการผลิต ควบคุมการผลิต การฉีดขึ้นรูปโฟม ปรับปรุงวิธีการทำงาน - จัดทำรายงานสรุปปัญหา ของกระบวนการผลิต พร...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial, Pathumthani Pathum Thani
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Nov 18
11 . QCรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป อยู่ในห้อง Lab - เป็นผู้ตรวจสอบการประเมินภายในตามระบบ ISO 9001

บริษัท ซี.เค.บี. เพลทสตีล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 18
12 . ธุรการ QC
- ตรวจสอบสินค้าในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงาน - ตรวจเช็คสินค้าทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปก่อนนำเข้าหรือส่งออกให้ลูกค้า - ดูแลและตรวจสอบคุณภาพของสินค้า - รายงานผลการตรวจสอบคุณ...

บริษัท คูซ่า ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Nov 18
13 . เจ้าหน้าที่ QA / Production Engineer (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)
* เจ้าหน้าที่ QA - ตรวจสอบชิ้นงานโดยเครื่องมือวัด - จัดทำเอกสาร Support คู่มือในการตรวจสอบชิ้นงาน - จัดทำทะเบียนเครื่องมือวัด - ดำเนินการสอบเทียบหรือประสานงาน - จัดเก็บและดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ ...

Engineer Plastic Products Co., Ltd
17 Nov 18
14 . QA Measurement
• ตรวจสอบชิ้นงานให้ได้มาตรฐาน • สามารถทำงานเป็นกะได้

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
17 Nov 18
15 . ผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ (QA/QC Manager)
1.วางแผนและควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.กำกับดูแลการทำงานของฝ่าย QA และ QC 3.วิเคราะห์และสรุปรายงานปัญหาคุณภาพที่พบ 4.ปรับปรุงและพัฒนาระดับคุณภาพสินค้าและบริการ 5.ตอบข้อร้องเร...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
Rangsit Prosper Estate Pathum Thani
1 Position
16 Nov 18
16 . QC Supervisor / นิคมอุตสาหกรรมนวนคร (118263)
Responsibilities: - Calculate and control man power to support MPT. - Control all subordinate to meet company’s regulation. - Plan weekly/monthly working to meet KPI. - Initial decision. - Monito...

JMAX RECRUITMENT Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial, Pathumthani Pathum Thani
1 Position
Salary 30,000-35,000
16 Nov 18
17 . เจ้าหน้าที่ QC
1. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตรฐาน 2. จัดแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการแก้ไข ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 3. ติดตามวิเคราะห์ปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง เพื่อหาทางป้องกันกา...

ULTIMATE REFLEX CO.,LTD.
5 Position
Salary ตามตกลง
16 Nov 18
18 . QC OUTGOING
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพชิ้นงานระหว่างการผลิต ตรวจสอบหรือสุ่มบรรจุชิ้นงานว่าได้มาตราฐานการบรรจุ จัดทำเอกสารOutgoing Report ส่งลูกค้า

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
16 Nov 18
19 . QC INPROCESS
ตรวจสอบคุรภาพชิ้นงานในระหว่างการผลิต FG บันทึกการตรวจสอบ ตรวจสอบหรือสุ่มชิ้นงานว่าได้มาตราฐาน จัดทำ First Set Up และฝึกอบรมพนักงานก่อนเริ่มผลิต

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
16 Nov 18
20 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
1. เก็บข้อมูลงานเสียหายระหว่างการผลิต เช่น สีพิมพ์ไม่เหมือนปรู๊ฟ 2. ตรวจสอบคุณภาพงานภายในองค์กร 3. บันทึกเอกสารผลการทวนสอบและประวัติสอบเทียบ-ทวนสอบอุปกรณ์เครื่องมือวัด 4. ส่งผลการตรวจสอบและบันทึกให...

Smile Siam Printing Service Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
16 Nov 18
  55 Positions      
Sort By 
Disability Jobs